Project detail

Výzkum a vývoj Internetové telefonní ústředny

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2009

On the project

Projekt je zaměřen na konvergenci klasických telefonních služeb a služeb sítě Internet. Cílem je přechod na tento nový způsob řešení co nejvíce usnadnit a zlevnit, a to výzkumem a vývojem specializované internetové ústředny, ke ketré bude možné připojit stávající analogové telefony. Uživatelé tak při požadavku na zavedení telefonie nebudou muset kupovat drahé IP telefony a budovat nové rozvody, ale mohou si ponechat stávající telekomunikační infrastrukturu. Ústředna bude samozřejmě umožňovat i připojení a řízení činnosti IP telefonů. Tato ústředna bude velmi snadno rozšiřitelná pomocí účastnických modulů připojitelných přes rozhraní USB. Celý systém bude navíc založen na standardech moderních komunikačních protokolů pro Internetovou telefonii (SIP) a bude obsahovat i funkce pokročilého směrovače a firewallu.

Description in English
The project focuses on the topic of convergence of classical telecommunication and data network services. The aim is to find the simplest and cheapest way of migration to this new solution as a result of research and development activities on a specialized IP compatible private branch telephone exchange (I-PBX), which also supports classical analogue telephones. Thus, in the case of a requirement to migrate to a Voice over IP (VoIP) solution, users are not forced to buy new and still relatively expensive IP phones and install a new cabling system but they can use the existing telecommunication infrastructure. Of course, IP phones can be also connected to and controlled by the I-PBX. Additional external subscriber link modules can be connected to the I-PBX through a USB interface to extend the capacity easily. In addition, the whole system will be based on approved standards of new communication protocols (like SIP) designed directly for VoIP and it will support advanced router and firewall functionalities too.

Keywords
Internet, pobočková ústředna, SIP, H.323, VoIP, protokol, ISDN.

Key words in English
Internet, switchboard, PBX, private branch exchange, SIP, H.323, VoIP, protocol, ISDN

Mark

FT-TA3/011

Default language

Czech

People responsible

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2005-07-18 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO

- whole funder (2006-01-01 - 2009-12-31)

Results

KOVÁŘ, P.; MOLNÁR, K. Adapting Asterisk PBX Onto Small Devices. In Telecommunications and Signal Processing TSP - 2007. Brno: 2007. s. 4-7. ISBN: 978-80-214-3445-5.
Detail

KOVÁŘ, P. Quality of Service for Voice over IP in wireless and mobile access networks. In Research in Telecommunication Technology RTT - 2007. Žilina: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-8070-735-4.
Detail

VRBA, V.; NOVOTNÝ, V.; KOVÁŘ, P.; SYSEL, P. Roční zpráva k řešení projektu MPO č. FT-TA3/011 "Výzkum a vývoj internetové telefonní ústředny". JIC, VUT Brno: Westcom, s.r.o., 2006. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V. Průzkum technologií přenosu hlasu po IP sítích. FEKT, Vysoké učení technické v Brně: Westcom, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; LATTENBERG, I. New voltage-mode universal filter and sinusoidal oscillator using only single DBTA. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 2010, vol. 97, no. 4, p. 365-379. ISSN: 0020-7217.
Detail

MOLNÁR, K. Implementation of a TCP-based process model in OPNET Modeler. Electronics, 2008, vol. 17, no. 3, p. 145-150. ISSN: 1313-1842.
Detail

KOVÁŘ, P. Využití malých zařízení jako telekomunikačních ústředen. In Elektrotechnika a informatika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 39-41. ISBN: 978-80-7043-571-7.
Detail

HOŠEK, J.; MOLNÁR, K.; KOUTNÝ, M. Finding New More Efficient QoS Methods Based on QoS Mechanisms in Microsoft Windows XP. In Proceedings of Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2008. 1. Amsterdam: IADIS, 2008. p. 145-147. ISBN: 978-972-8924-67-6.
Detail

BÁRTEK, R.; NOVOTNÝ, V. VoIP PBX Solution in Laboratory Environment. In Proceedings of EEICT 2007. 2007. FEKT, VUT v Brně, Brno: FEKT, VUT v Brně, 2007. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

HANÁK, P.; SYSEL, P.; VRBA, K. Verification of Modular Design of VoIP PBX with Analogue Telephone Lines. In Proceedings of the 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP' 2009. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2009. p. 1-4. ISBN: 978-963-06-7716-5.
Detail

MOLNÁR, K.; KOVÁŘ, P. Simulation model of a user-manageable quality of service control method. Springer Verlag. Mobile and Wireless Communication Networks, 2007, vol. 2007, no. 9, p. 367-375. ISSN: 1571-5736.
Detail

KOVÁŘ, P.; MOLNÁR, K.; NOVOTNÝ, V. Současnost a budoucnost VoIP sítí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 2007, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HANÁK, P.; ŠMIRG, O.; NOVOTNÝ, V.; VRBA, K.: Tester IP V01; Tester IP ústředen s podporou analogových telefonních linek. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
Detail

HANÁK, P.; ŠMIRG, O.; SYSEL, P.; KOUTNÝ, M.; KRAJSA, O.; VRBA, K.: Tester Si M01; Tester účastnických submodulů založených na obvodech Si32xx. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
Detail

HANÁK, P.; VRBA, K.; NOVOTNÝ, V.; MOLNÁR, K.; SYSEL, P.; KRAJSA, O.; KOUTNÝ, M.: IP komplet DK1; Aplikační sestava 180-linkové modulární IP ústředny. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
Detail

HANÁK, P.; SYSEL, P.; SMÉKAL, Z.; MOLNÁR, K.; NOVOTNÝ, V.; VRBA, K.: Ústředna I-TEL; Modulární IP ústředna I-TEL s podporou analogových telefonních linek. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 612 00 Brno. (prototyp)
Detail

SYSEL, P.; KOUTNÝ, M.: SiDriver v1.0; Linuxový ovladač Si3220. Zdrojové kódy jsou uloženy na: Ústav telekomunikací, FEKT VUT v Brně Purkyňova 464/118 612 00 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~sysel/projekty/index.html#si3220. (software)
Detail