Project detail

Architektonická forma sociálního bydlení osob v postproduktivním věku

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

On the project

Projekt se zabýval sociálním bydlením seniorů především z pohledu profese architekta. Vznikl materiál ukazující typologické aspekty tvorby tohoto bydlení, včetně některých návazností a vztahů na sociální a společenské okolí. Výsledek práce přispěl k hledání odpovědí na problém bydlení seniorů, který bude v blízké budoucnosti nepochybně velice aktuální.

Mark

FRVŠ 1984

Default language

Czech

People responsible

Navrkal Martin, Ing. arch., Ph.D.
- principal person responsible (2005-06-07 - not assigned)
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
- fellow researcher (2005-06-07 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2005-06-07 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2002-01-01 - 2002-12-31)