Project detail

Moderní přístupy k měření vibrací

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2008 Funding: Vnitřní projekty VUT

Mark

GA102/06/1617

Default language

Czech

People responsible

Bejček Ludvík, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (2005-04-04 - not assigned)

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2005-04-04 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation -
- whole funder (2006-01-01 - 2008-12-31)

Results

HAVRÁNEK, Z.; BEJČEK, L. Verification of the Double Layer Holographic Array for Extraction of Sound Fields in Reverberant Conditions. In Proceedings of the XVIII IMEKO World Congress. Rio de Janeiro (Brazílie): CONGREX do Brazil, 2006. p. 1-4. ISBN: 978-1-62276-646-8.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; BEJČEK, L. Local patch acoustic holography methods in enclosed spaces. JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. USA: ASA, 2008. p. 1 (1 s.). ISSN: 0001-4966.
Detail

Ing. Stanislav Klusáček, Ing. Zdeněk Havránek. Použití multianalyzátoru PULSE ve výuce ÚAMT. In 4. setkání uživatelů PULSE. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2006. s. 1-12. ISBN: 80-239-7070-4.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; JACOBSEN, F. Near Field Acoustic Holography with Double Layer Array Processing. In Proceedings of EURONOISE 2006. Tampere, Finsko: Acoustical Society of Finland, 2006. p. 1-6. ISBN: 978-2-9521105-7-0.
Detail

HAVRÁNEK, Z. Visualization of sound fields on vibrating steel beam using linear microphone array. In Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on SIGNAL PROCESSING, COMPUTATIONAL GEOMETRY & ARTIFICIAL VISION. Elounda, Crete, Greece: WSEAS, 2006. p. 1-4. ISBN: 960-8457-51-3.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; KLUSÁČEK, S. Identification of regularization parameter for NAH by comparison of results of different NAH calculation methods. In INTER-NOISE 2007 Proceedings on CD-ROM. Proceedings - National Conference on Noise Control Engineering. Istanbul: Turkish Acoustical Society, 2007. p. 1-9. ISBN: 978-1-60560-385-8. ISSN: 0736-2935.
Detail

Marie Havlíková. Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti komunikace v systémech člověk-stroj. In Systémová komunikace. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2006. s. 169-177. ISBN: 80-86771-15-6.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; BEJČEK, L. Local patch acoustic holography methods in enclosed spaces. In Archives (1992-2008) of the EUROpean Conference on NOISE control, euronoise on CD-ROM. EAA, 2008. p. 1-6. ISBN: 978-2-9521105-7-0.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; JACOBSEN, F. Near field acoustic holography with double layer array processing. In Archives (1992-2008) of the EUROpean Conference on NOISE control, euronoise on CD-ROM. EAA, 2008. p. 1-6. ISBN: 978-2-9521105-7-0.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; BEJČEK, L. Local patch acoustic holography methods in enclosed spaces. In Acoustics'08 Paris Proceedings on CD-ROM. Paříž, Francie: SFA, 2008. p. 1-6. ISBN: 978-2-9521105-4-9.
Detail

KLUSÁČEK, S.; HAVRÁNEK, Z. Diagnostic methods for operation of piezoceramics in vibration sensors. In Internoise2008 Proceedings on CD-ROM. Proceedings - National Conference on Noise Control Engineering. 1. Shanghai, Čína: Internoise-2008, 2008. s. 1-8. ISBN: 978-1-60560-989-8. ISSN: 0736-2935.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; KLUSÁČEK, S. Localization of sound sources in large scale based on multiple patch measurement. In Internoise2008 Proceedings on CD-ROM. Proceedings - National Conference on Noise Control Engineering. 1. Shanghai, Čína: i-ince, 2008. s. 1-11. ISBN: 978-1-60560-989-8. ISSN: 0736-2935.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M. Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti v systému člověk-stroj (1). AT&P Journal, 2006, roč. XIII.2006, č. 4, s. 56-57. ISSN: 1335-2237.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M. Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti v systému člověk-stroj (3). AT&P Journal, 2006, roč. XIII.2006, č. 6, s. 52-53. ISSN: 1335-2237.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M. Pravděpodobnostní nalýza v systému člověk-stroj (2). AT&P Journal, 2006, roč. XIII.2006, č. 5, s. 85-86. ISSN: 1335-2237.
Detail

HAVRÁNEK, Z. Modal analysis of vibrating steel beam by acoustic holography method. WSEAS Transactions on Signal Processing, 2006, vol. 8, no. 2, p. 1130-1136. ISSN: 1790-5052.
Detail

Marie Havlíková. Spolehlivost člověka a riziko jeho selhání v systémech MMS. Automatizace, 2006, roč. 2006, č. 7-8, s. 461-462. ISSN: 0005-125X.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M. Člověk jako regulátor v systémech MMS. Automatizace, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 388-389. ISSN: 0005-125X.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M. Dynamika lidského operatora v systémech MMS. Automatizace, 2008, roč. 51, č. 1, s. 17-20. ISSN: 0005-125X.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M. Člověk v systémech člověk - stroj. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2008, roč. 2008, č. 3, s. 1-7. ISSN: 1803-3687.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M. Simulační modely člověk_vozidlo. Automatizace, 2009, roč. 52, č. 4, s. 236-241. ISSN: 0005-125X.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M. Spolehlivost a bezpečnost v systémech člověk- stroj. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2009, roč. 2008, č. 4, s. 1-7. ISSN: 1803-3687.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; JACOBSEN, F. Near Field Acoustic Holography with Double Layer Array Processing. Acta Acustica united with Acustica. 2006. p. 25 ( p.)ISSN: 1610-1928.
Detail

HAVRÁNEK, Z. Precision Measurement of Low AC Voltage in Wide Band with Composite Amplifier. In Proceedings of IMEKO XVIII World Congress. Rio de Janeiro (Brazílie): CONGREX do Brazil, 2006. p. 1-4. ISBN: 978-1-62276-646-8.
Detail