Project detail

Podpora činnosti české pobočky DOCOMOMO International

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2004 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Projekt "Podpora činnosti české pobočky DOCOMOMO International" se zabývá architektonickým dědictvím moderního hnutí v České republice. Hlavní náplní projektu byla dokumentace památek moderní architektury, jejich prezentace na www a účast na aktivitách DOCOMOMO International.

Description in English
The project "Support of the Czech Branch of DOCOMOMO International" is focused on architectural heritage od Modern Movement in Czech Republic. The main activity of the project was the documentation of the modern architecture monuments, their web presentation and the participation in the activities of DOCOMOMO International.

Keywords
architektura, dokumentace, památková ochrana, Moderní hnutí

Key words in English
architecture, documentation, conservation, Modern Movement

Mark

LA 155

Default language

Czech

People responsible

Kynčl Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.
- hlavní řešitel (2005-05-22 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2002-06-26 - 2004-11-30)

Funding resources

-
- whole funder (2002-10-01 - 2004-12-31)

Results

KYNČL, J. www.docomomo.cz. 1. Brno: 2005.
Detail

Link