Project detail

Bezkontaktní měření teploty v teorii a praxi

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006 Funding: Vnitřní projekty VUT

Mark

IS737

Default language

Czech

People responsible

Krupa Miroslav, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (2005-04-23 - not assigned)
Bejček Ludvík, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2005-04-23 - not assigned)

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2005-04-23 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2005-04-23 - not assigned)

Results

Marie Havlíková. Elektronická měřicí technika Laboratorní cvičení. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail