Project detail

Modernizace laboratorních cvičení z předmětů Mikroelektronika a technologie součástek a Výroba součástek a konstrukčních prvků

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

On the project

Projekt řeší inovaci výukového procesu mikroelektronických technologií zaměřených na tlustovrstvou technologii v laboratorních cvičeních předmětů Mikroelektronika a technologie součástek a Výroba součástek a konstrukčních prvků na FEKT VUT v Brně. Naším cílem bylo nalézt vhodnou skladbu výuky tak, aby byli studenti s danou problematikou seznámeni nejenom teoreticky, ale i prakticky. Hlavní důraz byl kladen na praktické experimenty pro rozvíjení dovedností a schopností studentů v oblasti technologických procesů zaměřených na návrh a výrobu elektronických součástek, obvodů a systémů.

Description in English
This project solves the teaching process of microelectronic technologies pointed to thick film technology in laboratory exercises of Microelectronic and technology of devices and Production of devices and construction components subjects at FEEC Brno University of Technology. Our aim was to find good educational process for students to no to be inform about problems theoretically only, but practically too. The main emphasis was on practical experiments for students’ skills and abilities in area of technological processes pointed to design and production of electronic devices, circuits and systems.

Mark

IS3313

Default language

Czech

People responsible

Prášek Jan, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2005-04-26 - 2006-12-31)
Adámek Martin, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2006-01-01 - 2006-12-31)
Jakubka Luboš, Ing.
- fellow researcher (2006-01-01 - 2006-12-31)
Novotný Marek, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2006-01-01 - 2006-12-31)

Units

Department of Microelectronics
- (2005-04-26 - 2006-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2005-04-26 - not assigned)

Results

PRÁŠEK, J. Modernizace loaboratorních cvičení z předmětů Mikroelektronika a technologie součástek a výroba součástek a konstrukčních prvků. Brno, Czech Republic: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

PRÁŠEK, J.; ADÁMEK, M. Novel device for thick-film electrochemical sensors and biosensors measurement. In Electronics ET'2006. Sozopol, Bulgaria: Technical University of Sofia, 2006. p. 15 ( p.)ISBN: 954-438-565-7.
Detail