Project detail

Zavedení nového předmětu "Prezentace architektonické tvorby"

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

On the project

Vývoj nových informačních a komunikačních technologií zaznamenal v posledních letech obrovský růst. Objevily se nové softwarové nástroje a postupy. Je žádoucí, aby naši studenti získali přehled o možnostech, které současné technologie nabízí v oblasti prezentace architektonické tvorby a následně byli schopni používat tyto technologie při řešení konkrétních projektů. V rámci tohoto předmětu jim bude podána ucelená informace týkající se především metod a postupů při prezentaci architektonických dat, kterou následně využijí při finalizaci svých architektonických projektů a jejich prezentaci na Internetu.

Mark

FRVŠ 1992

Default language

Czech

People responsible

Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
- principal person responsible (2005-06-10 - not assigned)
Koutná Hana, RNDr., Ph.D.
- fellow researcher (2005-06-10 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2005-06-10 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2002-01-01 - 2002-12-31)