Project detail

Multimediální podpora studia matematiky a deskritpivní geometrie na FAST VUT v Brně

Duration: 01.01.2004 — 31.12.2006

On the project

Cílem projektu, který je součástí projektu rozvoje struktury na FAST (zodpovědný řešitel doc. V. Stara), je příprava multimediálních pomůcek pro výuku matematiky a deskriptivní geometrie na FAST.

Description in English
The aim of the project is the development of multimedial supports for the study of of mathematics and descriptive geometry at the Faculty of Civil Engineering of the Brno University of Technology.

Keywords
výuka matematiky

Key words in English
teaching mathematics

Mark

RA99400114

Default language

Czech

People responsible

Puchýřová Jana, RNDr. - fellow researcher
Roušar Josef, Mgr. - fellow researcher
Slaběňáková Jana, RNDr. - fellow researcher
Šafářová Hana, RNDr. - fellow researcher
Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Mathematics and Descriptive Geometry
- (2006-03-28 - not assigned)

Results

ŠAFÁŘOVÁ, H.; PŘIBYL, O.; VALA, J. Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně. In 2004. ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

NOVOTNÝ, J. První rok zkušeností s výukou matematiky v bakalářském studiu na FAST VUT. In 4. matematický workshop. Brno: FAST, 2005. s. 89 ( s.)ISBN: 80-214-2998-4.
Detail

PUCHÝŘOVÁ, J.; BULANTOVÁ, J.; ZRŮSTOVÁ, L.; PRUDILOVÁ, K. Úlohy o přímkových plochách. Brno: 2006.
Detail

NOVOTNÝ, J. Problémy s výukou matematiky v bakalářských studijních programech na Stavební fakultě VUT v Brně. In Sborník příspěvků XXIII. Mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Brno: UO, 2005. s. 12 ( s.)ISBN: 80-85960-92-3.
Detail

PUCHÝŘOVÁ, J. Úlohy v kosoúhlém promítání. 2006.
Detail

PŘIBYL, O.; ROUŠAR, J. Projekt "Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na Fakultě stavební VUT v Brně". In 2006. s. 182-185. ISBN: 80-7318-450-8.
Detail