Project detail

Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2011

On the project

Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí

Description in English
Progressive Building Materials with Utilization of Secondary Raw Materials and their Impact on Structures Durability

Keywords
druhotné suroviny, stavení materiály, životnost

Key words in English
Secondary Raw Materials, Durability, Buiding Materials

Mark

MSM0021630511

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2005-03-18 - not assigned)

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2005-03-18 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Výzkumná centra (2000-2004)
- whole funder (2005-01-01 - 2011-12-31)

Results

STEHLÍK, D. Užití struskového kameniva do pozemních komunikací. In Sborník - ASFALTOVÉ VOZOVKY 2001. Brno: SILMOS s.r.o., Křižíkova 70, 61200 Brno, 2001. s. 141 ( s.)
Detail

ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; DONAŤÁKOVÁ, D. Ověřování funkčnosti tepelně izolačního materiálu v plášti střešní nástavby. In VII. vědecká mezinárodní konference. Košice, Slovensko: TU Košice, 2002. s. 59 ( s.)ISBN: 80-7099-813-X.
Detail

KUBÍČEK, P. Využití průmyslových odpadů jako celkové náhrady kameniva v železobetonových prefabrikátech. In Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2004. VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 284-289. ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

ČUPROVÁ, D.; OSTRÝ, M. Možnosti zvyšování tepelné stability střešních nástaveb. In 2.mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV. Brno: VUT FAST BRNO, 2004. s. 153 ( s.)ISBN: 80-214-2588-1.
Detail

BURA, R., MATĚJKA, L. Efektivní energetická regenerace panelových obytných domů. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference České společnosti pro rozvoj bydlení - Regionální centrum Brno. Brno: Česká společnost pro rozvoj bydlení - Regionální centrum Brno, 2004. s. 63 ( s.)ISBN: 80-239-4254-9.
Detail

PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M. Apikace separační vrstvy u spřažených dřevobetonových stropů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2011. Praha: WTA, 2011. s. 26-30. ISBN: 978-80-02-02344-9.
Detail

FLORIAN, A. Spolehlivost ohýbaných průřezů z recyklovaného betonu ve srovnání s požadavky normy ČSN P ENV 1992-1-1. In XV. mezinárodní sympozium SANACE 2005, Brno. Chalkidiki: 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-248-1035-2.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Problematika návrhu lehkých samozhutnitelných betonů. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2005. Praha: Česká betonářská společnost, 2005. s. 56 ( s.)ISBN: 80-903501-5-1.
Detail

MATĚJKA, O. Vliv nízkých dávek vláken na moduly pružnosti a přetvárnosti vláknobetonů pro průmyslové podlahy. In Juniorstav 2005. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 58-62. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

MATĚJKA, O. Posouzení vlivu nízkých dávek vláken na moduly pružnosti a přetvárnosti vláknobetonů. In Sborník 2. Doktorandské konference s mezinárodní účastí 28. - 29. dubna 2005. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 10 ( s.)ISBN: 80-85960-98-2.
Detail

ŠILHAN, O. Zkušební metody fóliových povlakových krytin plochých střech. In Sborník konference JUNIORSTAV 2004. Brno: BEKROS, 2004. s. 72 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

ŠILHAN, O. Trvanlivost a odolnost fóliových hydroizolací plochých střech. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: CERM, 2005. s. 210 ( s.)ISBN: 80-214-2825-2.
Detail

KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S. Posouzení účinnosti druhů tepelných izolací pro letní tepelnou stabilitu lehkých konstrukcí. In Tepelná ochrana budov 2005. 1. Vysoké Tatry, Štrbské pleso: VKC Intenzíva s.r.o., 2005. s. 136-137. ISBN: 80-96243-1-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Projev emisivity na povrchovou degradaci stavebních materiálů obvodového pláště. In Tepelná ochrana budov 2005. 1. Vysoké Tatry, Štrbské pleso: VKC intenzíva s.r.o, 2005. s. 114-115. ISBN: 80-96243-1-1.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., DONÁT, Z., CHABR, J., SRŠEŇ, P. Sanace zatrubněné podzemní části Libušského potoka. In SANACE. Brno: SSBK, 2005. s. 176 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

ZACH, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Problematika vzniku tepelně technických poruch v novodobých stavebních konstrukcích. In Tepelná ochrana budov 2005. 1. Vysoké Tatry - Štrbské Pleso: VKC Intenzíva, s.r.o., 2005. s. 154-158. ISBN: 80-96243-1-1.
Detail

SOKOLÁŘ, R., SMETANOVÁ, L. Elektrárenské popílky jako základní surovina páleného popílkového střepu. In Recycling 2005. Brno: ARSM, 2005. s. 138-144. ISBN: 80-214-2875-9.
Detail

CIKRLE, P.; VAŠKOVÁ, J. Vliv typu vláken na chování prostého vláknobetonu v oblasti vzniklé trhliny. In FC 2005 - Fibre Concrete 2002. Ostrava: VŠB Technical University Ostrava, 2005. s. 121 ( s.)ISBN: 80-248-0852-8.
Detail

CIKRLE, P., KERŠNER, Z., SCHMID, P. Možnosti určování modulu pružnosti vláknových kompozitů. In FC 2005 - Fibre Concrete 2005. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. s. 115-120. ISBN: 80-248-0852-8.
Detail

CIKRLE, P.; TEJKL, J. Vliv velikosti těles na výsledky zkoušek vláknobetonu. In FC 2005 - Fibre Concrete 2002. Ostrava: VŠB Technical University Ostrava, 2005. s. 121 ( s.)ISBN: 80-248-0852-8.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Self Compacting Light Concrete with Liapor Aggregates. In Young Research Forum. Cornwall: Thomas Telford Publishing London, 2005. p. 103-113. ISBN: 0-7277-3410-5.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., MARTINEC, P., MATĚJKA, O. Vliv náhrady části slínku popílkem z klasického spalování hnědého uhlí v bezsádrovcových cementech na jejich vlastnosti. In RECYKLING 2005. Brno: 2005. s. 102-108. ISBN: 80-214-2875-9.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., MARTINEC, P., MATĚJKA, O. Ověření využitelnosti odprašků z výroby kameniva jako součást cementů pro zdění. In RECYCLING 2005. Brno: 2005. s. 96-101. ISBN: 80-214-2875-9.
Detail

KUBÍČEK, P. Vývoj jednotné metodiky zkoušení čertvých samozhutnitelných betonů (SCC). In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2005. s. 139-144. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

KUBÍČEK, P. Utilization of industrial waste as comlete replacement of aggregate in reinforced concrete prefabricated elements. In Global Construction: ultimate concrete opportunities, Young researchers forum. University of Dundee, Scotland, UK: University of Dundee, 2005. p. 123-128. ISBN: 0-7277-3407-5.
Detail

VANĚREK, J. Využití dřevních částic jako výztuhy v termoplastových kompozitech (WPC). In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2005. s. 189-193. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; DONÁT, Z.; CHABR, J. Sledování stavu zabudované ocelové výztuže. In Sanace sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2005. s. 44 ( s.)ISSN: 1211-3700.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; MARTINEC, P. Concrete Interlocking Paving Blocks Compression strenght Determination Using Non-Destructive Methods. In The 8th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing - Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering. 1. Ljubljana: The Slovenian Society for Non-Destructive Testing, 2005. p. 91-98. ISBN: 961-90610-5-5.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; MATĚJKA, O. Using of Ultrasonic Pulse Method for Prediction of Strenght of Blended Cements. In The 8th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing - Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering. 1. Ljubljana: The Slovenian Society for Non-Destructive Testing, 2005. p. 117-122. ISBN: 961-90610-5-5.
Detail

ZACH, J.; KRČEK, Z.; MATĚJKA, O. Utilization of superplasticising admixtures based on polyacrylates for the ready mix. In Non-Traditional Cement and Concrete II. 1. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 528-536. ISBN: 80-214-2853-8.
Detail

ZACH, J., BROŽOVSKÝ, J., KMÍNOVÁ, H., HORKÝ, O. Determination of Intensity of Hydration Heat Development of Silicate Binders. In sborník. Ljubljana: 2005. p. 375-382. ISBN: 961-90610-5-5.
Detail

KHESTL, F. Možnosti eliminace degradace betonu nátěry na bázi epoxidů. In CONSTRUMAT 2005. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 126-128. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

SMETANOVÁ, L., PETRŮ, A., SOKOLÁŘ, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ORGANICKÝCH A ANORGANICKÝCH POJIV, PŘI VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ Z ODPADNÍCH SUROVIN. In Maltoviny 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 126-131. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Pálená střešní krytina dříve a dnes. In Construmat 2005. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 1-3. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

ŠNIRCH, Z., HORKÝ, O. MODIFIKACE ADHEZNÍCH MŮSTKU DRUHOTNÝMI SUROVINAMI. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. Rajecké teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 91-94. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

HUBERTOVÁ, M., HUBÁČEK, A. VLIV VYSOCE REAKTIVNÍHO METAKAOLINU A KŘEMIČITÝCH ÚLETŮ NA VLASTNOSTI LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ. In CONSTRUMAT 2005. 1. Žilina: Žilinská universita v Žilině, Stavební fakulta, Katedra stavebních konstrukcí a mostů, Žilina, 2005. s. 122-125. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Sanace vnitřního pláště železobetonového komína. In Sborník příspěvků. 1. Brno: WTA CZ, 2005. s. 288-293. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J. Kritéria hodnocení stavebních materiálů z druhotných surovin s ohledem na jejich vliv na ekonomickou životnost stavebního díla. In Sborník z vědeckého sympozia. Bratislava: STU Bratislava, 2005. s. 148-150. ISBN: 80-227-2276-6.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., VEHOVSKÁ, L., KULÍSEK, K. Využití fluidních popílků v cementářském průmyslu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, 2005. s. 116-120. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M., DVOŘÁK, K., NOVÁK, J. Fluidní popílky jako surovina pro výrobu hydraulických pojiv. In Ekologie a nové stavebni hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, 2005. s. 121-124. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

ZACH, J., HORKÝ, O., KMÍNOVÁ, H. Reduction of concrete cracking in early stage of hydration. In Book of Abstract. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2005. p. 40-40. ISBN: 85-905495-2-6.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R.; ZACH, J. Modelování projevu emisivity stavebních materiálů obvodového pláště. In Zborník přednášok z XI. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2005. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 1-3. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

STEUER, R.; KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S. Stav využívání zdrojů odpadních surovin z rostlinné biomasy pro výrobu stavebních hmot. In Zborník přednášok z XI. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2005. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 1-3. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Actual State of Concrete Layer from Point of View its Durability by TPT (Torrent Permeability Tester). In Int. Conference Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. p. 22-29. ISBN: 80-7194-769-5.
Detail

BRADÁČ, O.; ŠTENKO, M.; ŠŤASTNÍK, S. Dilatometrie od stavu tekutého vzorku za použití sdruženého dilatometru ST-3D4T v praxi. In cd sborník. Rajecké Teplice: Žilina, 2005. s. 1-2. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

ADÁMEK, J., JURÁNKOVÁ V. Vzduchová propustnost lehkých a obyčejných betonů s vlákny. In 3. Konference Speciální betony, Vlastnosti-technologie-aplikace. Malenovice: SEKURKON, 2005. s. 159-162 (162 s.)ISBN: 80-86604-22-5.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Lightweight High Performance Concrete with Liapor Aggregate. In JUNIORMAT 05; 5th International Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, 2005. p. 219-222. ISBN: 80-214-2984-4.
Detail

ZACH, J., HORKÝ, O., KMÍNOVÁ, H. Modeling of temperature behavior of concrete during hydration. In sborník. 1. London: Taylor & Francis London, 2005. p. 121-122. ISBN: 0415396565.
Detail

DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE. In sborník. 1. Cape Town, South Africa: Taylor & Francis London, 2005. p. 270-272. ISBN: 0415396565.
Detail

ZADĚLÁK, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J. OBJEMOVÉ ZMĚNY BETONU S POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNY. In Sborník referátů FC 2005. Malwnovice. Ostrava: VŠB-TU-FAST, 2005. s. 203-208. ISBN: 80-248-0852-8.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; ADÁMEK, J. EXPERIMENTALNÍ ANALÝZA VLIVU VYSOKOPEVNOSTNÍCH POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN NA CHOVÁNÍ LEHKÝCH A OBYČEJNÝCH BETONŮ. Sborník konference 12. Betonářské dny 2005. ČBS. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2005. s. 317-321. ISBN: 80-903502-2-4.
Detail

ZADĚLÁK, M.; ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B. MĚŘENÍ SMRŠTĚNÍ ČERSTVÉHO BETONU. In Sborník konference Wokshop NDT 2005. Workshop. Brno: VUT-FAST, 2005. s. 257-259. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M. VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYPROPYLENOVÁ VLÁKNA A JEJICH VLIV NA CHOVÁNÍ BETONŮ. In Zborník príspevkov Construmat 2005. Construmat. Žilina: Žilinská univerzita Stavebná fakulta, 2005. s. 68-71. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

ROVNANÍK, P.; NOHELOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky. In CONSTRUMAT 2005. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 46-49. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

SMETANOVÁ, Lenka. Elektrárenský popílek - primární surovina pro výrobu za sucha lisovaných obkladových prvků s přídavkem jílových zemin. In Recycling 2006. Brno: Recycling 2006, 2006. s. 122-129. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

SMETANOVÁ, L. VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PRO VÝROBU ZA SUCHA LISOVANÝCH OBKLADOVÝCH PRVKŮ. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. Rajecké Teplice: 2005. s. 146-147. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

VANĚREK, J., ROVNANÍK, P., VEJPUSTEK, Z. Vlastnosti nového dřevoplastového kompozitu. In CONSTRUMAT 2005. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 161-165. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S. Stanovení nejistot při měření tepelně technických vlastností staviv. In Sborník. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 65-66. ISBN: 80-214-2998-4.
Detail

HUBERTOVÁ, M. VHODNOST VYUŽITÍ ZKUŠEBNÍCH METOD KONZISTENCE ČERSTVÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ NA LEHKÉ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY. In Betón 2005. 1. Košice: Technická universita v Košicích, 2005. s. 95-101. ISBN: 80-8073-347-3.
Detail

MATULOVÁ, P., PETRÁNEK, V., DROCHYTKA, R. Research of fresh concrete treatment against desorption by means of polymers. In Concrete repair, Rehabilitation, and Retrofitting 2005. Cape Town: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 62-63. ISBN: 0415396549.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÉHO PROGRESIVNÍHO TRENDU POVRCHOVÉ ÚPRAVY NA POLYMERNÍ BÁZI OŠETŘUJÍCÍ ROZSÁHLÉ BETONOVÉ PLOCHY. In 27. konference Sanace a rekonstukce staveb, Brno 2005. Brno: Česká betonářská společnost WTA, 2005. s. 324-329. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O. Využití mikrovlnného záření pro vysoušení vlhkého zdiva. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2005. s. 129-132. ISBN: 80-232-0245-6.
Detail

ŠUHAJDA, K.; TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M. Vysoušení dutinového zdiva MW tyčovou anténou. In Sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB. Blansko: Reprocentrum a.s., 2005. s. 221-224. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

KALOVÁ, V.; MICHALCOVÁ, G. Hodnocení ekonomických parametrů nových hmot na bázi odpadních surovin. In Juniorstav 2005. -. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 128-133. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Samozhutnitelné betony s rozptýlenou výztuží. In Betón 2005. Štrbské Pleso, Slovensko: 2005. s. 89-94. ISBN: 80-8073-347-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; STEUER, R. Využití organických odpadů pro výrobu tepelně izolačních malt a omítek. In Sborník RECYCLING 2005. 1. Brno: Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v české republice, 2005. s. 17-21.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; PETRÁNEK, V. Modification of epoxy repair materials with waste fillers. In Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting. NEUV. Cape Town, JAR: Taylor & Francis/Balkema, 2005. p. 975-981. ISBN: 0-415-39654-9.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; KALOVÁ, V. Možnost využití odpadních materiálů v epoxidových stěrkách. In Sborník přístěvků z konference Juniorstav 2005. NEUV. VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2005. s. 158-163. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

MICHALCOVÁ, G. Ochrana betonových konstrukcí epoxidovými správkovými materiály s plnivem z odpadních surovin. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej kongerencie o stavebných materiáloch. NEUV. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 134-135. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

VEHOVSKÁ, L., KULÍSEK, K. Kvantifikace hydratačního procesu cementu s obsahem fluidního popílku. In Maltoviny 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 185-193. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

HUBERTOVÁ, M. VLIV PŘÍDAVKU METAKAOLINU NA VLASTNOSTI LEHKÉHO SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU. In Maltoviny 2005. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 80-86. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Durability of concretes with ferrous dusts exposed to liquid chemically aggressive environments. In Concrete repair, Rehabilitation and Retrofitting. 1. Cape Town: Taylor&Francis/Balkema, 2005. p. 67-68. ISBN: 0-415-39655-7.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., ŠNIRCH, Z. MOŽNOSTI PLNĚNÍ SANAČNÍCH MATERIÁLŮ SKLOVITOU UHELNOU STRUSKOU. In Maltoviny 2005. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 26-30. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; JASAŇ, P. MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ PEVNOSTÍ LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ. In 12.Betonářské dny 2005. 1. Praha: Česká betonářská společnost, 2005. s. 88-97. ISBN: 80-903502-2-4.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. TEPLOTNÍ PROJEVY V POKUSNÉM BETONOVÉM FRAGMENTU V PODMÍNKÁCH ZIMNÍ BETONÁŽE. In elektronický sborník. 1. VUT FAST Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 1-5. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., KAPLAN, V. Hodnocení kvality drátkobetonu v průmyslové podlaze. In Sborník referátů. 1. Ostrava: VŠB - technická universita Ostrava, 2005. s. 233-236. ISBN: 80-248-0852-8.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; BROŽOVSKÝ, J. Monitoring of Paver Strenght Chatacteristics by means of nondestructive testing methods. In International Conference on Concrete and Reinforced Concrete - Development trends. 1. Moskva: NIIŽB, 2005. s. 44-49. ISBN: 5-98580-013-X.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Zelené střechy. In sborník. sborník. FAST Brno: VUT v Brně, 2003. s. 4-13. ISBN: 80-214-2328-5.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Ochrana stavby před biolo. znehodnocením. In 2. Mezinárodní konference "Zastřešení budov". VUT FAST. VUT v Brně: VUT v Brně, 2004. s. 1-7. ISBN: 80-214-2588-1.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Mineralogické složení dinasu a možnosti jeho regulace. In Sborník Juniorstav. VUT FAST, 2005. s. 176-179. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P. Ověření možnosti použití cenosfér jako lehčiva v šamotových materiálech. In Sborník Juniorstav. Brno: 2005. s. 180-185. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

NEVŘIVOVÁ, Lenka. Vliv vápna na fyzikálně mechanické vlastnosti dinasu. In Sborník Construmat. Rajecké teplice: 2005. s. 136-138. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

FLORIAN, A. Spolehlivost ohýbaných průřezů z recyklovaného betonu ve srovnání s požadavky normy ČSN P ENV 1992-1-1. In 2005. s. 1-5. ISBN: 1211-3701.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R.; ZACH, J. Příčiny povrchové vlhkostní saturace fasádních ploch zateplených objektů. In Sborník 7.konference Sanace a rekonstrukce staveb. 1. Brno: česká stavební společnost WTA cz, 2005. s. 346-351. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A. Possibilities of increasing polymercement mortars durability. In Book of Abstracts. 1. Rio de Janeiro, Brasil: UFF, 2005. p. 45-45. ISBN: 85-905495-2-6.
Detail

HORKÝ, O., BYDŽOVSKÝ, J. VYUŽITÍ JEMNĚ MLETÉ STRUSKY JAKO ČÁSTEČNÉ NÁHRADY POJIVA SANAČNÍCH MATERIÁLŮ. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 101-103. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; MATĚJKA, O. Využití vybraných průmyslových odpadů pro výrobu cementů pro zdění. In IX. Odborná konference-Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. Telč: Vyzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. s. 133-136. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Komíny jako součást stavby. In 3. Mezinárodní konference zastřešení budov 2005. Brno: VUT FAST, 2005. s. 173-176. ISBN: 80-214-2855-4.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Závislost polarizace MW na anizotropii dřeva. In Dřevostavby. Volyně: 2005. s. 173-6. ISBN: 80-86837-02-5.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. Durability of concrete with fly ash. In International Conference on Concrete and Reinforced Concrete: Concrete and reinforced concrete - developement trends. 1. Moskva: NIIŽB, 2005. p. 622-627. ISBN: 5-98580-013-X.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Sledování šíření vlhkosti MW metodou. In Sanace a rekonstrukce. Brno: WTA CZ, 2005. s. 207-211. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

BULANTOVÁ, J.; ŠKRAMLIK, J. Křivky navlhání v programu MAPLE. In 4. Matematický Workshop. Brno: FAST, 2005. s. 25-26. ISBN: 80-214-2998-4.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J. Reinforced concrete structure investigation before repair. In 4. 1. Moskva: NIIŽB, 2005. s. 546-551. ISBN: 5-98580-013-X.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; BULANTOVÁ, J. Sestrojení křivek navlhání s využitím programu. In Matematický Workshop. ÚMAT FAST Workshop 2005: FAST VUT, 2005. s. 25-26. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MATĚJKA, O. Ověření využitelnosti teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění. In Construmat 2005 - XI. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 98-100. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J. Detection of solid bricks compressive strength by means of non-destructive methods. In 1. 1. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2005. p. 397-403. ISBN: 85-905495-2-6.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Ocenka prochnostej besgipsovych portlandcementov s pomoshchyu ultrazvuk. In Sborník vědeských pací. Poltava: Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, 2005. s. 123-126.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Mětodika obsledovanija děrevjannych konstrukcij. In Sborník vědeckých prací. Poltava: Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, 2005. s. 80-84.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P. TRVANLIVOST SÁDRY. In Sádra 2005. Brno: Vyskocé učení technické v Brně, 2005. s. 33-38. ISBN: 80-214-3041-9.
Detail

NOVÝ, M., WALDHANS, M., NOVÁKOVÁ, J. STAVEBNÍ MATERIÁLY Z DRUHOTNÝCH SUROVIN. In Zborník prednášok. Bratislava, SR: STU Bratislava, 2005. s. 167-170. ISBN: 80-227-2276-6.
Detail

ADÁMEK, J., JURÁNKOVÁ, V. Vzduchová propustnost vláknobetonů s vysoce pevnými PP-vlákny. In 3th Int. Conference Fibre Concrete - FC 2005. Malenovice: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. s. 87-90. ISBN: 80-248-0852-8.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Názory na sledování a měření procesu degradace vyztuženého betonu. In CONSTRUMAT 2005. CONSTRUMAT 2005. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita, Žilina, Slovensko, 2005. s. 53-56 ( s.)ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

HELA, Rudolf; MARŠÁLOVÁ, Jana. Self-Compacting Concrete with Dispersed Reinforcement. In xx. Graz, Rakousko: 2005. s. 28-31.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Durability increase of concrete exposed to aggressive chemical media. In CD, článek TT1-237. Lyon: 2005. s. 1-6.
Detail

SCHÁNĚL, L. Vliv vnějších podmínek na rozklad dřeva houbami II. In Sanace a rekonstrukce. Brno: Česká stavební společnost, 2005. s. 31-38. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

DUFKA, A., VANĚREK, J. Diagnostika stavu železobetonové haly s technologií na zpracování celulózy a specifika její sanace. In Sborník přednášek. 1. Brno: SSBK, 2005. s. 38-43. ISBN: 1211-3700.
Detail

MATULOVÁ, P. Studium nových progresivních systémů úpravy čerstvých betonových ploch proti vysychání. In Construmat 2005. Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 132-133. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

DUFKA, A. Resistance Increase of Cement Composites Exposed to Extreme Temperatures. In 1. 1. Žilina: University of Žilina, 2005. p. 28-33. ISBN: 80-8070-462-7.
Detail

DUFKA, A., BYDŽOVSKÝ, J. Možnosti zvyšování odolnosti cementových kompozitů vůči působení extrémních teplot. In 1. 1. Telč: VUSTAH, 2005. s. 168-173. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

ZLÁMAL, Petr; ŘIČÁNEK, Miroslav. PŘÍPRAVA alfa-SÁDRY V ROZTOCÍCH SOLÍ. In CONSTRUMAT 2005. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 170-171. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

FLORIAN, Aleš; PĚNČÍK, Jan. Simulace experimentálních zkoušek mezní únosnosti betonových prvků s uvažováním vlivu nejistot. In 12. Betonářské dny 2005, konference s mezinárodní účastí, Hradec Králové. Hradec Králové: 2005. s. 207-212. ISBN: 80-903502-2-4.
Detail

FLORIAN, Aleš. Parametric studies optimization using Updated Latin Hypercube Sampling. In ICOSSAR 05 International Conference On Structural Safety And Reliability June 19-22, 2005, Rome, Italy. Řím: 2005. s. 2318-2323. ISBN: 90-5966-040-4.
Detail

FLORIAN, Aleš; PĚNČÍK, Jan. The RC bridge crane column analysis with respect to uncertainties a parametric study. In ICOSSAR 05 International Conference On Structural Safety And Reliability June 19-22, 2005, Rome, Italy. Řím: 2005. s. 609-616. ISBN: 90-5966-040-4.
Detail

KALOVÁ, V. Efektivita využití nových stavebních materiálů na bázi druhotných surovin. In 5th international conference of PhD. students. 1. Miskolc: University of Miskolc, 2005. s. 93-98. ISBN: 963-661-673-7.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Pevnostní charakteristiky a tahová zkouška nových stěrkových hmot pro vnější tepelně izolační kompozitní systémy. In Sanace sborník přednášek. Brno: SSBK, 2005. s. 315 ( s.)
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Nové hmoty pro tepelně izolační kompozitní systémy. In Construmat 2005. Žilina: Žilinská universita v Žilině, Stavebná fakulta, 2005. s. 172 ( s.)ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

DROCHYTKA, R.; MIHALÍKOVÁ, K. Zajištění povrchového designu betonu stěrkami na bázi odpadních surovin. In 12. Betonářské dny 2005. 1. Hradec Králové: Česká betonářská společnost, 2005. s. 25-28. ISBN: 80-903502-2-4.
Detail

KHESTL, F. Možnosti změny vlastností cementotřískových desek použitím alternativních materiálů. In Juniorstav 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 177-182. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

PETRÁNEK, Vít. Polymer Coatings for Concrete Structures. In Sostojanie sovremenoje stroitelnoj nauky 2005. Ukrajina: Universtiy of kijev, 2005. p. 35 ( p.)
Detail

KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Nejistoty při měření tepelné akumulace staviv vyvíjenou metodou. In Sborník NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE WORKSHOP 2005. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 60-62. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

TROJAN, K.; ŠŤASTNÍK, S. Vyhodnocení vlivu změny polohy slunečních kolektorů na jejich celkovou účinnost. In sborník. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 226-233. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; BENDA, J. Modifikace přírodního anhydritu. In Maltoviny 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 46-54. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

HUBERTOVÁ, M. ZKOUŠENÍ REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ. In Juniorstav 2006. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2006. s. 159-165. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; BOROCHOVSKÝ, O. Volume Changes of Concrete with High-Strength Fibres. In Int. Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina: Žilinská Univerzita, Žilina, 2005. p. 99-103 ( p.)ISBN: 80-8070-462-7.
Detail

VEHOVSKÁ, L. Využití energosádrovce k přípravě anhydritové maltoviny s vnějším buzením. In Sádra 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 75-80. ISBN: 80-214-3041-9.
Detail

VEHOVSKÁ, L., NOVÁK, J. Anhydritové maltoviny s vnějším buzením připravené výpalem v modelové rotační peci. In Construmat 2005. Rájecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, 2005. s. 166-167. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

MARKOVÁ, L. VLIV SUBSTITUCE MATERIÁLŮ NA CENU STAVEBNÍHO DÍLA. In Sborník ze semináře. Brno: VUT v Brně, FAST, 2005. s. 69-71. ISBN: 80-214-2946-1.
Detail

MARKOVÁ, L. Prices of Structural Works and Production costs, III International Conference on Construction in the 21st. In Proceedings CITC-III. Athens: 2005. p. 50-54. ISBN: 960-254-655-7.
Detail

PETRÁNEK, Vít. Special polymer coatings for concrete structures. In Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovensko: University of Žilina, 2005. p. 76-81. ISBN: 80-8070462-7.
Detail

PETRÁNEK, Vít. Návrh finálních vrstev pro betonvé konstrukce. In Construmat 2005. Rajecké teplice, Slovensko: TU Košice, 2005. s. 139-140. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

PETRÁNEK, V. Polymer Coatings for Concrete Structures Exposed to Corrosive Environment. In 10 DBMC International conference. DBMC. Lyon, France: CSTB, 2005. s. 89-94.
Detail

PETRÁNEK, Vít; MICHALCOVÁ, Gabriela. Modifikace správkových hmot plnivy z odpadních materiálů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno, CZ: WTA CZ, 2005. s. 307-311. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Diagnostics of Reinforced Concrete Factory Building for Cellulose. In fdf. dd. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2005. s. 67-74. ISBN: 0-7277-3405-9.
Detail

DUFKA, A. Zvyšování odolnosti cementových kompozitů vystavených působení extrémních teplot. In sborník. 1. Brno: SSBK, 2005. s. 328-334. ISBN: 1211-3700.
Detail

VYMAZAL, T., VINTER, M. RISK MANAGEMENT V ŘÍZENÍ ZMĚN. In Jakost - Quality 2005. Ostrava: DT Ostrava, s.r.o., 2005. s. E-6 ( s.)ISBN: 80-02-01729-3.
Detail

VYMAZAL, T., VINTER, M. RISK MANAGEMENT V PŘÍPRAVĚ ZAKÁZKY VE STAVEBNÍ DODAVATELSKÉ FIRMĚ. In Jakost - Quality 2005. Ostrava: DT Ostrava, s.r.o., 2005. s. C-25 ( s.)ISBN: 80-02-01729-3.
Detail

SMETANOVÁ, L. Výroba obkladových prvků na bázi odpadních látek. In Juniorstav 2005. Brno: Akademiské nakladatelství CERM, 2005. s. 192-197. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

ŠUHAJDA, K. Možnosti sanace vlhkých zděných staveb s ohledem na materiál konstrukce. In 5. Odborná konference doktorského studia - Díl 2 - Pozemní stavitelství II. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2003. s. 115-118. ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

ŠUHAJDA, K. Chemical grout curtain as way of rehabilitation damply hollow masonry. In 6. Odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2004. Brno: Bekros Brno, 2004. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O. Experimentální sledování účinnosti mikrovlnného vysoušení pomocí tyčové antény na jednotlivých typech zdiva. In 7. Odborná konference doktorského studia, JUNIORSTAV 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2005. s. 229 ( s.)ISBN: 80-214-2825-2.
Detail

STEUER, R. Možnosti výroby lehkých tepelně-izolačních betonů z odpadní suroviny. In Sborník Juniorstav 2006, volume 6. 1. Brno: VUT FAST, 2006. s. 257-261. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

HUBERTOVÁ, M. VLIV PŘÍDAVKU SYNTETICKÝCH VLÁKEN NA REOLOGICKÉ VLASTNOSTI A SMRŠTĚNÍ ČERSTVÝCH LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ. In Betón na Slovensku. 1. Žilina: Žilinská universita v Žilině, 2006. s. 197-203. ISBN: 80-968847-5-1.
Detail

SMETANOVÁ, L. EKOLOGICKÉ ASPEKTY VÝROBY PÁLENÉHO POPÍLKOVÉHO STŘEPU. In 3. doktorandská konference. 3. doktorandská konference. Brno: Univerzita obrany Brno, 2006. s. 21-22. ISBN: 80-7231-135-2.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Sborník přednášek. 1. Milovy: Sprint service Praha, 2006. s. 3282-1032876. ISBN: 80-02-01792-7.
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ JAKO DRUHOTNÉ SUROVINY PRO VÝROBU INJEKTÁŽNÍCH HMOT. In Sborník konference Odpadové Fórum 2006. 1. Milovy: PCHE, 2006. s. 3276-3281. ISBN: 80-02-01792-7.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb. In Podlahy, stropy a podhledy 2006. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 112-118. ISBN: 80-214-3129-6.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; KŘÍSTEK, R. Modifikace stanovení pucolánové aktivity různých materiálů. In Sanace a rekonstrukce staveb. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. s. 74-77. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; PRŮDKOVÁ, Ž. Pojivé vlastnosti směsi popílku a strusky ze spalovny komunálního odpadu. In Construmat 2005. Rájecké Teplice: Žilinská univerzita v žilině, 2005. s. 50-52. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; MATULOVÁ, P.; PETRÁNEK, V. Možnost zpracování průmyslových odpadních látek v jednotlivých aplikacích stavebních hmot a prvků. In Sborník přednášek 3 Odpadové fórum 2006. -. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 3325-3330. ISBN: 80-02-01792-7.
Detail

SMOLKA, R. Aplikace druhotných surovin v pasivních objektech. In Budovy a prostředí 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 54-57. ISBN: 978-80-214-4155-2.
Detail

CIKRLE, P.; MAŘÍK, R.; SUZA, P. Možnosti ultrazvuku při zjišťování rozvoje mikroporuch v betonu. In Construmat 2005. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 83-86. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

VYMAZAL, T. PODPORA PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ JAKOSTI STAVEBNÍCH PRACÍ VYUŽÍVÁNÍM JEDNODUCHÝCH NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ RIZIK. In Jakost - quality 2006. DTO Ostrava, 2006. s. 16-16. ISBN: 80-02-01829-X.
Detail

VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P. HODNOCENÍ TECHNICKÝCH, EKOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT. In Technologie. ČVUT Praha, 2006. s. 132-138. ISBN: 80-903502-4-0.
Detail

CIKRLE, P. Nové normy pro nedestruktivní zkoušení betonu. In Non-destructive testing in engineering practice 2005. Brno: CERM, s.r.o., 2005. s. 14-17. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

MITRENGA, P.; CIKRLE, P. Destruktivní metody zkoušení betonu při požadavku minimálního narušení a oslabení konstrukce. In 12. betonářské dny 2005. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 412-416. ISBN: 80-903502-2-4.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Diagnostika stropních desek Hurdis. In Podlahy, stropy a podhledy 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 59-62. ISBN: 80-214-3129-6.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Možnosti využití nelineární ultrazvukové spektroskopie pro defektoskopii stavebních materiálů. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. 2006. s. 48-54. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I.; BULANTOVÁ, J. Sledování vlhkosti v porézních hmotách - Mathanova metoda. In Dřevostavby. VOŠ Volyně. Volyně 2006: VOŠ Volyně, 2006. s. 129-134. ISBN: 80-86837-03-3.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Experimentální sledování transportu vlhkosti ve stavebních hmotách. In Zdravé domy 2006 sborník příspěvků. FA VUT Brno: FA VUT v Brně, 2006. s. 73-78. ISBN: 80-214-3146-6.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Sledování transportu vlhkosti ve stavebních hmotách. In Cena a životní cyklus stavebního díla. VUT FAST v Brně: VUT FAST, 2006. s. 141-148. ISBN: 80-214-3189-X.
Detail

VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Analýza dřevoplastového kompozitního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2006. s. 381-387. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A. RECYKLACE ODPADU VZNIKAJÍCÍHO PŘI VÝROBĚ VLÁKNOVÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Vustah X.konference. 1. Telč: Vyzkumný ústav stavebních hmot, 2006. s. 67-74. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. LIGHT HIGH PERFORMANCE CONCRETE. In Proceedings of the 2nd fib Congress. 1. Neapol Itálie: Doppiavoce Italy, 2006. p. 316-317. ISBN: 88-89972-06-8.
Detail

MATULOVÁ, P. DROCHYTKA, R. OPRAVA TRHLIN A POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2006. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2006. s. 45-50. ISBN: 80-903502-4-0.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. Repair system for concrete structures with utilize of waste products. In Proceedings of the 2nd Fib CongressCondesed Papers Sesions 10-20. 1. Neapol: Fib Italia, 2006. p. 590-591. ISBN: 88-89972-06-8.
Detail

HORKÝ, O.; BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Utilization of chemical analyses for bridges reconstruction. In Bridges. 1. Dubrovnik: SECON, 2006. p. 1187-1194. ISBN: 953-95428-0-4.
Detail

HORKÝ, O.; ZACH, J.; PETRÁNEK, V. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI ORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN. In 1. 1. Telč: VUSTAH, 2006. s. 251-257. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

MATULOVÁ, P.; DROCHYTKA, R.; MICHALCOVÁ, G. NEW PROGRESSIVE GROUTING SYSTEMS WITH UTILIZATION OF RAW WASTE MATERIALS APLICATION IN STABILIZATION SUBSOIL OF THE PYLON OF THE BRIDGE STRUCTURE. In BRIDGES. DUBROVNÍK: Croatien society of structural engineers, 2006. p. 631-638. ISBN: 953-95428-0-4.
Detail

MATULOVÁ, P. MICHALCOVÁ, G. Possibilities of waste raw materials - fly ash in special application in civil engineering. In Proceedings of the Junior scientist conference 2006. Vídeň: technische universitat Wien, 2006. p. 251-252. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

MATULOVÁ, P. MICHALCOVÁ, G. VÝVOJ A VÝZKUM NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2006. s. 41-45. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

MATULOVÁ, P.,MICHALCOVÁ,G., PETRÁNEK,V. Možnost zpracování průmyslových odpadních látek v jednotlivých aplikacích stavebních hmot a prvků. In Odpadové fórum 2006. Milovy sněžné: Petrochemeng, 2006. s. 325-330. ISBN: 80-02-01792-7.
Detail

VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P.; FOJTÍK, T. IDENTIFIKACE ENVIROMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ VE VÝVOJI PROGRESIVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POMOCÍ FMEA. In Sanace 2006. Brno: SSBK, 2006. s. 372-378. ISBN: 1211-3700.
Detail

CIKRLE, P. long Term Measurement of Cracks. In DAMSTRUC 2005. Joao Pessoa, Brasil: Alan Peter Jeary, 2005. p. 56 ( p.)ISBN: 85-905495-2-6.
Detail

SMETANOVÁ, L.; KUSÁK, I. IMPEDANTNÍ SPEKTROSKOPIE OBKLADOVÝCH PRVKŮ NA BÁZI ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ. In Konference Podlahy 2006. 1. Praha - Masarykova kolej ČVUT: Praha, 2006. s. 163-166. ISBN: 80-213-1537-7.
Detail

SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. PODLAHY V EXTERIERU - MRAZUVZDORNOST KERAMICKÝCH DLAŽDIC. In konference Podlahy 2006. 1. Praha: Praha, 2006. s. 241-250. ISBN: 80-213-1537-7.
Detail

SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Pórovitost a mrazuvzdornost popílkového střepu. In Zborník přednášok XII. Ráčková dolina: Banská bystrica, 2006. s. 105-107. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

BEČKOVSKÝ, D. Využití PCM materiálů v lehkých stavebních konstrukcích. In Juniorstav 2006, 8. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 31 ( s.)ISBN: 80-214-3108-3.
Detail

KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D. PCM materiály pro zvýšení tepelné akumulace lehkých stavebních konstrukcí. In Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 7 ( s.)ISBN: 80-214-3129-6.
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M. Pasivní řešení letní tepelné stability skladbou materiálů v obvodovém plášti. In 13. mezinárdní konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2006. Praha: Countour, s.r.o., 2006. s. 124-128. ISBN: 80-7366-046-6.
Detail

ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M. Obalové konstrukce a energetická hospodárnost objektů. In 13. mezinárdní konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2006. Praha: Countour, s.r.o., 2006. s. 65-69. ISBN: 80-7366-046-6.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Utilization of Fly ash fot the production of Ceramic Tiles. In 10th Conference on Environmental and Mineral Processing. Part 1. Ostrava: VŠB-Technical University of ostrava, 2006. p. 17-22. ISBN: 80-248-1088-3.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Využití odpadních látek při zvyšování užitných vlastností střepu pálené střešní krytiny. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. Telč: VUSTAH Brno, 2006. s. 131-135. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Utilization of the Statistical Method of Planned Experiment (PLANEX) for Research of Building Materials Properties. In Computational Civil Engineering 2006. 1. Iasi: Editura societatii akademice, 2006. p. 295-300. ISBN: 973-7962-89-3.
Detail

SOKOLÁŘ, R. PROTISKLUZNOST KERAMICKÝCH DLAŽEB. In Podlahy 2006. 1. Praha: Česká zemědělská univerzita V Praze, 2006. s. 251-258. ISBN: 80-213-1537-7.
Detail

SOKOLÁŘ, R. PERSPEKTIVY VYUŽITÍ ŽELEZITÝCH ODPADŮ PŘI VÝROBĚ PÁLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY. In Recycling 2006. 1. Brno: VUT Brno, 2006. s. 40-46. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

HORKÝ, O.; KMÍNOVÁ, H.; ZACH, J. Determination of temperature coutse in concrete during hydratetion. In Computational Civil Engineering. 1. Rumunsko: societatea Academica, 2006. p. 198-203. ISBN: 973-7962-89-3.
Detail

HORKÝ, O.; ZACH, J.; PETRÁNEK, V. Tepelně technické vlastnosti organických stavebních materiálů s využitím druhotných surovin. In 1. 1. Telč: VUSTAH, 2006. s. 210-216. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; ZLÁMAL, P.; NOVÁK, J. Směsná hydraulická maltovina s fluidním popílkem. In VUMO. 1. Praha: Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., 2006. s. 163-170.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J. DURABILITY OF CONCRETE MADE FROM RECYCLED AGGREGATES. In International RILEM - JCI Seminar on Concrete Durability and Service Life Planning ConceteLife06. 1. Ein-Bokek: Technion - Israel Institut of Technology, Haifa, Israel, RILEM Publicacions S.A.-R.L., 2006. p. 436-443. ISBN: 2-912143-89-6.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; HAVLÍČKOVÁ, Š. Modifizierung von Naturanhydrit zur Verwertung im Bauwesen. In 16.ibausil. 1. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2006. s. 905-912. ISBN: 3-00-018263-2.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; ZLÁMAL, P.; NOVÁK, J. Modifikace hydraulických schopností belitického slinku. In VUSTAH. 1. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2006. s. 251-259. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; ZLÁMAL, P.; NOVÁK, J. Rohmehlmodifikation zum Brennen des Belitklinkers. In IBAUSIL. 1. Weimar: Finger Institut Bauhaus-Univ. Weimar, 2006. s. 147-154. ISBN: 3-00-018263-2.
Detail

ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J. Betonový recyklát jako surovina pro přípravu belitického slinku. In 4. konference speciální betony. 1. Skalský dvůr: Sekurkon, 2006. s. 195-199. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované struusky po zahřátí na vysoké teploty. In RECYCLING 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 172-179. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. TRACING OF CRACK DEPTH IN CONCRETE STRUCTURE USING ULTRASONIC PULSE METHOD. In International RILEM - JCI Seminar on Concrete Durability and Service Life Planning ConceteLife06. 1. Ein-Bokek: National Buliding Research Institute, Faculty of Civil Engineering, Technion - Israel Institut of Technology, Haifa , Israel, RILEM Publicacions S.A.-R.L., 2006. p. 502-508. ISBN: 2-912143-89-6.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, A.; MARTINEC, P. RESISTANCE OF CONCRETES USING GYPSUM FREE CEMENTS TO FROST AND THAWING ALTERNATIONS AND TO DEFROSTING CHEMICALS. In IV. International Scientific Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY Levoča. 1. Levoča: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2006. p. 57-62. ISBN: 80-8073-594-8.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MARTINEC, P. TRVANLIVOST BETONŮ VE KTERÝCH ČÁST POJIVA BYLA NAHRAZENA POPÍLKY Z FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ LIGNITU. In 11. ročník konference RECYKLING 2006. 11. ročník konference RECYKLING 2006. Brno: ARSM, 2006. s. 112-116. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; BROŽOVSKÝ, J. Time Flow of Gypsumfree Cements Strength Development. In International Symposium Compunational Civil Engineering 2006. 1. Iasi: Iasi, 2006. p. 107-112. ISBN: 973-7962-89-3.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MARTINEC, P. Impact of Fine Aggregates Replacement by Fluidized Fly Ash to Resistance of Concretes to Aggressive Media. In International Symposium Compunational Civil Engineering 2006. 1. Iasi: Romania : SOCIETATII ACADEMICE "MATEI-TEIU BOTEZ, 2006. p. 100-106. ISBN: 973-7962-89-3.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Cement strength testing by means of ultrasonic pulse method. In Conference Advanced testing of fresh cementitious materials 2006. 1. Stuttgart: Deutsche Geselschaft fuer Zerstoerungsfreie Pruefung e.V. (DGZfP), 2006. p. 335-340. ISBN: 3-980-8542-6-4.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MATĚJKA, O. Ispolzovanie nerazrušejushchikh metodov dlya opredelenie prochostej tratuarnoi plitki. In Sborník vědeckých prací IV. mezinárodní vědecko-technické konference Poltava. 1. Poltava: Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, 2006. s. 237-241.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; MATULOVÁ, P. Increase of durability of reinforced concrete structures. In Bridges. neuv. Dubrovník: Secon HDGK, 2006. p. 537-544. ISBN: 953-95428-0-4.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; KAPLAN, V. Ocenka nagruzochnoj sposobnosti mostov pri perevozke tjazhelych krupnogabaritnykh gruzov. In Sborník vědeckých prací IV. mezinárodní vědecko-technické konference Poltava. 1. Poltava: Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, 2006. s. 255-258.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. The ultrasonic impulse method - using for rationalization of experimental work in research of cements with steelwork-slag. In Sborník vědeckých prací IV. mezinárodní vědecko-technické konference Poltava. 1. Poltava: Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, 2006. p. 160-163.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, A. Fine filler and its impact to a cement composite life cycle. In sborník. 1. Poltava, Ukrajina: Poltavslij CNTEI, 2006. p. 103-106.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; BROŽOVSKÝ, J. Opredělenie prochnosti na szhatie tratzarnoj plitky c pomoshchyu sklerometricheskogo metoda. In 2. Mezinárodní vědecko-technická konference a výstava Moderní metody a přístroje kontroly kvality a diagnostiky stavu objektů Mogilěv 2006. 1. Mogilěv, Bělorusko: Bělorusko-ruská univerzita, Mogilěv, 2006. s. 115-117. ISBN: 985-492-018-6.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; KEPÁK, R.; ŠNIRCH, Z. POSTUPY PRO URČENÍ TŘÍDY BETONŮ ZABUDOVANÝCH KONSTRUKCÍCH. In 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. Srní: ŠKODA VÝZKUM s.r.o., 2006. s. 177-180. ISBN: 80-239-7878-0.
Detail

FOJTÍK, T.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V. TECHNICAL, ENVIRONMENTAL AND SECURITY CRITERIA OF NEW BUILDING MATERIALS PARAMETERS EVALUATION. In International Symposium Compunational Civil Engineering 2006. 1. Iasi, Rumunsko: , Romania : SOCIETATII ACADEMICE "MATEI-TEIU BOTEZ", 2006. p. 100-106. ISBN: 973-7962-89-3.
Detail

FOJTÍK, T.; BECKEROVÁ, L. High strength concrete - influence of admixtures with pozzolana properties. In sborník. 1. Poltava, Uktajina: Poltavskij CTNEI, 2006. p. 142-145.
Detail

BECKEROVÁ, L.; FOJTÍK, T. Influence of Active Admixtures on Properties of Lightweight Concretes. In IV. International Scientific Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY Levoča. 1. Levoča: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2006. p. 27-30. ISBN: 80-8073-594-8.
Detail

FOJTÍK, T.; BECKEROVÁ, L. Evaluation of Building Waste Usability to Concrete Production. In Sborník vědeckých prací IV. mezinárodní vědecko-technické konference Poltava. 1. Poltava, Ukrajina: Poltavskij CNTEI a časpolis beton a železobeton v Ukrajině, 2006. p. 136-141.
Detail

MATĚJKA, O. Vliv rozptýlené vláknité výztuže na vlastnosti betonu. In 3. Doktorandská konference s mezinárodní účastí, Brno: Univerzita obrany, 2006. 1. Brno: Univerzita obrany, katedra ženijních technologií 2006, 2006. s. 10-15. ISBN: 80-7231-135-2.
Detail

MARTINEC, P. TRVANLIVOST CEMENTŮ S PŘÍDAVKEM OCELÁŘSKÉ STRUSKY V AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ CO2. In V. odborná konference MALTOVINY 2006. 1. Brno: VUT Brno, 2006. s. 103-108. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. AKTUALIZACE TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU A KONTROLY OPRAV ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝROBNÁCH ČEZ, a. s. - CHLADICÍ VĚŽE A KOMÍNY. In 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. Srní: ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., 2006. s. 173-176. ISBN: 80-239-7878-0.
Detail

DROCHYTKA, R.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. UTILIZATION OF WASTE RAW MATERIALS FOR PRODUCTION OF HIGH-STRENGTH REACTIVE POWDER CONCRETE (RPC). In IV. International Scientific Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY. 1. Levoča: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2006. p. 99-104. ISBN: 80-8073-594-8.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N., VYMAZAL, T., FOJTÍK, T., PETRÁNEK, V., MATULOVÁ, P. ENVIRONMENTAL ASPECTS IN DEVELOPMENT OF SURFACE TREATMENT OF CONSTRUCTION USING RAW INDUSTRIAL WASTE MATERIALS BY FMEA METHOD. In Zborník prednášok. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2006. p. 441-448. ISBN: 80-8073-594-8.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O. Mmožnosti využití organických odpadů pro výrobu nových tepelněizolačních materiálů. In Construmat 2006. Račkova dolina: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 81-85. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

DUFKA, A. Hodnocení stavu železobetonových konstrukcí zasažených požárem. In sborník. 1. Slovensko: Mechnizačná fakulta STU, 2006. s. 120-123. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

SOKOLÁŘ, R. ŽELEZITÉ ODPADY JAKO PŘÍMĚS CIHLÁŘSKÝCH ZEMIN PRO VÝROBU PÁLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY. In Recyklace odpadů X. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. s. 135-140. ISBN: 80-248-1214-2.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. HMOTY PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEB. In Sanace 2006 sborník přednášek. 1. Brno: SSBK, 2006. s. 339-342. ISBN: 1211-3700.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. New Screed Materials for External Thermal Insulation Composite Systems. In Proceedings of the International Symposium "CCE 2006". 1. Iasi, Romania: Academic Asociety, 2006. p. 449-456. ISBN: 973-7962-89-3.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Die Dachhaut mit der Vegetation Eko Orsil Agro. In Zastřešení budov. VUT FAST v Brně: VUT FAST, 2004. s. 121-128. ISBN: 80-214-2588-1.
Detail

KLÍMOVÁ, S.; KOLÁŘ, R. Využití recyklovaného EPS ve stavebnictví. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. VUT v Brně, fakulta stavební, ústav PST: VUT v Brně, fakulta stavební, 2006. s. 10-14. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

KOZUBÍKOVÁ, I. Mechanické kotvení kontaktních zateplovacích systémů. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. VUT v Brně, fakulta stavební: VUT v Brně, fakulta stavební, 2006. s. 15-21. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Proudění vody v inertních stavebních materiálech. In Sanace a rekonstrukce staveb. sborník. WTA Praha: WTA CZ, 2006. s. 300-305. ISBN: 80-02-01866-4.
Detail

ŠKRAMLÍK, J.; BULANTOVÁ, J.; MOUDRÝ, I. Aplikace metodiky ke sledování transportu vlhkosti MW metodou. In Non Destructive Testing 2006 sborník. sborník. VUT FAST v Brně ústav fyziky Workshop 2006: VUT FAST v Brně, 2006. s. 147-152. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Aplikace MW záření ke sledování pohybu vlhkosti ve stavebních hmotách. In Poruchy a rekonstrukce 2006 sborník. VŠB Technická univerzita Ostrava Poruchy a rekonstrukce 2006: Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 58-66. ISBN: 80-248-1157-X.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P. Tepelně izolační žáromateriály - výroba, vlastnosti, použití. In sborník. Štrbské Pleso: Technická univerzita v Košicích, 2006. s. 147-152. ISBN: 80-8073-511-5.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K. SUROVINY A ŽÁROMATERIÁLY NA BÁZI SIO2. In sborník. Štrbské Pleso: Technická univerzita v Košicích, 2006. s. 95-100. ISBN: 80-8073-511-5.
Detail

ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Vliv teploty ohřevu na hodnoty mechanických vlastností materiálu na bázi strusky a vermikulitu. In Construmat 2006 - conference about structural materials. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2006. s. 29-33. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. New possibilities of fire protection of tunnel walls. In Concrete Structures for Traffic Network. Praha: Česká betonářská společnost a CBS Servis, s r.o., 2006. p. 496-501. ISBN: 80-903502-8-3.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. VYUŽITÍ ODPADŮ Z TEPELNÝCH ELEKTRÁREN PŘI VÝROBĚ ŠAMOTU. In sborník. Ostrava: 2006. s. 129-133. ISBN: 80-248-1214-2.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. Posouzení rizika rozvoje alkáliového rozpínání železobetonové konstrukce popílkových sil a zásobníků škváry. In Sborník z 1. Konference Zvyšování životnosti komponenet energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. srní: 2006. s. 100-107. ISBN: 80-239-7878-0.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; BULANTOVÁ, J. Výpočet součinitele vlhkostní vodivosti. In 5. matematický Workshop sborník. VUT FAST 5. matematický workshop: VUT FAST, 2006. s. 31-32. ISBN: 80-214-3282-9.
Detail

PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P.; MICHALCOVÁ, G. Multi purpose surface treatment for fresh concrete. In Advances in Concrete through Science and Engineering. Quebec, Canada: RILEM, 2006. p. 51-61. ISBN: 2-35158-003-6.
Detail

MATĚJKA,L., JURÁKOVÁ,T. Vady obvodového pláště a jejich odstraňování - sanace vlhkosti s využitím nopové fólie z recyklátů. In 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství. Lednice: VUT, 2006. s. 59-63. ISBN: 80-214-3237-3.
Detail

MATĚJKA, L.; POSPÍŠIL, A. Monolitické stropy vylehčené recyklovanými materiály. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: 2006. s. 75-78. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

ŠINOGL, J.,MATĚJKA,L. Využití recyklovaného HDPE ve stavebnictví. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: VUT, 2006. s. 109-114. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

SCHINDLER,P., MATĚJKA,L. Příspěvek k analýze teplotního pole výplně otvorů a obvodových konstrukcí. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: VUT, 2006. s. 87-94. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

MATĚJKA, L., POSPÍŠIL,A. Lehčené kazetové stropy s použitím druhotných surovin. In Podlahy, stropy a podhledy. Brno: VUT, 2006. s. 88-91. ISBN: 80-214-3129-6.
Detail

MATĚJKA, L. Vady podlah v zemědělském provozu. In Podlahy, stropy a podhledy. Brno: VUT, 2006. s. 63-69. ISBN: 80-214-3129-6.
Detail

MATĚJKA, L. Defects and failures of structural details. In Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2006. s. 169-176. ISBN: 80-232-0259-6.
Detail

MATĚJKA, L. Konstrukční detaily nízkoenergetických a pasivních domů s využitím dřeva. In Dřevostavby. Volyně: VOŠ Volyně, 2006. s. 161-166. ISBN: 80-86837-03-3.
Detail

MATĚJKA.L, CIHLÁŘ, J. Pasivní dům - budoucí standard bydlení. In Strategie a koncepce bydlení: metody a instrumenty. Brno: VUT, 2006. s. 21-30. ISBN: 80-214-3173-3.
Detail

NEUPAUER, J., MATĚJKA, L. Současnost a budoucnost vícepodlažních dřevěných budov. In Strategie a koncepce bydlení: metody a instrumenty. Brno: VUT, 2006. s. 21-30. ISBN: 80-214-3173-3.
Detail

MAŤEJKA,L., ŠINOGL, J. Využití odpadních surovin pro bytovou výstavbu. In Strategie a koncepce bydlení: metody a instrumenty. BRNO: VUT, 2006. s. 21-30. ISBN: 80-214-3173-3.
Detail

VESELÝ, D., MATĚJKA, L. Obvodové stěny nízkoenergetických bytových domů. In Strategie a koncepce bydlení: metody a instrumenty. Brno: VUT, 2006. s. 21-30. ISBN: 80-214-3173-3.
Detail

MATĚJKA, L. Pasivní dům na bázi dřeva - budoucí standard bydlení. In 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství. Bratislava: CERM, Brno, 2006. s. 83-91. ISBN: 80-214-3237-3.
Detail

MATĚJKA, L. The Defect od Structural of a Building. In Organization, Technology and Management in Construction. Zadar: Croatian Association for Organization in Construction, 2006. s. 36-36. ISBN: 953-96245-6-8.
Detail

SCHINDLER, P., MATĚJKA, L. Analýza konstrukčních detailů pasivních domů ve styku okno - obvodový plášť. In Budovy a prostředie. Bratislava: 2006. s. 115-120.
Detail

MATĚJKA,L., SMOLKA, R. Aplikace druhotných surovin v pasivních bytových domech. In Lidé, stavby a příroda. Brno: VUT, 2006. s. 153-158. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Sledování transportu vlhkosti ve stavebních materiálech. In Konstrukce a progresivní materiály... VUT FAST: VUT FAST, 2006. s. 1-8. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I.; BULANTOVÁ, J. Využití MW záření ke sledování transportu vlhkosti v materiálech z druhotných surovin. In sborník. VUT FAST Workshop NDT 2006: VUT FAST ústav Fyziky, 2006. s. 1-8. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

HELA, R.; BRANDŠTETR, J.; LUKÁŠ, J. New constructions with strength self-compacting concrete C90/105 in Czech republic - Footbridge of Union 2004, Project of highway bridge on D47. In xx. Dubrovník, Chorvatsko: 2006. p. 601-608. ISBN: 953-95428-0-4.
Detail

PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A. 3d analýza železniční estakády na trati praha - hlavní nádraží. In Modelování v mechanice 2006. Ostrava: 2006. s. 1-11. ISBN: 80-248-1035-2.
Detail

PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Přímé dřevěné třmenové schodiště. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., 2006. s. 1-9. ISBN: 80-239-7764-4.
Detail

PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Možnosti modelování lepených dřevěných spojů pomocí prvků CONTA17x. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006, Tábor. Tábor: SVS FEM s.r.o., 2006. s. 1-9. ISBN: 80-239-7764-4.
Detail

PĚNČÍK, J. Využití výpočtových systémů ANSYS a ATENA při parametrických studiích stavebních konstrukcí z progresivních materiálů s uvažováním vlivu nejistot. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-12. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Rozbor chování roletových překladů HELUZ z hlediska statiky a tepelné techniky. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Doplňkové dílce systému keramicko-betonových panelových stropů HELUZ. In 4. konference Zděné a smíšené konstrukce. Brno: ČBS servis s.r.o., 2006. s. 18-23. ISBN: 80-903-502-8-3.
Detail

ROGL, J. Využití odpadů při výrobě pálené střešní krytiny. In JUNIORSTAV 2006. CERM, Brno, 2006. s. 245-250. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

ROGL, J. Posuzování prosákavosti střepu pálené střešní krytiny. In CONSTRUMAT 2006. Slovenská poľnohospodarska univerzita v Nitre, 2006. s. 68-71. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

ROGL, J. Možnosti využití vedlejšího produktu fosforečnanů z Fosfy Poštorná v keramickém průmyslu. In Recyklace odpadů X. VŠB - TU Ostrava, 2006. s. 67-70. ISBN: 80-248-1214-2.
Detail

VANĚREK, J. Možnost využití dřevěného odpadu při výrobě dřevoplastových kompozitů WPC. In Recyklace odpadů X. VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 151-154. ISBN: 80-248-1214-2.
Detail

JAVŮRKOVÁ, D. Studium schopnosti imobilizace měďnatých iontů v alkalicky aktivovaných matricích. In Sb. přednášek 11. ročníku konference Recycling 2006. Brno: 2006. s. 138-145. ISBN: 80-2143142-3.
Detail

JAVŮRKOVÁ, D.; MALÁ, J. Toxicita, vyluhovatelnost a vlastnosti materiálů používaných pro solidifikaci. In Sb. přednášek 11. ročníku konference Recycling 2006. Brno: 2006. s. 130-137. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

JAVŮRKOVÁ, D. Imobilizace zinku přidávaného ve formě chloridu zinečnatého do aktivované popílkové matrice. In Sborník konference Juniorstav 2006. Brno: 2006. s. 69-74. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

MALÁ, J.; JAVŮRKOVÁ, D. Využití stavebního pojiva k solidifikaci/stabilizaci těžkých kovů. In Sb. přednášek konference VUSTAH 2006. Telč: 2006. s. 94-98. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

JAVŮRKOVÁ, D. Imobilizace barnatých iontů v aluminosilikátové matrici. In Sborník konference Construmat 2006. Nitra, SK: 2006. s. 38-41. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J. Evaluation of condition changes for a concrete structure after four years of service using the air permeability method from the concrete durability viewpoint. In Physical and Material Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. p. 45-48. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M. Concrete specimen structure diagnostics using the acoustic emission method. In Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. p. 60-65. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M. Non-destructive testing methods for concrete structures inspection. In Proceedings of International Workshop Physical ane Material Engineering 2006. Bratislava: Slovak university of Technology, 2006. p. 66-69. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M. Nonlinear ultrasonic spectroscopy of structural components. In Proceedings. Berlin: DGZfP Berlin, 2006. p. Th.4.6.1 ( p.)ISBN: 3-931381-86-2.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V. OVĚŘENI MOŽNOSTI VÝROBY LEHKÉHO BETONU PŘEDEPSANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI A TLAKOVÉ PEVNOSTI. In 4. konference speciální betony. 4. Praha: SEKURKON Ostrava v NEOSETU Praha, 2006. s. 161-164. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Non-linear ultrasonic spectroscopy method-experiment set up testing. In Proceedings. Bratislava: Slovak University of technology, 2006. p. 109-112. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; VOJTEK, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B. AIR PERMEABILITY OF LIGHTWEIGHT AND ORDINARY CONCRETES WITH FIBRES. In Comportarea in situ a constructiilor. 16. Brazi-Hatzeg-Rumunsko: SC CONSITRANS SRL, 2006. p. 207-211.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Vlastnosti pórovitého zrna kameniva a pevnost lehkého konstrukčního betonu. In 4.Konference speciální betony. 4. Praha: SEKURKON Ostrava v NEOSETU Praha, 2006. s. 155-160. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; KALOVÁ, V. Stavební hmoty na bázi vysokopecní jemně mleté strusky. In zborník prednášok z XII. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2006. -. Račková dolina: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 97-98. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T. Economic lifetime of a building. In Organization, technology and management in construction. Zadar, Chorvatsko: Croatian Association for Organization in Construction Hrvatska udruga za organizaciju gradenja, 2006. p. 35-35. ISBN: 953-96245-6-8.
Detail

MITRENGA, P. Analýza ovlivňujících činitelů během stanovování modulu pružnosti na vysokohodnotných betonech. In Juniorstav 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 41-46. ISBN: 80-214-3110-5.
Detail

SVOBODA, D.; HAVLAN, P. Příprava experimentu pro nedestruktivní zkoušky betonových bloků. In Juniorstav 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 53-58. ISBN: 80-214-3110-5.
Detail

CIKRLE, P.; HUŇKA, P. Porovnání metodik zkoušení modulu pružnosti betonu. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2006. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. s. 110-115. ISBN: 80-903502-4-0.
Detail

JURÁKOVÁ, T.; MATĚJKA, L. Vady obvodového pláště a jejich odstraňování - sanace vlhkosti s využitím nopové fólie z recyklátů. In Sborník z konference - 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství. Brno: VUT v Brně - FAST, 2006. s. 59-63. ISBN: 80-214-3237-3.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Vegetační EKO střecha Orsil Agro Technologie nového tisíceletí. In sborník. Brno: VUT v Brně, 2003. s. 4-11. ISBN: 80-214-2394-3.
Detail

FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J. Simulace zatěžovací zkoušky železobetonového nosníku s uvažováním vlivu nejistot. In 80-248-1035-2. Ostrava: 2006. s. 1-7. ISBN: 80-248-1035-2.
Detail

FLORIAN, A. Železobetonové průřezy vyrobené z betonu s příměsí stavebních materiálů využívajících druhotné suroviny. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: 2006. s. 1-12. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M. Experiment set-up testing for non-linear ultrasonic spectroscopy. In sbornik. Tabor: BETIS, 2006. p. 139-144. ISBN: 80-214-3290-X.
Detail

ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M. Eliminace tepelných mostů pomocí materiálů z odpadových surovin. In Konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

KALOUSEK, M., ČUPROVÁ, D. Vnitřní pohoda prostředí v hliněných stavbách. In Konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80–214–3125–3.
Detail

KALOUSEK, M., ČUPROVÁ, D. Vliv tepelně izolačních vlastností obalových konstrukcí na energetickou potřebu objektů. In 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství. Lednice: VUT FAST Brno, 2006. s. 64 ( s.)ISBN: 80–214–3237–3.
Detail

ŠILHAVÁ, M.; VYMAZAL, T. FMEA - analýza vad a jejich následků ve stavebnictví. In Sborník. VUT Fast, 2006. s. 2-5. ISBN: 80-214-3107-5.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. LEHKÝ BETON VYZTUŽENÝ KONSTRUKČNÍMI POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNY. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. VÚSH. TELČ: VÚSH, 2006. s. 367-370. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M. Průměrné časové intervaly oprav a výměn funkčních dílů obytných budov. In Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 101-104. ISBN: 80-214-3189-X.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; MARTINEC, P. Fyzikálně-mechanické vlastnosti směsných cementů s ocelářskou struskou umletých na různé měrné povrchy. In X. KONFERENCE VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU STAVEBNÍCH HMOT Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. VUSTAH Brno, 2006. s. 136-139. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Směsné cementy s fluidním popílkem. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. s. 223-238. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Příprava směsných cementů s fluidním popílkem. In Vápno, cement, ekologie. 1. Skalský Dvůr: VÚMO Praha, 2006. s. 171-178.
Detail

MICHALCOVÁ, G. The possibility to use of industrial waste materials as fillers in polymeric repair materials. In Proceedings 6th International PhD Symposium in Civil Engineering. 1. Zurich: Institute of Structural Engineering ETH Zurich, 2006. p. 98-99.
Detail

CIKRLE, P. Vliv ošetřování na modul pružnosti betonu. In Construmat 2006. Nitra: Slovenská polnohospodárska universita v Nitre, 2006. s. 138-141. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

CIKRLE, P. Monitoring of Cracks Development in Concrete Using Ultrasonic Dection. In Comportarea in situ a constructiilor. Mare - Brazi: SC Consitrans SRL, 2006. s. 263-266.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Využitelnost cementokonopných desek jako součást podlahových systémů. In Podlahy 2006. 1. Masarykova kolej ČVUT Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. s. 49-53. ISBN: 80-213-1537-7.
Detail

DVOŘÁK, K.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Možnosti využití fluidních popílků pro přípravu pojiv. In Speciální betony, vlastnosti-technologie-aplikace. Skalský Dvůr: Sekurkon Ostrava, 2006. s. 200-207. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; KLEČKA, T. LIGHTWEIGHT SELF COMPACTING CONCRETE (LWSCC) IN THE READY MIX. In The 6th International Symposium on Cement and Concrete. 1. XI AN, CHINA: Foreign Languages Press Beijing, 2006. p. 1381-1391. ISBN: 7-119-02249-0.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; BROŽOVSKÝ, J.; HUBÁČEK, A. LEHKÉ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY - POROVNÁNÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH MODULŮ. In 4.konference Speciální betony. 1. Skalský Dvůr: Sekurkon Ostrava, 2006. s. 22-28. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

HLAVAČKA, T.; ŠUSTER, P.; SEDLÁK, J. ENERGETICKÉ HODNOCENÍ OBYTNÝCH BUDOV VYUŽÍVAJÍCÍCH RECYKLOVANÉ A ODPADNÍ MATERIÁLY. In Sborník příspěvků konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 79-86. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

SOKOLÁŘ, R. MOŽNOSTI PROBARVOVÁNÍ STŘEPU PÁLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY. In Construmat 2006. Račková dolina: SPU Nitra, 2006. s. 72-74. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

PETRŮ, A. Návrh vhodných pojiv pro výrobu keramických obkladových prvků na bázi elektrárenského popílku. In Juniorstav 2006. 1. Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, 2006. s. 235-240. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Aplikace elmg. MW záření ke sledování transportu vlhkosti. In vědecká konference Lednice. Lednice 2006: FAST, 2006. s. 110-113. ISBN: 80-214-3237-3.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Možnosti využití dřevěných hoblin pro přípravu tepelných izolací. In Zborník přednášok z XII. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2006. Račkova dolina, Slovensko: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, Mechanizačná fakulta, 2006. s. 75-77. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Using computer technology for laboratory results (data) evaluation. In sborník. Iasi, Romania: 2006. p. 328-335. ISBN: 973-7962-89-3.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P. ODPADNÍ SUROVINY V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŽÁROMATERIÁLECH. In sborník. Praha: 2006. s. 73-78. ISBN: 80-02-01846-X.
Detail

MARKOVÁ, L.; HROMÁDKA, V. Materials of Building from Secondary Raw Materials and their Influence onto an Economic Lifetime of Building. In ACE 2006 - Book of abstracts. Istanbul: Yildiz Technical Univerzity, Istanbul, Turkey, 2006. p. 427-427. ISBN: 975-461-415-6.
Detail

SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Technologické aspekty výroby obkladových prvků na bázi elektrárenského popílku. In Recyklace odpadu X. 1. Ostrava - Poruba: VŠU Ostrava, 2006. s. 77-81. ISBN: 80-248-1214-2.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. TEPLÁRENSKÁ A ELEKTRÁRENSKÁ STRUSKA JAKO LEHČIVO V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŹÁROMATERIÁLECH. In sborník. Slovensko: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. s. 60-62. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P. Metody a nástroje hodnocení technických, ekologických a bezpečnostních parametrů nových stavebních hmot. In Kvalita vo stavebníctve. Štrbské Pleso: TU Košice, 2006. s. 173-179. ISBN: 80-8073-593-X.
Detail

VYMAZAL, T.; ŠILHAVÁ, M. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KVALITY STAVEBNÍCH PRACÍ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ. In Kvalita v stavebníctve. Štrbské Pleso: TU Košice, 2006. s. 16-20. ISBN: 80-8073-593-X.
Detail

FUCIMAN, O. Analýza tepelně vlhkostních procesů v recyklovaných stavebních materiálech. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 6 ( s.)ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

ŠAFÁŘ, P. Změna dynamických vlastností konstrukcí z recyklovaných materiálů. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: 2006. s. 1-4. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

SEDLÁKOVÁ, M.; MOUDRÝ, I. Zhodnocení současných poznatků v oblasti ochrany proti graffiti. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. 2006. s. 4-10. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

ŠEVELOVÁ, L. Spolehlivostní analýza mezní únosnosti železobetonových nosníků po sanaci poškozených částí konstrukce. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: 2006. s. 1-10. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

OSTRÝ, M. Tepelné izolace z recyklovatelných organických materiálů a jejich vliv na životní prostředí. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotnáých surovin 2006. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Ústav stavební mechaniky, 2006. s. 10-16. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

SCHINDLER, P. Příspěvek k analýze tepelně - technických faktorů konstrukčního řešení oken. In JUNIORSTAV 2006. VUT v Brně - Fakulta stavební: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2006. s. 157-162. ISBN: 80-214-3107-5.
Detail

SCHINDLER, P.; MATĚJKA, L. Příspěvek k analýze teplotního pole výplně otvorů a obvodových konstrukcí z druhotných surovin. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: VUT FAST v Brně, 2006. s. 87-94. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

MATULOVÁ, P.,VYMAZAL, T., FOJTÍK, T., ŽIŽKOVÁ, N., PETRÁNEK. Technické, ekologické a bezpečnostní parametry v návrhu a vývoji nových progresivních stavebních hmot. In Construmat 2006. 1. Nitra: Univerzita Nitra, 2006. s. 57-59. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

SCHINDLER, P.; MATĚJKA, L. Analýza konstrukčních detailů pasivních domů ve styku okno - obvodový plášť. In Budovy a prostredie 2006 : Ekologická kvalita architektonického prostredia. Materiály pro stavbu. Bratislava: STU - Vadavateľstvo STU - Bratislava, 2006. s. 115-120. ISBN: 80-227-2518-8. ISSN: 1213-0311.
Detail

OSTRÝ, M. Aplikace tepelných izolací z recyklovatelných organických materiálů ve stavebních konstrukcích. In Sborník konference - 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství - Lednice 2006. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 92-95. ISBN: 80-214-3237-3.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O.; SEDLMAJER, M.; KMÍNOVÁ, H. Utilization of isoperibolic calorimetry for design of compozition of concrete mixture. In Advanced testing of fresh cementitious materials. 1. Stuttgart, Německo: University of Stuttgart, 2006. p. 271-278. ISBN: 3-980-8542-6-4.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; WAGNER, Š. Vypalovaná hydraulická maltovina na bázi fluidního popílku. In Informační Zpravodaj. 1. VUMO Praha, 2006. s. 133-139.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; WAGNER, Š.; DVOŘÁK, K. Směsné hydraulické pojivo na bázi fluidního popílku. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. VUSTAH Brno, 2006. s. 273-279. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J. Vypalované hydraulické pojivo s fluidním popílkem. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. VUSTAH Brno, 2006. s. 265-272. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; HAVLÍČKOVÁ, Š.; ZLÁMAL, P.; DVOŘÁK, K. Beitrag zur Dehydratation vom Gipsstein in Salzlösungen. In 16.ibausil. 1. 2006. s. 897-904. ISBN: 3-00-018263-2.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K. Verwertung der Fliessbettflugaschen zur Herstellung von hydraulischen Bindemitteln. In 16 ibausil. 1. 2006. s. 1135-1142. ISBN: 3-00-018263-2.
Detail

DVOŘÁK, K. Využití fluidních popílků pro přípravu hydraulického vápna. In Juniorstav 2006. 1. VUT Brno, 2006. s. 153-158. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

DVOŘÁK, K.; ZLÁMAL, P. Využití fluidních popílků k přípravě směsného hydraulického pojiva. In construmat 2006. 1. Račkova Dolina: 2006. s. 86-88. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

NOVÁK, J.; DVOŘÁK, K. Hydraulické vápno na bázi fluidního popílku. In construmat 2006. 1. Račkova Dolina: 2006. s. 99-101. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

DVOŘÁK, K. Utilization of FBC-Ash in Production of Hydraulic Lime. In IBk. 1. Zurich: 2006. s. 48-49.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; BROŽOVSKÝ, J. POROVNÁNÍ DYNAMICKÝCH A STATICKÝCH MODULŮ LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ. In Construmat 2006 conference about structural mateials. 1. Račkova dolina, Slovensko: Slovenská polnohospodárka universita v Nitre, 2006. s. 89-92. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; HOFFMANN, O. Vliv prostředí na technologické vlastnosti cementů s fluidním popílkem. In Construmat 2006. 1. Račkova dolina: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 78-80. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

WAGNER, Š.; VEHOVSKÁ, L. Optimalizace přípravy alitického slinku s využitím recyklátů jako součást vstupních surovin. In Construmat 2006. 1. Račková dolina: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 114-116. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

VANĚREK, J. Vybrané aspekty v provádění dřevěných podlah. In Podlahy 2006. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. s. 301-306. ISBN: 80-213-1537-7.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. ZHODNOCENÍ ZMĚN STAVU BETONU KONSTRUKCE PO ČTYŘECH LETECH METODOU VZDUCHOVÉ PROPUSTNOSTI Z HLEDISKA JEHO TRVANLIVOSTI. In zborník prednášok z XII.medzinárodnej konferencie. XII. Nitra: SPU Nitra, 2006. s. 126-130. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I. VLIV VYSOKOPEVNOSTNÍCH POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN NA PŘETVÁRNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY LEHKÝCH BETONOVÝCH KOMPOZITŮ. In 13. Betonářské dny. 13. Hradec Králové: ČBS Servis s.r.o., 2006. s. 353-357. ISBN: 80-903807-2-7.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I. MĚŘENÍ VZDUCHOVÉ PROPUSTNOSTI HUTNÝCH LEHKÝCH A OBYČEJNÝCH BETONŮ METODOU TPT. In WORKSHOP NDT 2006. 4. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 80-82. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

DROCHYTKA, R., MATULOVÁ, P. Research of the repair and maintenance of concrete structures by compaction grouting. In Advances in concrete through Science and Engineering. 1. Quebec Canada: RILEM, 2006. p. 1-8. ISBN: 2-35158-003-6.
Detail

MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., PETRÁNEK V., CHABR J. Possibilities of Waste Raw Materials Application in Grouting Materials. In The second fib congress. 1. Neapol: 2006. p. 1-7. ISBN: 88-89972-06-8.
Detail

KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Possibilities in modification of cement - bonded particleboards. In THE SECOND fib CONGRESS 2006. 1. Neapol: The Italian fib group and the Department of Structural Analysis and Design of University of Naples Federico II, 2006. s. 1-8. ISBN: 978-88-89972-06-9.
Detail

KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Využití konopí ve stavebních deskách s cementovou matricí. In Construmat 2006. Račkova dolina: MECHANIZAČNÁ FAKULTA SPU v NITRE, 2006. s. 92-93. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Non - Destructive Testing Method for Estimation of Concrete Durability. In WORKSHOP NDT 2006. 4. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. p. 8-9. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; STEHLÍK, M. Vliv úpravy bednění drenážními potahy na povrchové vrstvy betonu. In Beotnárské dni 2006. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2006. s. 173-178. ISBN: 80-227-2500-5.
Detail

VANĚREK, J.; HRADIL, P. Vybrané vlastnosti nových dřevoplastových kompozitních materiálů. In Construmat 2006. 1. Račkova dolina: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta, 2006. s. 123-125. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; ZADĚLÁK, M. LEHKÝ BETON VYZTUŽENÝ POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNY. In JUNIORSTAV 2006. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 31-34. ISBN: 80-214-3110-5.
Detail

ŠNIRCH, Z. VLHKOST ZDIVA A PROSTŘEDÍ V SUTERÉNECH STARÝCH OBJEKTŮ. In Sborník konference Juniorstav2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 121-126. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

JURÁNKOVÁ, V., ADÁMEK, J., JURÁNEK, P. Influence of PP-Fibres to Concrete Permeability. In Workshop NDT 2005. Ústav fyziky FAST, 2005. p. 47-52 ( p.)
Detail

MICHALCOVÁ, G. Zvýšení trvanlivosti betonových konstrukcí povrchovými úpravami. In Juniorstav 2006. Brno: VUT Brno, 2006. s. 205-210. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

NOVOTNÝ, B.; KULÍSEK, K.; NOVÁK, J. Vybrané technické požadavky na recykláty z minerálních stavebních odpadů. In sborník. Brno: ARSM, 2005. s. 164-169. ISBN: 80-214-2875-9.
Detail

VYMAZAL, T. Quality Management, Costs Reduction and Enviromental Impact During Revitalization and Reiforcement of Structures in Practice of Contractor,s company. In Damstruc 2005. Brasil: Universidade Federal Fluminense, 2005. p. 30-35. ISBN: 85-905495-2-6.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O. Fluidní popílek jako hlavní součást směsného hydraulického vápna. In informační zpravodaj z konference vápno cement ekologie 2005. 1. Praha: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o, 2005. s. 92-96.
Detail

VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; CIKRLE, P. K problematice zajišťování jakosti vzorkování ve stavebním zkušebnictví. In Sborník. Rajecké Teplice, SK: 2005. s. 11-14. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

RAK, J.; KULÍSEK, K. Zakládací listina projektu managementu. In Jakost 2005. Ostrava: DTO Ostrava, 2005. s. 25-29. ISBN: 80-02-01729-3.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Složky vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2005- sborník odborných příspěvků. WTA cz. Brno: WTA cz, 2005. s. 100-102. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

ŠKOPÁN, M. Analýza stavu recyklace stavebních a demoličních odpadů a strategie dalšího rozvoje. In RECYCLING 2006 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných materiálů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 88 ( s.)ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

MICHALCOVÁ, G. Průmyslové odpady jako plnivo do epoxidových stěrek. In Recycling 2006. Brno: VUT Brno, FS, 2006. s. 166-171. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; STEUER, R. Zužitkování odpadního materiálu s dřevitým obsahem jako plniva tepelně izolačního betonu. In Sborník přednášek 11. ročníku konference Recycling 2006. 1. Brno: VUT FSI, 2006. s. 28-34. ISBN: 80-2143142-3.
Detail

PĚNČÍK, J. Využití programu AutoCAD při vytváření geometrie konstrukce v prostředí programu ANSYS. In 13. ANSYS Users' Meeting. Přerov: SVS FEM s.r.o., 2005. s. 1-5. ISBN: 80-239-5675-2.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. OVĚŘENÍ TRVANLIVOSTI BETONŮ VYSTAVENÝCH PŮSOBENÍ KAPALNÝCH CHEMICKY AGRESIVNÍCH PROSTŘEDÍ. In xx. Rajecké Teplice, Slovensko: 2005. s. 1-5. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

HELA, R. Samozhutnitelný beton s rozptýlenou výztuží. In xx. Praha: 2005. s. 63-70. ISBN: 80-903501-5-1.
Detail

ZACH, J. PŘÍSADY NA BÁZI POLYAKRYLÁTŮ V PREFABRIKOVANÉ VÝROBĚ. In Construmat. 1. Rájecké Teplice: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 15-17. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

HELA, R.; HUBÁČEK, A. Research of aerated self compacting concrete. In International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting 2005. Cape Town: 2005. s. 1-9. ISBN: 00-000-0000-0.
Detail

ZACH, J. Studium vlivu superplastifikačních přísad nové generace na chování modifikovaných cementových past. In Maltoviny 2005. 1. Brno: VUT Brno, 2005. s. 58-60.
Detail

ZACH, J.; KRČEK, Z. MOŽNOSTI VYUŽITÍ SUPERPLASTIFIKAČNÍCH PŘÍSAD NA BÁZI POLYAKRYLÁTŮ V PREFABRIKOVANÉ VÝROBĚ. In Technoligie 2005. 1. Praha: CVUT, 2005. s. 100-102.
Detail

VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T. K ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH ANALÝZ STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ. In Construmat 2005. Rajecké Teplice: Žilinská Unhiverzita, 2005. s. 1-3. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

VYMAZAL, T. K zajišťování výsledků NDT metod ve stavebním zkušebnictví. In Workshop NDT. Brno: VUT Brno, 2005. s. 252-256. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

BECKEROVÁ, L. Složení betonu pro předpjaté dílce. In Maltoviny 2005. Doc. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2005. s. 11-13. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Projevy emisivity stavebních materiálů na vnějším líci vnějších konstrukcí. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. 1. Podbanské, SK: Dom techniky Košice, 2006. s. 157-162. ISBN: 80-232-0259-6.
Detail

NOVOTNÝ, M.; BRANDEJSOVÁ, H. Optimization of the external cladding of log houses. In Sborník ze 7. odborné konference Poruchy a rekonstrukcie obvodových plášťov a striech. Podbánské, SVK: TU Košice, 2006. p. 143-146.
Detail

KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Využití materiálů s vysokou tepelnou kapacitou pro řešení přehřívání lehkých konstrukcí střech. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. 1. Podbanské, SK: Dom techniky Košice, 2006. s. 163-168. ISBN: 80-232-0259-6.
Detail

BECKEROVÁ, L. Vliv aktivních příměsí s latentně hydraulickými vlastnostmi na vlastnosti lehkých betonů. In Speciální betony, Vlastnosti-technologie-aplikace. Malenovice: SEKURKON, 2005. s. 172-174. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

BECKEROVÁ, L. Složení betonu pro technologii dlouhých drah. In Construmat 2005. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, 2005. s. 94-95. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

Hubáček Adam, Ing. Study of the aerated self compacting concrete. In Non-Traditional Cement & Concrete II. Vlastimil Bílek and Zbyněk Keršner. Brno: 2005. p. 514-520. ISBN: 80-214-2853-8.
Detail

MATULOVÁ, P. Vývoj nových injektážních systémů s využitím odpadních surovin. In Juniorstav 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM , Brno, 2006. s. 199-204. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O. Využití organických odpadů pro výrobu tepelně izolačních malt a omítek. In Recycling 2006. 1. Brno: VUT, 2006. s. 20-27. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT. In RECYCLING 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 158-165. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; MATĚJKA, O. Odolnost betonů s přídavkem popílku z klasického spalování proti síranové korozi. In RECYCLING 2006 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 117-121. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Influence of desulfurised combustion gases on the durability of cooling towers. In Reapir and Renovation of Concrete Structures. 1. Dundee, Scotland: Thomas Telford, 2005. p. 73-80. ISBN: 0-7277-3405-9.
Detail

DVOŘÁK, K. Časová a dislokační rovnoměrnost betonového recyklátu potenciálně využitelného v cementářském průmyslu. In Juniorstav 2005, 7. Odborná konference doktorského studia. 1. Brno: Vysokého učení technického v Brně, 2005. s. 5-10. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

DVOŘÁK, K. Využití fluidních popílků pro přípravu hydraulické maltoviny. In 2. Doktorská konference s mezinárodní účastí. 1. Brno: Katedra ženijních konstrukcí Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany, 2005. s. 5-10. ISBN: 80-85960-98-2.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J.; DVOŘÁK, K. Fluidní popílky jako surovina pro výrobu hydraulických pojiv. In IX. Odborná konference-Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. Brno: VUSTAH, 2005. s. 5-10. ISBN: 80-239-4955-1.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; BENDA, J. Vypalované hydraulické vápno na bázi fluidního popílku. In Vápno, cement, ekologie 2005. 1. Praha: VUMO, 2005. s. 5-10.
Detail

DVOŘÁK, K. Využití fluidních popílků pro přípravu hydraulické maltoviny. In XI. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch - CONSTRUMAT 2005. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 5-10. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

DVOŘÁK, K. Ash from fluidized bed combustion as raw materiál for production of hydraulic binder. In Juniormat 05. 1. Brno: FSI VUT BRNO, 2005. s. 5-10. ISBN: 80-214-2984-4.
Detail

DVOŘÁK, K.; BENDA, J. Příprava maltoviny typu hydraulického vypalovaného vápna. In Maltoviny 2005, IX. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin. 1. Brno: FAST VUT BRNO, 2005. s. 5-10. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; MANYCHOVÁ, M. Impact-Echo Method Based Deetction of Steel Reinforced Corrosion. In Proc. of Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 73-77. ISBN: 80-7204-420-6.
Detail

MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; VYROUBAL, P.; PAZDERA, L. Random Process Measurement Theory and its Application to Acoustic Emission Signal. In Proceedings of International Workshop, Research Activities of Physics Department of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Lysečinská bouda, ČR: ČVUT Praha, 2005. p. 73-78. ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; HÁJEK, K. Theory of nonlinear acoustic spectroscopy from the point of view its utilization in civil engineering. In Proceedings of International Workshop. 1. Lysečinská bouda, ČR: ČVUT Praha, 2005. p. 85-89. ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

MANYCHOVÁ, M. A Study of Acoustic Properties of Marerials Used in the THE Civil Engineering. In Proceedings of International orkshop. Lysečinská bouda, ČR: ČVT Praha, 2005. p. 79-84. ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; ZLÁMAL, P. Příprava alfa-sádry beztlakovou metodou. In VUSTAH 2005. 1. Telč: VUSTAH, 2005. s. 270-274. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

ZLÁMAL, P.; NOVÁK, J. ZVÝŠENÍ REAKČNÍ KINETIKY BELITICKÉHO SLINKU. In Maltoviny 2005. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 206-210. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

MICHALCOVÁ, G. Nátěrové hmoty na bázi průmyslových odpadních surovin na betonové podlahové konstrukce. In Podlahy, stropy a podhledy 2006. neuvedeno. Brno: VUT Brno, 2006. s. 74-78. ISBN: 80-214-3129-6.
Detail

VEHOVSKÁ, L. Využití fluidního popílku pro přípravu směsného cementu. In Juniorstav 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 269-274. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

MATĚJKA, O. Tvrdoměrné zkoušení cihel Schmidtovým kladívkem. In JUNIORSTAV 2006, 8. oborová konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 91-94. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

ŠKOPÁN, M. Strategie v dalším rozvoji recyklace v intencích realizačního programu ČR pro stavební a demoliční odpady. In Možnosti a perspektivy recyklace stavebních materiálů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 63 ( s.)ISBN: 80-214-2875-9.
Detail

ŠKOPÁN, M. Možnosti a význam recyklace stavebních materiálů při stavbě komunikací. In Technická problematika výstavby dálnice D 47. Ostrava: VŠB Technická universita Ostrava, 2005. s. 171 ( s.)ISBN: 80-248-0927-3.
Detail

NOVOTNÝ, B.; ŠKOPÁN, M.; KULÍSEK, K. Využití stavebních recyklátů v betonu -současný stav a trendy. In 3.konference Speciální betony-vlastnosti-technologie-aplikace. Praha: Sekurkon, 2005. s. 91 ( s.)ISBN: 80-86604-22-5.
Detail

ZLÁMAL, P.; DVOŘÁK, K. Volba dehydratačního roztoku pro přípravu alfa sádry. In Sádra 2005. 1. Brno: FAST VUT Brno, 2005. s. 5-10. ISBN: 80-214-3041-9.
Detail

MANYCHOVÁ, M. A Study of Acoustic Properties of Msterials Used in the Building Industry. In Proceedings of International Conference. Znojmo: Czech Society for Nondestructive Testing, 2005. p. 137-142. ISBN: 80-214-3053-2.
Detail

SMETANOVÁ, L., ROGL, J. Výroba obkladových prvků z popílkojílové směsi. In Recycling 2007. Brno: ARSM, 2007. s. 156-163. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Effect Of Thermal Radiation On The Surface Degradation Of Materiels Of Building Claddings. In Proceedings of the Seminar Thermophysics 2006. Kočovce, Slovensko: Vydavatelstvo STU, 2006. p. 5-5. ISBN: 80-227-2536-6.
Detail

SEDLÁKOVÁ, M.; SEDLÁK, P. Zkoušení odolnosti povrchu průmyslových podlah. In 30.Mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, 2006. s. 105-109. ISBN: 80-214-3237-3.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B. POROUS AGGREGATE STRENGTH AND ITS INFLUENCE ON LIGHTWEIGHT CONCRETE STRENGTH. In Proceedings of The 9th International Conference modern Building Materials, Structures and Techniqus. VGTU. VILNIUS - LITVA: 2007. p. 27-28. ISBN: 978-9955-28-131-3.
Detail

ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; JURÁNKOVÁ, V. VYSOKOPEVNOSTNÍ LEHKÝ VLÁKNOBETON LC 45/50 - 1800. In Sborník konference VIII.VEDECKA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. TU Košice. KOŠICE: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-8073-790-0.
Detail

TĚHNÍK, V.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B. INFLUENCE OF BLAST FURNACE SLAG IN CEMENT ON CONCRETE DURABILITY. In Proceedings of 3TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON CONCRETE ENGINEERING. VISEGRAD: 2007. p. 1-6. ISBN: 978-963-420-923-2.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I. VLIV DOBY PŘEDMÁČENÍ KAMENIVA NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI LEHKÉHO BETONU A TECHNOLOGICKÉ PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ LEHKÉHO BETONU A VLÁKNOBETONU. In Sborník konference Technologie betonu 2007. Ediční středisko ČVUT v Praze. Pardubice: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-903807-4-5.
Detail

VEHOVSKÁ, L. Fluidní popílek pro přípravu směsného cementu. In Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 294 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

CHLACHULOVÁ, L. VÝVOJ A VÝZKUM POLYMERNÍCH KOMPOZITNÍCH OBKLADŮ. In JUNIORSTAV 2007, 9. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2007. s. 280-280. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

VACENOVSKÁ, B. Využití fluidních popílků pro výrobu kameniva ze spékaných popílků. In JUNIORSTAV 2007, 9. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 292-292. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

SVORA, P. Vliv uv-stabilizátoru na fyzikálně-mechanické vlastnosti kompozitu s dlouhovláknovou výztuží. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 271-271. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

DONAŤÁKOVÁ, D.; BERKA, P.; ČUPROVÁ, P. Kročejová neprůzvučnost a stropy. In Podlahy, stropy a podhledy. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2006. s. 23-27. ISBN: 80-214-3129-6.
Detail

SMETANOVÁ, L. OVLIVNĚNÍ REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ U VYTVÁŘECÍ SMĚSI OBKLADOVÝCH PRVKŮ. In Juniostav 2007, sborník anotací. první. Brno: CERM Brno, 2007. s. 266-266. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

SMETANOVÁ, L. Genese emisí při výpalu obkladových prvků. In Maltoviny 2006. sborník. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 160-169. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Porous ceramic tiles from fly ash. In The Fifth Conference on Material problems in civil engineering - Matbud´ 2007. první. Krakow, Polsko: Sekcja Poligrafii Politechniki Krakowskiej, 2007. s. 480-486. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M. Zamezení povrchové kondenzace na stropě dozrávárny sýrů. In Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 19-23. ISBN: 80-214-3129-6.
Detail

KOLÁŘ, R.; KALOUSEK, M. Detail zateplení podlahy v úrovni terénu. In Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 55-59. ISBN: 80-214-3129-6.
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; DEUTSCH, M.; KALOUSEK, M. Využití materiálů PCM na akumulaci energie. In Pasivní domy 2006. 1. Brno: Centrum pasivního domu, Brno, 2006. s. 349 ( s.)ISBN: 978-80-239-9067-6.
Detail

KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D.; ČUPROVÁ, D. Building simulation of thermal comfort in summer time. In Low energy housing 2006, VIII Polish research-technical conference. Krakow: TU Krakow, 2006. p. 65-68. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D. Thermal comfort of lightweight building in summer time. In Healthy buildings 2006. Healthy buildings 2006. TU Lisabon: TU Lisabon, 2006. p. 64-67. ISBN: 978-989-95067-0-1.
Detail

KALOUSEK, M. Tepelně technické vlastnosti budov v energetických auditech ověřené měřením. In Sborník na konferenci Vykurovanie 2006. Sborník na konferenci Vykurovanie 2006. Bratislava: 2006. s. 54-57. ISBN: 80-89216-06-4.
Detail

KALOUSEK, M. Kritický detail zateplení střechy. In Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. TU Košice: 2006. s. 1-5. ISBN: 80-232-0259-6.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Efektivní metody sanace betoových konstrukcí ve smyslu nových ČSN EN. In VODOJEMY 2006. 1. Vyškov: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., 2006. s. 89-95.
Detail

KHESTL, F. Konopí jako náhrada dřeva v cementotřískových deskách. In Juniorstav. Brno: 2007. s. 283 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

STROUHAL, T.; KOVÁŘ, P.; SOKOLÁŘ, R. Nová generace izolačních žárobetonů. In Konference žárovzdorné materiály. 1. Praha: Silikátová společnost České republiky, 2006. s. 56-64. ISBN: 80-02-01846-X.
Detail

SMETANOVÁ, L. Elektrárenský popílek. Výroba obkladových prvků. In Odpadové fórum 2007. Milovy - Sněžné n. M.: 2007. s. 263-269. ISBN: 978-80-02-01894-0.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Moulding moisture influence on properties of ceramic tiles fly ash - clay body. In PREPARATION OF CERAMIC MATERIALS VII.th International Conference. Katedra keramiky Košice: Košice, 2007. s. 73-77. ISBN: 978-80-8073-806-8.
Detail

STEUER, R. Výskyt řas na vnějším povrchu zateplených budov. In Sborník konference Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 269-274. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

BERKA, P.; DONAŤÁKOVÁ, D.; ČUPROVÁ, P. Vzduchová neprůzvučnost stropních konstrukcí. In Podlahy, stropy a podhledy. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2006. s. 21-23. ISBN: 80-214-3129-6.
Detail

ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O. Stanovení a porovnání účinnosti MW vysoušení pomocí tyčové antény na třech druzích zdiva. In Zborník abstraktov. 1. Košice: CPRESS, Technická univerzita Košice, 2006. s. 131-132. ISBN: 80-8073-677-4.
Detail

ŠUHAJDA, K.; TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M. STANOVENÍ A POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI MW VYSOUŠENÍ POMOCÍ TYČOVÉ ANTÉNY NA TŘECH DRUZÍCH ZDIVA. In Zborník příspěvků CD. 1. Košice: CPRESS, Košice, 2006. s. 1-9. ISBN: 80-8073-678-2.
Detail

PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. ANALYSIS OF COMPOSITE WOOD CONCRETE JOIST CEILINGS BEHAVIOR WITH USE OF LIGHTWEIGHT CONCRETE. In Zborník abstraktov. 1. Košice: CPRESS, Košice, 2006. p. 101-102. ISBN: 80-8073-677-4.
Detail

PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Analysis of composite wood concrete joist ceilings behavior with use of lightweight concrete. In CD Zborník prispevkov. 1. Košice: CPRESS, Košice, 2006. p. 1-6. ISBN: 80-8073-678-2.
Detail

PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K. Dřevobetonové stropy s aplikací lehkého betonu. In Sborník přízpěvků. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2006. s. 100-104. ISBN: 80-214-3237-3.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Trvanlivost samozhutnitelných betonů v agresivním prostředí XA2 a XA3. In 6. Konference TECHNOLOGIE BETONU 2007 - Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 109-115. ISBN: 978-80-903807-4-5.
Detail

VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Uncertainties in measurement of thermal technical characteristics of building insulations. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 13. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2006. p. 240-246. ISBN: 80-85823-54-3.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; STEUER, R. Využití recyklovaného pěnového polystyrenu EPS ve výrobě suchých stavebních směsí. In Sborník konference Recycling 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 197-200. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

MATĚJKA, L. Pasivní a nízkoenergetické domy s využitím dřeva a druhotných surovin. In Dřevostavby. Volyně: VOŠ a SPŠ Volyně, 2007. s. 271-278. ISBN: 978-80-86837-15-4.
Detail

MELICHAR, T. Strength developement of vibropressed concrete. In MATBUD' 2007. Krakow, Polsko: Institut Materiálow i Konstrukcji Budowanych, 2007. p. 349-355. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

SMETANOVÁ, L.; ŘEZNÍK, B. VÝROBA KERAMICKÝCH OBKLADOVÝCH PRVKŮ S VYUŽITÍM KAMENNÝCH ODPRAŠKŮ A KALŮ. In CONSTRUMAT 2007. 1. Rejvíz: Banská bystrica, 2007. s. 125-128. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

MATĚJKA, L.; SMOLKA, R. Využití recyklovaných materiálů ve střešních pláštích. In Zastřešení budov 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 99-103. ISBN: 978-80-214-3414-1.
Detail

CIKRLE, P.; KOUKAL, J. Zkoušení vysokopevnostních betonů odrazovými tvrdoměry a ultrazvukem. In Workshop NDT 2006. Brno: VUT FAST v Brně, 2006. s. 10-12. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

CIKRLE, P.; SVOBODA, D. Dotvarování vláknových kompozitů po vzniku trhliny. In 13. betonářské dny 2006. Hradec Králové: Ćeská betonářská společnost ČSSI, 2006. s. 358-363. ISBN: 80-903807-2-7.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Vlhkostní parametry nově vyvíjených materiálů. In Zastřešení budov 2007. Brno: VUT FAST, 2007. s. 166-173. ISBN: 978-80-214-3414-1.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J. METODY ZKOUŠENÍ TRVANLIVOSTNÍCH VLASTNOSTÍ BETONU. In Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007. Kloknerův ústav ČVUT. Praha: 2007. s. 179-184. ISBN: 978-80-01-03794-2.
Detail

SMETANOVÁ, L. MOŽNOST VYUŽITÍ ELEKTRÁRENSKÉHO POPÍLKU VE VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ. In SILICHEM 2007. 1. Brno: VUTIUM Brno, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P. VÝŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCE Z LEHKÉHO ŽELEZOBETONU. In Sborník konference EXPERIMENT´07. CERM. Brno: 2007. s. 259-262. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J. COMPARISON OF MECHANICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE LIGHTWEIGHT CONCRETE WITH AND WITHOUT FIBRES. In Proceedings of 4th International Conference Fibre Concrete 2007. ČVUT v Praze. Praha: 2007. p. 67-72. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B. INFLUENCE OF FIBRES ADMIXTURE IN CONCRETE ON ITS AIR PERMEABILITY. In Proceedings of 4th International Conference Fibre Concrete 2007. ČVUT v Praze. Praha (FC concrete): 2007. p. 79-82. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J. VLIV POUŽITÉHO PLNIVA, PŘÍMĚSI A PŘÍSADY NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI LEHKÉHO BETONU. In Sborní příspěvků konference CONSTRUMAT 2007. VŠB - TU Ostrava. Ostrava: 2007. s. 46-49. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

MATĚJKA, L.; SMOLKA, R. Aplikace druhotných surovin v pasivních bytových domech. In Lidé, stavby a příroda - sborník příspěvků. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v brně sešit 10. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, 2006. s. 153-158. ISBN: 80-7204-475-3.
Detail

BRANDEJSOVÁ, H. Srubové stavby a řešení jejich obvodových stěn. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 83-86. ISBN: 80-214-3107-5.
Detail

MATĚJKA, L.; ŠPATNÝ, J. PROBLEMATIKA VĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH A STRMÝCH STŘECH NA HORÁCH. In Zastřešení budov 2007. Brno, Veveří 331/95: Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 103-111.
Detail

SMOLKA, R. Tepelně technické posouzení konstrukcí v pasivních bytových domech z druhotných materálů. In Sborník anotací Junorstav 2007. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, 2007. s. 423-423. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

ŠINOGL, J. Pasivní bytový dům z recyklovaných surovin. In Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 95, 602 00, Brno, 2007. s. 42-42.
Detail

BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M. Optimalizace navrhování obvodového pláště srubových staveb. In Sborník 10. odborného semináře s mezinárodní účastí. Volyně: VOŠ a SPŠ Volyně, 2006. s. 181-184. ISBN: 80-86837-03-3.
Detail

ŠINOGL, J. Využití HDPE pro stavební systémy. In Sborník konference Juniorstav 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 95, 602 00, Brno, 2006. s. 167-172.
Detail

SCHINDLER, P. Vliv umístění okna v obvodové stěně na deformaci teplotního pole. In JUNIORSTAV 2007 - 9. odborná konference doktorského studia: sborník anotací (uvnitř CD s plným zněním příspěvků). VUT v Brně - Fakulta stavební: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2007. s. 47 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

BERKA, P.; ČUPROVÁ, P. Vzduchová neprůzvučnost horizontálních dělících konstrukcí. In 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství. Brno: CERM, 2006. s. 44-48. ISBN: 80-214-3237-3.
Detail

ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L. Využití recyklovaného HDPE ve stavebnictví. In Sborník konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 95, 602 00, Brno, 2006. s. 45-50.
Detail

ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Stanovení účinnosti MW vysoušení pomocí tyčové antény na zdivu z novodobých keramických tvarovek typu therm. In Sborník příspěvků z konference Poruchy a rekonstrukce 2006 - zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. 40. Ostrava: FAST VŠB - TU Ostrava, 2006. s. 94-99. ISBN: 80-248-1157-X.
Detail

BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M. Srubové domy - konstrukce obvodových stěn a ekologické aspekty. In Sborník z konference Zdravé domy 2006. Brno: FA VUT v Brně, 2006. s. 64-66. ISBN: 80-214-3200-4.
Detail

TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Sananace vlhkého zdiva novodobých objektů. In Sborník příspěvků z konference Poruchy a rekonstrukce 2006 - zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. 40. Ostrava: FAST VŠB - TU Ostrava, 2006. s. 100-104. ISBN: 80-248-1157-X.
Detail

BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M. Present trends and potentialities in designing of log-houses external walls. In Book of proceedings from International Symposium. Iasi, Romania: Faculty of Civil Engineering, 2006. p. 307-312. ISBN: 973-7962-89-3.
Detail

BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M. The External Claddings and Environmental Aspects of Log Houses. In Sborník konference Budovy a prostredie 2006. Bratislava: Vadavateľstvo STU - Bratislava, 2006. p. 102-105. ISBN: 80-227-2518-8.
Detail

BRANDEJSOVÁ, H. Rozbor teplotního měření srubové stěny. In Sborník z 9. odborné konference doktorského studia Juniorstav 2007. Brno: Akademické nakladelství CERM, Brno, 2007. s. 28-28. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L. Materiálové substituce a životní cyklus budovy. In Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla. práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 43-48. ISBN: 978-80-214-3403-5.
Detail

NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Průměrné časové intervaly oprav a výměn funkčních dílů rodinných domů. In Cena,životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 63-67. ISBN: 978-80-214-3403-5.
Detail

KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Hemp based cement bonded particle boards. In Matbud 2007. 1. Krakow: Politechnika Krkowska, 2007. p. 232-238. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

MATULOVÁ, P.; PETRÁNEK, V. DEVELOPMENT OF MATERIALS ON THE BASIS OF INDUSTRIAL BY- PRODUCT FOR CONCRETE STRUCTURES REHABILITATION. In Symposium Dubrovnik 2007 Concrete structures- simulators of development. 1. Dubrovnik: Engineering Institute of Croatia, University of Zagreb, 2007. p. 375-382. ISBN: 978-953-95428-3-0.
Detail

MATULOVÁ, P.; PETRÁNEK, V.; MICHALCOVÁ, G. Research and Development of New Building Materials on the Basis of Industrial Waste Materials in the Field of the Rehabilitation of Concrete Structures. In Sustainable Construction Materials and Technologies. 1. Coventry UK: Taylor and Francis/Balkema, 2007. p. 231-236.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Hemp as a filler of cement-bonded particleboards. In Sustainable construction materials and technologies. 1. Coventry, UK: Taylor&Francis/Balkema, 2007. p. 265-269. ISBN: 978-0-415-44689-1.
Detail

MATULOVÁ, P. MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ POJIVOVÉ SLOŽKY INJEKTÁŽÍCH HMOT. In Construmat 2007. Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 94-96. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

HORKÝ, O.; ZACH, J. Vývoj omítkových hmot s využitím brusných a řezných kalů. In Recycling 2007. 1. Brno: VUT Brno, 2007. s. 177-182. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O. Využití konopného odpaduve stavebnictví pro výrobu izolačních materiálů. In Recycling 2007. 1. Brno: VUT Brno, 2007. s. 183-188. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

NOSEK, K.; ŽIŽKOVÁ, N. VÝVOJ NOVÝCH LEPICÍCH A STĚRKOVÝCH HMOT S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Sbroník příspěvků - XVII. mezinárodní sympozium SANACE 2007. 1. Nosova tiskárna, Brno: SSBK, 2007. s. 392-397.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. INNOVATION AND DEVELOPMENT OF NEW MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATE OF SINTERED ASH. In 6TH INTERNATIONA CONFERENCE OF PHD STUDENTS. 1. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. p. 413-417. ISBN: 978-963-661-783-7.
Detail

NOSEK, K. UTILIZATION OF BY-PRODUCT POLYSTYRENE IN PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS. In 6th internationla conference of phd students - Miskolc 2007. 1. Miskolc: University of Miskolc, 2007. p. 331-335. ISBN: 978-963-661-783-7.
Detail

GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Effect of admixtures on the properties of binder based on natural anhydrite. In Matbud´ 2007. 1. Cracow, Poland: Institute of building materials and structures, 2007. p. 146-152. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SVORA, P.; NOSEK, K. Problematika ochrany kompozitních materiálů s polymerní matricí proti působení agresivního prostředí. In Zborník prednášok. 2007. Košice: TU Košice, 2007. s. 43-48. ISBN: 978-80-8073-792-4.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Natural anhydrit - raw-material for production of dry mortar mixtures. In Ecology and new building materials and products. 1. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2007. p. 243 ( p.)ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New polymeric facing material. In 6th International Conference of PhD Students. 1. Miskolc: University of Miskolc, 2007. p. 197-202. ISBN: 978-963-661-783-7.
Detail

SMOLKA, R.; MATĚJKA, L. Využití plastových odpadních surovin v podlahových konstrukcích. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Růst řas na fasádách s vnějším kontaktním zateplením. In Sborník konference Tepelná ochrana budov 2007. Štrbské pleso, Slovenská Republika: VKC Intenzíva s.r.o., 2007. s. 154-157. ISBN: 978-80-969243-5-6.
Detail

DUFKA, A.; KHESTL, F. Možnosti využití obrazovkového skla jako alternativní suroviny pro výrobu stavebních materiálů. In Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. s. 73-75. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Cementokonopné desky. In Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. s. 90-93. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

ROGL, J. Vliv ztekucovadel a použité suroviny na citlivost k sušení a vlastnosti keramického střepu. In SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z XIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE CONSTRUMAT 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 121-124. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Vliv retenční přísady na dosahované technologické vlastnosti anhydritové maltoviny. In Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 76-78. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; GAZDIČ, D. Příprava anhydritové malty. In Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 161-163. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

OSTRÝ, M. Výpočet tloušťky tepelné izolace z recyklované celulózy v pláštích šikmých střech. In Sborník z konference Zastřešení budov 2007. Brno: VUT Brno, fakulta stavební, 2007. s. 134-137. ISBN: 978-80-214-3414-1.
Detail

OSTRÝ, M. Experimentální laboratoř stavební tepelné techniky na ústavu pozemního stavitelství FAST VUT Brno. In 31. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství Čeladná 2007. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 37-40. ISBN: 978-80-248-1405-6.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. ODPADNÍ MATERIÁLY JAKO PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ LEHČIVO V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŽÁROMATERIÁLECH. In Sborník konference. Brno: 2007. s. 108-116. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. POSOUZENÍ RŮZNÝCH DRUHŮ ŽÁROMATERIÁLŮ PRO VÝROBU KOTEVNÍCH PRVKŮ. In Sborník konference. Rejvíz: 2007. s. 100-104. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Hemp utilization in cement-bonded particle boards. In ISEC-4. 1. London: Taylor&Francis/Balkema, 2007. p. 595-598. ISBN: 978-0-415-45755-2.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; DUFKA, A. Resistance of Concrete with Fine-Ground Granulated Slag Admixture to Sulphates and Acidic Aggressive Media. In Proceedings The 5TH International Symposium Compunational Civil Engineering 2007. 1. Iasi, Rumunsko: Societatii Academice Matei - Teiu Botez, 2007. p. 750-758. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. Built-in Concretes Made with Gypsum Free Cements: Compression Strength Determination Using Nondestructive Testing Methods. In Recent Developments in Streuctural Engineering, Mechanics and Computation. 1. Rotterdam, Holandsko: Millpress Science Publishers, 2007. p. 595-596. ISBN: 978-90-5966-054-0.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T. Special Concretes: Enhancement of Resistance to Aggressive Media Using Fly Ash and Admixtures Featuring Pozzolana Characteristics. In Recent developments in Structrural Enginnering, Mechnics and Computation. 1. Rotterdam The Netherlands: Millpress Science Publishers, 2007. p. 567-568. ISBN: 978-90-5966-054-0.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T. EXPERIENCE OF CONCRETE PAVING BLOCKS TESTING IN CONFORMITY WITH HARMONIZED EN 1338. In The Fifth Conference on MATERIAL PROBLEMS IN CIVIL ENGINEERING MATBUD´2007. 1. Krakov, Polsko: CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL EMGINEERING, INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES, 2007. p. 48-55. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, A.; MARTINEC, P. FROST RESISTANCE OF CONCRETE MADE WITH GYPSUM FREE CEMENT. In The Fifth Conference on MATERIAL PROBLEMS IN CIVIL ENGINEERING MATBUD´2007. 1. Krakov, Polsko: CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL EMGINEERING, INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES, 2007. p. 56-62. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J. Gypsum free cements and concretes made with them: strength determination using nondestructive testing methods. In CD - PROSEDINGS IV Conferencia Panamericana de END. Buenos Aires: Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales, 2007. p. 1-9. ISBN: 978-987-23957-0-4.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. NON-DESTRUCTIVE TESTING OF SOLID BRICK COMPRESSION STRENGTH IN STRUCTURES. In CD - PROSEDINGS IV Conferencia Panamericana de END. Buenos Aires: Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales, 2007. p. 1-9. ISBN: 978-987-23957-0-4.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Opredělenie klassa prochnosti betona v konstrukcii po deystvuyushchim cheshskim tekhnicheskim standartam. In Sborník vědeckých prací V. Mezinárodní vědecko-technické internetové konference "Sostoyanie sovremennoy stroitelnoy nauki 2007". Poltava: Poltavský CNTEI a BŽB v Ukrajině, 2007. s. 73-77.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. CONCRETE BASED ON GYPSUMFREE CEMENTS: SURFACE RESISTANCE TO CYCLIC DE-ICING, DEFROSTING AND CHEMICAL SUBSTANCES. In Modern Building Materials, Structures and Techniques. 1. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas technical University, 2007. p. 41-42. ISBN: 978-9955-28-131-3.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. Possibility increase cooling tower service life in terms of longterm monitoring. In Computational Civil Engineering 2007. 1. Iasi, Romania: Academic Society "Matei - Teiu Botez" Iasi, Romania, 2007. p. 656-663. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Investigation of mechanical properties of castable with respect to their application as ceramic anchor elements. In Sborník. Rumunsko: 2007. p. 600-607. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K. MICROSTRUCTURE OF SILICA BRICK. In Sborník. Krakow, Polsko: 2007. p. 374-380. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. ENERGETIC IMPACT IN PRODUCTION OF REFRACTORIES. In Sborník. Košice, Slovensko: 2007. p. 49-54. ISBN: 978-80-8073-806-8.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K. STUDIE CHEMICKÉ KOROZE ŽÁROMATERIÁLŮ. In Sborník. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 46-52. ISBN: 978-80-86840-37-6.
Detail

HÝZL, P. Cyklický triaxiální zatěžovací systém pro zkoušení asfaltových směsí. In Zborník z konference s mezinárodnou účasťou Realizácia a ekonomika stavieb. Štrbské Pleso: Dom techniky s.r.o., 2007. s. 119-122. ISBN: 978-80-232-0276-2.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; KULÍSEK, K.; BROŽOVSKÝ, J. QUALITY PARAMETERS OF AGGREGATES BASED ON RECYCLED BRICK DEBRIS. In Modern Building Materials, Structures and Techniques. 1. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas technical University, 2007. p. 43-44. ISBN: 978-9955-28-131-3.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Partial Substitution of Cement in Concrete by Finely Ground Brick Body. In Proceedings The 5TH International Symposium Compunational Civil Engineering 2007. 1. Iasi, Rumunsko: Societatii Academice Matei - Teiu Botez, 2007. p. 287-294. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. Formation of lime efflorescence on concrete and concrete products. In Proceeedings The 5TH International Symposium Compunational Civil Engineering 2007. 1. Iasi, Rumunsko: Editura Societatii Academice Matei - Teiu Botez, 2007. p. 521-529. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. Stoykost betonov s aktivnoy dobavkoy protiv chimiko-agressivnym sredam. In Sborník vědeckých prací V. Mezinárodní vědecko-technické internetové konference. Poltava: Poltavský CNTEI a BŽB v Ukrajině, 2007. s. 172-176.
Detail

GONSIOR, M.; GRONYCH, A.; ŽALUD, O.; BROŽOVSKÝ, J. Svojstva betonnoy smesi v zavisimosti ot stepeni zagpyazneniya melkogo zapolnitelya i bida plastifikatora. In SSborník vědeckých prací V. Mezinárodní vědecko-technické internetové konference "Sostoyanie sovremennoy stroitelnoy nauki 2007". Poltava: Poltavský CNTEI a BŽB v Ukrajině, 2007. s. 77-81.
Detail

ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B. MOISTURE CHARACTERISTIC OF FIBRECONCRETES IN RELATION TO THEIR DURABILITY. In Sborník konference Ecology and new building materials and products. Research Institute of Building Materials, JSC. Telč: 2007. p. 309-312. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vysokoteplotní namáhání betonu teplotním šokem. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. 1. Košice, SR: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 333-338. ISBN: 978-80-8073-792-4.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Experimentální sledování transportu vlhkosti ve hmotám staveních konstrukcí. In Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. TU SF katedra stavebnej mechaniky. SK Košice: TU Stavebná fakulta Košice, 2006. s. 127-130. ISBN: 80-8073-677-4.
Detail

ŠTENKO, M.; ŠŤASTNÍK, S. Samonivelační potěry na bázi síranu vápenatého a nesystémové oddělovací vrstvy. In Sborník konference Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 137-141. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Řasy na zateplených fasádách. In Sborník konference Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, 2007. s. 142-145. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. SANACE NARUŠENÉHO DENNÍHO PŘEKÁŽKOVÉHO ZNAČENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO KOMÍNA. In SANACE 2007 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Brno: Nosova tiskárna, 2007. s. 425-431. ISBN: 1211-3700.
Detail

ŠILHAN, O.; PLACHÝ, J. Adheze modifikovaných asfaltových pásů ke kovovému podkladu. In Sborník ze 17. konference Hydroizolace a vozovky na mostech. Brno: CERM s.r.o., 2006. ISBN: 80-7204-483-4.
Detail

ŠILHAN, O.; PLACHÝ, J. Adheze modifikovaných asfaltových pásů ke kovovému podkladu v laboratorních podmínkách. In Sborník z konference Zastřešení budov 2007. Brno: FAST VUT v Brně, 2007. s. 159-165. ISBN: 978-80-214-3414-1.
Detail

GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Natural anhydrite modification cause by external exciter. In Silichem 2007. 1. Brno-Rozdrojovice: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 299-307. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M. ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI HYDRATACE BELITICKÉHO SLINKU. In SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 320-326. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

ZLÁMAL, P.; KULÍSEK, K. Studium tvorby Alfa sádry s využitím odpadu z cementářské výroby. In 2. Ročník symposia odpadové fórum 2007. 1. Milovy: Odpadové fórum, 2007. s. 3241-3245. ISBN: 978-80-02-01894-0.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; ZLÁMAL, P.; KALIVODA, K. Využití chloridových odprašků při přípravě alfa sádry. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 291-298. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; WAGNER, Š. RESEARCH OF PARAMETERS INFLUENCING THE HYDRAULIC PROPERTIES OF BELITE - CLINKER. In VUSTAH. 1. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2007. p. 253-254. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ PEVNOSTÍ BELITICKÝCH CEMENTŮ PŘIPRAVENÝCH KOMBINOVANÝM VÝPALEM. In Construmat 2007. 1. Rejvíz: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 185-188. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

ZLÁMAL, P.; KALIVODA, K. MODIFIKACE SOLNÝCH ROZTOKŮ PRO VÝROBU ALFA SÁDRY. In Sborník přednášek z XII mezinárodní konference Construmat 2007. Rejvíz: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 189-193. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

SEDLÁKOVÁ, M.; SEDLÁK, P. TESTOVÁNÍ ODOLNOSTI PROTI OBRUSU NA BETONOVÝCH PODLAHÁCH. In Konstrukce a progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin 2007. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2007. s. 41-44. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Material Substitution and Building Life Cycle Costs. In Proceedings of the Fourth International Conference on Construction in the 21st Century. Gold Coast, Australia: CITC-IV, USA, 2007. p. 17-22.
Detail

GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Výroba anhydritové maltoviny výpalem z energosádrovce. In Odpadové fórum 2007. Milovy: PCHE PetroCHemEng, 2007. s. 307-312. ISBN: 978-80-02-01894-0.
Detail

DUFKA, A.; KHESTL, F. Determination of the degradation level in fire-damaged RC constructions. In FraMCoS-6. 1. London: Taylor&Francis/Balkema, 2007. p. 1767-1771. ISBN: 978-0-415-44066-0.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O. barytové omítky. In Vápno, cement, sádra 2007. první. Praha 2007: VUMO, 2007. s. 147-150.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O. Systém stinicích barytových směsí. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. první. Telč 2007: vustah, 2007. s. 183-185. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M. STINICÍ SMĚSI S KAMENIVEM NA BÁZI SÍRANU BARNATÉHO. In construmat 2007. první. Rejvíz: Technická univerzita ostrava, 2007. s. 113-115. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O. Vývoj tmelů na bázi síranu barnatého. In silichem 2007. první. brno: vysoké učení technické, 2007. s. 127-134. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M. Betony s kamenivem na bázi síranu barnatého. In speciálni betony. PRVNÍ. Praha: sekurkon Praha, 2007. s. 156-160. ISBN: 978-80-86604-32-9.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Tepelné vyzařování silikátových exteriérových povrchů. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 185-193. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

ŠTENKO, M. Použití 2-paprskové laserové dilatometrie při sledování objemových změn stavebních materiálů ve fázi zrání a vlivem vlhkosti. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 214-223. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Effect of thermal radiation on exterior building surfaces. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 69-70. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Aplikace regresní analýzy při optimalizaci složení vyráběné dřevocementové izolační hmoty. In Sborník 6. matematický workshop. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 150 ( s.)ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. Betony vyrobené s kamenivem z recyklovaného betonu - odolnosti proti síranům. In Recykling 2007 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, 2007. s. 138-143. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

MELICHAR, T. FYZIKÁLNĚ - MECHANICKÉ VLASTNOSTI VIBROLISOVANÝCH PRVKŮ. In ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2007. Praha: KLOKNERŮV ÚSTAV ČVUT, 2007. s. 129-133. ISBN: 978-80-01-03794-2.
Detail

MATULOVÁ, P. Research of the substitution of bonding and modification material in grouting system. In Central Europe towards Sustainable Building. Praha: Czech sustainable Building Society and CBS Servis, 2007. p. 779-785. ISBN: 978-80-903807-8-3.
Detail

MAŘÍK, R.; CIKRLE, P.; SVOBODA, D. Metodika měření rozvoje poruch v materiálu ultrazvukovým přístrojem Concretest 2000. In Sborník konference Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně FAST, 2007. s. 169-169. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

SVOBODA, D.; CIKRLE, P. ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH V MASIVNÍCH BETONOVÝCH BLOCÍCH S VYUŽITÍM ULTRAZVUKOVÉ IMPULSOVÉ METODY. In Sborník konference Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně FAST, 2007. s. 173-173. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

CIKRLE, P.; KRÁLOVÁ, L.; MAŘÍK, R. CRACKS PROGRESSION MONITORING IN FIBRE REINFORCED CONCRETE. In Fibre Concrete 2007. Praha: ČVUT v Praze, 2007. p. 211-214. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

CIKRLE, P.; HLAVÁČ, Z.; KRÁLOVÁ, L.; BÍLEK, V. Sledování vnitřních poruch struktury zmrazovaného betonu. In Experiment ´07 - Sborník. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 53-58. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

CIKRLE, P.; HLAVÁČ, Z. Návrat k rezonanční metodě zkoušení betonu. In Construmat 2007 - Conference about Structural Materials. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. s. 42-45. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

CIKRLE, P.; HLAVÁČ, Z.; KRÁLOVÁ, L. Rezonanční metoda v nových normách pro zkoušení kamene a betonu. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007. Praha: Kloknerův ústav ČVUT, 2007. s. 115-120. ISBN: 978-80-01-03794-2.
Detail

CIKRLE, P.; HLAVÁČ, Z.; BÍLEK, V.; MOSLER, T. Sledování porušení struktury pražcových betonů. In 4. konference Prefabrikace a betonové dílce 2007 - Sborník přednášek. Pardubice: ČBS ČSSI a ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 136-141. ISBN: 978-80-903807-9-0.
Detail

SVOBODA, D.; CIKRLE, P.; SUZA, P. Identifikace poruch v masivních betonových konstrukcích s využitím ultrazvukové metody. In Construmat 2007 - Conference about Structural Materials. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. s. 58-61. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

DANĚČEK, J. On regularity for nonlinear elliptic systems of second order. In Sborník 6. matematického workshopu 2007. FAST VUT 2007. Česká republika, Brno: FAST VUT v Brně, 2007. p. 1-8. ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

OSTRÝ, M. Omítka z energosádry s aplikovanými materiály s fázovou změnou a její vliv na vnitřní mikroklima. In Sborník příspěvků z konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. Built-in Concretes Made with Gypsum Free Cements: Compression Strength Determination Using Nondestructive Testing Methods. In Recent Developments in Streuctural Engineering, Mechanics and Computation. 1. Rotterdam, Holandsko: Millpress Science Publishers, 2007. p. 1554-1559. ISBN: 978-90-5966-057-1.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T. Special Concretes: Enhancement of Resistance to Aggressive Media Using Fly Ash and Admixtures Featuring Pozzuolana Characteristics. In Recent developments in Structrural Enginnering, Mechnics and Computation. 1. Rotterdam The Netherlands: Millpress Science Publishers, 2007. p. 1488-1793. ISBN: 978-90-5966-057-1.
Detail

FLORIAN, A. Posouzení citlivosti mezního momentu únosnosti průřezů vyrobených z materiálů s příměsí recyklovaných složek různé kvality. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. 2007. s. 1-13 ( s.)ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Osazovací rám okna pasivního domu z druhotných surovin. In Sborník. Brno: 2007. s. 307-317. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

ROVNANÍK, P.; BAYER, P. The Size Effect Of Aggregate On The Porperties Of Alkali Activated Slag Compisite Exposed To High Temperatures. In The fifth conference on material problems in civil engineering, MATBUD'2007. 1. Krakow, PL: Cracow University of Technology, 2007. p. 455-462. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

KALIVODA, K. Sledování hydratace směsných portlandských cementů. In Sborník anotací Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 254 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K. RESEARCH OF ALPHA GYPSUM AND PORTLAND CEMENT COMBINED MANUFACTURE. In Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2007. p. 185-187. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; KALIVODA, K. Problematika stability směsných portlandských cementů s fluidním popílkem v různých prostředích uložení. In Odpadové fórum 2007. Milovy: Česká společnost chemického inženýrství, 2007. s. 308 ( s.)ISBN: 978-80-02-01894-0.
Detail

ZLÁMAL, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K. Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu. In Informační zpravodaj: sborník 2/2007. Výzkumný ústav maltovin, 2007. s. 142-146.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Vliv vnějších parametrů na chování anhydritové maltoviny. In Informační zpravodaj - cement, vápno, sádra. první. Skalský Dvůr: Výzkumný ústav maltovin Praha, 2007. s. 151-154.
Detail

MELICHAR, T.; PETRÁNEK, V. VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN NA SILIKTOVÉ BÁZI VE STAVEBNÍM PRŮMYSLU. In Sborník anotací XII. SILICHEM 2007. Doc. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 46-47. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Utilization of hemp as a filler of cement bonded particleboards. In CESB 07. 1. Praha: 2007. p. 810-813. ISBN: 978-80-903807-8-3.
Detail

MELICHAR, T. JEMNĚ MLETÝ SKELNÝ RECYKLÁT JAKOŽTO ČÁSTEČNÁ NÁHRADA CEMENTU. In Sborník anotací XII. SILICHEM 2007. Doc. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 42-42. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. VÝROBA SKLO-SILIKÁTOVÝCH OBKLADŮ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN. In CONSTRUMAT 2007. Vysoká škola báňská - Technické univerzita Ostrava Fakulta stavební, 2007. s. 69-72. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L. Pasivní rodinný dům z druhotných surovin. In Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 23-30. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Osazovací rám pro pasivní domy z druhotných surovin. In Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 15-23. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Využití logaritmicko normálního rozdělení pravděpodobnosti při stanovení charakteristické pevnosti betonu v tlaku. In Construmat 2007. Ostrava: TU Ostrava, 2007. s. 52-56.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Vyjadřování nejistot měření při nepřímém zkoušení. In Construmat 2007. Ostrava: TU Ostrava, 2007. s. 55-57.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Výpočet odhadů pevnostních charakteristik betonových směsí pomocí fuzzy inference systémů. In Juniorstav 2007. Brno: VUT Fast v Brně, 2007. s. 170-170.
Detail

VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; MISÁK, P. ODHAD FYZIKÁLNĚ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT POMOCÍ EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ. In Sanace 2007. brno: SSBK, 2007. s. 380-387.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N. Kvantifikace rizik pomocí fuzzy inference systémů. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Praha: ČVUT Praha, 2007. s. 37-40.
Detail

HORKÝ, O.; KUBÍČEK, P. Zvýšení trvanlivosti samozhutnitelného betonu při optimalizaci příměsí. In Sborník. 1. Bratislava: STU Bratislava, 2006. s. 205-210. ISBN: 80-227-2500-5.
Detail

ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; HELA, R. Determination of hydration heat development of cement pastes with addition of superplasticising admixtures. In Ibausil. Weimar, Německo: F.A. Finger-Institut, 2006. p. 154-159. ISBN: 3-00-018263-2.
Detail

PETRŮ, A. Perspektiva využití plastického odpadu vznikajícího při výrobě lehkého kameniva Liapor. In Recyklace odpadů X. 1. Ostrava: VŠB - TU OSTRAVA, 2006. s. 171-175. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

PETRÁNEK, V. Special Protective Coatings for Concrete Structures. In Proceedings of the 2nd. FIB Congress. 1. Napoly, Itálie: Rilem, 2006. p. 43 ( p.)ISBN: 88-89972-06-8.
Detail

PETRÁNEK, V. Vývoj silikátové stěrky s využitím průmyslových odpadních plniv. In Recycling 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 152-157. ISBN: 1211-3700.
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; MATULOVÁ, P. Tetraedr - programy dalšího profesního vzdělávání. In sborník. 1. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 415-417. ISBN: 80-85645-56-4.
Detail

GAZDIČ, D. Síranové pojivo na bázi anhydritu. In Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 278-286. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D. Problematika anhydritových maltovin. In Maltoviny 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 45-52. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Snížení hlukové zátěže v železničních tunelech pomocí zvukopohltivých panelů. In 13. Betonářské dny. Hradec Králové: Česká betonářská společnost, 2006. s. 220-227. ISBN: 80-903807-2-7.
Detail

HELA, R.; HELA, V. Possibilities of use of self compacting concretes for direct-finishmonolithic architectural concretes. In . In The 6th international symposium on cement & concrete. . In The 6th international symposium on cement & concrete. XI AN: 2006. s. 0-0. ISBN: 00-000000-00.
Detail

HELA, R.; KUBÍČEK, P. Self-Compacting Concrete durability increasing at aggregate optimalizion. In Proceedings of the International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences. Proceedings of the International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences. Dubrovník: 2006. s. 609-614. ISBN: 953-95428-0-4.
Detail

ZLÁMAL, P.; HOFFMANN, O. ZVÝŠENÍ KINETIKY HADRATAČNÍHO PROCESU BELITICKÉHO CEMENTU. In Maltoviny 2006. V. Brno: VUT, Fast Brno, 2006. s. 236-239. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

ZLÁMAL, P. VYUŽITÍ BETONOVÉHO RECYKLÁTU PRO VÝPAL BELITICKÉHO SLINKU. In Juniorstav 2007. 1. Brno: VUT,Fast Brno, 2007. s. 295-295. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky po zahřívání na vysoké teploty. In Recycling 2006. Brno, ČR: 2006. s. 172-179. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

PĚNČÍK, J. Využití MKP při návrhu prototypu přímého dřevěného třmenového schodiště. In Modelování v mechanice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-1330-1.
Detail

JAVŮRKOVÁ, D. Účinnost alkalických aktivátorů pro imobilizaci barya metodou solidifikace a stabilizace v aliminosilikátových matricích. In Sborník konference Juniorstav 2007. 2007. s. 253-253. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektáž betonů dle ČSN EN. In Injektáže betonu a zdiva. 1. Praha: WTA CZ, 2006. s. 10-17.
Detail

PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M. Spřažené dřevobetonové stropní konstrukce s lehkým betonem při aplikaci v oblasti rekonstrukcí. In Sborník z 28. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2006. 250. Praha: 2006. s. 255-259. ISBN: 80-02-01866-4.
Detail

ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Sledování vlivu MW záření na odpadní materiál využitý jako plnivo dutin u keramických tvarovek. In Sborník ze semináře Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. 150. Brno: VUT FAST, 2006. s. 29-33. ISBN: 80-214-3125-3.
Detail

STEHLÍK, M.; ADÁMEK, J.; KOUKAL, J. VZDUCHOVÁ PROPUSTNOST A ROZVOJ MIKROTRHLIN. In WORKSHOP NDT 2006. workshop. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 204-207. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O.; SEDLMAJER, M. Control of hydration process in concrete by chemical admixtures. In 1st MUST - KUT Symposium 2006. 1. Ulaanbaatar, Mongolia: Mongolian University of Science and Technology, 2006. p. 106-112.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; STEUER, R. Vývoj tepelně izolačních omítek s využitím recyklovaného pěnového polystyrénu. In Sborník konference Maltoviny 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 184-187. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Vlastnosti bezslínkových kompozitů po tepelném namáhání. In Zpevňován,í těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 164-171. ISBN: 978-80-248-1291-5.
Detail

PETRÁNEK, V.; ŽIŽKOVÁ, N.; VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; MATULOVÁ, P. Modification of epoxy repair materials with waste fillers. In Actual Trends in Highway and Bridge Engineering 2006. Iasi, Rumunsko: 2006. p. 146-158. ISBN: 1842-628X.
Detail

PETRÁNEK, V. Treatment of Concrete Structures Exposed to Corrosive Media. In Sostojanie sovremenoj stroitelnoj Nauky 2006. Kiev: University of Kiev, 2006. p. 121-125.
Detail

PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P.; ČERNICKÝ, T. Budovy ze stavebních materiálů z druhotných surovin a vnitřní klima v těchto budovách. In 17. konferencia Vnútorné klima budov. Tatranská Lomnica: STU Bratislava, 2006. s. 101-108. ISBN: 80-89216-12-9.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Lightweight Self Compacting Concrete with Liapor Aggregate. In IV. Meždunarodnaja naučno - praktičeskaja internet - konferencija. 1. Polatava, Ukrajina: Poltavskij gosudarstvenij centr, 2006. p. 87-93.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. SYSTEMATIC COMPARISON OF LIGHTWEIGHT PUMPABLE CONCRETE MIXTURES WITH LIGHTWEIGHT AGGREGATE LIAPOR. In Quality and realibility in building industry. 1. Levoča, Slovensko: Technická universita v košicích, 2006. p. 151-154. ISBN: 80-8073-594-8.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O.; STEUER, R. Studium tepelně vlhkostního chování stavebních materiálů po zabudování do konstrukce. In Sborník konference Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Praha: Česká stavební společnost, WTA cz, 2006. s. 317-323. ISBN: 80-02-01866-4.
Detail

PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Výzkum a vývoj v oblasti sanací tunelů železničních tratí. In Sanace 2006. SSBK, 2006. s. 407-411. ISBN: 1211-3700.
Detail

DVOŘÁK, K.; NOVÁK, J. FLUIDNÍ POPÍLEK JAKO SUROVINOVÝ ZÁKLAD PRO PŘÍPRAVU HYDRAULICKÉHO POJIVA. In Maltoviny. 1. Brno: VUT Brno, 2006. s. 5-10. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. STATE ESTIMATION OF REINFORCED DRIFT LINING EXPOSED IN AGGRESSIVE CONDITIONS AND PREDICTION OF ITS CONTINUOUS SERVICE LIFE. In serviceability of underground structures. 1. SHANGHAI. ČÍNA: Tongji University Press, 2006. p. 205-211. ISBN: 7-5608-2659-8.
Detail

ŠNIRCH, Z. MOŽNOST STANOVENÍ STÁŘÍ TRHLIN.V ŽB KONSTRUKCÍCH. In Sborník Anotací Juniorstav 2007. 1. Brno: Vut v Brně, FAST, 2007. s. 267-267. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; KALOVÁ, V. POSOUZENÍ EPOXIDOVÝCH PODLAH V GARÁŽÍCH BUDOVY ANDĚL PRAHA. In Sborník konference Juniorstav 2007. neuv. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 259 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; PETRÁNEK, V. Protection and repair of reinforced concrete structures by repair materials with secondary raw materials. In The second International Sympozium Advances in concrete through Science and Engineering. neuv. Quebec, Canada: RILEM, 2006. p. 1 (1 s.). ISBN: 2-35158-003-6.
Detail

MANYCHOVÁ, M. NDT Methods as Tool for Building Constructions Inspection. In Zborník príspevkov. Štrbské Pleso: CPRESS Košice, 2006. p. 70-73. ISBN: 80-8073-678-2.
Detail

SEDLMAJER, M. Vliv cementu a přísady na průběh hydratace betonu. In JUNIORSTAV 2007, 9. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 264-264. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MELICHAR, T. PROBLEMATIKA VÝVOJE PEVNOSTÍ VIBROLISOVANÝCH VÝROBKŮ. In Juniorstav 2007. Brno: CERM, 2007. s. 258-258. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

ŠKOPÁN, M. Recyklované stavební a demoliční odpady - produkce a perspektivy. In Recyklace a využití druhotných surovin při stavbě a opravě pozemních komunikací. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 16-21. ISBN: 80-214-3178-4.
Detail

MANYCHOVÁ, M. The effect of humidity on the AE signals in low temparature stressing timber samples. In Workshop NDT 2006, Proceedings. VUT, FAST, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. p. 119-122. ISBN: 80-7204-487-7.
Detail

OSTRÝ, M. Aplikace a praktické ověřování vlastností materiálů s fázovou změnou v lehkých konstrukcích. In Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie Budovy a prostredie 2006 Ekologická kvalita architektonického prostedia. 2006. s. 107-110. ISBN: 80-227-2518-8.
Detail

OSTRÝ, M. Aplikace materiálů s fázovou změnou ve stěnových a stropních konstrukcích. In Sborník konference Podlahy, stropy a podhledy 2006. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 79-82. ISBN: 80-214-3129-6.
Detail

WAGNER, Š.; KULÍSEK, K. Výroba směsného hydraulického pojiva s fluidním popílkem. In Maltoviny 2006. 1. VUT Brno, 2006. s. 226-229. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

ZACH, J.; SEDLMAJER, M. Optimalizace návrhu receptury dle požadavků na průběh hydratace betonové směsi. In 4. Konference speciální betony. 1. Saklský dvůr: Sekurkon, 2006. s. 176-183. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; KALIVODA, K. Studium vlastností směsných cementů s obsahem fluidního popílku. In Maltoviny 2006. 1. Brno: 2006. s. 221-220. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Juniorstav 2007. Brno: AN CERM BRNO, 2007. s. 286-292. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Juniorstav 2007. Brno: AN CERM BRNO, 2007. s. 286-292. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Juniorstav 2007. Brno: AN CERM BRNO, 2007. s. 286-292. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Juniorstav 2007. Brno: AN CERM BRNO, 2007. s. 286-292. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Juniorstav 2007. Brno: AN CERM BRNO, 2007. s. 286-292. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Juniorstav 2007. Brno: AN CERM BRNO, 2007. s. 286-292. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Juniorstav 2007. Brno: AN CERM BRNO, 2007. s. 286-292. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Juniorstav 2007. Brno: AN CERM BRNO, 2007. s. 286-292. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Juniorstav 2007. Brno: AN CERM BRNO, 2007. s. 286-292. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Juniorstav 2007. Brno: AN CERM BRNO, 2007. s. 286-292. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MATULOVÁ, P. VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Juniorstav 2007. Brno: AN CERM BRNO, 2007. s. 285-291. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

HLAVÁČ, Z. Srovnání a optimalizace zjišťování modulu pružnosti betonu. In Sborník, Juniorstav 2007. -. Brno: FAST, VUT v Brně, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

ROGL, J. VLIV ZTEKUCOVADEL A JEJICH UŽITÍ V KERAMICKÉ VÝROBĚ. In sborník Juniorstav 2007. 1. Brno: CERM, Brno, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-2143-337-3.
Detail

PŘIKRYL, J. PROBLEMATIKA POHLEDOVÝCH BETONŮ. In Juniorstav 2007 9. Odborná konference doktorského studia - sborník anotací. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 262-262. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

DROCHYTKA, R. New screed Materials with the use of by-products. In Proceedings IV.International Scientific Conference Quality and Reliability in Building industry. TU Košice. Žilina: 2006. p. 93-98. ISBN: 80-8073-594-8.
Detail

HELA, R. Trvanlivos samozhutnitelných betonů (SCC) vystavených mrazu a CHRL. In Betón na Slovensku. Žilina: 2006. s. 193-196. ISBN: 80-968847-5.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J. INFLUENCE OF HIGH STRENGTH POLYPROPYLENE FIBRES ON MECHANICAL PROPERTIES OF LIGHTWEIGHT COMPOSITES. In Sborník konference MATBUD 2007. sekcja poligrafii Politechniki Krakowskiej. Krakow: 2007. p. 282-288. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B. DURABILITY OF LEIGHTWEIGHT FIBRE CONCRETE. In Sborník konference MATBUD 2007. sekcja poligrafii Politechniki Krakowskiej. KRAKOW: 2007. p. 35-41. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O.; VAŠÍČEK, V. Možnosti uplatnění technického konopí při výrobě novodobých tepelně izolačních materiálů. In Tepelná ochrana budov 2007. Slovenská republika: 2007. s. 149-153.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; HOFFMANN, O. Studie výroby alfa-sádry v dehydrytačním roztoku z cementářských odprašků. In Maltoviny 2007. 2007. Brno: Vysoké učené technické v Brně, 2007. s. 57-64. ISBN: 978-80-214-3520-9.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vysokopevnostní betony (HSC) s využitím metakaolinu. In METAKAOLIN 2007. Brno: 2007. s. 23-32.
Detail

VANĚREK, J.; HRADIL, P. Evaluation of timber beams reinforced with FRP fabrics. In Asia-Pacific Conference on FRP in Structures APFIS 2007. S.T. Smith. Hong Kong: University of Hong Kong, 2007. p. 305-310. ISBN: 978-962-8014-14-9.
Detail

SEDLMAJER, M. REOLOGICKÉ CHOVÁNÍ MODIFIKOVANÝCH CEMENTOVÝCH PAST V ZÁVISLOSTI NA CEMENTU. In JUNIORSTAV 2008, 10. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2008. s. 336-336. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

FAJKOŠ, A. Rizikové technologie řešení střešních plášťů. In Sborník konference. Brno: FAST, VUT v Brně, 2007. s. 22-24.
Detail

FAJKOŠ, A. Technologické nedostatky kladení hydroizolací na plochých střechách. In Sborník konference. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2007. s. 59-63.
Detail

FAJKOŠ, A. Současné trendy vývoje hydroizolačních materiálů a technologií. In Sbornik konference. Luhačovice: 2007. s. 20-22.
Detail

ŽÍTT, P.; LÁNÍK, J. Experimental tests of RC slabs, comparasion test of concrete and fibre-concrete. In Fibre Concrete 2007. ČVUT Praha. Praha: 2007. p. 155-161. ISBN: 978-80-01-03740-9.
Detail

STEHLÍK, D. Systém hospodaření s druhotnými materiály do pozemních komunikací. In Realizácia a ekonomika stavieb. 1. Bratislava, Štrbské pleso: Dóm techniky, s.r.o., 2007. s. 93-96. ISBN: 978-80-232-0276-2.
Detail

GAZDIČ, D. Vývoj síranového pojiva z přírodního anhydritu. In Juniorstav 2008. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008. s. 328-333. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L. Využití anhydritové maltoviny pro přípravu podlah. In Sborník příspěvků z Konference Podlahy 2007. 1. Praha, Masarykova kolej ČVUT: ČVUT Praha, 2007. s. 167-172. ISBN: 978-80-254-0144-6.
Detail

SVOBODA, D.; CIKRLE, P.; SUZA, P.; HLAVÁČ, Z. Identification of holes in concrete blocks using ultrasonic method. In VVER 2007. Praha: ČEZ, 2007. p. 125-129. ISBN: 978-80-02-01980-0.
Detail

STEHLÍK, D. Problémy směsi stmelené popílkem (KAPS) v podkladních vrstvách vozovek. In AV07. 1. České Budějovice: Pragoprojekt, a.s., 2007. s. 200-207. ISBN: 978-80-903925-0-2.
Detail

BEČKOVSKÝ, D. Problematika detailu z hlediska počítačového modelu stavebně fyzikálních vlastností. In Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Košice: TU košice, 2007. s. 21-25. ISBN: 978-80-8073-789-4.
Detail

STEHLÍK, D. Experimentální výzkum využití recyklovaného kameniva do podkladních vrstev vozovek pozemních komunikací. In EXPERIMENT 07. 1. Brno: CERM,s.r.o., 2007. s. 443-448. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

KULÍSEK, K.; ŠTĚPÁNEK, R. Příspěvek k otázkám využití popílků ve stavebnictví. In -. Praha: KLOKNERŮV ÚSTAV ČVUT, 2007. s. 275-279.
Detail

ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Monitoring of Effectivity of Microwave Desiccation by Means of rod plug-in Antenna. In Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Zingoni. Cape Town South Africa: University of Cape Town, 2007. p. 613-614. ISBN: 978-90-5966-054-0.
Detail

ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Microwave Desiccation by Means of rod plug-in Antenna. In The 2nd International Conference on Sensing Technology, ICST 2007. Massey University Palmerston North. New Zaeland: Massey University Palmerston North, 2007. p. 622-628. ISBN: 978-0-473-12432-8.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. CONCRETE BASED ON GYPSUM FREE CEMENTS: SURFACE RESISTANCE TO CYCLIC DE-ICING, DEFROSTING AND CHEMICAL SUBSTANCES. In Modern Building Materials, Structures and Techniques-Selected papers. 1. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas technical University, 2007. p. 29-33. ISBN: 978-9955-28-201-3.
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Numerical modeling of behavior of an insulation block from recycled polymers. In Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Leiden, Netherlands: CRC Press/Balkema, 2010. p. 1297-1300. ISBN: 978-0-415-58472-2.
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Examples of Using of Recycled Polymers (HDPE, PP) for Solution of Construction Details. In Central Europe towards Sustainable Building from Theory to Practice. Praha: Grada Publishing, 2010. p. 433-436. ISBN: 978-80-247-3634-1.
Detail

MATULOVÁ, P. Repair of subbase by large - sized grouting and potential use of recycled raw materials as substitution of binding components of grouting materials. In Transportation Infrastructure: scientific opinions. 1. Iasi, Romania: Academic Society Matei Teiu Botez Publishing House, 2007, 2007. p. 30-39. ISBN: 978-973-8955-29-5.
Detail

ŠPATNÝ, J.; MATĚJKA, L. Větrání mansardových střech. In Budovy a prostredie 2007. zborník. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra KPS, 2007. s. 92-99. ISBN: 978-80-227-2759-4.
Detail

ŠKOPÁN, M. Surovinový potenciál recyklace stavebních a demoličních odpadů v podmínkách ČR. In Sborník RECYCLING 2007- "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních materiálů jako zdroje plnohodnotných surovin". 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 106-112. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

ŠKOPÁN, M. Špecifiká recyklácie stavebného a demolačného odpadu v ČR a ich postavenie v rámci krajín EU. In Sborník konference Znovupoužitie materiálov na stavebné účely. 1. Slovensko, Košice: Dom techniky s.r.o. Košice, 2007. s. 13-18. ISBN: 978-80-232-0274-8.
Detail

MATULOVÁ, P.; PETRÁNEK, V. BUILDING MATERIALS FROM SECONDARY RAW MATERIALS AND THE INTERNAL CLIMATE IN THESE BUILDINGS. In Indoor Climate of Buildings 2007. 1. Bratislava: Slovak society of enviromental Technology, 2007. p. 156-161. ISBN: 978-80-89216-18-5.
Detail

GAZDIČ, D. Využití energosádrovce k přípravě anhydritové maltoviny. In Odpadové fórum 2008. 1. Milovy: PCHE PetroCHemEng, 2008. s. 3438-3444. ISBN: 978-80-02-02011-0.
Detail

BRANDEJSOVÁ, H.; KACÁLEK, P.; NOVOTNÝ, M. Alternativní řešení ložných spár obvodových srubových stěn. In sborník konference DREVOSTAVBY. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2007. s. 15-18. ISBN: 978-80-969774-9-9.
Detail

BRANDEJSOVÁ, H.; NOVOTNÝ, M.; KACÁLEK, P. ALTERNATIVES IN DESIGN OF LATERAL JOINTS IN LOG-WALL. In sborník konference Budovy a prostredie 2007. Bratislava: STÚ Bratislava, 2007. s. 30-33. ISBN: 978-80-227-2759-4.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J. Vliv rozptýlené výztuže na provzdušnění betonu. In Sborník příspěvků z Konference Podlahy 2007. 1. Praha: ČVUT Praha, 2007. s. 42-47. ISBN: 978-80-254-0144-6.
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Polymer-cement Materials for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of Waste Materials. In Proceedings of ICPIC 2007. 1. Chuncheon, Korea: Kangwon National University, 2007. p. 469-480. ISBN: 89-960045-0-2.
Detail

ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R. Metodológia možností využitia druhotných surovín ve stavebníctve. In Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. s. 207-232. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

STEHLÍK, D. Využití vedlejších produktů z výroby kameniva do pozemních komunikací. In RECYCLING 2008 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin". 1. Brno: ARSM, 2008. s. 29-33. ISBN: 978-80-214-3576-6.
Detail

GAZDIČ, D.; NOVÁK, J. Modifikace polského přírodního anhydritu směsným budičem. In Construmat 2008 - Conference about structural materials. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 44-46. ISBN: 978-80-214-3660-2.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Vliv ocelových vláken na provzdušnění drátkobetonu. In 7. konference Technologie betonu, Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA; Zuzana Šrůmová. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008. s. 175-180. ISBN: 978-80-87158-09-8.
Detail

VÁLEK, J. Tepelné zatížení tunelového ostění. In CONSTRUMAT 2008, Conference about structural materials. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, 2008. s. 74-74. ISBN: 978-80-214-3660-2.
Detail

PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Lightweight concrete application by the composite wood concrete joist ceilings. In The Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Netherlands: Millpress Rotterdam, 2007. p. 293-297. ISBN: 978-90-5966-0545-0.
Detail

GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L. Vliv ztekucovadla na vlastnosti anhydritové maltoviny. In Construmat 2008. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 45-47. ISBN: 978-80-214-3660-2.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; ADÁMEK, J. Stiffening of concretes with high performance structural PP fibres. In Harnessing fibres for concrete construction. EP91. Dundee: IHS BRE Press, 2008. p. 289-295. ISBN: 978-1-84806-042-5.
Detail

ŽÍTT, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; SCHMID, P. Tension in RC ribbed floor, experiment-analysis. In Experimental Stress Analysis 2008. Horní Bečva: VŠB TU Ostrava, 2008. p. 287-290. ISBN: 978-80-248-1774-3.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Alkalická koroze žáromateriálů. In Construmat 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 59-60. ISBN: 978-80-214-3660-2.
Detail

HLAVÁČ, Z.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; CIKRLE, P. Light construction Liapor concrete's freeze-thaw resistance. In Proceedings of the International Conference. 1. LC2008-Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. p. 99-104. ISBN: 978-80-214-3773-9.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L. Použití přírodního anhydritu pro výrobu samonivelačních podlah. In Podlahy 2008. 1. Praha: 2008. s. 149-154. ISBN: 978-80-254-2560-2.
Detail

CIKRLE, P. Porovnání statických a dynamických modulů pružnosti. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. Praha: Kloknerův ústav ČVUT, 2008. s. 191-196. ISBN: 978-80-01-04123-9.
Detail

CIKRLE, P.; ZAHRADA, J.; BAŠTA, V. Vývoj modulu pružnosti zmrazovaného mostního betonu. In 7. Konference Technologie betonu 2008. Praha: ČBS servis, s.r.o., 2008. s. 113-118. ISBN: 978-80-87158-09-8.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P. PRODUCTION OF HEAT INSULATING REFRACTORIES USING WASTE PRODUCTS. In Proceedings. Praha: Český silikátový svaz, 2008. p. 97-102. ISBN: 978-80-02-02021-9.
Detail

SVOBODA, P.; CIKRLE, P. Zkoušení pilířů DEEP SOIL MIXING a tryskové injektáže. In Beton v podzemních a základových konstrukcích 2008. Praha: ČBS servis, s.r.o., 2008. s. 215-218. ISBN: 978-80-87158-05-0.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L. POSUZOVÁNÍ DOPADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVEB. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE LIDÉ, STAVBY A PŘÍRODA 2008. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.Brno, 2008. s. 44-49. ISBN: 978-80-7204-600-3.
Detail

DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P. Odporová tenzometrie jako nástroj pro měření deformačních vlastností betonových prvků a konstrukčních železobetonových dílců. In Sborník konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. 1. Praha: Kloknerův ústav ČVUT v Praze, 2008. s. 277-281. ISBN: 978-80-01-04123-9.
Detail

ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HALAS, V. Vliv různých typů PCE na chování betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu. In 7. konference Technologie betonu 2008. 1. Praha: ČBS Servis s.r.o., 2008. s. 83-88. ISBN: 978-80-87158-09-8.
Detail

KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O. CFD simulation of ventilated air cavity. In Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, ČVUT, 2008. p. 193-196. ISBN: 978-80-254-3373-7.
Detail

ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M. VÝVOJ ZDICÍCH TVAROVEK PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY. In Sborní příspěvků 5. konference ZDĚNÉ A SMÍŠENÉ KONSTRUKCE 2008. 1. Praha: CBS Servis, s. r. o., 2008. s. 59-64. ISBN: 978-80-87158-10-4.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Posouzení korelačních vztahů mezi parametry provzdušnění a trvanlivostí provzdušněných betonů. In Betonárske dni 2008. 1. Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 181-187. ISBN: 978-80-227-2969-7.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; MISÁK, P.; ADÁMEK, J. Experimentální analýza vlivu druhu a délky použitých vláken na přetvárné vlastnosti lehkých betonů. In sborník konference Betonárske dni 2008. 1. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2008. s. 187-192. ISBN: 978-80-227-2969-7.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J. Metody měření objemových změn betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí. In Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. 1. Praha: Kloknerův Ústav ČVUT v Praze, 2008. s. 197-201. ISBN: 978-80-01-04123-9.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P. Metody stanovení pevností v tahu lehkých betonů. In Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. 1. Praha: Kloknerů Ústav ČVUT v Praze, 2008. s. 283-290. ISBN: 978-80-01-04123-9.
Detail

LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Statické chování detailů dřevěného třmenového schodiště. In Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva. Brno, česká republika: 2008. s. 83-88. ISBN: 978-80-7375-213-2.
Detail

PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Statické chování dřevěného třmenového schodiště. In Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva. Brno, Česká republika: 2008. s. 115-120. ISBN: 978-80-7375-213-2.
Detail

KARÁSKOVÁ, S.; PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A. Calibration of Cyclic-Load Triaxial Testing by Computer Simulation. In Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2008. Pardubice, Česká republika: 2008. p. 136-141. ISBN: 978-80-7395-096-5.
Detail

KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O.; SOLAŘ, J. Evaluation of ventilation inside floor air cavity by CFD method. In Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ. Brno: WTA CZ, 2008. p. 271-284. ISBN: 978-80-254-3373-7.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. Vývoj nové cementové samonivelační hmoty a vliv použitých odpadních látek na její vlastnosti. In Sborník přednášek - Sanace 2008. Sanace betonových konstrukcí. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2008. s. 487-492. ISSN: 1211-3700.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. CORRELATION BETWEEN PARAMETERS OF DURABILITY AND AERATION OF AERATED CONCRETE. In Techniczn nauki Budownictwo i architektura. Ukrajina: 2008. p. 59-65. ISBN: 978-966-8736-05-6.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. CONCRETE BASED ON GYPSUM FREE CEMENTS: SURFACE RESISTANCE TO CYCLIC DE-ICING, DEFROSTING AND CHEMICAL SUBSTANCES. In Modern Building Materials, Structures and Techniques-Selected papers. 1. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas technical University, 2007. p. 29-33. ISBN: 978-9955-28-198-6.
Detail

STEHLÍK, M.; KOUKAL, J. Vodou ředitelné epoxidové disperze a jejich vliv na pevnost polymercementových malt. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. Dohnálek. Praha: Kloknerův Ústav ČVUT, 2008. s. 231-236. ISBN: 978-80-01-04123-9.
Detail

STEHLÍK, M.; KOUKAL, J. Hloubka karbonatace povrchově ošetřeného betonu. In Construmat 2008 - Conference about structural materials. Brno: VUT Brno, 2008. s. 35-36. ISBN: 978-80-214-3660-2.
Detail

KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D. Užití druhotných a obnovitelných surovin v obalových konstrukcích. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno: VUT v Brně, FAST, PST, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S. Využití recyklovaného polystyrénu v zateplovacích systémech. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno: VUT v Brně, FAST, PST, 2007. s. 27-30. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D. Vliv obalových konstrukcí na vnitřní prostředí budov. In Budovy a prostredie 2007, Modeovanie a simlácia ekologickej kvality architektonického prostredia. Bratislava: STU-Vydavatelstvo STU,Bratislava, 2007. s. 84-87. ISBN: 978-80-227-2759-4.
Detail

ROGL, J. Snížení množství rozdělávací vody použitím ztekucovadel v keramice. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 1-20. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

KALOUSEK, M. Solar gains and losses in Passive houses. In Budova a prostredie 2007. Bratislava: SSTP, 2007. p. 21-24. ISBN: 978-80-227-2759-4.
Detail

KALOUSEK, M. Tepelné chování PCM látky Micronal. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Bnro: VUT v Brně, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M. TEPELNĚ AKUMULAČNÍ VLASTNOSTI MALTOVINY NA BÁZY RECYKLOVANÉ SÁDRY S APLIKOVANÝMI MATERIÁLY S FÁZOVOU ZMĚNOU A JEJÍ VLIV NA TEPELNOU STABILITU MÍSTNOSTI. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Research of effect of fibre reinforcement at characteristics of lightweight self compacting concrete. In 5th RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete. Ghent, Belgie: RILEM, 2007. p. 845-850.
Detail

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Ready mixed self compacting concrete. In Innovations in Structural Engineering and Construction. 1. Melbourne: Talylor&Francis London, 2007. p. 477-483. ISBN: 978-0-415-45754-5.
Detail

HUBERTOVÁ, M. THE UTILIZATION OF FIBRE REINFORCEMENT IN LIGHTWEIGHT SELF COMPACTING CONCRETE. In SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. p. 25-28. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. The Effect of Metakaolin and Silica fume on the Properties of Lightweight Self-Consolidating Concrete. In Ninth CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology. 1. Warsaw: American concrete institute, 2007. p. 35-49. ISBN: 0-87031-235-9.
Detail

PĚNČÍK, J. Využití MKP při návrhu prototypu přímého dřevěného třmenového schodiště. In Modelování v mechanice 2007. Ostrava, čeksá republika: 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-1330-1.
Detail

NOSEK, K.; ŽIŽKOVÁ, N. VLIV PŘÍDAVKU DISPERGÁTORU PŘI POUŽITÍ ODPADNÍHO POLYSTYRENU NA VLASTNOSTI STĚRKOVÝCH A LEPICÍCH HMOT URČENÝCH PRO ETICS. In Sborník přednášek z XIII.mezinárodní konference Construmat 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 105-107. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. POSSIBILITIES OF HYDROPHOBIZATION OF ADHESIVES AND SCREEDS INTENDED FOR ETICS. In Proceedings of XII. SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoé učení technické v Brně, 2007. p. 279-283. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Grouting system - progressive method of rehabilitation. In Inspection appraisal repairs and maintance of structures. Nort Cyprus: CL-Premier Conference organisation, Singapore, 2007. p. 363-370. ISBN: 978-981-05-8192-3.
Detail

CIKRLE, P.; HLAVÁČ, Z.; KRÁLOVÁ, L. Porovnání citlivosti NDT metod při sledování poruch struktury betonu. In WORKSHOP NDT 2007 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 233-236. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

HÝZL, P. Stavba cyklického triaxiálního zatěžovacího systému pro funkční stanovení odolnosti asfaltové směsi proti tvorbě trvalých deformací. In Experiment 07 Sborník. BRNO: CERM, 2007. s. 103-107. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. ANALÝZA VLIVU CEMENTŮ S ODLIŠNÝM OBSAHEM VYSOKOPECNÍ STRUSKY - EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO2. In 14. Betonářské dny 2007. Šrůma, Šrůmová. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 321-325. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Nové poznatky při využití EMWZ ke sledování transportu vlhkosti. In Sanace a rekonstrukce staveb. WTA CZ. Ostrava: WTA CZ, 2007. s. 199-204. ISBN: 978-80-02-01971-8.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Physics law application by using EMW Radiation to moisture transfer monitoring into building material. In Non Destructive testing in engineering practice. CERM. CZ: University of Technology, 2007. p. 155-162. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Determining moisture parameters in porous material by using non-destructive EMWR method. In The 2nd International Conference on Sensing Technology, ICST 2007. Massey University Palmerston North. New Zealand: Massey University, 2007. p. 616-621. ISBN: 978-0-473-12432-8.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; MISÁK, P. VÝROBA A STATICKÁ ZKOUŠKA TT PANELU Z LEHKÉHO BETONU LC 35/38-D1,8. In Sborník přednášek 14. betonářské dny 2007. ČBS servis s.o. Hradec Králové: 2007. s. 401-406. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení pomocí fuzzy množin. In Sborník z 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2007. s. 195-200. ISBN: 978-80-248-1649-4.
Detail

PETRÁNEK, V. Využití marketingových nástrojů v propagaci recyklátů. In Recycling 2007. Brno: ARSM, 2007. s. 89-95. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

PETRÁNEK, V. Správkové hmoty plněné odpadními materiály. In CONSTRUMAT 2007. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. s. 108-110. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

PETRÁNEK, V.; PLACHÝ, J. Tenkovrstvé izolační vrstvy pro mostní konstrukce využívající odpadní materialy. In CONSTRUMAT 2007. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. s. 35-37. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

PETRÁNEK, V. Surface Aplication of Polymer Coating for Confrete Curing. In Highway and Bridge Engineering 2007. Iasi, Romania: 2007. s. 150-161.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Význam fyzikálně chemických diagnostických postupů při hodnocení stavu železobetonových konstrukcí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2007. 1. Ostrava: WTA CZ, 2007. s. 178-184. ISBN: 978-80-02-01971-8.
Detail

NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Intervaly oprav a výměn funkčních dílů u staveb rodinných domů. In Lidé, stavby a příroda 2007. Práce a stidie Ústavu ekonomiky a řízení. Brno: CERM,s.r.o., 2007. s. 80-86. ISBN: 978-80-7204-545-7.
Detail

MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; TICHÁ, A. Simulace vlivu materiálu vyrobeného z druhotných surovin na náklady životního cyklu stavby. In Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2007. s. 70-73. ISBN: 978-80-227-2778-5.
Detail

NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Šetření period oprav a výměn funkčních dílů rodinných domů. In Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. Bratislava: vydavatelstvo STU v Bratislave, 2007. s. 78-81. ISBN: 978-80-227-2778-5.
Detail

HELA, R. Vývoj vysokopevnostních betonů s využitím jemných příměsí do betonu. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 123-130. ISBN: 978-80-8073-792-4.
Detail

HELA, R.; ČVERHA, K. Vplyv zmeny konzistencie a zrnitosti kameniva na čas zhutňovania čerstvého betónu vibráciou. In XIII. mezinárodní konference - Conference about structural materials - CONSTRUMAT 2007. Rejvíz: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 233-237.
Detail

STEHLÍK, M.; HOFFMANN, O.; ADÁMEK, J.; KOUKAL, J. Rychlost karbonatace betonu. In Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007. Kloknerův ústav, ČVUT. Praha: Kloknerův ústav, ČVUT, 2007. s. 45-52. ISBN: 978-80-01-03794-2.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Application MW radiation to following movement dampness in building material. In CD- Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. A Zingomi. South Afrikca, Cap town: Milpress Science Publishers, 2007. p. 589-590. ISBN: 978-90-5966-057-1.
Detail

PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; SCHMID, P. Studijní experimentální zkoušky dřevěného třmenového schodiště. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 359-364. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Experimentální zkoušky detailů dřevěného třmenového schodiště. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 295-300. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; ŠINOGL, J. Osazovací rám pasivního domu z druhotných surovin. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 307-314. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Vede využití moderních sanačních materiálů vždy ke zlepšení stavu konstrukce?. In Konstrukce a progresivní materiákly s využitím druhotných surovin 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Problémy současných technologií a vžitých postupů. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Osazovací rám pro pasivní domy z druhotných surovin. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Řešení kritického detailu kotvení výplní otvorů u pasivních a nízkoenergetických domů. In Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konference. Bratislava: STU-Vysavateĺstvo STU, Bratislava, 2007. s. 112-115. ISBN: 978-80-227-2759-4.
Detail

ŠUHAJDA, K., NOVOTNÝ, M. Monitoring of Effectivity of Microwave Desiccation by Means of rod plug-in Antenna. In CD- Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Zingoni. Netherlands: Millpress Rotterdam, 2007. p. 613-614. ISBN: 978-90-5966-057-1.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; KOPKÁNĚ, D. Využití fotometrické metody pro zjišťování objemových změn staviv. In 6. matematický workshop. 1. Brno: FAST VUT, 2007. s. 100-104. ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M. Determination of the Acoustic Emission Response Spectral Density. In Proceedings of International Workshop Physical and Material E ngineeing 2007. Brno: Akademické nakl. CERM, 2007. p. 142-145. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Measuring Setup for the Non-linear Ultrasonic Spectroscopy Method. In Proceedings of 37th International Conference Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, s.r.o., 2007. p. 147-152. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

SOKOLÁŘ, R. WASTE MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF DRY PRESSED CERAMIC TILES. In MATBUD 2007. 1. Poland: Polytechnika Krakowska, 2007. p. 487-494. ISBN: 978-83-7242-429-7.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Využití hutních železitých odpadů v keramickém střepu. In Odpadové fórum 2007. 1. Praha: Odpady, 2007. s. 3270-3276. ISBN: 978-80-02-01894-0.
Detail

SOKOLÁŘ, R. VYUŽITÍ ODPADŮ Z TĚŽBY A ÚPRAVY KAMENIVA V KERAMICE. In Recycling 2007. 1. Brno: ARSM, 2007. s. 29-34. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. EFFECT OF SODIUM PHOSPHATES FOR THE FLY ASH-CLAY BODY MICROSTRUCTURE FORMATION. In Silichem 2007. 1. Brno: Silichem, 2007. p. 58-59. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Effect of moulding humidity on the properties of dry pressed ceramic tiles. In International Symposium Computation Civil Engineering 2007. 1. Romania: Editora Societami Academice, 2007. p. 437-441. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

SOKOLÁŘ, R. MIKROSTRUKTURA KERAMICKÉHO STŘEPU Z POHLEDU VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ POROZIMETRIE. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007. 1. Praha: Betonconsult, 2007. s. 73-80. ISBN: 978-80-01-03794-2.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Irreversible moisture expansivity and enclosure of brickmaking body. In 11th INTERNATIONAL CONFERENCE Ecology and new building materials and products. 1. Brno: VUSTAH, 2007. p. 131-135. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

SOKOLÁŘ, R. ZÁVISLOST MEZI VLHKOSTÍ GRANULÁTU A PÓROVITOSTÍ ZA SUCHA LISOVANÝCH STŘEPŮ NA BÁZI ELEKTRÁRENSKÉHO POPÍLKU. In XIII. International Conference about Structural Materials. Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. s. 129-131. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Nejčastější vady keramických dlažeb v praxi. In Podlahy 2007. 1. Praha: Betonconsult, 2007. s. 223-228. ISBN: 978-80-254-0144-6.
Detail

VEHOVSKÁ, L.; GAZDIČ, D. Vývoj směsného síranového pojiva. In Maltoviny 2007. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 250-256. ISBN: 978-80-214-3520-9.
Detail

CHLACHULOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika výroby betonových obkladů s využitím odpadů. In sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 14.betonářské dny. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 407-411. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J. Air permeability of plain and lightweight concrete. In 5th Workshop NDT 2007 Non-destructive testing in engineering practice. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 38-39. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Hodnocení struktury stavebních prvků pomocí rezonanční inspekce. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 90-95. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Experimentální měření vlhkosti ve stavební hmotě. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno: 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Non-Destructive Methods Used in the Building Industry Oriented Defectoscopy. In New Trends in Physics NTF 2007. Brno: Ing.Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 98-101. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Test of Cladding Elements Using a Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy Metod. In 5th Workshop NDT 2007. Brno: Cerm, s.r.o., 2007. p. 76-81. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J. Using of non-stationary method for determination of thermal conductivity in a building structure. In IV Pan American Conference for Non Destructive Testing 2007. Buenos Aires, Argentina: 2007. p. 53-60. ISBN: 978-987-23957-0-4.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Určení zářivých vlastností vnějších stavebních povrchů. In 9. konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb. Ostarava: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2007. s. 267-274. ISBN: 978-80-02-01971-8.
Detail

JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J. The experience from tests of water permeability the concrete cover. In Physical and Material Engineering 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 123-126. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O. Využití konopného odpadu ve stavebnictví pro výrobu izolačních materiálů. In Možnosti a perspektivy recyklace stavbeních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. brno: 2007. s. 183-188. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O. Možnosti využití technického konopí pro výrobu akustických izolací. In SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z XIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Rejvíz: 2007. s. 174-178. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O.; VAŠÍČEK, V. Možnosti uplatnění technického konopí při výrobě novodobých tepelně izolačních materiálů. In TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - 14. ročník. Štrbské Pleso, Slovensko: 2007. s. 149-153. ISBN: 978-80-969243-5-6.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O.; SEDLÁŘOVÁ, I. Studium vlastností izolačních materiálů na bázi přírodních vláken po zabudování do konstrukce. In Sanace a rekonstrukce staveb 2007. Ostrava: 2007. s. 210-215. ISBN: 978-80-02-01971-8.
Detail

ZACH, J.; HELA, R.; PETRÁNEK, V.; KRIVENKO, P.; KAVALEROVA, O.; KOVALCHUK, G. Mercury porosimetry studies of alkali activated fly ashes modified with Ca-containing additives. In Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference conferenca about structural materials. Rejvíz: VŠB-TU Ostrava, 2007. p. 412-416. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

ZACH, J.; KORJENIC, A.; DREYER, J.; PETRÁNEK, V. Tepelně technické vlastnosti hydratujícího betonu. In Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference conference about structural materials. Rejvíz: 2007. s. 178-177. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů. In Sanace 2007. brno: 2007. s. 155-163.
Detail

ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HALAS, V. Studium chování superplastifikačních přísad na bázi polykarboxylátů určených pro HPC. In 5. konference Speciální betony 2007. Karlova Studánka: sekuron, 2007. s. 55-60. ISBN: 978-80-86604-32-9.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O. Vývoj omítkových hmot s využitím brusných a řezných kalů. In Recyklace stavebních odpadů a jejich využití - 12. ročník konference „RECYCLING 2007. Brno: 2007. s. 177-183. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; KRIVENKO, P.; KOVALCHUK, G.; KAVALEROVA, O.; HELA, R. Porosimetry analysis of alkali activated modified fly-ash. In XII. Symposium silichem. brno: Silichem, 2007. p. 89-100. ISBN: 978-80-214-3475-2.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, P.; NOVAK, J. směsi na ochranu proti ionizujicímu záření na bázi síranu barnatého. In maltoviny 2007. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 144-147. ISBN: 978-80-214-3520-9.
Detail

MELICHAR, T.; PETRÁNEK, V. Slip-resistant surface treatments on bridge construction walking areas - the first stage. In Transportation Infrastructure: scientific opinions. Rumunsko: Constantin Ionescu, Rodian Scinteie, Radu Andrei, Alina Nicuta. Academic Society Matei Teiu Botez Publishing House, 2007. p. 1-11. ISBN: 978-973-8955-29-5.
Detail

ZLÁMAL, P.; DVOŘÁK, K. Zkoumání vhodného pálícího režimu pro výpal belitického slinku. In Maltoviny 2007. 150. Brno: VUT Brno, 2007. s. 240-246. ISBN: 978-80-214-3520-9.
Detail

MALÁ, J.; MALÝ, J.; ŠIROKÝ, P. Odpadní voda z výroby bionafty jako alternativní zdroj uhlíku při odstraňování dusíku z kalové vody. In 7. mezinárodní konference a výstava Odpadní vody 2007. Brno: AČE ČR, 2007. s. 253-260. ISBN: 978-80-239-9618-0.
Detail

HÝZL, P.; VARAUS, M.; DAŠEK, O. Funkční zkoušky asfaltových směsí dle nových evropských norem a odvození parametrů do národní přílohy EN 13108-1 Asfaltový beton. In Sborník Asfaltové vozovky 2007. 1. Pragoprojekt a.s., 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-903925-0-2.
Detail

KRÁLOVÁ, L.; CIKRLE, P. SLEDOVÁNÍ PORUCH VNITŘNÍ STRUKTURY BETONU POMOCÍ NEDESTRUKTIVNÍCH ZKOUŠEK. In WORKSHOP NDT 2007 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: VUT v Brně FAST, 2007. s. 54-57. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

TOMÍČKOVÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P. Stabilizace/solidifikace těžkých kovů v aluminosilikátových matricích. In Construmat 2007. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. s. 203-206. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

TOMÍČKOVÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P. STABILIZACE ZINEČNATÝCH IONTŮ, PŘIDÁVANÝCH FORMOU SIMULOVANÉHO A PŘIROZENÉHO ODPADU, DO AKTIVOVANÝCH ALUMINOSILIKÁTOVÝCH MATRIC. In Recycling 2007. Brno: VUT FSI Brno, 2007. s. 189-196. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P. Využití NDT metod při zkoušce na desce. In Non-destructive testing in engineering practice. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 106-109. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

GAZDIČ, D.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; NOVÁK, J. Hydraulická maltovina s anhydritovou složkou. In Maltoviny 2009. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 58-65. ISBN: 978-80-214-3995-5.
Detail

NOVÁČEK, J.; KALVODA, P. Vývoj bezkontaktní fotogrammetrické metody pro sledování objemových změn hydratujících staviv. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2010. 2010. s. 279-279. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P.; VRBICKÝ, A. Identifikace lokálních poruch betonu NDT metodami. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 164-168. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

VÁLEK, J. ALKALI-ACTIVATED MATRIX APPLIED IN CONCRETE FOR OBTAINING RESISTANCE TO HIGHER TEMPERATURES. In Ecology and new building materials and products. Brno: Institute of Building Materials, JSC, 2009. p. 345-348. ISBN: 978-80-254-4447-4.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T. Reologie betonů s pórovitým kamenivem. In Sborník recenzovaných příspěvků konference zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 149-154. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O. Vliv provzdušnění na modul pružnosti mostního betonu. In Sborník příspěvků 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010. Pardubice: ČBS Servis, s.r.o., 2010. s. 16-21. ISBN: 978-80-87158-23-4.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. VLIV VÝPALU NA MIKROSTRUKTURU DINASU. In Construmat 2009. Praha: ČVUT, 2009. s. 253-257. ISBN: 978-80-01-04355-4.
Detail

PETŘÍČEK, T. Spoje jednovrstých mechanicky kotvených asfaltových pásů. In JUNIORSTAV 2009 - Sborník anotací. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. s. 27-27. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

PETŘÍČEK, T. Jednovrstvé mechanicky kotvené hydroizolační systémy z asfaltových pásů. In JUNIORSTAV 2008 - Sborník anotací. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2008. s. 31-31. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

GAZDIČ, D.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; HOFFMANN, O.; NOVÁK, J. Study of Latent Hydraulicity of Limy Alumosilicate Systems from Secondary Raw Material Sources. In Wastes and Enviroment. 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. p. 163-166. ISBN: 978-80-248-2074-3.
Detail

KOCÁB, D. Modul pružnosti prostého betonu a drátkobetonu. In JUNIORSTAV 2010 - Sborník anotací. Brno: CERM, 2010. s. 206-206. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

STEHLÍK, M.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VÍTEK, L. Úprava betonu z betonového recyklátu vodou ředitelnou epoxidovou disperzí nové generace. In Sanace betonových konstrukcí-sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2010. s. 441-449. ISSN: 1211-3700.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K. Využití cementářských odprašků při výrobě alfa sádry. In Materiálové inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 67-70. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

KOCÁB, D. Modul pružnosti betonu stávajících mostních konstrukcí. In JUNIORSTAV 2010 - Sborník Anotací. Brno: CERM, 2010. s. 207-207. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

STEHLÍK, M. Princip urychlené zkoušky na hloubku karbonatace v 98% CO2. In Non-destructive testing in engineering practice. CERM s.r.o. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2008. s. 115-117. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Výplňové hmoty do podlah na bázi technického konopí. In Podlahy 2009. Praha 4: BETONCONSULT, s.r.o., 2009. s. 279-285. ISBN: 978-80-254-5231-8.
Detail

POSPÍCHAL, O. Vlastnosti drátkobetonu v porovnání s prostým betonem. In Sborník anotací konference Juniorstav 2010. Brno: CERM, 2010. s. 214-214. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Novinky ve vyhodnocování zkoušek betonu odrazovým tvrdoměrem. In 6th Workshop NDT 2008. Brno: VUT v Brně FAST, 2008. s. 10-13. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K. Betonové recykláty jako dílčí surovinová báze pro výpal belitického slinku. In Materiálové inženýrství. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 63-66. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

KOSÍKOVÁ, J. Polymerní látky - ověření degradace infračervenou spektroskopií. In Sborník anotací Juniorstav 2010. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2010. s. 295-295. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

STEHLÍK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J. Možnost ovlivnění průběhu karbonatace cementových malt a betonů. In XII. Mezinárodní vědecká konference. Cerm s.r.o. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2009. s. 85-88. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

STEHLÍK, M. Vliv nátěru povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi na propustnost kyselých plynů. In Maltoviny. M. Fridrichová. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 246-251. ISBN: 978-80-214-3772-2.
Detail

STEHLÍK, M. Využití epoxidových disperzí pro aplikaci recyklovaných materiálů ve stavebnictví. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. VUT Brno. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 365-372. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Nenosné výplňové hmoty na bázi technického konopí. In XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2010. s. 117-120. ISBN: 978-80-87397-02-2.
Detail

LAVICKÝ, M. Znalecké posudky vyložených konstrukcí. In XVIII. mezimárodní vědecká konference soudního inženýrsktví. Brno: VUT ÚSI, 2009. s. 173-180. ISBN: 978-80-214-3808-8.
Detail

SMOLKA, R.; MATĚJKA, L. Elimination of heat bridge in doorsill part. In XII. MEZINÁRODNÍ V..DECKÁ KONFERENCE XIIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. p. 147-150. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M. Speciální požadavky na žáromateriály pro koksárenské baterie. In Sborník přednášek "Hutní keramika 2009". 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-86840-37-6.
Detail

POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P.; VAŠKOVÁ, J. Comparison of Plain Concrete and Fibre Concrete. In Ecology and new building materials and products. Brno: Research Institute of Building Materials, JSC., 2009. p. 234-237. ISBN: 978-80-254-4447-4.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. STUDY OF PROPERTIES FIBER CONCRETE OF HEAT LOADING. In 5th International Conference Fibre Concrete 2009, Technology, Design, Application. Praha: CTu v Praze, 2009. p. 247-251. ISBN: 978-80-01-04381-3.
Detail

ZAHRADA, J.; CIKRLE, P.; BAŠTA, V. Metodika zkoušení a její vliv na zjištěné hodnoty ve vztahu k EN. In Mosty 2009. Brno: Securcon, 2009. s. 145-149. ISBN: 978-80-86604-43-5.
Detail

KEPRDOVÁ, Š. VYPALOVANÉ HYDRAULICKÉ POJIVO S VYUŽITÍM FLUIDNÍCH POPÍLKŮ - MEZNÍ VARIANTY VAZBY SO3 VE SLINCÍCH. In Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2009. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2009. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

KOSÍKOVÁ, J. Využití infračervené spektroskopie při zjišťování chemického složení stavebních látek. In Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2009. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Vyhodnocování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. In Juniorstav 2010 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010. s. 211-211. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Transformace vstupních dat při vyhodnocování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek permeability betonu metodou TPT. In Juniorstav 2010 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010. s. 212-212. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

VÁLEK, J. NÁVRH BETONU S ALKALICKY AKTIVOVANOU MATRICÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ODOLNOSTI VŮČI PŮSOBENÍ VYŠŠÍCH TEPLOT. In Sborník anotací. Brno: VUT FAST, 2009. s. 299-300. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L. Decision making support of using secondary raw materilas at building construction. In XII. Mezinárodní vědecká konference. Brno: Akademické nakl.CERM,s.r.o., 2009. p. 67-70. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

GAZDIČ, D. Modifikace anhydritové maltoviny zušlechťujícími přísadami. In Juniorstav 2009. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 287-291. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

VÁLEK, J. Vlastnosti vláknobetonu po různých stupních teplotního zatížení. In sborník XII mezinárodní vědecké konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 199-202. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I. Sledování degradace betonu měřením jeho trvanlivostních vlastností. In Sborník příspěvků speciální betony. Beroun: SEKURKON Praha v NEOSETU Praha, 2009. s. 31-38. ISBN: 978-80-86604-42-8.
Detail

MICHALCOVÁ, G. Pevnostní charakteristiky polymerních správkových hmot plněných křemičitým pískem a plněných kombinací křemičitého písku s odpadními surovinami. In Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB, TU Ostrava, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

KOCÁB, D. Modul pružnosti lehkého betonu a vláknobetonu. In Sborník anotací konference Juniorstav. 1. Brno: CERM, 2009. s. 186-186. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; FOJTÍK, T. PODPORA APLIKACE NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE STAVEBNÍCH PODNIKŮ. In Jakost - Quality 2007. Ostrava: DT Ostrava, 2007. s. 15-21. ISBN: 978-80-02-01902-2.
Detail

VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; FOJTÍK, T. ZKUŠENOSTI ZE ZKOUŠENÍ BETONOVÝCH DLAŽEBNÍCH DESEK DLE HARMONIZOVANÉ EN 1339. In Jakost - Quality 2007. Ostrava: DT Ostrava, 2007. s. 22-30. ISBN: 978-80-02-01902-2.
Detail

CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; MITRENGA, P. Modul pružnosti hornin určených pro výrobu hrubého kameniva. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 273-278. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K. Vlastnosti modifikovaných cementových past v závislosti na lokalitě produkce popílků. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2009. 1. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

POSPÍCHAL, O. Srovnání vlastností prostého betonu a drátkobetonu. In Sborník anotací konference Juniorstav 2009. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

STEHLÍK, D. Využití vedlejších produktů z výroby kameniva do pozemních komunikací. In Realizácia a ekonomika stavieb. 1. Tatranská Lomnica: Dom techniky, 2008. s. 19-22. ISBN: 978-80-232-0291-5.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M. The Modelling Building Life Cycle Costs with Software Support. In Proceedings of the Fifth International Conference Construction in the 21st Century CITC-V. Instanbul, Turkey: CITC-V, Miami, Florida, USA, 2009. p. 27-32. ISBN: 1-884342-02-7.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Rychleobnovitelné suroviny a jejich využití ve stavebnictví. In Sanace a rekonstrukce staveb 2009. Praha: TAURIS, 2009. s. 208-211. ISBN: 978-80-02-02190-2.
Detail

HLAVÁČ, Z.; POSPÍCHAL, O. Vliv druhu lehkého kameniva na mrazuvzdornost Liapor-betonu. In Sborník anotací konference Juniorstav 2009. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

HLAVÁČ, Z.; POSPÍCHAL, O. Mrazuvzdornost betonu s novou metodou. In 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE PROCEEDINGS. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. s. 14-17. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Možnost využití rychle obnovitelných surovin při sanacích a rekonstrukcích. In Sanace a rekonstrukce staveb 2009. Praha: TAURIS, Praha, 2009. s. 175-179. ISBN: 978-80-02-02190-2.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. VADY A PORUCHY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ. In Sborník přednášek SANACE 2009. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2009. s. 234-240. ISBN: 1211-3700.
Detail

SMOLKA, R. Podkladní konstrukce pro prahovou spojku dveří. In Sborník anotací, Juniorstav 2009. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 391-392. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

NOVÁČEK, J.; KALVODA, P. FOTOGRAMMETRICKÁ METODA MĚŘENÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN HYDRATUJÍCÍCH A TUHNOUCÍCH MALT A BETONŮ. In sborník konference Maltoviny 2009. 2009. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-3995-5.
Detail

STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VÍTEK, L. Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví. In Construmat 2010 - Conference about structural materials. STU v Bratislave. Bratislava: Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2010. s. 51-57. ISBN: 978-80-227-3297-0.
Detail

MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T. Metoda TPT a vliv vlhkosti na koeficient vzduchové propustnosti. In Proceedings of 6th WORKSHOP NDT 2008. 1. Brno: Brno University of Technology, 2008. s. 86-89. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Design and Analysis of Window Sub-Frames from Recycled Polymers. In Civil Structural and Environmental Engineering Computing. Funchal, Madeira: 2009. p. 110-120. ISBN: 978-1-905088-30-0.
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Insulation block for elimination of thermal bridge. In Conference on Construction in the 21th Century CITC-V. Istanbul, Turecko: 2009. p. 1655-1662. ISBN: 1-884342-02-7.
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Using of recycled polymers for solution of critical details in low-energy and passive houses. In Conference on Sustainable Development of energy, water and environment systems. Dubrovník, Chorvatsko: 2009. p. 394-408. ISBN: 978-953-6313-97-6.
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. Insulating block for solution of wall footing detail in low-energy and passive houses. In XII. mezinárodní vědecká konference. Brno, Česká republika: 2009. s. 123-126. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; NOVÁK, J. Netradiční pojiva na bázi třísložkového systému struska-fluidní popílek-anhydrit. In Maltoviny 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 39-43. ISBN: 978-80-214-4204-7.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ PROVZDUŠNĚNÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ S VYUŽITÍM PORTLANDSKÉHO SMĚSNÉHO CEMENTU. In Speciální betony (degradace, destrukce, rekonstrukce). Beroun: Sekurkon, s.r.o., 2009. s. 153-160. ISBN: 978-80-86604-42-8.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Moduly pružnosti v závislosti na návrhu složení betonů. In 8. konference TECHNOLOGIE BETONU. ČBS Servis s.r.o., 2009. s. 143-148. ISBN: 978-80-87158-13-5.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Vliv složení modifikovaných cementových malt na výsledné hodnoty modulů pružnosti. In XII. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE Materiálové inženýrství. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009. s. 103-106. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I. Objemové změny betonu z pórovitého kameniva. In XII Mezinárodní vědecká konference. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 107-110. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

CIKRLE, P.; BÍLEK, V.; JUŘINOVÁ, E. Zkoušení modulu pružnosti pro prefabrikaci. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 61-65. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

KEPRDOVÁ, Š. Využití rychle obnovitelných zdrojů ve výplňových hmotách. In Proceedings of the International Conference, 15th Construmat 2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 165-172. ISBN: 978-80-01-04355-4.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; HOFFMANN, O. Increasing hydration kinetics of belite cement. In Ecology and new building materials products. 1. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, 2009. p. 181-184. ISBN: 978-80-254-4447-4.
Detail

VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; DANĚK, P. Využití fuzzy inference systémů v managementu rizik stavebních technologií. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: FAST VUT v Brně, 2009. s. 453-463. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

MELICHAR, T. Studium vlastností sklosilikátových obkladových prvků na bázi druhotných surovin. In JUNIORSTAV 2009. Brno: 2009. s. 291-291. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

KALVODA, P.; KOPKÁNĚ, D.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. Fotogrammetrické sledování objemových změn stavebních materiálů. In XII. mezinárodní vědecké konference, sekce 11 Geodézie a kartografie, Sborník příspěvků. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 79-82. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

SEDLMAJER, M. VLIV PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY NA POČÁTEK A KONEC TUHNUTÍ MODIFIKOVANÝCH CEMENTOVÝCH PAST. In JUNIORSTAV 2009, Sborník anotací. 1. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 273-273. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T. Shrinkage of LWAC - Effect of Aggregate Absorption. In The 10th International Conference Modern building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. I. Lithuania: 2010. p. 167-172. ISBN: 978-9955-28-593-9.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. The Air Permeability Measurement by Torrent Permeability Tester. In The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. I. Lithuania: 2010. p. 162-166. ISBN: 978-9955-28-593-9.
Detail

DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š. Metody testování hydroizolačních krystalizačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek konference Zkoušení a Jakost 2009. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2009. s. 307-315. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R.; PUMPR, V. Metody testování hydroizolačních nátěrů a stěrek na bázi sekundární krystalizace cementu. In Sborník přednášek Mezinárodní konference nátěrových hmot 2009. 1. Seč: Univerzita Pardubice, 2009. s. 307-316. ISBN: 978-80-7395-176-4.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P. The Behaviour of Structural Members made from Lightweight and Ordinary Reinforced Concrete - Experiment, Analysis. In Transcom 2009 - Proceedings - Section 7 - Civil Engineering. EDIS. Žilina: University of Žilina, 2009. p. 81-84. ISBN: 978-80-554-0039-6.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Řízení kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik stavebních technologií pomocí fuzzy inference systémů. In Kvalita 2009. Ostrava: DT Ostrava, 2009. s. 15-21. ISBN: 978-80-02-02153-7.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Posuzování charakteristické pevnosti betonu v tlaku v konstrukci nepřímými metodami (ČSN EN 13791). In Construmat 2009. Brno: FAST VUT v Brně, 2009. s. 247-251. ISBN: 978-80-01-04355-4.
Detail

GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L.; NOVÁK, J. Modifikace přírodního anhydritu síranovým budičem. In Proceeding of the Internationla Conference 15th Construmat 2009. 1. Kruh u Jilemnice: ČVUT v Praze, 2009. s. 129-134. ISBN: 978-80-01-04355-4.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K. Poloprovozní výroba beta sádry. In Proceedings of the International Conference 15th Construmat 2009. 1. Kruh u Jilemnice: ČVUT v Praze, 2009. s. 153-158. ISBN: 978-80-01-04355-4.
Detail

GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M. Anhydritové podlahové směsi. In Podlahy 2009. 1. Praha: Betonconsult, s.r.o., 2009. s. 139-143. ISBN: 978-80-254-5231-8.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Porous aggregate strength and its influence on lightweight concrete strength. In 9Th Internationl Cconference: Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vols 1-3. ISI Web of Knowledge: Published by Thomson Reuters, 2008. p. 7-10. ISBN: 978-9955-28-201-3.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L. Struskosíranový cement na bázi anhydritu. In Maltoviny 2008. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2008. s. 174-180. ISBN: 978-80-214-3772-2.
Detail

KEPRDOVÁ, Š. VYUŽITÍ TECHNICKÉHO KONOPÍ VE VÝPLŇOVÝCH HMOTÁCH. In JUNIORSTAV 2010 Sborník anotací. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Využití akustické emise při testování trámců z lehkého betonu s různými typy vláken. In Proceedings of 6th WORKSHOP NDT 2008. 1. Brno: Brno University of Technology, 2008. s. 102-105. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; ZAHRADA, J. Vliv ošetřování mostního betonu na modul pružnosti. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 141-148. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

ODEHNALOVÁ, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Smršťování a vznik smršťovacích trhlin lehkého betonu v závislosti nauložení. In Sborník anotací Juniorstav 2009. CERM. Brno: CERM, 2009. s. 191-191. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. SLEDOVÁNÍ CHOVÁNÍ VIBROLITÝCH ŽÁROMATERIÁLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝROBY. In XII Mezinárodní vědecká konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 119-122. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L. MIKROSTRUKTURA ŠAMOTOVÝCH OSTŘIV. In Sborník. Praha: silikátový svaz, 2009. s. 85-91. ISBN: 978-80-02-02172-8.
Detail

DVOŘÁK, K.; KALIVODA, K. Proposal for chloride dust utilization. In Wastes and Environment. 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. p. 311-316. ISBN: 978-80-248-2074-3.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Fibre Concrete And its Air Permeability. In Proceedings of 5th International Conference Fibre Concrete 2009. Praha: CTU Prague, 2009. p. 9-14. ISBN: 978-80-01-04381-3.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. TECHNOLOGIE NAPĚŇOVÁNÍ PŘI VÝROBĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO ŠAMOTU. In Maltoviny 2009 sborník. ČR: VUT V Brně, 2009. s. 50-55. ISBN: 978-80-214-3995-5.
Detail

NOVOSAD, P. MODERNÍ PROGRESIVNÍ STYLY V UŽITÍ POHLEDOVÉHO BETONU. In SBORNÍK ANOTACÍ KONFERENCE JUNIORSTAV 2010. kolektiv autorů. Brno: 2010. s. 28-28. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

NOVÁČEK, J.; KALVODA, P.; KOPKÁNĚ, D.; ŠŤASTNÍK, S. Bezkontaktní metoda pro sledování objemových změn hydratujících staviv založená na analýze digitálního obrazu. In sborník konference CONSTRUMAT 2010. Bratislava: 2010. s. 125-130. ISBN: 978-80-227-3297-0.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Složení betonu jako ovlivňující faktor modulu pružnosti betonu. In 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2010. s. 126-129. ISBN: 978-80-87158-23-4.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Ultrasonic Pulse Method - The Cement Strength Evaluation Tool. In Construction Waste Recycling and Civil Engineering Sustainable Development. Shanghai: Rilem Publications s.a.r.l, 2010. p. 314-323. ISBN: 978-2-35158-102-5.
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH METOD PRO STANOVENÍ KONZISTENCE U ČERSTVÉHO BETONU. In 7. Konference speciální betony, pohledové a architektonické betony - ultrapevnostní betony - ostatní speciální betony. 1. Skalský dvůr: SEKURKON s.r.o., 2010. s. 92-97. ISBN: 978-80-86604-50-3.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. Vývoj nové lepicí a stěrkové hmoty se sníženou objemovou hmotností. In Construmat 2010 Conference about structural materials. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. s. 190-197. ISBN: 978-80-227-3297-0.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Building Life Cycle Economic Impacts. In Management and Service Science (MASS), 2010 International Conference. China, Wuhan: MASS 2010, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-5326-9.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Use of Waste Polystyrene for Production of Cellular Polymer-Modified Mortars for Surface Treatment. In ICPIC 2010 13th International Congress on Polymers in Concrete. Funchal, Madeira: University of Minho, 2010. p. 421-429. ISBN: 978-972-99179-4-3.
Detail

KALVODA, P.; NOVÁČEK, J. Detekce posunů pro určování objemových změn stavebních látek s využitím subpixelové metody. In 46. geodetické informační dny, Sborník přednášek. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, Spolek zeměměřičů Brno, 2010. s. 32-37. ISBN: 978-80-02-02278-7.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Sintered glass with increased contents of secondary raw materials. In Proceedings of the first international conference on structures and architecture, ICSA 2010, Guimaraes, Portugal. Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2010. p. 1894-1901. ISBN: 978-0-415-49249-2.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K. Výzkum kinetiky belitického cementu. In Construmat 2010. 1. Kočovce: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2010. s. 25-27. ISBN: 978-80-227-3297-0.
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. MOŽNOSTI REGULACE TEPLOTY V BETONU BĚHEM HYDRATACE VOLBOU VHODNÝCH VSTUPNÍCH KOMPONENT. In 17. BETONÁŘSKÉ DNY Sborník ke konferenci. 1. Hradec Králové: ČBS servis, s.r.o., 2010. s. 429-434. ISBN: 978-80-87158-28-9.
Detail

ADAMOVÁ, M.; MATĚJKA, L. Parotěsná vrstva v podkroví. In Budovy a prostředí 2010. Vysoké učení technické v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 76-81. ISBN: 978-80-214-4155-2.
Detail

ŠEVELOVÁ, L.; AGIRRE, J.; URKIA, M. AUTOMATIZATION OF A CBR MACHINE. In Colloquium on Landscape Management 2010. Brno: MU, 2010. p. 2-6. ISBN: 978-80-7375-397-9.
Detail

DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K. Využití chloridových odprašků pro přípravu sádry roztokovou metodou. In XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (id 18292). Brno: Vustah, 2010. s. 217-221. ISBN: 978-80-87397-02-2.
Detail

GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K. Využití fluidního popílku pro výpal portlandského slinku. In XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (id 18292). Brno: Vustah, 2010. s. 221-225. ISBN: 978-80-87397-02-2.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TVRDÍK, L. PERSPEKTIVY VÝROBY PÁLENÝCH LUPKŮ V ŠACHTOVÝCH PECÍCH. In Sborník konference SUROVINY 2010. Praha: Silikátová společnost ČR, 2010. s. 105-111. ISBN: 978-80-02-02267-1.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Evaluation of modulus of elasticity of concrete in terms of used entering components. In Technology and innovation in transportation infrastructure. Societatii Academice "Matei-Teiu Botez". Romania: Societatii Academice "Matei-Teiu Botez", 2010. p. 36-43. ISBN: 978-606-582-000-5.
Detail

STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví-sborník recenzovaných příspěvků. VUT Brno. Brno: VUT Brno, 2010. s. 127-135. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

SMOLKA, R.; MATĚJKA, L. Izolační prvek pod prahovou spojku dveří. In 34. Vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb. 1. Žilina: Miroslav Gibala, KNM, 2010. s. 35-38. ISBN: 978-80-970171-6-3.
Detail

VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D. Management rizik s podporou expertních systémů jako nadstavba formalizovaných integrovaných systémů řízení. In Zkoušení a jakost 2010. Brno: FAST VUT v Brně, 2010. s. 427-436. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P. Porovnání výsledků zkoušek vzduchové permeability betonu přístrojem TPT a metodou CEMBUREAU. In Zkoušení a jakost 2010. Brno: FAST VUT v Brně, 2010. s. 143-146. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

KOCÁB, D.; CIKRLE, P. Modul pružnosti betonu prefabrikovaných mostních nosníků. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 83-90. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O. Stanovení modulu pružnosti na válcových tělesech vyrobených z mostního betonu. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 91-100. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Mikrostruktura žárovzdorných jílů a pálených lupků z lokality Březinka. In Construmat 2010. Bratislava: STU v Bratislave, 2010. s. 117-124. ISBN: 978-80-227-3297-0.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P. Vlastnosti isolačních žáromateriálů používaných pro stavby sklářských pecí. In Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie. Vysoké Tatry: 2010. s. 181-186. ISBN: 978-80-553-0387-1.
Detail

STACHOVÁ, J.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K. Studium podmínek výpalu portlandského slinku na bázi fluidního popílku. In Maltoviny2010. 1. Brno: VUT Brno, 2010. s. 39-42. ISBN: 978-80-214-4204-7.
Detail

STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; NOVÁK, J. Změna mechanické a chemické odolnosti filmu disperze vzhledem k délce skladování. In Sborník přednášek Sanace betonových konstrukcí 2011. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2011. s. 112-116. ISBN: 978-80-87294-22-2. ISSN: 1211-3700.
Detail

HROUDOVÁ, J.; KORJENIC, A. STANOVENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ U PŘÍRODNÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ Z TECHNICKÉHO KONOPÍ. In JUNIORSTAV 2011 13. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Využití železitých odprašků při výrobě dinasu. In Maltoviny 2010. 2010. s. 106-110. ISBN: 978-80-214-4204-7.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; TVRDÍK, L.; LANG, K. PERSPEKTIVY "NESTANDARDNÍCH" POJIV V ŽÁROPRŮMYSLU. In Maltoviny 2010. 2010. s. 214-221. ISBN: 978-80-214-4204-7.
Detail

KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O. Ultrasonic Measurement of a Bridge Construction in Hradecká Street. In Non-Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: CERM, 2010. p. 131-140. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; CIKRLE, P. Influence of Air-entrainment on Modulus of Elasticity of Concrete for Bridge Constructions. In Non-Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: CERM, 2010. p. 121-130. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

KOCÁB, D.; CIKRLE, P. Influence of Water Curing Concrete on the Dynamic Modulus of Elasticity of Concrete for Bridge Constructions. In Non-Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: CERM, 2010. p. 141-146. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P. Určení stejnorodosti betonu mostovkové desky. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2011. Brno: CERM, 2011. s. 190-190. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K. Efekt různých kameniv na výsledné charakteristiky betonu. In Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2011. 1. Brno: CERM s.r.o. Brno, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

CIKRLE, P.; KOCÁB, D. The Combination of Non-destructive Methods for Monitoring the Development of Concrete Properties. In 8th Interantional Conference NDT 2010 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 50-57. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

STEHLÍK, M. Kombinace epoxidové disperze a silikátových příměsí pro vylepšení kvality betonů z betonového recyklátu. In Recycling 2011 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, sborník přednášek 16. ročníku konference. VUT FSI. Brno: FSI VUT Brno, 2011. s. 93-100. ISBN: 978-80-214-4253-5.
Detail

ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K. Vlastnosti popílků z různých odběrových míst energetického závodu. In Recycling 2011 - Možnosti a perpektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. 1. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 70-75. ISBN: 978-80-214-4253-5.
Detail

KACÁLEK, P.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T. Reflexní parotěsná fólie Sunflex, rozbor výsledků. In Sborník anotací Juniorstav 2011. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 42-42. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P. Influence of Specimen Shape on the Modulus of Elasticity Value determined by NDT Methods. In Non-Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2010. p. 100-107. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

FIŠAROVÁ, Z. Možnosti zlepšení stavebně fyzikálních parametrů u lehkých stropních konstrukcí. In Dřevostavby 2010, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí 31.března a 1. dubna 2010. 2010. s. 58-62. ISBN: 978-80-86837-27-7.
Detail

ADAMOVÁ, M. Vyšetřování vad a poruch stavebních konstrukcí. Juniorstav 2011 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 35-35. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P. Druhotné polymerní suroviny. In Sborník anotací Juniorstav 2011. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 431-431. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

KEPRDOVÁ, Š. Výplňové hmoty pro svislé konstrukce na bázi technického konopí. In Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M. Systém funkčních zkoušek pro posuzování silničních stavebních materiálů. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT, FAST, 2010. s. 309-319. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; PŘEHNAL, P. Belitický cement připravený nízkoenergetickými výpaly. In Maltoviny 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 34-38. ISBN: 978-80-214-4204-7.
Detail

HINTERLEITNER, I. Special vector fields on space with affine connection. In 10th International Conference APLIMAT. Bratislava, Slovak Republic: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. p. 655-660. ISBN: 978-80-89313-51-8.
Detail

ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; DONAŤÁKOVÁ, D. Dřevěný montovaný dům s využitím odpadního materiálu pro tepelnou izolaci. 2001.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Sledování transportu vlhkosti mikrovlnnou metodou. Českomoravský výběr, 2006, roč. 2006, č. 5, s. 1-8. ISSN: 1211-6017.
Detail

MATĚJKA, L. Dřevo jako stavební materiál a jeho recykláty v konstrukčních detailech staveb - Použití dřeva v extrémních klimatických podmínkách. Interiér stavby, 2002, roč. 5, č. 1, s. 54 ( s.)ISSN: 1213-2055.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Využití vodního skla ve střepu za sucha lisovaných obkladových prvků na bázi elektrárenského popílku. Keramický zpravodaj, 2004, roč. 20, č. 3 - 4, s. 7 ( s.)ISSN: 1210-2520.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; MICHEK, P. Fasády. ERA 21, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 105-108. ISSN: 1213-6212.
Detail

PETRÁNEK, Vít; MICHALCOVÁ, Gabriela. Modifikace epoxidových správkových hmot plnivy z odpadních materiálů. Sanace betonových konstrukcí, 2005, roč. 12, č. 2, s. 352-357. ISSN: 1211-3700.
Detail

PETRÁNEK, Vít. Speciální a nové typy vláknobetonů. ERA 21, 2005, roč. 5, č. 5, s. 64-67. ISSN: 1801-089X.
Detail

NEVŘIVOVÁ, Lenka; KOVÁŘ, Pavel; BÝČEK, Martin. Využití odpadních surovin při výrobě tepelně izolačního šamotu. Keramický zpravodaj, 2005, roč. 21, č. 5, s. 8-12. ISSN: 1210-2520.
Detail

NEVŘIVOVÁ, Lenka; DOSOUDIL, Tomáš. REGULACE MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ DINASU. Keramický zpravodaj, 2005, roč. 21, č. 6, s. 5-9. ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Zužitkování přírodních odpadních surovin pro výrobu keramických obkladů (I). Silika, 2006, roč. 15, č. 7-8, s. 184-188. ISSN: 1213-3930.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Pálená střešní krytina dříve a dnes. Keramický zpravodaj, 2006, roč. 22, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1210-2520.
Detail

LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Reologické vlivy vzniku poruch stavebních konstrukcí. Soudní inženýrství, 2005, roč. 16, č. 2, s. 83-86. ISSN: 1211-443X.
Detail

ČUPROVÁ, D., KALOUSEK, M. Tepelné mosty – modelování a diagnostika. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2005, roč. 9, č. 5, s. 14 ( s.)ISSN: 1212-4370.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R.; KMÍNOVÁ, H. Stavební materiály z přírodních obnovitelných zdrojů druhotných surovin. TZB-info, 2006, roč. 6., č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R.; KMÍNOVÁ, H. Slaměné desky ve stavebnictví. TZB-info, 2006, roč. 6., č. 1, s. 1-9. ISSN: 1801-4399.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Zužitkování přírodních odpadních surovin pro výrobu za sucha lisovaných keramických obkladových prvků (část I). Silika, 2006, roč. 15, č. 7-8, s. 184-188. ISSN: 1213-3930.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; MATULOVÁ, P. Odpadní suroviny v nátěrových hmotách. Interiér, 2006, roč. 9., č. 2/2006, s. 34-35. ISSN: 1214-4584.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. TRVANLIVOST SANAČNÍCH MATERIÁLŮ PLNĚNÝCH SKLOVITOU UHELNOU STRUSKOU. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 16, č. 1, s. 362-367. ISSN: 1211-3700.
Detail

SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Ovlivnění reologie popílkojílových směsí pro výrobu keramickéch obkladových prvků. Zpravodaj Silikátového svazu, 2006, roč. 12, č. 2, s. 29-34. ISSN: 1210-2521.
Detail

PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; SCHMID, P. Poruchy průmyslových podlah. Soudní inženýrství, 2006, roč. 17, č. 2, s. 105-109. ISSN: 1211-443X.
Detail

MATULOVÁ, P., MICHALCOVÁ, G. Příklady sanačních systémů využívajících průmyslové odpadní suroviny. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 16, č. 1, s. 349-348. ISSN: 1211-3700.
Detail

MATULOVÁ, P. VYMAZAL,T., ŽIŽKOVÁ, N., PETRÁNEK,V., FOJTÍK, T. Identifikace enviromentálních aspektů ve vývoji progresivních stavebních materiálů s využitím druhotných surovin pomocí FMEAdruhotných surovin. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 16, č. 1, s. 372-377. ISSN: 1211-3700.
Detail

MICHALCOVÁ, G.; PETRÁNEK, V. Sekundární ochrana betonových konstrukcí na bázi odpadních surovin. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 16, č. 1, s. 343-348. ISSN: 1211-3700.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. Využití fyzikálně-chemických postupů pro stanovení stáří trhlin. Zpravodaj WTA CZ, 2006, roč. 2006, č. 1-2, s. 9-11. ISSN: 1213-7308.
Detail

HORKÝ, O.; BYDŽOVSKÝ, J. Stavebně technický průzkum zatrubněného potoka. Seriál pro odborné stavební informace, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 3-4. ISSN: 1213-4112.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Sledování pohybu vlhkosti v porézních hmotách. Českomoravský výběr, 2006, roč. 2006, č. 5, s. 1-6. ISSN: 1211-6017.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Protection and repair of shell of natural draught cooling tower with extensive and large damage of concrete. WTA Journal, 2006, vol. 2006, no. 2, p. 239-260. ISSN: 1612-0159.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (1. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 3, s. 40-43. ISSN: 1212-9666.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Vliv jemnosti mletí popílku na vlastnosti popílkojílových střepů. Keramický zpravodaj, 2007, roč. 23/2007, č. 2, s. 4-8. ISSN: 1210-2520.
Detail

MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J. Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 5, s. 134-137. ISSN: 1210-4027.
Detail

PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; SCHMID, P. Poruchy průmyslových podlah. Soudní inženýrství, 2006, roč. 17, č. 2, s. 105-109. ISSN: 1211-443X.
Detail

LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Chybný návrh jako příčina havárie konstrukce. Soudní inženýrství, 2006, roč. 17, č. 3, s. 128-133. ISSN: 1211-443X.
Detail

DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Základní dělení podlahových konstrukcí podle skladby a materiálového složení. DOMO, 2006, roč. 10, č. 6, s. 44-45. ISSN: 1212-9666.
Detail

FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠEVELOVÁ, L. Příspěvek k možnosti simulace experimentálních zkoušek konstrukcí po sanaci poškozených částí. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 16, č. 1, s. 64-70. ISSN: 1211-3700.
Detail

FLORIAN, A. Spolehlivost ohýbaných betonových průřezů vyrobených z betonu s příměsí recyklovaných materiálů. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 16, č. 1, s. 355-361. ISSN: 1211-3700.
Detail

FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠEVELOVÁ, L. Využití výpočetních metod při simulaci experimentálních zkoušek konstrukcí po sanaci poškozených částí. Stavební obzor, 2006, roč. 2006, č. 12, s. 1-8. ISSN: 1210-4027.
Detail

VYMAZAL, T. Plánování a řízení jakosti. Stavitel, 2006, roč. 2006, č. 7, s. 37-39. ISSN: 1210-4828.
Detail

OSTRÝ, M.; ČUPROVÁ, D.; KOLÁŘ, R. Využití druhotných surovin ve stavebních materálech. Materiály pro stavbu, 2006, roč. 12, č. 3/2006, s. 40-43. ISSN: 1213-0311.
Detail

MATULOVÁ, P. MICHALCOVÁ, G. Využití odpadních průmyslových surovin v návrhu nových stavebních hmot. Keramický zpravodaj, 2006, roč. 2006, č. 5, s. 4-8. ISSN: 1210-2520.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Analysis of Influences Causing Surface Degradation on Objects with ETICS. Czasopismo techniczne - Budownictwo, 2006, vol. 103, no. 5-B, p. 605-611. ISSN: 0011-4561.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Algae influence on surface degradation on ETICS. Czasopismo techniczne - Budownictwo, 2006, vol. 103, no. 5-B, p. 613-619. ISSN: 0011-4561.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. VYUŽITÍ VLÁKEN V TECHNOLOGII LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ. Materiály pro stavbu, 2006, roč. 2006, č. 9, s. 26-29. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠKOPÁN, M. Systémy řízení jakosti při výrobě recyklátů ze stavebních odpadů. Odpady, 2006, roč. XVI, č. 1, s. 23-24. ISSN: 1210-4922.
Detail

ŠKOPÁN, M. Recykláty ze stavebních odpadů a zajišťování jejich kvality. Minerální suroviny - Surovce mineralne, 2006, roč. 8, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1212-7248.
Detail

STRAKA, B.; VANĚREK, J.; HRADIL, P.; VEJPUSTEK, Z. Projekt pro průzkum historických kostelů v Beskydech - dřevěný kostel Na Prašivé. Zpravodaj WTA CZ, 2006, roč. 2006, č. 1-2, s. 15-17. ISSN: 1213-7308.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Dry Pressed Ceramic Tiles on the basis of Fly Ash. Tile & Brick, 2006, vol. 1, no. 1, p. 4-9. ISSN: 0938-9806.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Dlažby z klinkerů v exteriéru. ERA 21, 2006, roč. 6, č. 4, s. 102-103. ISSN: 1213-6212.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Ovlivnění reologie popílkojílových směsí pro výrobu keramických obkladových prvků. Zpravodaj Silikátového svazu, 2006, roč. 12, č. 2, s. 29-34. ISSN: 1801-7053.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Výzkum v keramice na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců v Brně. Zpravodaj Silikátového svazu, 2006, roč. 12, č. 2, s. 42-45. ISSN: 1801-7053.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; MARTINEC, P. Using of non-destructive methods for strength detection on blended cements and paving blocks. International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2006, vol. 2006 (1), no. 3/4, p. 282-296. ISSN: 1741-8410.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Průmyslové podlahy a jejich poruchy. Podlahy a interiér, 2006, roč. 2006, č. 11,12, s. 42-44. ISSN: 1212-4737.
Detail

DUFKA, A. Problematika diagnostiky železobetonových konstrukcí zasažených požárem. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 10, č. 1, s. 84-91. ISSN: 1211-3700.
Detail

DUFKA, A.; SALVIANY, V. Možnosti zvyšování odolnosti stříkaných betonů vůči vysokým teplotám. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 10, č. 1, s. 311-318. ISSN: 1211-3700.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Měření vlhkosti ve stavebních hmotách pomocí mikrovln - 1. kapitola. Českomoravský výběr, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 6-11. ISSN: 1211-6017.
Detail

MATĚJKA,L. Konstrukční detaily pasivních domů na bázi dřeva. 2006, roč. 6, č. 3/2006, s. 11-13.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (2. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 4, s. 52-53. ISSN: 1212-9666.
Detail

MATULOVÁ, P. SANACE PODLOŽÍ VELKOOBJEMOVÝMI INJEKTÁŽEMI A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI NÁHRADĚ POJIVOVÝCH SLOŽEK INJEKTÁŽÍCH HMOT. Sanace betonových konstrukcí, 2007, roč. 17, č. 1, s. 318-326. ISSN: 1211-3700.
Detail

FAJKOŠ, A. Otazníky kolem střech. 2004, roč. 2004, č. 6, s. 22-24.
Detail

FAJKOŠ, A. Střechy z přírodních i nepřírodních materiálů v Jižní Americe. 2005, roč. 2005, č. 7, s. 54-57.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Vady a poruchy keramických podlah. Podlahy a interiér, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 50-52. ISSN: 1214-391X.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Betonové průmyslové podlahy a některé jejich vady a poruchy. DOMO, 2007, roč. 11, č. 5, s. 50-52. ISSN: 1212-9666.
Detail

ŠNIRCH, Z. MOŽNOST STANOVENÍ STÁŘÍ TRHLIN.V ŽB KONSTRUKCÍCH. Silnice a železnice, 2007, roč. 2, č. 2, s. 20-24. ISSN: 1801-822X.
Detail

KUČERA, F.; VANĚREK, J.; SVOBODA, J. Polymeric Composites Based On Fillers From Renewable Resources. Chemické listy, 2007, vol. 101, no. 13, p. 53-54. ISSN: 0009-2770.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Sledování a měření vlhkosti v porézních hmotách. Materiály pro stavbu, 2007, roč. 13, č. 4, s. 44-46. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Měření vlhkosti ve stavebních hmotách pomocí mikrovln - II. část. Českomoravský výběr, 2007, roč. 2007, č. 02, s. 1-9. ISSN: 1211-6017.
Detail

ŠKRAMLIK, J. Měření vlhkosti ve stavebních hmotách pomocí mikrovln - III. část. Českomoravský výběr, 2007, roč. 2007, č. 02, s. 1-16. ISSN: 1211-6017.
Detail

ŠKRAMLIK, J. Měření vlhkosti ve stavebních hmotách pomocí mikrovln - 1. část. Českomoravský výběr, 2006, roč. 2006, č. 12, s. 1-9. ISSN: 1211-6017.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Moisture transfer monitoring into porous materials. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 2007, no. 09, p. 1-4. ISSN: 1435-4934.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Experimental Measurements Carried out for the Transport of Humidity in Building Material. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 2007, no. 12, p. 1-8. ISSN: 1435-4934.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; BROŽOVSKÝ, J. Time Flow of Gypsumfree Cements Strength Development. Journal Intersections, 2006, vol. 3, no. 5, p. 11-16. ISSN: 1582-3024.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MARTINEC, P. Impact of Fine Aggregates Replacement by Fluidized Fly Ash to Resistance of Concretes to Aggressive Media. Journal Intersections, 2006, vol. 3, no. 5, p. 4-10. ISSN: 1582-3024.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R. Numerical simulation of heat and moisture propagation in building envelopes during climatic cycles. Forum Statisticum Slovacum, 2007, vol. 3, no. 2, p. 193-198. ISSN: 1336-7420.
Detail

VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Modelling of radiative heat transfer in building envelopes. Forum Statisticum Slovacum, 2007, vol. 3, no. 2, p. 223-228. ISSN: 1336-7420.
Detail

FOJTÍK, T.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V. Technical, environmental and security criteria of new building materials parameters evaluation. Journal Intersections, 2006, vol. 3, no. 5, p. 44-51. ISSN: 1582-3024.
Detail

ŠILHAN, O.; PLACHÝ, J. Použití asfaltových nátěrů při aplikaci asfaltových pásů na kovový podklad. Materiály pro stavbu, 2007, roč. 13, č. 7, s. 24-27. ISSN: 1213-0311.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J. GYPSUM FREE CEMENTS AND CONCRETES MADE WITH THEM: STRENGTH DETERMINATION USING NONDESTRUCTIVE TESTING METHODS. 2007, vol. 12, no. 11, p. 1-9.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. NON-DESTRUCTIVE TESTING OF SOLID BRICK COMPRESSION STRENGTH NON-DESTRUCTIVE TESTING OF SOLID BRICK COMPRESSION STRENGTH IN STRUCTURES. 2007, vol. 12, no. 11, p. 1-9.
Detail

STROUHAL, T.; KOVÁŘ, P.; SOKOLÁŘ, R. Nová generace izolačních žárobetonů. Silika, 2006, roč. 16, č. 5-6, s. 159-163. ISSN: 1213-3930.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R. Správná montáž keramických obkladů a dlažeb a nejčastější chyby při montáži. Realizace staveb, 2006, roč. 1, č. 1, s. 102-103. ISSN: 1802-0631.
Detail

DROCHYTKA, R.; SOKOLÁŘ, R. Správna montáž keramických obkladov a dlažieb a najčastějšie chyby pri montáži. Stavebné materiály, 2006, roč. 2, č. 11-12, s. 20-21. ISSN: 1336-7617.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GEMRICH, J. Use of recycled concrete constituents as raw material components for producing Portland and belite cement clinker. Cement International, 2006, vol. 2006, no. 5, p. 110-116. ISSN: 1610-6199.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Sledování transportu vlhkosti elektromagnetickou mikrovlnnou metodou. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 01, s. 9-13. ISSN: 1210-4027.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Měření vlhkosti ve stavebních hmotách - 2. kapitola. Českomoravský výběr, 2007, roč. 15, č. 1, s. 38-43. ISSN: 1211-6017.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Ocenka prochnostej besgipsovych portlandcementov s pomoshchyu ultrazvuka. 2006, roč. 2006, č. 6, s. 14-16.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. On the surface degradation of building claddings caused by thermal radiation. WTA Journal, 2007, vol. 2007, no. 2, p. 223-238. ISSN: 1612-0159.
Detail

FAJKOŠ, A. Vybraná problematika z oblasti klempířských konstrukcí. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 6-7. ISSN: 1212-4370.
Detail

FAJKOŠ, A. Kvalita střechy závisí na provedení detailů. 2007, roč. 2007, č. 9, s. 14-14.
Detail

FAJKOŠ, A. Rizikové technologie střešních plášťů. 2007, roč. 2007, č. 3, s. 10-11.
Detail

FAJKOŠ, A. Střechy v Africe. Střechy, fasády, izolace, 2007, roč. 2007, č. 07, s. 7-11. ISSN: 1212-0111.
Detail

VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Dřevěné podlahové konstrukce. DOMO, 2007, roč. 11, č. 1, s. 40-43. ISSN: 1212-9666.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy betonu. Realizace staveb, 2007, roč. 2, č. 1, s. 30-33. ISSN: 1802-0631.
Detail

DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P. Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie Injektážní systémy, materiály a technologie. Inžinierske stavby, 2007, roč. 55, č. 1, s. 40-42. ISSN: 1335-0846.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J. Gypsum free cements and concretes made with them: strength determination using nondestructive testing methods. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 12, no. 11, p. 1-9. ISSN: 1435-4934.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Non-destructive testing of solid brick compression strength in structures. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 12, no. 11, p. 1-9. ISSN: 1435-4934.
Detail

HUBERTOVÁ, M. European Expanded Clay Association - Evropský svaz výrobců lehkého kameniva na bázi expandovaného jílu. Beton TKS, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 32-32. ISSN: 1213-3116.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Nové technologie: lehké samozhutnitelné betony v transportbetonu. 2007, roč. 2007, č. 3, s. 8-11.
Detail

PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Poškození dlažby víceúčelového kulturního zařízení. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 2, s. 100-105. ISSN: 1211-443X.
Detail

LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Zřícení střešní konstrukce z dřevěných sbíjených příhradových vazníků. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 2, s. 106-109. ISSN: 1211-443X.
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A. Pasivní rodinný dům s železobetonovým skeletem. Sanace betonových konstrukcí, 2007, roč. 12, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1211-3700.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Dry Pressed Ceramic Tiles on the Basis of Fly Ash. INTERCERAM, 2007, vol. 56, no. 1, p. 30-35. ISSN: 0020-5214.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Vliv ztekucovadel na vlastnosti popílkojílových střepů. Keramický zpravodaj, 2007, roč. 23, č. 4, s. 8-12. ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Železité odpady ve střepu pálené střešní krytiny. Zpravodaj Silikátového svazu, 2007, roč. 13, č. 1, s. 16-19. ISSN: 1801-7053.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vliv lisovací vlhkosti na vlastnosti za sucha lisovaného popílkojílového střepu. Zpravodaj Silikátového svazu, 2007, roč. 13, č. 2, s. 28-33. ISSN: 1801-7053.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vývoj norem a kvality pálených střešních tašek. Silika, 2007, roč. 17, č. 1-2, s. 36-40. ISSN: 1213-3930.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Zajištění a zkoušení mrazuvzdornosti keramických střepů. Sklář a keramik, 2007, roč. 57, č. 1-2, s. 5-9. ISSN: 0037-637X.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Výběr keramických obkladových prvků z hlediska mrazuvzdornosti. ERA 21, 2007, roč. 7, č. 4, s. 104-106. ISSN: 1801-089X.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Rozdělení vad a poruch keramických obkladů a dlažeb. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 2/2008, s. 24-26. ISSN: 1802-9035.
Detail

ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Stanovení účinnosti MW vysoušení pomocí tyčové antény na zdivu z novodobých keramických tvarovek typu Therm. Zpravodaj WTA CZ, 2007, roč. 2007, č. 3-4, s. 19-21. ISSN: 1213-7308.
Detail

VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vybrané vady dřevěných podlah. DOMO, 2007, roč. 11, č. 2, s. 36-39. ISSN: 1212-9666.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Měření vlhkosti ve stavebních hmotách 3. kapitola. Českomoravský výběr, 2007, roč. 15, č. 2, s. 6-12. ISSN: 1211-6017.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Detekce transportu vlhkosti nedestruktivní metodou. NDT Welding Bulletin, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 29-34. ISSN: 1213-3825.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O.; BALÍKOVÁ, J. Časté problémy při aplikaci tepelných izolací v šikmých střechách. ERA 21, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 92-94. ISSN: 1213-6212.
Detail

ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J. Using of non-stationary method for determination of thermal conductivity in a building structure. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 2007, no. 11, p. 48-55. ISSN: 1435-4934.
Detail

ZACH, J.; HORKÝ, O. Možnosti využití technického konopí pro výrobu akustických izolací. ERA 21, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 92-94. ISSN: 1213-6212.
Detail

ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; KMÍNOVÁ, H. Determination of Intensity of Hydration Heat Development of Silicate Binders. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 2007, no. 4, p. 89-93. ISSN: 1435-4934.
Detail

ZACH, J.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Možnosti využití zvukopohltivého betonu pro výrobu mezikolejních panelů. Beton TKS, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 55-61. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I. Možnosti uplatnění technického konopí při výrobě tepelně izolačních materiálů. Materiály pro stavbu, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 32-34. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; KMÍNOVÁ, H. Identification of Basic Thermal Technical Characteristics of Building Materials. Kybernetika, 2007, vol. 43, no. 3, p. 561-576. ISSN: 0023-5954.
Detail

FAJKOŠ, A. Temperature impact on sealed mutual overlap strenght of bitumen sheets on roof structures. Revista Tecnologia, 2007, vol. 2007, no. 12, p. 222-228. ISSN: 0101-8191.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Proyektirovanie sostava betona na besgipsovom portlandcemente. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2007, roč. 2007, č. 17, s. 90-97. ISSN: 1561-6886.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Trvanlivost sanačního zásahu provedeného na železobetonové konstrukci. Zpravodaj WTA CZ, 2008, roč. 2008, č. 1-2, s. 8-11. ISSN: 1213-7308.
Detail

MANYCHOVÁ, M. The Possibilities of Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy for the NDT in Civil Engineering. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, vol. 2, no. 4, p. 158-165. ISSN: 1802-971X.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; MARTINEC, P. Concrete Interlocking Paving Blocks Compression strenght Determination Using Non-Destructive Methods. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 12, no. 4, p. 91-97. ISSN: 1435-4934.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; MATĚJKA, O. Using of Ultrasonic Pulse Method for Prediction of Strenght of Blended Cements. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 12, no. 4, p. 117-122. ISSN: 1435-4934.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M. New Possibilities of Non-destructive Testing of Ceramic Specimen Integrity. Ceramics-Silikáty, 2010, vol. 54, no. 1, p. 72-77. ISSN: 0862-5468.
Detail

ŠILHAN, O. Adheze asfaltových pásů ke kovovému podkladu - část I. Střechy, fasády, izolace, 2006, roč. 2006, č. 7/8, s. 32-33. ISSN: 1212-0111.
Detail

ŠILHAN, O. Adheze asfaltových pásů ke kovovému podkladu - část II. Střechy, fasády, izolace, 2006, roč. 2006, č. 9, s. 44-45. ISSN: 1212-0111.
Detail

ŠILHAN, O. Adheze asfaltových pásů ke kovovému podkladu - část III. Střechy, fasády, izolace, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 14-15. ISSN: 1212-0111.
Detail

ŠILHAN, O. Adheze asfaltových pásů ke kovovému podkladu - část IV. Střechy, fasády, izolace, 2006, roč. 2006, č. 11, s. 56-58. ISSN: 1212-0111.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vedlejší energetické produkty ve výrobě stavební keramiky. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 4, s. 16-17. ISSN: 1212-7779.
Detail

MATULOVÁ, P. Effect of special activation mixing technology on development new progressive grouting material. Budownictwo, 2007, vol. 8, no. 112, p. 145-152. ISSN: 0434-0779.
Detail

SMETANOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R. Za sucha lisované obkladové prvky s využitím druhotných surovin. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 9, s. 270-273. ISSN: 1210-4027.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Sanace chladící věže. Fasády, 2005, roč. 3, č. 3, s. 42-44. ISSN: 1214-4592.
Detail

ZACH, J.; STEUER, R.; PLACHÝ, J. Použití izolačních materiálů v konstrukcích plochých střech. ERA 21, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 106-107. ISSN: 1801-089X.
Detail

ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M. Tepelně-technické poruchy obalových konstrukcí. Tepelná ochrana budov, 2004, roč. 7, č. 3, s. 19 ( s.)ISSN: 1213-0907.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; VEHOVSKÁ, L. Využití fluidních popílků v cementářském průmyslu. Keramický zpravodaj, 2005, roč. 21/2005, č. 6, s. 10-11. ISSN: 1210-2520.
Detail

SMETANOVÁ, L. Juniorstav 2005 - 7. Odborná konference doktorského studia. Beton, 2005, roč. 5, č. 2, s. 42-43. ISSN: 1212-0154.
Detail

SMETANOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R. PÁLENÝ POPÍLKOVÝ STŘEP - CHEMICKÁ ODOLNOST. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 9, s. 270-273. ISSN: 1210-4027.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Možnosti využití odpadů z těžby a úpravy přírodních silikátových surovin při výrobě za sucha lisovaných keramických střepů. Minerální suroviny - Surovce mineralne, 2005, roč. 7, č. 3, s. 10-15. ISSN: 1212-7248.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Uplatnění lomových odprašků jako taviva v páleném popílkovém střepu. Keramický zpravodaj, 2005, roč. 21, č. 4, s. 5-8. ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Lehčení cihlářských střepů odpadními látkami (2. díl). Silika, 2005, roč. 15, č. 1-2, s. 30-35. ISSN: 1213-3930.
Detail

FAJKOŠ, A. Vegetační střechy. Materiály pro stavbu, 2006, roč. 1999, č. 1, s. 19 ( s.)ISSN: 1213-0311.
Detail

FAJKOŠ, A. Sanace střešních konstrukcí mají své zásady - VII. Střechy, fasády, izolace, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 42-44. ISSN: 1212-0111.
Detail

FAJKOŠ, A. Analýza poruch střešních plášťů plochých střech. 2004, roč. 2004, č. 1, s. 18-19.
Detail

FAJKOŠ, A. Střechy u kanibalů. Střechy, fasády, izolace, 2004, roč. 2004, č. 7, s. 44-45. ISSN: 1212-0111.
Detail

ČUPROVÁ, D.; OSTRÝ, M. Možnosti využití tepelně akumulačních vlastností materiálů s fázovou změnou. Tepelná ochrana budov, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 29 ( s.)ISSN: 1213-0907.
Detail

SCHINDLER, P., MATĚJKA, L. Krytina z recyklované gumy. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2004, č. 12, s. 6 ( s.)ISSN: 1212-4370.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L., KOVÁŘ, P. Nové možnosti lehčení šamotu. Keramický zpravodaj, 2005, roč. 21, č. 1, s. 10-15. ISSN: 1210-2520.
Detail

Sokolář, R., Smetanová, L. Pálený popílkový střep - vlastnosti, možnosti, využití. Keramický zpravodaj, 2005, roč. 21, č. 2, s. 6 ( s.)ISSN: 1210-2520.
Detail

ŠILHAN, O., KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S. Zateplení střešní konstrukce. Materiály pro stavbu, 2004, roč. 10, č. 1, s. 24 ( s.)ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Projev emisivity na povrchovou degradaci stavebních materiálů. Tepelná ochrana budov, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 15-16. ISSN: 1213-0907.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Stavební materiály z obnovitelných surovin. ERA 21, 2005, roč. 5, č. 6, s. 71-72. ISSN: 1801-089X.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Měření vlhkosti stavebních materiálů absorbční mikrovlnnou metodou mikrovlnnou metodou. Stavební obzor, 2008, roč. 17, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1210-4027.
Detail

STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Slaměné panely z pšenice. Fasády, 2005, roč. 3, č. 4, s. 50-51. ISSN: 1214-4592.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N. Povrchové úpravy zateplovacích systémů. Tepelná ochrana budov, 2005, č. 1., s. 13 ( s.)ISSN: 1213-0907.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P. Production of Heat Insulating Refractories using Waste Products. INTERCERAM, 2008, vol. 2008, no. 10, p. 83-86. ISSN: 0020-5214.
Detail

ŠKOPÁN, M. Analýza nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR. Odpadové fórum, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 7-8. ISSN: 1212-7779.
Detail

LUKÁŠ, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Spřažené ocelobetonové konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C80/95 v České republice. Beton TKS, 2009, roč. 9., č. 6, s. 34-38. ISSN: 1213-3116.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 4/2008, s. 32-33. ISSN: 1802-9035.
Detail

MELICHAR, T. Durability of sintered materials modified by alternative silicate filling agents. Journal Intersections, 2009, vol. 6, no. 4, p. 61-66. ISSN: 1582-3024.
Detail

KALOUSEK, M. Správná úprava ostění okenní výplně pro zamezení kondenzace a růstu plísní. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2008, roč. 18, č. 3, s. 8-10. ISSN: 1212-4370.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; MANYCHOVÁ, M. Monitoring of Concrete Components Structure Condition Using a Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2008, vol. 13, no. 11, p. 1-6. ISSN: 1435-4934.
Detail

PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J. Infrared spectroscopy for determination degradation of polymers. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, vol. 2008, no. 12, p. 65-72. ISSN: 1561-6886.
Detail

DANĚČEK, J.; VISZUS, E. C(0,gamma) - Regularity for Vector-Valued Minimizers of Quasilinear Functionals. NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS, 2009, vol. 2009, no. 16, p. 189-211. ISSN: 1021-9722.
Detail

KORYTÁROVÁ, J. Celoživotní náklady budov. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 7, s. 219-221. ISSN: 1210-4027.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; POSPÍCHAL, O. Průběh smrštění betonů s pórovitým kamenivem. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 10, s. 302-304. ISSN: 1210-4027.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Partial Substitution of Cement in Concrete by Finely Ground Brick Body. Journal Intersections, 2007, vol. 4, no. 4, p. 35-42. ISSN: 1582-3024.
Detail

FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. Formation of lime efflorescence on concrete and concrete products. Journal Intersections, 2007, vol. 4, no. 4, p. 65-72. ISSN: 1582-3024.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; DUFKA, A. Resistance of Concrete with Fine-Ground Granulated Slag Admixture to Sulphates and Acidic Aggressive Media. Journal Intersections, 2007, vol. 4, no. 4, p. 89-98. ISSN: 1582-3024.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Popílkojílový střep keramických obkladaček BIII - vliv typu jílu. Keramický zpravodaj, 2008, roč. 08, č. 3, s. 4-8. ISSN: 1210-2520.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Thermal technical properties of insulation materials made from easy renewable row sources. Journal Intersections, 2009, vol. 2009, no. 6, p. 3-11. ISSN: 1582-3024.
Detail

PROCHÁZKA, D.; BENEŠ, D. Barite Mortar with Fluid Fly Ash as Shielding Material. Journal Intersections, 2009, vol. 6, no. 2, p. 28-34. ISSN: 1582-3024.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Filling materials on the basis of rapidly renewable sources. Materials, Methods & Technologies, Volume 3, Part 1, 2009, vol. 11, no. 5, p. 295-307. ISSN: 1313-2539.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady dlažebních prvků včetně doplňků. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 3/2008, s. 32-33. ISSN: 1802-9035.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (2. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 5/2008, s. 26-27. ISSN: 1802-9035.
Detail

ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J. Monitoring of Effectivity of Microwave Desiccation by Means of rod plug-in Antenna. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2008, vol. 2006, no. 06, p. 1-12. ISSN: 1435-4934.
Detail

FAJKOŠ, A.; PLACHÝ, J.; PETŘÍČEK, T. Pevnost spojů jednovrstvých mechanicky kotvených asfaltových pásů. Stavebné materiály, 2009, roč. 2009, č. 1-2, s. 30-31. ISSN: 1336-7617.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L. Provzdušněný drátkobeton přídavkem ocelové rozptýlené výztuže. Konstrukce, 2009, roč. 8., č. 2/2009, s. VI (VIII s.)ISSN: 1213-8762.
Detail

REMEŠ, M.; MATĚJKA, L. OBVODOVÝ PLÁŠŤ S VYUŽITÍM RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ - VADY KRITICKÝCH DETAILŮ. Fasády, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 36-37. ISSN: 1214-4592.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Závislost modulu pružnosti na pevnosti betonu v tlaku. Beton TKS, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 58-59. ISSN: 1213-3116.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DŘÍNOVSKÝ, L.; DUFKA, A. Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů. Soudní inženýrství, 2008, roč. 19, č. 4, s. 213-219. ISSN: 1211-443X.
Detail

VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R.; KORJENIC, A.; BEDNAR, T. Beitrag zur Lösung des Problems der Algenbildung auf Aussenwänden mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Bauphysik, 2009, roč. 31, č. 6, s. 343-353. ISSN: 0171-5445.
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj stříkaných betonů s matricí na bázi geopolymerů. Zpravodaj WTA CZ, 2009, roč. 2009, č. 3-4, s. 14-15. ISSN: 1213-7308.
Detail

LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Zřícení nábřežní zdi a havárie odvozní soupravy. Soudní inženýrství, 2008, roč. 19, č. 4/2008, s. 183-188. ISSN: 1211-443X.
Detail

DANĚČEK, J., JOHN, O., STARÁ, J. Remarks on $C1 {1,\gamma}$-Regularity of weak solutions to elliptic systems with BMO gradients. ZEITSCHRIFT FUR ANALYSIS UND IHRE ANWENDUNGEN, 2009, vol. 2009, no. 28, 1, p. 57-65. ISSN: 0232-2064.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; PŘIKRYL, J. Správkové hmoty s fotokatalytickým účinkem. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 4, č. 1-2, s. 36-39. ISSN: 1213-7308.
Detail

ZACH, J.; SEDLÁŘOVÁ, I. Novodobé akustické zdivo. ERA 21, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 96-97. ISSN: 1801-089X.
Detail

LAVICKÝ, M. Znalecké posudky balkónů a lodžií. Soudní inženýrství, 2009, roč. 19, č. 4/2008, s. 97-103. ISSN: 1211-443X.
Detail

ŠKOPÁN, M. Vývojové trendy v technologiích pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů. Stavební technika, 2007, roč. 1, č. 5, s. 44-47. ISSN: 1214-6188.
Detail

ŠKOPÁN, M. Recyklace stavebních a demoličních odpadů - zdroje, procesy a technologie. Strojní kaleidoskop, 2007, roč. 1, č. 1, s. 16-18. ISSN: 1213-9629.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L. Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy of Structural Components. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2008, vol. 13, no. 3, p. 1-7. ISSN: 1435-4934.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Measuring Setup for the Non-linear Ultrasonic Spectroscopy Method. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2008, vol. 13, no. 3, p. 147-152. ISSN: 1435-4934.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. Rizika v pokládce obkladů a dlažeb. Stavitel, 2007, roč. 10, č. 9, s. 42-44. ISSN: 1210-4825.
Detail

DROCHYTKA, R. Prestižní mezinárodní akce WTA TAG se poprvé uskuteční na území ČR. Zpravodaj WTA CZ, 2007, roč. 10, č. 3-4, s. 5-5. ISSN: 1213-7308.
Detail

DROCHYTKA, R. Úvodní slovo předsedy WTA CZ. Zpravodaj WTA CZ, 2007, roč. 10, č. 1-2, s. 2-2. ISSN: 1213-7308.
Detail

ĎURICA, T.; DROCHYTKA, R. Možnosti využívania druhotných surovín v stavebníctve. Stavebné hmoty, 2007, roč. 3, č. 3, s. 25-32. ISSN: 1336-6041.
Detail

DROCHYTKA, R. Realizácia inžienierskych sietí pomocou popolčekových suspenzií. Stavebné hmoty, 2007, roč. 3, č. 4, s. 14-17. ISSN: 1336-6041.
Detail

DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J. Využití akusticky pohltivého konstrukčního betonu pro výrobu absorpčních panelů do železničních tunelů. Inžinierske stavby, 2007, roč. 4, č. 4, s. 46-47. ISSN: 1335-0846.
Detail

ROVNANÍK, P. Effect of curing temperature on the development of hard structure of metakaolin-based geopolymer. Construction and building materials, 2010, vol. 24, no. 7, p. 1176-1183. ISSN: 0950-0618.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K. TEPELNĚ ISOLAČNÍ ŽÁROMATERIÁLY VYRÁBĚNÉ ZA POUŽITÍ ODPADNÍCH SUROVIN. Silika, 2008, roč. 18, č. 1-2, s. 51-54. ISSN: 1213-3930.
Detail

KUNHARTOVÁ, S. Metody sanací vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Realizace staveb, 2009, roč. IV., č. 3/2009, s. 14-16. ISSN: 1802-0631.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Modul pružnosti vs. pevnost v tlaku. Beton TKS, 2009, roč. 9, č. 2, s. 24-25. ISSN: 1213-3116.
Detail

VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; MISÁK, P. Prediction of the risks of design and development of new building materials by fuzzy inference systems. Ceramics-Silikáty, 2009, vol. 53, no. 3, p. 216-224. ISSN: 0862-5468.
Detail

PŘIKRYL, J.; HELA, R. Barevný beton v moderní architektuře. Stavitel, 2008, roč. XVI, č. 04/2008, s. 24-26. ISSN: 1210-4825.
Detail

ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A. METODIKA STANOVENÍ VLIVU VERTIKÁLNÍCH TRHL NA PLÁŠT CHLADÍCÍ VĚŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2009, roč. 14, č. 14, s. 43-51. ISSN: 1211-3700.
Detail

BENEŠ, D. Zhodnocení stability složení fluidního popílku z elektrárny Hodonín. All for Power, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 17-22. ISSN: 1802-8535.
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. PMM for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of By-Products. International Journal of Concrete Structures and Materials, 2008, vol. 2, no. 1, p. 49-55. ISSN: 1976-0485.
Detail

MANYCHOVÁ, M. On the diagnosis of Hurdis ceiling slabs using non-linear ultrasonic spectroscopy methods. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2009, vol. 14, no. 3, p. 131-135. ISSN: 1435-4934.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Uhelné hlušiny jako umělé spékané kamenivo do betonu. Odpadové fórum, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 19-20. ISSN: 1212-7779.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Ocenka izmenchivosti svoystvbesgipsovzkh portlandcementov. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, roč. 2008, č. 9, s. 78-84. ISSN: 1561-6886.
Detail

MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T. Stanovení vlivu vlhkosti na hodnotu součinitele vzduchové propustnosti metodou TPT. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 2, s. 49-52. ISSN: 1210-4027.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Ekologické aspekty využití elektrárenských popílků v keramické technologii. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 6, s. 161-167. ISSN: 1210-4027.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Utilization of steel dust for clay roofing tile body coloration. Tile & Brick, 2009, vol. 1, no. 1, p. 25-29. ISSN: 0938-9806.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vliv kalcitu na zatažení a nevratnou vlhkostní roztažnost cihlářského střepu (díl 1.). Keramický zpravodaj, 2009, roč. 25, č. 1, s. 6-12. ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vliv kalcitu na zatažení a nevratnou vlhkostní roztažnost cihlářského střepu (díl 2.). Keramický zpravodaj, 2009, roč. 25, č. 2, s. 10-15. ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Dry pressed ceramic tiles based on fly ash-clay body: influence of fly ash granulometry and pentasodium triphosphate addition. Ceramics International, 2010, vol. 38, no. 1, p. 215-221. ISSN: 0272-8842.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Lícové cihly, klinkery a jejich vlastnosti a využití. Obklady dlažba sanita, 2009, roč. 2, č. 3, s. 22-25. ISSN: 1802-9035.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Rovinnost dlažby versus rovinnost dlaždic. Obklady dlažba sanita, 2009, roč. 2, č. 2, s. 24-25. ISSN: 1802-9035.
Detail

SOKOLÁŘ, R. SPÁROVACÍ HMOTY PRO KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY A JEJICH POUŽITÍ. Obklady dlažba sanita, 2009, roč. 2, č. 6, s. 10-11. ISSN: 1802-9035.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Recycled glass as a source raw material for production of sintered board materials. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2009, vol. 2009, no. 11, p. 40-50. ISSN: 1561-6886.
Detail

ŠKOPÁN, M. Možnosti zvyšování jakosti recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů. Stavební technika, 2008, roč. 7, č. 3, s. 52-55. ISSN: 1214-6188.
Detail

SVOBODA, P.; CIKRLE, P. Výroba a zkoušení pilířů Deep Soil Mixing. Silnice a železnice, 2009, roč. 2009, č. 4, s. V (VII s.)ISSN: 1801-822X.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Problémy při rekonstrukci lehkých podlah v rodinných domech. Materiály pro stavbu, 2009, roč. 15, č. 6, s. 42-44. ISSN: 1213-0311.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Correlation between parameters of durability and aeration of aerated concrete. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, roč. 30, č. 56, s. 56-61. ISSN: 1561-6886.
Detail

PETRÁNEK, V.; MICHALCOVÁ, G. Vliv průmyslových odpadních materiálů v olymerních správkových hmotách na tepelnou odolnost směsi 2009. Konstrukce, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 28-34. ISSN: 1213-8762.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Aspekty správného provádění obkladů a dlažeb - posouzení kvality podkladu. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 1, s. 20-23. ISSN: 1802-9035.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Výběr keramických obkladů z technického hlediska. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 2, s. 22-23. ISSN: 1802-9035.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Lepicí hmoty pro keramické obkladové prvky. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 5, s. 24-25. ISSN: 1802-9035.
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. STUDIUM VLASTNOSTÍ KALCIUM SILIKÁTOVÝCH IZOLAČNÍCH DESEK PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ. Zpravodaj WTA CZ, 2009, roč. 2009, č. 3-4, s. 21-23. ISSN: 1213-7308.
Detail

ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLÁŘOVÁ, I. DETERMINATION OF THERMAL TECHNICAL PROPERTIES OF ORGANIC THERMAL INSULATING MATERIALS BUILT-IN TO HISTORICAL BUILDINGS. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1435-4934.
Detail

ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L. Optimalizace detailu napojení osazovacího rámu na rám okna. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2008, roč. 12, č. 6, s. 6-7. ISSN: 1212-4370.
Detail

MELICHAR, T.; PETRÁNEK, V. Slip-resistant surface treatments with recycled container glass utilization. Journal Intersections, 2010, vol. 7, no. 1, p. 15-21. ISSN: 1582-3024.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Analysis of Compressive Strenghts of Concrete Determined by Different Types of Sclerometers. Journal Intersections, 2009, vol. 6, no. 3, p. 22-31. ISSN: 1582-3024.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Practical Utilization Findings of Concretes with Gypsum-Free Cements at Building of Concrete Pavements and Landing Ground. Journal Intersections, 2009, vol. 6, no. 4, p. 39-46. ISSN: 1582-3024.
Detail

HELA, R.; PŘIKRYL, J. Stanoverní povrchové pórovitosti pohledových betonů. Beton TKS, 2008, roč. 8, č. 6, s. 52-54. ISSN: 1213-3116.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Povrchy podlahových konstrukcí na bázi sintrovaného skla. ERA 21, 2008, roč. 8, č. 6/2008, s. 82-83. ISSN: 1801-089X.
Detail

HELA, R. Reologie čerstvého betonu s odpadními prosívkami. Inžinierske stavby, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 23-28. ISSN: 1335-0846.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. One.dimensional moisture transport monitored by a non-destructive method. International Journal of Computers, 2008, vol. 2008, no. 2, p. 411-420. ISSN: 1998-4308.
Detail

DUFKA, A. Využití fyziáklně chemických metod při hodnocení železobetonových konstrukcí a návrhu jejich sanace. Beton TKS, 2009, roč. 9, č. 3, s. 47-49. ISSN: 1213-3116.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Použití sklosilikátových obkladových desek s obsahem druhotných surovin ve stavebnictví. Obklady dlažba sanita, 2009, roč. 2, č. 1/2009, s. 24-25. ISSN: 1802-9035.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Nedestruktivní zjišťování pevnosti lehkého betonu s keramickým kamenivem odrazovými tvrdoměry systému Schmidt. Beton TKS, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 76-79. ISSN: 1213-3116.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. EVALUATION OF CALCULATION CORRELATION EFFICIENCY AS MENTIONED IN EN 13791 IN ORDER TO DETERMINATION CONCRETE COMPRESSION STRENGTH BY NONDESTRUCTIVE TESTING. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2009, vol. 14, no. 10, p. 1-11. ISSN: 1435-4934.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; PROCHÁZKA, D.; BENEŠ, D. DETERMINATION OF HIGH PERFORMANCE CONCRETE STRENGTH BY MEANS OF IMPACT HAMMER. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2009, vol. 14, no. 10, p. 1-9. ISSN: 1435-4934.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Investigation of the Condition of Timber Structures before Rehabilitation Work. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2009, vol. 2009, no. 11, p. 30-39. ISSN: 1561-6886.
Detail

MATULOVÁ, P. Súčasné hydroizolačné kryštalizačné látky. Stavebné materiály, 2009, roč. pátý, č. 1-2, s. 32-33. ISSN: 1336-7617.
Detail

DROCHYTKA, R.; MATULOVÁ, P.; DOHNÁLEK, P. Hydroizolační krystalizační látky v současnosti. Realizace staveb, 2008, roč. 3, č. 5, s. 20-27. ISSN: 1802-0631.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (2. část). Obklady dlažba sanita, 2009, roč. 2, č. 1/2009, s. 18-19. ISSN: 1802-9035.
Detail

MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; SCHMID, P. Determination of the quality of the surface layer of concrete using the TPT method and specification of the impact of humidity on the value of the air permeability coefficient. Ceramics-Silikáty, 2010, vol. 3, no. 54, p. 290-294. ISSN: 0862-5468.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vliv tripolyfosfátu sodného na vlastnosti střepu pálených tašek (část 1). Silika, 2008, roč. 18, č. 1-2, s. 35-37. ISSN: 1213-3930.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vliv tripolyfosfátu sodného na vlastnosti střepu pálených tašek (část 2). Silika, 2008, roč. 18, č. 3-4, s. 96-99. ISSN: 1213-3930.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Pálená nebo betonová?. Silikátový zpravodaj, 2008, roč. 20, č. 1, s. 17-21. ISSN: 1212-3188.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Keramické dlažby. Vybrané vlastnosti keramických obkladových prvků. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 4, s. 24-27. ISSN: 1802-9035.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Výběr keramických obkladů z technického hlediska. Vybrané vlastnosti keramických obkladových prvků. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 3, s. 30-31. ISSN: 1802-9035.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Durability of the Concrete as a Function of Properties of Concrete Layer. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, vol. 2, no. 4, p. 188-195. ISSN: 1802-971X.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Determination and Evaluation of the Air Permeability Coefficient using Torrent Permeability Tester. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, 2010, vol. 46, no. 3, p. 226-233. ISSN: 1061-8309.
Detail

ODEHNALOVÁ, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Smršťování a vznik smršťovacích trhlin lehkého betonu v závislosti na uložení. Beton TKS, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 58-59. ISSN: 1213-3116.
Detail

MATĚJKA, L.; AMBROŽ, T. Pasivni bytový dům - vize budoucnosti nebo realita současnosti?. Infrastruktura, 2008, roč. 1, č. 2, s. 38-39. ISSN: 1803-4241.
Detail

MATYS, O.; MATĚJKA, L. Vývoj nízkoenergetických a pasivních domů. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2008, roč. 12, č. 6, s. 16-18. ISSN: 1212-4370.
Detail

MOJŽÍŠOVÁ, A.; MATĚJKA, L. Vady konstrukčních detailů v pasivních domech. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2008, roč. 12, č. 6, s. 19-21. ISSN: 1212-4370.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Following absorbability of building materials. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, vol. 2008, no. 30, p. 40-55. ISSN: 1561-6886.
Detail

MATULOVÁ, P.; CHABR, J. Injektáže - účinná metoda sanace podzemních konstrukcí Odstranění kaveren za ostěním stoky - Praha Libeň. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 20, č. 1, s. 295-303. ISSN: 1211-3700.
Detail

MATULOVÁ, P.; CHABR, J. Odstranění kaveren za ostěním stoky E v ulici Povltavská, Praha 8. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 3, s. 38-41. ISSN: 1213-3116.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Modernizace keramické laboratoře v ÚTSHD. Zpravodaj Silikátového svazu, 2008, roč. 14, č. 1, s. 23-27. ISSN: 1801-7053.
Detail

PETRÁNEK, V. Development of surface repair materials. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, vol. 2008, no. 12, p. 68-79. ISSN: 1561-6886.
Detail

PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Porucha rekonstruované průmyslové podlahy skladové a spediční haly. Stavebnictví, 2008, roč. II, č. 1, s. 64-67. ISSN: 1802-2030.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vliv tripolyfosfátu sodného na vlastnosti střepu pálených tašek (3. část). Silika, 2008, roč. 18, č. 5-6, s. 45-47. ISSN: 1213-3930.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Provádění obkladů a dlažeb - technika tenkovrstvého obkládání versus minulost. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 6, s. 22-24. ISSN: 1802-9035.
Detail

MELICHAR, T.; PŘIKRYL, J.; MATULOVÁ, P. SUBSTITUCE POJIVA V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH JĚMNĚ MLETOU RECYKLOVANOU SKLOVINOU S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Beton TKS, 2009, roč. devátý, č. 3/2009, s. 50-55. ISSN: 1213-3116.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M. Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 7.2009, s. 210-212. ISSN: 1210-4027.
Detail

FUCIMAN, O.; ŠKRAMLIK, J. Vliv kondenzace vodních par na změny tepelné vodivosti stavebních hmot. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 1.2009, s. 14-17. ISSN: 1210-4027.
Detail

HINTERLEITNER, I.; KIOSAK, V. phi(Ric) - Vector Fields on Conformally Flat Spaces. AIP conference proceedings, 2009, vol. 2009, no. 1191, p. 98-103. ISSN: 0094-243X.
Detail

ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; KLÍMOVÁ, S. Plísně u zateplených budov. Fasády, 2009, roč. 7, č. 3, s. 26-27. ISSN: 1214-4592.
Detail

ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M. Dosledky zanedbania detailov pri zateplovaní budov. Stavebné materiály, 2009, roč. 5, č. 7, s. 20-21. ISSN: 1336-7617.
Detail

ČUPROVÁ, D.; GRMELA, D. Tepelný odpor slaměných konstrukcí. Materiály pro stavbu, 2009, roč. 15, č. 7, s. 39-42. ISSN: 1213-0311.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M. Changes in thermal conductivity of building materials as a consequence of vapor condensation. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2009, vol. 11(67)2009, no. 11(67)2009, p. 51-59. ISSN: 1561-6886.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Problematika výskytu biologického napadení u zateplených stavebních konstrukcí. Zpravodaj WTA CZ, 2008, roč. 2008, č. 3-4, s. 27-29. ISSN: 1213-7308.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 6/2008, s. 26-27. ISSN: 1802-9035.
Detail

ŠTENKO, M. Povlakové hydroizolace silikátově-disperzní -I. Část: Materiálová charakteristika, vlastnosti. Materiály pro stavbu, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 28-30. ISSN: 1213-0311.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Degradace železobetonových konstrukcí a jejich diagnostika. Beton TKS, 2009, roč. 9, č. 3, s. 3-7. ISSN: 1213-3116.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T. Smrštění betonů s pórovitým kamenivem - vliv míry nasycení kameniva. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 9, s. 269-273. ISSN: 1210-4027.
Detail

VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KOZÁK, V. Numerical prediction of strains and stresses in early-age massive concrete structures. Forum Statisticum Slovacum, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 101-112. ISSN: 1336-7420.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K. MIKROSTRUKTURA ŠAMOTOVÝCH OSTŘIV. Keramický zpravodaj, 2009, roč. 25, č. 6, s. 14-19. ISSN: 1210-2520.
Detail

MELICHAR, T.; PROCHÁZKA, D.; ČERNÝ, V. Studium fyzikálně-mechanických parametrů lehkých vysokopevnostních betonů s pórovitým kamenivem na bázi spékaných popílků. Beton TKS, 2010, roč. desátý, č. 4/2010, s. 54-60. ISSN: 1213-3116.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; GAILIUS, A. Hazardous Wastes Recycling by Solidification/Stabilization Method. Materials Science, 2010, vol. 16, no. 2, p. 165-169. ISSN: 1392-1320.
Detail

POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Freeze-thaw resistance of concrete with porous aggregate. Procedia Engineering, 2010, vol. 2, no. 1, p. 521-529. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŠKOPÁN, M. Stavební a demoliční odpady a podmínky uplatnění recyklátů z nich vyrobených. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 3/2010, s. 8-12. ISSN: 1212-7779.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. BENTONIT - JEDNA Z BEZPEČNOSTNÍCH BARIÉR ÚLOŽIŠTĚ JADERNÉHO ODPADU. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 4, č. 3-4, s. 10-12. ISSN: 1213-7308.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, J. ZJIŠŤOVÁNÍ PEVNOSTÍ CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH V HISTORICKÝCH STAVBÁCH. Zprávy památkové péče, 2011, roč. 71, č. 2, s. 116-120. ISSN: 1210-5538.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; PŘIKRYL, J. Fasádní omítkoviny s využitím fotokatalytického TiO2. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 2010, č. 3-4, s. 26-29. ISSN: 1213-7308.
Detail

STEHLÍK, M.; NOVÁK, J. Verification of the effect of concrete surface protection on the permeability of acid gases using accelerated carbonation depth test in an atmosphere of 98% CO2. Ceramics-Silikáty, 2011, vol. 55, no. 1, p. 79-84. ISSN: 0862-5468.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J. On geodesic mappings of manifolds with affine connection. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE NYÍREGYHÁZIENSIS, 2010, vol. 26, no. 2, p. 343-347. ISSN: 1786-0091.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Polymer-Modified Mortars for Surface Treatment with the Utilization of Waste Polystyrene. Key Engineering Materials (print), 2011, vol. 446, no. 2011, p. 141-150. ISSN: 1013-9826.
Detail

PŘIKRYL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Hmoty s fotokatalytickým účinkem určené k opravám betonových povrchů. Materiály pro stavbu, 2010, roč. 16., č. 7, s. 18-21. ISSN: 1213-0311.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. High-speed water jet technology for renovation of concrete structures. cement-wapno-beton, 2010, vol. 2010, no. 5, p. 268-278. ISSN: 1425-8129.
Detail

DROCHYTKA, R.; ZACH, J. Studium vlivu vlhkosti na mikrostrukturu a vlastnosti pórobetonu. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 2010, č. 1-2, s. 20-22. ISSN: 1213-7308.
Detail

VANĚREK, J.; SOLAŘ, J.; ŠMÍRA, P. Horkovzdušná sterilizace dřevěných objektů - část 1 - požadavky, vhodnost metody. Střechy, fasády, izolace, 2010, roč. 17, č. 10, s. 56-57. ISSN: 1212-0111.
Detail

VANĚREK, J.; SOLAŘ, J.; ŠMÍRA, P. Horkovzdušná sterilizace dřevěných objektů - 2. část. Střechy, fasády, izolace, 2010, roč. 17, č. 10, s. 54-55. ISSN: 1212-0111.
Detail

ROVNANÍK, P. INFLUENCE OF C12A7 ADMIXTURE ON SETTING PROPERTIES OF FLY ASH GEOPOLYMER. Ceramics-Silikáty, 2010, vol. 54, no. 4, p. 362-367. ISSN: 0862-5468.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N. Fixace olovnatých iontů v alkalicky aktivovaných alumosilikátových matricích. Waste forum, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 519-526. ISSN: 1804-0195.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Recyklované sklo jako materiál pro dlažby a obklady. Podlahy a interiér, 2011, roč. 2011, č. 1., s. 24-25. ISSN: 1214-391X.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L. Stanovení slevy z ceny stavebního díla z titulu vad. Soudní inženýrství, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 191-195. ISSN: 1211-443X.
Detail

DUFKA, A. Vývoj správkových hmot na bázi geopolymerů určených pro aplikaci v chemicky agresivních prostředích. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 1, č. 2, s. 40-44. ISSN: 1213-7308.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Nedestruktivní zkoušení betonu odrazovými tvrdoměry v konstrukci podle evropských norem a českých technických norem. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 6, s. 40-45. ISSN: 1213-3116.
Detail

VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KOPKÁNĚ, D.; NOVÁČEK, J. Nestacionární přímé měření tepelně technických vlastností stavebních materiálů. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 22-25. ISSN: 1210-4027.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J. Fundamental equations of geodesic mappings and their generalisations. (Russian). Itogi Nauki Tekh., Ser. Sovrem. Mat. Prilozh., Temat. Obz, 2010, roč. 2010, č. 124, s. 7-34. ISSN: 0233-6723.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Metodika posuzování ekvivalence provozního a laboratorního výpalu. Keramický zpravodaj, 2010, roč. 26, č. 4, s. 5-9. ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Uplatnění kalů z úpravy kameniva v cihlářském střepu. Waste forum, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 126-132. ISSN: 1804-0195.
Detail

ŠEVELOVÁ, L.; KOZUMPLÍKOVÁ, A. Numerický model pro parametrické studie vozovek lesních odvozních cest. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 5, s. 1-17. ISSN: 1211-8516.
Detail

ŠEVELOVÁ, L.; KOZUMPLÍKOVÁ, A.; HAUSER, J. Inovace zkoušky CBR pro navrhování konstrukcí vozovek málo zatížených komunikací. Silniční obzor, 2010, roč. 71, č. 12, s. 1-5. ISSN: 0322-7154.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Obkládání schodiště keramickými dlaždicemi. Obklady dlažba sanita, 2010, roč. 3, č. 2, s. 23-25. ISSN: 1802-9035.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Effect of calcite on the Brick Body Closing. INTERCERAM, 2010, vol. 59, no. 2, p. 123-127. ISSN: 0020-5214.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb - poznatky z praxe. ERA 21, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 78-79. ISSN: 1801-089X.
Detail

TARANZA, L.; KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.; CHLACHULOVÁ, L. VLIV POUŽITÝCH ODPADNÍCH SUROVIN NA FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HYDROIZOLAČNÍCH STĚREK. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 386-392. ISSN: 1211-3700.
Detail

ŠNIRCH, Z.; LUKAVEC, M.; DUFKA, A. METODIKA STANOVENÍ VLIVU VERTIKÁLNÍCH TRHL NA PLÁŠT CHLADÍCÍ VĚŽE. Beton TKS, 2010, roč. 3/2010, č. 3, s. 64-67. ISSN: 1213-3116.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, K. Nový pohled na klasifikaci a certifikaci vedlejších energetických produktů. Silikátový zpravodaj, 2010, roč. 2010, č. 1-2, s. 1-3. ISSN: 1212-3188.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. PROBLEMATIKA VHODNOSTI VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ PRO SPRÁVKOVÉ MATERIÁLY. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 20, č. 20, s. 378-385. ISSN: 1211-3700.
Detail

HINTERLEITNER, I.; KIOSAK, V. Special Einstein's equations on Kähler manifolds. ARCHIVUM MATHEMATICUM, 2010, vol. 46, no. 5, p. 333-337. ISSN: 0044-8753.
Detail

ŠKOPÁN, M. Statistická data o demoličním odpadu se rozcházejí. Odpady, 2009, roč. 2009, č. 7-8, s. 9-10. ISSN: 1210-4922.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Recyklované sklo ze zářivek jako alternativní surovina pro výrobu obkladů na bázi spékaného skla. Zpravodaj WTA CZ, 2011, roč. 2011, č. 1-2, s. 14-16. ISSN: 1213-7308.
Detail

OSTRÝ, M.; NOVOTNÝ, M. Kvalita obalových konstrukcí podstřešních prostor v praxi. Stavebnictví, 2010, roč. IV, č. 03/2010, s. 28-32. ISSN: 1802-2030.
Detail

ŠKOPÁN, M. Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů jako alternativa k přírodnímu kamenivu. Realizace staveb, 2010, roč. 5, č. 1, s. 38-40. ISSN: 1802-0631.
Detail

LUKÁŠ, J., LUKÁŠ, J., STRAKOŠOVÁ, J. ; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Vysokopevnostní ocelobetonová konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České Republice - Rozhledna Vartovna. Stavebné hmoty, 2010, roč. 6., č. 4-5, s. 12-13. ISSN: 1336-6041.
Detail

DUFKA, A. Hodnocení stavu železobetonového ostění štol exponovaného chemicky agresivním prostředím a predikce jeho další životnosti. Beton TKS, 2010, roč. 5, č. 5, s. 15-25. ISSN: 1213-3116.
Detail

HELA, R. Vliv technologie betonu na některé vady. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 245-254. ISSN: 1211-3700.
Detail

VALA, J. Least-squares based technique for identification of thermal characteristics of building materials. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 2011, vol. 5, no. 2, p. 126-134. ISSN: 1998-0159.
Detail

OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R. Novodobé způsoby zamezení vzniku tepelných mostů u vyložených železobetonových konstrukcí. Materiály pro stavbu, 2010, roč. 16, č. 5, s. 28-31. ISSN: 1213-0311.
Detail

HELA, R. Betonové průmyslové podlahy. Stavebné hmoty, 2011, roč. 7, č. 3., s. 48-52. ISSN: 1336-6041.
Detail

CIKRLE, P.; BÍLEK, V. Modul pružnosti vysokopevných betonů různého složení. Beton TKS, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 40-44. ISSN: 1213-3116.
Detail

MATĚJKA, L.; MOJŽÍŠOVÁ, A. K vadám a poruchám - vymezení definic a pojmů. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 1, s. 30-33. ISSN: 1211-443X.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Ultravysokopevnostní beton pro mostní stavby. Čížkovice: Lafarge Journal a.s., 2010. s. 10-11.
Detail

SEDLÁKOVÁ, M. Ochrana proti sprejerům. In Rekonstrukce fasád. 1. Brno: Era, 2006. s. 41-46. ISBN: 80-7366-072-5.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Svojstva betonov na zapolnitele iz kotelnogo shlaka. In Stroitělnye materialy i izdělija. 2007. Magnitogorsk: Magnitogorská státní technická univerzita, 2007. s. 160-166. ISBN: 978-5-89514-869-3.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. Cement dlya kladochnykh rastvorov-novyj vid vyazhushchego. In Strojitělnyje matěrialy i izdělija. 2007. Magnitogorsk: Magnitogorská státní technická univerzita, 2007. s. 167-173. ISBN: 978-5-89514-869-3.
Detail

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. LEHKÉ VYSOKOHODNOTNÉ BETONY. In Stavební ročenka 2006. 1. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2006. s. 70-73. ISBN: 80-8076-024-1.
Detail

VANĚREK, J. Stavební ochrana dřeva. In Sanace vlhkého zdiva II. Sanace vlhkého zdiva. Praha: WTA CZ, 2006. s. 131-172. ISBN: 80-02-01802-8.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Keramické obkladové prvky - požadavky, zkoušení a sortiment v souvislosti se zavedením nových norem. In Stavební ročenka 2006. 2006. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2006. s. 64-68. ISBN: 80-8076-024-1.
Detail

DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Environmental Deterioration of Materials. In Environmental Deterioration of Materials. Advances in Architecture. Ashurst Southampton Great Britain: WIT Press, 2007. p. 249-286. ISBN: 978-1-84564-032-3.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Methoden der Betoninstandsetzung am Beispiel von Naturzug-Kühltürmen. In WTA-Almanach 2007. 1. Wien: WTA, 2007. s. 43-56. ISBN: 978-3-937066-07-3.
Detail

HELA, R.; VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HERKA, P. Sledování vlivu rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu. In Stavební Ročenka 2009. Jaga Media, s.r.o. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2009. s. 70-75. ISBN: 978-80-8076-068-7.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I. Analýza šíření vlhkosti MW metodou. Závěrečná zpráva. VZ. VUT FAST v Brně: VUT FAST, 2005. s. 1-8.
Detail

MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; HROMÁDKA, V.; NOVÝ, M. DT 10: Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady. Garant : Prof.Ing.Rostislav Drochytka, CSc. 2005.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I.; BULANTOVÁ, J. Využití elmg. MW záření pro stanovení vlhkostních parametrů materiálů z druhotných surovin. Závěrečná zpráva. VZ. Brno FAST ÚPST: FAST, 2006. s. 1-8.
Detail

FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠAFÁŘ, P.; ŠEVELOVÁ, L.; LAVICKÝ, M. Zpřesněná statická a dynamická analýza konstrukcí využívajících progresivní materiály s uvažováním vlivu nejistot 2006. Zpřesněná statická a dynamická analýza konstrukcí využívajících progresivní materiály s uvažováním vlivu nejistot 2006. a. 2006.
Detail

FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠAFÁŘ, P.; ŠEVELOVÁ, L. Parametrická studie náhodného chování obdélníkového průřezu z recyklovaného betonu namáhaného prostým ohybem. VUT v Brně. Brno: 2005. s. 1-46.
Detail

KOZUBÍKOVÁ, I. Dílčí výzkumná zpráva 2006: Výzkum a vývoj konstrukčních systémů v pozemních stavbách. VVZ MSM 00216305111. VUT v Brně, FAST: 2006.
Detail

FLORIAN, A. Citlivostní analýza náhodného chování obdélníkového průřezu z recyklovaného betonu namáhaného prostým ohybem - parametrická studie. VUT v Brně. 2007.
Detail

DONAŤÁKOVÁ, D. Zvukoizolační vlastnosti konstrukcí a využití druhotných surovin. Konference - Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin. FV. Brno: VUT FAST, 2007. s. 5-9. ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

DUFKA, A. Laboratorní experimentální metody II. Brno: VUT FAST v Brně, 2009. s. 1-112.
Detail

VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S. Non-stationary identification of thermal technical characteristics of building materials. Nondestructive Testing of materials and Structures - Proceedings. Istanbul: RILEM, 2011. p. 55-55.
Detail

PĚNČÍK, J. Využití MKP při návrhu prototypu přímého dřevěného třmenového schodiště. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 5-6.
Detail

PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Vede využití moderních sanačních materiálů vždy ke zlepšení stavu konstrukce?. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2.
Detail

LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Problémy současných technologií a vžitých postupů. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2.
Detail

ŠINOGL, J.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Osazovací rám pro pasivní domy z druhotných surovin. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M. Capillary conductivity of moisture in Engineering construction material. Sustainable Development in Civil Engineering. Vilniaus: VGTU Publishing house Technika, 2009. p. 31-31. ISBN: 978-9955-28-439-0.
Detail

OSTRÝ, M. Design of Sustainable Envelopes from Light-weight Renewable Materials. Sustainable Development in Civil Engineering and Multi-Attribute Decision Making. 1. Vilnius, Lithuania: VGTU Publishing house Technika, 2009. p. 38-38. ISBN: 978-9955-28-439-0.
Detail

MATYS, O. Eliminace vad tepelných mostů v konstrukčních detailech. Juniorstav 2009. Brno: VUT Brno, 2009. s. 53-53. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V. Detection of Imperfection in Concrete Structure from Durability Viewpoint. XVI International Conference MCM - Mechanics of Composite Materials. Latvia: 2010. p. 20-20.
Detail

VODOVÁ, L. Modifikace složení popílkojílového střepu. Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 314-314. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Technológia obkladania I - Príprava a realizácia podkladu. 1. 1. Praha: Silikátový svaz, 2005. 60 s. ISBN: 80-86821-08-0.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Technológia obkladania II - Obkladanie v interiéri. 1. 1. Praha: Silikátový svaz, 2005. 60 s. ISBN: 80-86821-09-9.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Technológia obkladania III - Obkladanie v exteriéri. 1. 1. Praha: Silikátový svaz, 2005. 60 s. ISBN: 80-86821-10-2.
Detail

FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠEVELOVÁ, L. Simulace experimentálních zkoušek konstrukcí po sanaci poškozených částí. VUT. VUT. Brno: 2006. 44 s. ISBN: 80-214-3259-4.
Detail

MATULOVÁ, P. DROCHYTKA R., CHABR, J. Nové injektážní směsi, systémy a technologie. 1. 1. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2006. 5 s. ISBN: 80-8076-024-1.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J.; VANŽUROVÁ, A. Geodesic Mappings and Some Generalizations. 1. 1. Křížkovského 8, 77147 Olomouc: Palacký University, 2009. 304 p. ISBN: 978-80-244-2524-5.
Detail

FLORIAN, A. Spolehlivost železobetonových ohýbaných průřezů z betonů s příměsí recyklovaných materiálů. VUT v Brně. VUT v Brně. 2007. 70 s. ISBN: 978-80-214-3518-6.
Detail

ADÁMEK, J. Air Permeability of Concrete from Durability Point View. Lyngby, Dánsko: 2005.
Detail

VEHOVSKÁ, L. Hydration Process Quantification of Cement with Fluidized Ash. Junior Euromat 2006. 1. Lausanne: The Federation of European Materials Societies, 2006.
Detail

STEUER, R.; KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S. Degradation of surface layers of thermally insulated buildings. Lausanne, Schweiz: 2006.
Detail

STEHLÍK, D. Využití vedlekších produktů z výroby kameniva do pozemních komunikací. Realizácia a ekonomika stavieb. 1. Tatranská Lomnica: Dom techniky, 2008. ISBN: 978-80-232-0291-5.
Detail

HÝZL, P. Cyklický triaxiální zatěžovací systém. Zborník z konference s mezinárodnou účasťou Realizácia a ekonomika stavieb. 1. Štrbské Pleso: Dom techniky s.r.o., 2007. ISBN: 978-80-232-0276-2.
Detail

STEHLÍK, D. Systém hospodaření s druhotnými materiály do vozovek pozemních komunikací v ČR. Realizácia a ekonomika stavieb. 1. Bratislava, Štrbské pleso: Dóm techniky, s.r.o., 2007. ISBN: 978-80-232-0276-2.
Detail

STEHLÍK, D. Experimentální výzkum využití recyklovaného kameniva do podkladních vrstev vozovek pozemních komunikací. EXPERIMENT 07. 1. Brno: 2007. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

KUDRNA, J.; DAŠEK, O. Scrap tires used in pavement reduce traffic noise. II. international conference environmantally friendly roads Enviroad 2009. 1. Warsaw, Poland: 2009. p. 1-30. ISBN: 83-89252-02-3.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N. STUDIUM MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ SMĚSI POPÍLKU A POPELA ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY KE STABILIZACI OLOVNATÝCH IONTŮ. Recyklace odpadů XIII. Ostrava: TU VŠB Ostrava, 2009. s. 231-236. ISBN: 978-80-248-2073-6.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. s. 1-1500.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Studium mikrostruktury žárovzdorných materiálů. 2005. s. 1-152.
Detail

DVOŘÁK, K. Využití odpadních surovin pro přípravy hydraulického pojiva. Brno: 2006. s. 1-165.
Detail

PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Výzkum v oblasti rekonstrukcí dřevěných stropů formou spřažení s betonovou deskou. Stavební ročenka 2010. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2009. s. 64-67. ISBN: 978-80-8076-079-3.
Detail

PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Výskum v oblasti rekonštrukcií drevených stropov formou spriahnutia s betónovou doskou. Stavebnícka ročenka 2010. Bratislava: JAGA GROUP, a.s., 2009. s. 90-93. ISBN: 978-80-8076-076-2.
Detail

CIKRLE, P.; ANTON, O.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P. NDT Zkoušení ve stavebnictví. Příručka kurzu CŽV. NDT zkoušení ve stavebnictví. Příručka kurzu CŽV. Brno: Ústav stavebního zkušebnictví, VUT v Brně FAST, 2010. s. 1-133. ISBN: 978-80-214-4198-9.
Detail

STEHLÍK, M. Vzduchová propustnost a rozvoj mikrotrhlin. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí". Brno: VUT Brno, FAST, SZK, 2006. s. 1-8.
Detail

STEHLÍK, M. Změny hloubky karbonatace povrchovou vrstvou betonu působením CO2. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí". Brno: VUT Brno, FAST, SZK, 2007. s. 1-10.
Detail

