Project detail

Zavedení nového předmětu Vyšší techniky datových přenosů do výuky

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

Mark

IS1860057

Default language

Czech

People responsible

Šilhavý Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2005-04-25 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2006-01-01 - 2006-12-31)

Results

ŠILHAVÝ, P. Zavedení nového předmětu Vyšší techniky datových přenosů do výuky (Výzkumá zpráva projektu FRVŠ 1900 F1/2006). VUT. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-28.
Detail