Project detail

Virtuální laboratoř senzorové techniky

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

On the project

Rozvojový projekt VIRTUÁLNÍ LABORATOŘ SENZOROVÉ TECHNIKY přispěl značnou měrou ke zpřístupnění informací studentům předmětu Mikrosenzory a mikromechanické systémy, napomáhá studentům k lepšímu pochopení studované látky a ke zvýšení zájmu studentů a zájemcům z řad veřejnosti o oblast senzorové techniky. V projektu byl vytvořen multimediální výukový modul „Virtuální laboratoř senzorové techniky“, který je praktickým průvodcem studenta po laboratorních cvičeních předmětu Mikrosenzory a mikromechanické systémy a slouží jako jeden z hlavních studijních materiálů. Studenti si může virtuálně vyzkoušet laboratorní úlohy prováděné ve cvičeních. Z virtuálních úloh studenti můžou získat základní hodnoty, které jsou základem pro požadované protokoly do laboratorních cvičení. Protože jsou úlohy založeny na animacích typu FLASH a vybrané úlohy jsou doplněny videoukázkami, jsou studenti při ověření získaných znalostí při praktických laboratorních cvičeních samostatnější, snáze se na pracovišti orientují a mohou se zabývat i složitějšími principy mikrosenzorů. To zvyšuje jejich uplatnění v praxi. Projekt dále položil základy pro plánovanou virtuální laboratoř, ve které budou úlohy nejen simulovány pomocí animací, ale i reálně měřeny pomocí přípravků, ovládaných uživatelem přes Internetovou síť.

Description in English
Fast expansion of information technologies leads to the number of experts decreasing in others electronic branches. However these branches are very important too. The introduction of university students and high school pupils to these branches by a modern and qualitative education process is a fundamental prerequisite of interest about these branches restart. One of these branches is a sensor technology area. The aim of this work is to increase the interest of students to the sensor technology by a new virtual lab of sensor technique, which is the base of an Internet education system.

Keywords
virtuální laboratoř, senzor, Internet.

Key words in English
virtual lab, sensor, Internet.

Mark

IS3027

Default language

Czech

People responsible

Adámek Martin, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2005-04-25 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2005-04-25 - 2006-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2005-04-25 - not assigned)

Results

Martin Adámek. Virtuální laboratoř senzorové techniky. Virtuální laboratoř senzorové techniky, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č. 3027 Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2006. 1. Brno, Česká republika: UMEL, FEKT, VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

M. Adámek, M. Uhlár, E. Luňáček. Využití multimedií ve výuce senzorové techniky. In Pedagogický software 2006. České Budějovice, Czech Republic: Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2006. s. 465 ( s.)ISBN: 80-8545-56-4.
Detail