Project detail

Detekce rizika náhlé srdeční smrti s využitím mapování alternací vlny T v signálu EKG

Duration: 25.04.2005 —

On the project

Cílem tohoto projektu je využití výsledků tvůrčí činnosti jako nových poznatků ilustrovaných a interpretovaných ve výuce studentů tak, aby náplň výuky byla inovována v souladu se současným stavem moderních metod používaných při zpracování biomedicínských dat. Nedílnou součástí je spolupráce s externími pracovišti a popis vlivu elektrické stimulace srdečního svalu a využití sympato-mimetických látek pro detekci zvýšeného rizika náhlé srdeční smrti. Dále bude v projektu popsán vliv použitých metod pro správnou detekci alternací vlny T a popis trendu alternací při nižších tepových frekvencích.

Description in English
The aim of this project is development of creative activity outputs like the new knowledge which are ilustrated and interpreted in education so that the contens of education will be innovated in according to the present state of modern methods which are used for biomedical data processing. The integral part of project is cooperation with external workplace and description of the effect of electrical cardiac pacing and using of sympathomimetic drugs for the detection of high risk of sudden cardiac death. Subsequently will be described effect of used methods for good detection of T wave alternans and the TWA trend at lower heart rate.

Keywords
TWA, náhlá srdeční smrt, analýza a zpracování biomedicínských dat, EKG, elektrická stimulace srdečního svalu

Key words in English
TWA, sudden cardiac death, Analysis and processing of biomedical data , ECG, Cardiac Pacing

Mark

FRVŠ - IS, projekt 1136/2006

Default language

Czech

People responsible

Tannenberg Milan, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2005-05-02 - not assigned)
Kozumplík Jiří, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2005-05-02 - not assigned)

Units

Department of Biomedical Engineering
- (2005-05-02 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2005-05-02 - not assigned)