Project detail

Fotoaktivní materiály pro molekulární spínač

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2005

On the project

Keywords
molekulární elektronika, fotochromie, organické polovodiče

Key words in English
molecular electronic, photochromism, organic semiconductors

Mark

IS3446/2005

Default language

Czech

People responsible

Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Vala Martin, doc. Mgr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2006-05-02 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2005-01-01 - 2005-12-31)

Results

ZMEŠKAL, O.; BŽATEK, T. Využití 3D fraktální analýzy při hodnocení kvality tisku. In VI Polygrafický seminář. 1. Pardubice: Universita Pardubice, 2005. s. 58-65. ISBN: 80-7194-793-8.
Detail

VALA, M.; WEITER, M.; NEŠPŮREK, S.; ZMEŠKAL, O. Organic semiconductors influenced by photochromic transformation of spiropyrane dye. ChemZi. SK: 2005. p. 244 ( p.)ISSN: 1336-7242.
Detail

ŠTEFKOVÁ, P.; ZMEŠKAL, O. Study of Thermal Diffusivity in Heat-Insulating Materials. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. S, p. s624 (s625 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

VALA, M.; WEITER, M.; RAJTROVÁ, G.; NEŠPŮREK, S.; ZMEŠKAL, O. Photochromic properties of spiropyranes in polymeric pi-conjugated matrices. In Cargese, France: 2005.
Detail