Project detail

Architektonické tvarosloví

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003

On the project

Architektonické tvarosloví tvoří široký soubor jednotlivých skladebních článků architektury. Prochází celými dějinami a zvládnutí souboru je ve výukovém procesu velmi náročné. Příprava podkladů pro digitalizaci by měla umožnit snadnější orientaci u studentů, pedagogů i odborné veřejnosti, a to nejen z pohledu historie, ale měla by vytvořit předpoklady pro možnosti inspirace v současné architektonické tvorbě.

Mark

FRVŠ 934

Default language

Czech

People responsible

Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
- principal person responsible (2005-06-06 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2005-06-06 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2003-01-01 - 2003-12-31)