STEHLÍK, M. Využití epoxidových disperzí pro aplikaci v recyklovaných materiálech ve stavebnictví. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí". Brno: VUT Brno, FAST, SZK, 2010. s. 1-10.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Development of Adhesive Material With Increased Adhesion After Heat Effect. Porto: Universidade do Porto, 2011. p. 676-676.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J.; TSYGANOK, I. On the rigidity of special holomorphically projective mapping. In 7th Conference on Mathematics and Physics on Technical University Proceedings of Contributions. Brno: University of Defence in Brno, 2011. p. 145-150. ISBN: 978-80-7231-818-6.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J. Projective equivalence and manifolds with equiaffine connection. Journal of Mathematical Sciences, 2011, vol. 177, no. 4, p. 546-550. ISSN: 1072-3374.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J. Holomorphically projective mappings onto complete Kahler manifolds. In Proc. of the XVI Geometrical seminar, Vrnja4ka banja, Serbia. Niš: Faculty of Science and Mathematics University of Niš, Serbia, 2011. p. 56-64. ISBN: 978-86-83481-81-1.
Detail

STACHOVÁ, J. Fluidní popílek jako jedna ze složek surovinové moučky pro výpal portlandského slinku. In Sborník anotací konference Juniorstav 2012. Litrera Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 355-355. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřevoplastového kompozitu s příměsí popílku a skelného recyklátu. In Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 361-361. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

VODOVÁ, L. Popílkojílový střep s využitím fluidního popílku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 373-373.
Detail

VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S. Non-stationary identification of thermal characteristics in building materials. In Nondestructive Testing of Materials and Structures (2 volumes). RILEM Bookseries. Berlin: Springer, 2012. p. 277-283. ISBN: 978-94-007-0722-1.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M. Acoustic Emission Method as a Tool of Partial Discharges Indication. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY, 2011, vol. 42, no. 3/4, p. 209-218. ISSN: 0268-1900.
Detail

FLORIAN, A.; ŠEVELOVÁ, L.; HELA, R. RELIABILITY ANALYSIS OF DEFLECTIONS OF CONCRETE PAVEMENT. In IBRACON 2011. 2011. p. 1-10. ISBN: 978-0-415-47557-0.
Detail

MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š. Desky na bázi spékaných střepů pocházejících z recyklace lepených skel automobilů. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

POSPÍŠIL, T. KLASICKÉ ŘEŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ V PATĚ ZDIVA. In Sborník anotací Juniorstav 2012. 2012. s. 98-98. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

POSPÍŠIL, T.; PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; DOSTÁLOVÁ, D. Elimination of thermal bridge by thermal insulation composite material. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 482-484, p. 1654-1659. ISSN: 1022-6680.
Detail

KEPRDOVÁ, Š. Technické konopí, alternativní plnivo cementotřískových desek. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Dlažební desky z recyklovaného skla. Stavitel, 2012, roč. 2012, č. 02, s. 37-38. ISSN: 1210-4825.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K. Použití, vlastnosti a vývoj koksárenského dinasu. Keramický zpravodaj, 2011, roč. 27, č. 2, s. 13-20. ISSN: 1210-2520.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. LUPEK Z LOKALITY BŘEZINKA, TRADIČNÍ SUROVINA PRO VÝROBU ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ. In Sborník Maltoviny. Brno: 2011. s. 57-62. ISBN: 978-80-214-4372-3.
Detail

STEHLÍK, M. Trvanlivost přísadami a příměsemi modifikovaných betonů z recyklovaného betonu. In Recycling 2012 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. VUT FSI. Brno: VUT FSI, 2012. s. 4-11. ISBN: 978-80-214-4432-4.
Detail

ŠTENKO, M.; ŽIŽKOVÁ, N.; MACHÁŇOVÁ, P. POJIVOVÉ KONCEPCE SAMONIVELAČNÍCH PODLAHOVÝCH STĚREK A POTĚRŮ. In X. Odborná konference MALTOVINY 2011. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 155-167. ISBN: 978-80-214-4372-3.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Hledá se nové užití pro čelní lepená skla automobilů. Odpady, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 4-6. ISSN: 1210-4922.
Detail

STEHLÍK, M. Influence of the age of epoxy dispersion on the effectiveness of protection of concrete surfaces. Engineering Structures and Technologies, 2012, vol. 4, no. 2, p. 37-44. ISSN: 2029-2317.
Detail

MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Konstrukční detail ukončení ploché střechy z hlediska tepelných mostů. Stavebnictví, 2012, roč. VI, č. 03/2012, s. 25-27. ISSN: 1802-2030.
Detail

STEHLÍK, M. Enhancing the durability of concrete made of concrete recyclate by additives and admixtures. Journal of civil engineering and management, 2014, vol. 20, no. 2, p. 270-279. ISSN: 1392-3730.
Detail

STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VÍTEK, L. Opening of microcracks and air permeability in concrete. Journal of civil engineering and management, 2015, vol. 21, no. 2, p. 177-184. ISSN: 1392-3730.
Detail

STEHLÍK, M.; HLAVÁČ, Z. New Solvent-Free Epoxy Dispersion in Building Practice. cement-wapno-beton, 2012, vol. 2012, no. 11, p. 44-50. ISSN: 1425-8129.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Využití skla z recyklace elektroodpadu při výrobě stavebních prvků. Odpadové fórum, 2012, roč. 2012, č. 10, s. 16-17. ISSN: 1212-7779.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J. Geodesic Mappings and Einstein Spaces. In Geometric methods in Physics, XXX Workshop, Bialoweza, Poland, June 26 to July, 2011. Netherlands: Springer Basel, 2013. p. 331-335. ISBN: 978-3-0348-0447-9.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Využití recyklovaného skla při výrobě sintrovaných desek. Sklář a keramik, 2012, roč. 62, č. 11-12, s. 274-277. ISSN: 0037-637X.
Detail

LAVICKÝ, M.; MASTNÁ, Z. Problematika dřevostaveb s crawl space. In ExFoS 2012, XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: VUT Brno, 2012. s. 230-238. ISBN: 978-80-214-4412-6.
Detail

LAVICKÝ, M. Vady a poruchy způsobené tepelnými mosty. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice: TUKE, 2012. s. 80-88. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

KRUPICOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M. Aplikace separační vrstvy u spřažených dřevobetonových stropů. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 05, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠKOPÁN, M. Šance a hrozby v recyklaci stavebních a demoličních odpadů. In RECYCLING 2012 Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 64-71. ISBN: 978-80-214-4432-4.
Detail

ŠKOPÁN, M. Recyklace a stavebních a demoličních odpadů z pohledu platné legislativy - šance nebo hrozba?. In TOP 2012 - Technika ochrany prostredia. 1. Bratislava: Slovak University of TTechnology Bratislava, 2012. s. 429-438. ISBN: 978-80-227-3723-4.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; BARÁK, L.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P. Influence of Porous Aggregate Content on the Volume Changes of Lightweight Concrete. In VI Konferencja Naukowo-Techniczna: Zagadnienina materiałowe w inżynierii lądowej. Kraków, Polsko: 2011. p. 208-214. ISBN: 978-83-7242-607-9.
Detail

MATĚJKA, L.; MATĚJKA, L. Tepelnoizolačné kompozitné materiály na báze druhotných surovín. Stavebné materiály, 2011, roč. VII., č. špeciál, s. 30-32. ISSN: 1336-7617.
Detail

KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; VRBA, P. Vývoj modulu pružnosti provzdušněného mostního betonu C 30/37. In Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou - CONSTRUMAT 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 221-227. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O. Nový způsob stanovení mrazuvzdornosti betonu s využitím metod pro sledování poruch struktury. Beton TKS, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 56-61. ISSN: 1213-3116.
Detail

STEHLÍK, M. Accelerated carbonation depth test in an atmosphere of 98% C02. Engineering Structures and Technologies, 2011, vol. 3, no. 2, p. 51-55. ISSN: 2029-2317.
Detail

KORJENIC, A.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Development and performance evaluation of natural thermal-insulation materials composed of renewable resources. ENERGY AND BUILDINGS, 2011, vol. 43, no. 9, p. 2518-2523. ISSN: 0378-7788.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BENEŠ, D.; ZACH, J. NDT of LWC with Expanded Clay. In Nondestructive Testing of Materials and Structures. 1. Heidelberg: Springer-RILEM bookseries, 2012. p. 335-340. ISBN: 978-94-007-0722-1.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L. Ověření odolnosti betonů z vápencových cementů vůči agresivním prostředím. In CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Jozef Junák, Nadežda Števulová, Adriana Eštoková, Alena Sičáková. KOŠICKÁ BELÁ: TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, 2011. s. 181-186. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Optimalizace složení surovinové směsi pro výrobu umělých popílkových kameniv. In XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2011. s. 93-97. ISBN: 978-80-87397-06-0.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Artificial aggregate from the different types of fly ash. In New approaches in nimerical analysis in civil engineering. Iasi, Romania: Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2011. p. 93-99. ISBN: 978-606-582-006-7.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Popílky jako surovina nejen pro výrobu umělého kameniva. In Construmat 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 93-97. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Sklosilikátové materiály se zvýšeným obsahem recyklovaného odpadního skla. Realizace staveb, 2011, roč. VI., č. 3, s. 34-37. ISSN: 1802-0631.
Detail

BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové druhy sanačních hmot a jejich vliv na mikrostrukturu betonu. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 128-134. ISSN: 1211-3700.
Detail

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KADLECOVÁ, Z.; STEHLÍK, M. Three NDT Methods for the Assesment of Concrete Permeability as a Measure of Durability. In Nondestructive testing of materials and structures. Rilem Bookseries. Istanbul, Turecko: Springer in RILEM Bookseries, 2012. p. 732-738. ISBN: 978-94-007-0722-1.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. TECHNICKÉ KONOPÍ, ALTERNATIVNÍ PLNIVO CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK. In Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2011. Praha: BETONCONSULT, s.r.o., 2011. s. 143-148. ISBN: 978-80-260-0166-9.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; BARÁK, L.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P. Vliv obsahu pórovitého kameniva na objemové změny betonu. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 10/2011, s. 301-303. ISSN: 1210-4027.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; BARÁK, L.; POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D. Vliv obsahu pórovitého kameniva na pevnostní a přetvárné charakteristiky betonu. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 1/2012, s. 18-21. ISSN: 1210-4027.
Detail

BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Vliv výztuže v ISO nosníku na tepelný tok a vnitřní povrchové teploty. Sborník anotací konference Juniorstav 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 60-60. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. FILLING MATERIALS BASED ON THE TECHNICAL HEMP. In Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. p. 304-310. ISBN: 978-3-937066-21-9.
Detail

KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; POSPÍCHAL, O. Diagnostika a posouzení cihelné klenby pod zámeckým parkem v Moravském Krumlově. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 169-178. ISBN: 978-80-214-4338-9.
Detail

CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O. Možnosti využití ultrazvukové metody pro stanovení pevnosti v tlaku mostního betonu. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 53-60. ISBN: 978-80-214-4338-9.
Detail

DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Zkoušení úletových popílků pro technologii výroby pórobetonu. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 497-503. ISBN: 978-80-214-4338-9.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K. Passportization of ashes for production of porous concrete in the Czech Republic. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Securing a sustainable future, to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland. Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. p. 51-56. ISBN: 978-83-89334-26-4.
Detail

SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HELA, R. Působení agresivního prostředí na vybrané vlastnosti betonu s využitím příměsí. In 8. Konference speciální betony, pohledové a architektonické betony - vysokohodnotné betony - ostatní speciální betony, sborník příspěvků. 1. Praha: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 47-53. ISBN: 978-80-86604-54-1.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; KOUT, P. Využitie technického konope na výrobu izolačných materiálov určených do podláh. Stavebné materiály, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 14-16. ISSN: 1336-7617.
Detail

JURKA, J.; ŠKRAMLIK, J. Designing of floors within rehabilitation of wet masonry. In The 5th International Conference S O L A R I S 2 0 1 1. 2011. Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology, Czech Republic: 2011. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-214-4311-2.
Detail

ŠNIRCH, Z. ZÁVISLOST DEGRADACE SILIKÁTOVÝCH NÁTĚRŮ NA KONSTRUKCI MOSTNÍCH OPĚR A DEGRADACE UMĚLE SIMULOVANÉ. Silnice a železnice, 2011, roč. 6, č. 4/2011, s. 18-22. ISSN: 1801-822X.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Nondestructive integrity testing of sandwiches made of Hurdis ceiling slabs. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2011, vol. 16, no. 4, p. 1-8. ISSN: 1435-4934.
Detail

MANYCHOVÁ, M. Experimental Investigations of Acoustic Emission from the Viewpoint of Its Use to Detecting the Reinforced Concrete Armature. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2010, vol. 15, no. 5, p. 1-8. ISSN: 1435-4934.
Detail

VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P. Programy zkoušení způsobilosti poskytované ÚSZK FAST VUT pro rozvoj zkušebních laboratoří. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost 2011. Brno: VUT FAST, 2011. s. 473-479. ISBN: 978-80-214-4338-9.
Detail

STEHLÍK, M. Testing the strength of concrete made from raw and dispersion-treated concrete recyclate by addition of additives and admixtures. Journal of civil engineering and management, 2013, vol. 19, no. 1, p. 107-112. ISSN: 1392-3730.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. The effect of fluidized fly ash on the properties of dry pressed ceramic tiles based on fly ash - clay body. Ceramics International, 2011, vol. 27, no. 7, p. 2879-2885. ISSN: 0272-8842.
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Novodobé povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Brno: ERA Média, s.r.o., 2011. s. 82-84.
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L. FEA analysis and monitoring of long-term behavior of an insulation block from recycled polymer HDPE. Advanced Materials Research, 2011, vol. 320, no. 320, p. 363-368. ISSN: 1022-6680.
Detail

PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Matematické modelování a experimentální testy pro navrhování moderních schodišť. Stavebnictví, 2011, roč. V, č. 09/2011, s. 42-47. ISSN: 1802-2030.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; REMEŠ, H.; KOLÁŘ, J. Hmoty pro ETICS se zvýšenou odolností vůči působení vyšších teplot. In Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 197-202. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J. Studium chování pórobetonu po zabudování do konstrukce z tepelně-vlhkostního hlediska. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Analysis of long-term bahavior of an insulation block from recycled HDPE by compress loading. In ENGINEERING MECHANICS 2011 - 17th INTERNATIONAL CONFERENCE. 1. Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague: Institute of Thermomechanics, 2011. p. 383-386. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; KALUŽOVÁ, A.; MATĚJKA, L.; DOSTÁLOVÁ, D.; POSPÍŠIL, T. Development of thermal insulation composite material from recycled polymer and recycled glass. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 487, p. 701-705. ISSN: 1022-6680.
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Design details of low-energy and passive houses using composites from waste raw materials. David Publishing Company, 2011, vol. 5, no. 5, p. 440-453. ISSN: 1934-7359.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; KOTOUČEK, M. Thermal Insulation Silica Bricks, Production, Properties and Application. In Sborník konference. Praha: Czech Silicate society, 2011. p. 39-47. ISBN: 978-80-02-02309-8.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P.; LANG, K. Insulating Silica, Production, Properties and Fields of Application. INTERCERAM, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 124-127. ISSN: 0020-5214.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P. Isolační dinas; výroba, vlastnosti a použití. Sklář a keramik, 2011, roč. 61, č. 3,4, s. 55-59. ISSN: 0037-637X.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Mineralogické složení žárovzdorných jílů. In CONSTRUMAT 2011 ZBORNÍK príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2011. s. 137-144. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

REMEŠ, H.; ŽIŽKOVÁ, N. Vliv klimatických podmínek při provádění ETICS na soudržnost základní vrstvy. In Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 168-171. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Popílky jako kvalitní surovina pro stavební hmoty. Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2011. s. 15-15. ISSN: 1212-7779.
Detail

MELICHAR, T.; PROCHÁZKA, D. Studium vlivu jemnozrnných příměsí z alternativních zdrojů na fyzikálně-mechanické parametry HSC. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 6/2011, s. 46-53. ISSN: 1213-3116.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Hodnocení pevnosti v tlaku vysokohodnotných betonů odrazovými tvrdoměry. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 6, s. 58-61. ISSN: 1213-3116.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. K problematice určování pevnosti betonu v konstrukci z rychlosti šíření ultrazvukového impulsu podle ČSN EN 13791. Beton TKS, 2012, roč. 11, č. 6, s. 80-83. ISSN: 1213-3116.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Lehké umělé kamenivo ze spékaných popílků. Odpadové fórum, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 21-22. ISSN: 1212-7779.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Influence of Surface Preparation Method on the Concrete Rebound Number obtained from Impact Hammer Test. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2011, vol. 16, no. 12, p. 1-6. ISSN: 1435-4934.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Technické konopí, plnivo nenosných výplňových hmot pro svislé a vodorovné konstrukce. In Sanace a rekonstrukce staveb 2011. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2011. s. 218-222. ISBN: 978-80-02-02344-9.
Detail

MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÝ, M.; HROMÁDKA, V. Náklady životního cyklu stavby. 2011. 2011. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011. 125 s. ISBN: 978-80-7204-762-8.
Detail

MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J. Stanovení ušlého zisku zhotovitele nedokončené stavební zakázky. Soudní inženýrství, 2012, roč. 22, č. 5-6, s. 236-239. ISSN: 1211-443X.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Posouzení lomových odprašků jako taviva pro keramickou technologii. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 9, s. 283-287. ISSN: 1210-4027.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vysokohodnotné umělé kamenivo pro sanační betony. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2011. 1. Praha: WTA CZ, 2011. s. 73-76. ISBN: 978-80-02-02344-9.
Detail

DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K. Možnosti přípravy alfa sádry v roztocích chloridových solí. In CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, 2011. s. 200-205. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D. Theoretical background of gypsum dehydration to alpha-gypsum in chloride solution. Chemické listy. Brno: Brno University of technology, 2011. p. 926-926. ISSN: 0009-2770.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J. On fundamental equations of geodesic mappings and their generalizations. Journal of Mathematical Sciences, 2011, vol. 174, no. 5, p. 537-554. ISSN: 1072-3374.
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. The monitoring of the state of reinforced concrete lining of tunnels exposed in aggressive conditions and prediction of its next life. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol. 2010, no. 58, p. 124-130. ISSN: 2010-376X.
Detail

DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 58, p. 879-882. ISSN: 2010-376X.
Detail

ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R. The influence assessment of building materials contamination by petroleum products with the help of physicochemical analysis. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 58, p. 726-731. ISSN: 2010-376X.
Detail

DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2011, vol. 2011, no. 58, p. 879-882. ISSN: 2010-3778.
Detail

ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; NEVAŘIL, A. Regulace vývinu hydratačního tepla při betonáži velkoobjemových celků. In X. odborna konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin, MALTOVINY 2011. 1. VUT v Brně: VUT v Brně, 2011. s. 122-128. ISBN: 978-80-214-4372-3.
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I.; ŠŤASTNÍK, S.; NOVOTNÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro sledování šíření vlhkosti v pórovitých hmotách. 17212, užitný vzor. Praha (2007)
Detail

ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠŤASTNÍK, S.; MOUDRÝ, I.; Vysoké učení technické v Brně: Einrichtung zur Ermitlung der Feuchtigkeitsbewegung in Porösen Material. 202007008307.6, užitný vzor. München (2008)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně, FAST, PST: Izolační blok pro přerušení tepelného mostu v patě zdiva. 18118, užitný vzor. Česká republika (2007)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně, FAST PST: Osazovací rám. 17687, užitný vzor. česká republika (2007)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně, FAST, PST: Urkunde uber die Eintragung des Gebrauchsmuster. 008352.1, užitný vzor. Mnichov (2007)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Kompozitní plast. 19489, užitný vzor. Praha (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Izolační blok pro přerušení tepelného mostu v patě zdiva. 301069, patent. Praha (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Osazovací rám. 300586, patent. Praha (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Der Blendrahmen. EP 1918500, patent. München (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Dämblockelelement zur Unterbrechung von Wärmebrücken im Fussbereich des Mauerwerks. EP 1918471, patent. München (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Der Blendrahmen. 50 2007 000 449.9, patent. München (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Osadzovací rám. 1 918 500 T2, patent. Banská Bystrica (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Der Blendrahmen. 01918500, patent. Bern (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Der Blendrahmen. 1 918 500, patent. Wien (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Blind frame. 1 918 500, patent. Tastrup (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: 1 918 500 2009:21, patent. Stockholm (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Blank cadre fenetre. 1 918 500, patent. Paris (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Blind frame. GB-EP 1 918 500, patent. London (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Kombinovaný nástroj pro ohřev a lisování. 20207, užitný vzor. Praha (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; Ústav pozemního stavitelství: Dämmblockelement zur unterbrechnung von Wärmebrücken im Fusbereich des Mauerwerks. Nr. 20 2007 012 811.8, užitný vzor. Německo (2008)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Zatěžovací stolice pro dlouhodobé sledování deformačních vlastností s konstantním přítlakem. 19216, užitný vzor. Česká republika (2009)
Detail

CIKRLE, P.; ADÁMEK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno: Přípravek k měření průhybu betonového trámce. 20066, užitný vzor. Praha (2009)
Detail

ADÁMEK, J.; ŽÍTT, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno: Přípravek k měření dotvarování betonového trámce tlakem. 20113, užitný vzor. Praha (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Blind frame. 1 918 500, patent. Hague (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Ościežica ślepa. EP 1 918 500 B1, patent. Warsawa (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Slepi okvir. 1 918 500, patent. Ljubljana (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Tepelně izolační kompozitní plast. 20388, užitný vzor. Praha (2009)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. EP 2078948, patent. München (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Izolačný blok na prerušenje tepelného mosta v pätě muriva usporjadaný medzi základom a stenou budovy. 1 918 471, patent. Banská Bystrica (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Dämblockelelement zur Unterbrechung von Wärmebrücken im Fussbereich des Mauerwerks. 01918471, patent. Bern (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Dämblockelelement zur Unterbrechung von Wärmebrücken im Fussbereich des Mauerwerks. E 438.767, patent. Wien (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Isolationsblokelement til afbrydelse afkuldebroer i overgang som radet mellem en vaeg og fundament. DK/EP 1918471 T3, patent. Tastrup (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Isoleringsblockelement för brytning av värme bryggor i fotomradet av ett murverk. 1 918 471 2009:43, patent. Stockholm (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Block d'isolation pour interrompre des thermiques dans la zone de transition entre un mur et une fondation. 07017836.3 (1 918 471), patent. Paris (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Dämblockelelement zur Unterbrechung von Wärmebrücken im Fussbereich des Mauerwerks. GB-EP 1 918 471, patent. London (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Kozijn voor bevestiging als opvulling van openingen van een gebouw. 1 918 500, patent. Rijswijk (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Dämblockelelement zur Unterbrechung von Wärmebrücken im Fussbereich des Mauerwerks. 50 2007 001 237.8-08, patent. München (2009)
Detail

ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I.; ŠŤASTNIK, S.; NOVOTNÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob sledování šíření vlhkosti v pórovitých hmotách a zařízení k jeho provádění. 301475, patent. Praha (2010)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Insulation block element for interrupting thermal bridges in the transition area between a wall and a foundation. 1 918 471, patent. Hague (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Blokowy element izolacyjny do przerywania mostków cieplnych w obszarze przejściowym pomiedzy ściana i fundamentem. EP 1 918 471 B1, patent. Warsawa (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Iolacijski blok za prekinitev termicnih mostov v prehodnem področju mez steno in temeljem. 1 918 471, patent. Ljubljana (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; VUT v Brně: Isolatieblok voor het onderbreken van een varmtebrug in het onderste gebied van een gemetselde muur. E1918471, patent. Rijswijk (2009)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Deska izolačního bloku. 34764, průmyslový vzor. Praha (2010)
Detail

MATĚJKA, L.; ŠINOGL, J.; PĚNČÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Osazovací rám. 34765, průmyslový vzor. Praha (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Za'tažovací stolica na dlouhodobé sledovanie deformačných vlastností s konštantným prítlakom. EP 2 078 948 B1, patent. Banská Bystrica (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialedeformeringsprovestand for langtidsovervagning af deformeringskarakteristika under konstant tryk. 08018713.1 EP 2078948, patent. Tästrup (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialu deformacijas izmeginajumu stends deformacijas raksturojumu ilgstošai kontrolei zem pastaviga spiediena. 2078948, patent. Riga (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialdeformationsprüfstand für die langfristige überwachung der deformationseigenschaften unter konstanten druck. EP 2 078 948 B1, patent. Wien (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materiaaldeformatietestbank voor Iange-termijn bewaking van deformatiekarakteristieken onder constante druk. 2-078-948, patent. Brussel (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialdeformationsteststativ för langvaring övervakning av deformationskarakteristika under konstant tryck. 2078948 2010:15, patent. Stockholm (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. EP UK 2078948, patent. Newport (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. 60 2008 000 488.0-08, patent. München (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Stanowisko do badania odksztalcen materialow przeznaczone do dlugotrwalego monitorowania charakterystyk od ksztalcen pod stalym obciazeniem. EP 2 078 948 B1, patent. Warszawa (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Naprava za priezkušanje deformacij materiala pri dolgotrajnem nadziranju karakteristik deformacij pod nespremenljivim tlakom. 2 078 948, patent. Ljubljana (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. E2078948, patent. Rijswijk (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. 2078948, patent. Paris (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Material deformation testing stand for the long-term monitoring of deformation characteristics under constant pressure. 2078948-IE, patent. Kilkenny (2010)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Materialdeformationsprüfstand für die langfristige Überwachnung der Deformationseigenschaften unter konstantem Druck. 2 078 948, patent. Bern (2010)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KUČERA, J.; Vysoké učení technické v Brně: Lisovací forma k výrobě kompozitních izolačních desek pro izolační blok. 21554, užitný vzor. Praha (2010)
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro měření poměrných přetvoření betonu a cementových kompozitů. 21600, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.; Vysoké učení technické v Brně: Zatěžovací stolice pro dlouhodobé sledování deformačních vlastností s konstantním přítlakem. 301364, patent. Praha (2009)
Detail

ADÁMEK, J.; ŠEFC, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro měření tlakového dotvarování betonu. 21757, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KUČERA, J.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob výroby izolačních desek pro izolační blok z kompozitního materiálu a lisovací forma k jeho výrobě. 302658, patent. Praha (2011)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; KUČERA, J.; Vysoké učení technické v Brně: Koextruzní penetrační linka pro výrobu vysoce plněných kompozitních desek. 22361, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; ZLÁMAL, P.; KALIVODA, K.; NOVÁK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro výrobu alfa-sádry. 22623, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; VUT Brno: Hydraulické pojivo na bázi fluidních popílků. 22922, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Tepelně izolační kompozitní plast. 302851, patent. Praha (2011)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Rám se zatěžovacími vysokotlakými vaky. 302970, patent. Praha (2011)
Detail

MATĚJKA, L.; SMOLKA, R.; Brno University of Technology: Support structures for a doors threshold. EP 2 159 364 B1, patent. Munchen (2012)
Detail

Verfahren zur Ermittlung der Feuchtigkeitsbewegung in porösen Stoffen und Vorrichtung zu derer Durchführung. 07017835.5, patent. SRN Mnichov
Detail

DROCHYTKA, R.: EkoFIX S11; Suchá lepící a stěrková hmota EkoFIX S11. D243. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.: EkoInjekt S20; Injektážní hmota EkoInjekt S20. D243. (funkční vzorek)
Detail

BROŽOVSKÝ, J.: metodika hodnocení odolnosti; Metodika hodnocení odolnosti vysokohodnotých betonů. D234. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.: Keramalt JR22; Keramalt JR 22 - omítka jádrová ruční. D240. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.: Betony pev.třídy C30/37; Betony pevnostní třídy C 30/37 pro expoziční třídy XF2 až XF4. D237. (funkční vzorek)
Detail

SOKOLÁŘ, R.: Pálená střešní krytina; Pálená střešní krytina. D235. (funkční vzorek)
Detail

SOKOLÁŘ, R.: mrazuvzdorná obkladačka; Mrazuvzdorná keramická pórovinová obkládačka skupiny B III. D235. (funkční vzorek)
Detail

SOKOLÁŘ, R.: Lehčený šamot; Lehčený šamot - tvarový žárovzdorný tepelně izolační materiál. D235. (funkční vzorek)
Detail

ŠŤASTNÍK, S.: Supertherm TO extra; Suchá omítková směs Supertherm TO extra. D237. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.: Dřevopilinový plast. kompozit; Dřevopilinový plastový kompozit, lisovaný. D231a. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.: Dřevotřískový plas. kompozit; Dřevotřískový plastový kompozit, lisovaný. D231a. (funkční vzorek)
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F.: Cementokonopná deska; Cementokonopná deska. D241. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.: Stříkaná malta; Stříkaná malta. D231a. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

ADÁMEK, J.: metodika měření; Upřesnění metodiky měření vzduchové propustnosti hutných lehkých a obyčejných betonů metodou TPT. E1 225. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

CIKRLE, P.: metodika přetvárných vlastn.; Metodika pro zjišťování přetvárných vlastností vláknobetonu po vzniku trhliny. E1 109. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

VYMAZAL, T.: Metodika vzorkování; Metodika statistického vzorkování pro nové stavební výrobky. E1 111. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.: Anhydritový potěr; Anhydritový potěr. D240. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.: Provzdušněný beton; Provzdušněný beton s rychlým náběhem pevností pro výrobu prefabrikátů. D237. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.: NiveFORM 20V1; NiveFORM 20V1. D234. (funkční vzorek)
Detail

SOKOLÁŘ, R.: Keramický interiérový obklad; Keramické interiérová obkládačka skupiny BIII vyrobená rychlovýpalem. D235. (funkční vzorek)
Detail

ŠŤASTNÍK, S.: Tvarovky; Tvarovky pro zdění na bázi technického konopí. D239. (funkční vzorek)
Detail

BROŽOVSKÝ, J.: betony s metakaolinem; Vysokohodnotné betony s metakaolinem. D237. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.: Lehký samozhutnitelný beton; Lehký samozhutnitelný beton pro monolitické kontrukce. D237. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.; ZACH, J.: Penetrometr; Penetrometr. D237. (prototyp)
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: Kompozitní geopolymer; Geopolymerní matrice s využitím druhotných surovin pro kompozitní materiál odolný vůči působení vysokých teplot. D236. (funkční vzorek)
Detail

ADÁMEK, J.: LC 40/44-D1,8; lehký beton pevnostní třídy LC 40/44-D1,8. SZK. (funkční vzorek)
Detail

ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.: Metodika poruch; Metodika sledování poruch vnitřní struktury zmrazovaných betonů - zkouška na trámci. SZK. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ADÁMEK, J.; VYMAZAL, T.: Metodika vzorkování; Metodika statistického vzorkování pro nové stavební výrobky. SZK. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

DROCHYTKA, R.: Výpočet nákl. život. cyklu; Metodika pro výpočet nákladů životního cyklu stavebního objektu. THD. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: OR01; Osazovací rám. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: IB01; Izolační blok. VUT v Brně, FAST, STM. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KP_DP01; Kompozitní plast s dřevěnými pilinami. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KP_VS01; Kompozitní plast s kyselým vulkanickým sklem. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KP_SJ01; Kompozitní plast s expandovaným slinutým jílem. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KP_VSSJ01; Kompozitní plast s kyselým vulkanickým sklem a expandovaným slinutým jílem. VUT v Brně, FAST, PST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.: KOVOHB_08102101; Zatěžovací stolice pro dlouhodobé sledování deformačních vlastností s konstantním přítlakem. Česká republika. (poloprovoz)
Detail

ONDRÁČEK, M.; HELA, R.: HSC; Vysokopevnostní beton určený pro výrobu monolitických konstrukcí. D265. (ověřená technologie)
Detail

HELA, R.; ZACH, J.: Dynamon NRG; Technologie využití superplastifikačních přísad řady Dynamon NRG pro výrobu prefabrikovaného betonu. Ústav THD. (ověřená technologie)
Detail

MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÝ, M.; MENŠÍK, M.: EKR_model; Náklady životního cyklu budovy. http://www.fce.vutbr.cz/ekr_model. URL: http://www.fce.vutbr.cz/ekr_model. (software)
Detail

SOKOLÁŘ, R.: taška; Pálená střešní taška - nová receptura. D235. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.: Geopolymerní matrice; Geopolymerní kompozit s jemnozrnnou matricí odolný vyšším teplotám. D 236. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.: AAS beton; Beton na bázi geopolymeru odolný vyšším teplotám. D 236. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

ONDRÁČEK, M.; HELA, R.: UHSC; Vysokopevnostní beton určený pro výrobu transportbetonu. D265. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.: SL 11P 115; tepelně izolační šamotový materiál. D235. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.: CRT sklosilikát; Sklosilikátový prvek z recyklovaného obrazovkového skla. Laboratoř VUT FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.; HUBÁČEK, A.: ASCC; Provzdušněný samozhutnitelný beton pro výrobu transportbetonů. D265. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

ŠŤASTNÍK, S.: Focení mikroskopem; Fotogrammetrická metoda pro stanovení objemových změn staviv. D239. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

ŠŤASTNÍK, S.: Vytápěnápodlaha; Skladebné uspořádání materiálových vrstev vytápěné podlahy s využitím recyklátů s nízkou energetickou náročností. budoiva D, místnost D239. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.: AAS kompozit; Technologie využití jemnozrnné geopolymerní matrice pro kompozitní materiál s vyšší odolností vůči působení vysokých teplot. D267. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
Detail

ROVNANÍK, P.: SYLIVA; Syntetický litografický vápenec. chrám sv. Mikuláše, Znojmo. URL: http://www.fce.vutbr.cz/che. (funkční vzorek)
Detail

ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.: AAS-EP; Materiál pro výrobu požárně odolných stavebních prvků. FAST VUT v Brně Ústav chemie Žižkova 17, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/che. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J.: Návrh panelu CORPTUS panel; Design of CORPTUS panel. D243, laboratoře VUT FAST. (funkční vzorek)
Detail

FUCIMAN, O.; MATĚJKA, L.; REMEŠ, M.: Interaktirní stavební tabulky; Interaktivní stavební tabulky materiálů a výrobků z druhotných surovin. http://ps1.fce.vutbr.cz/recyklaty. URL: http://ps1.fce.vutbr.cz/recyklaty. (software)
Detail

BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BR012009; Beton s přídavkem kalů z propírky drobného kameniva. VUT-THD. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.: SRV1; Solidifikační receptura pro nebezpečný odpadu katalog. č. 190811 umožňující uložení na skládku typu S-OO. D134. (ověřená technologie)
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: Výplňová hmota; Výplňová hmota na bázi technického konopí. D 241. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J.: Technologie CORPTUS; Technology for placement CORPTUS panels into railtrack tunels. D231d. (ověřená technologie)
Detail

ZACH, J.; HELA, R.: Stanoveni konzistence betonu; Metodika stanovení konzistence čerstvého betonu pomocí penetrační jehly. THD. (ověřená technologie)
Detail

ZACH, J.: Pazdero-konopná deska; Pazdeřo-konopná izolační deska. Laboratoř VUT FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

LAVICKÝ, M.: 238 typ B; Keramicko betonový překlad typu B. HELUZ, Dolní Bukovsko. (ověřená technologie)
Detail

LAVICKÝ, M.: 238 typ DV; Keramicko-betonový překlad typu DV. HELUZ, Dolní Bukovsko. (ověřená technologie)
Detail

LAVICKÝ, M.: 238 typ ST; Keramicko-betonový překlad typu ST. HELUZ, Dolní Bukovsko. (ověřená technologie)
Detail

PĚNČÍK, J.; MATĚJKA, L.; ŽÍTT, P.: ZZsHS_01; Zatěžovací zařízení s trvale působící hydraulickou soustavou. VUT v Brně, FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: ZZsVV_01; Rám se zatěžovacími vysokotlakými vaky. VUT v Brně, FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.: KNpOL_01; Kombinovaný nástroj pro ohřev a lisování. VUT v Brně, FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/pst. (funkční vzorek)
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; ŘEZNÍK, B.: imitace cihelného střepu; Směs pro doplňky cihelných prvků na historických stavbách. FAST VUT v Brně, Ústav chemie, Žižkova 17, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/che. (funkční vzorek)
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.: stabilizát; Matrice pro stabilizaci/solidifikaci olovnatých iontů. FAST VUT v Brně, Ústav chemie, Žižkova 17, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/che. (funkční vzorek)
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.: Odolný stříkaný beton; Stříkaný beton odolný vůči chemicky agresivním prostředím. VUT FAST v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K.: Light ETICS; Technologie výroby lehčené lepicí a stěrkové hmoty určené pro ETICS. THD. URL: http://www.stomix.cz. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; CHLACHULOVÁ, L.: Hydroizolace; Technologie výroby polymerem modifikované hydroizolační stěrky. THD. URL: http://www.stomix.cz. (ověřená technologie)
Detail

SOKOLÁŘ, R.: taška; Ražená střešní taška s využitím druhotné suroviny. cihelna Šlapanice. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; NOVÁČEK, J.; VALA, J.; KOPKÁNĚ, D.: Omítka 094; Sanační omítka tepelně izolační 094. Laboratoř VUT FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.: Gama SR; Technologie výroby polymerních ochranných vrstev. Veveří 95 D231d. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.: Gama SR21; Technologie výroby polymerních abrazivních povrchů s výraznou proti skluznou úpravou. Veveří 95, Brno D231d. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B.; BYDŽOVSKÝ, J.: SRR1; Technologie solidifikace pro sypký nebezpečný odpadu katalog. č. 190813 umožňující uložení na skládku typu S-OO. D134. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B.; BYDŽOVSKÝ, J.: SRL1; Solidifikační technologie pro sypký nebezpečný odpad katalog. č. 070710 s cílem uložení solidifikátu na skládku typu S-OO2. D134. (ověřená technologie)
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.: AAS; Technologie výroby kompozitního materiálu s alkalicky aktivovanou matricí na bázi strusky s odolností vůči působení vyšších teplot. D 236. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.: sklosilikát s příměsí CRT; Sklosilikátová deska složená z borosilikátové a recyklované obrazovkové skloviny. Laboratoř VUT FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.: Sintrace sklosilikátů s CRT; Sintrace sklosilikátových materiálů s využitím recyklované obrazovkové skloviny. Laboratoř VUT FAST. (ověřená technologie)
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.: Ohnivzdorný geopolymer; Technologie výroby kompozitního materiálu s alkalicky aktivovanou matricí na bázi strusky s odolností vůči působení vyšších teplot. Prefa a.s., Brno. (ověřená technologie)
Detail

HELA, R.; PŘIKRYL, J.: Samočistící dlažby; Technologie výroby dlažebních prvků s využitím samočisticích a fotokatalytických vlastností. Presbeton Bystrovany. (ověřená technologie)
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; POSPÍCHAL, O.: SOP 01/09; Standardní operační postup pro stanovení smršťování a nabývání betonu. VUT FAST v Brně, ÚSZK. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T.: SOP 02/09; Standardní operační postup pro přepočet hodnoty součinitele vzduchové propustnosti vzhledem k aktuální vlhkosti. VUT FAST v Brně, ÚSZK. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: Výplňová hmota; Výplňová hmota pro svislé konstrukce na bázi technického konopí. D 241. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

SOKOLÁŘ, R.: obkládačka; Glazovaná keramická interiérová obkládačka na bázi kalu z praní kameniva. Veveří 95, brno. (funkční vzorek)
Detail

ŠNIRCH, Z.; BYDŽOVSKÝ, J.: V5R; Silikátový paropropustný nátěr V5R. Laboratoře THD, FAST VUT Brno. (funkční vzorek)
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.: funkcni vzorek 3; Mechanický držák pro uchycení snímače AE se závitem při měření betonových vzorků standardních rozměrů. VUT FAST UFYZ http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/pazdera/Mech_drz.pdf. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/pazdera/Mech_drz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.: Izolace z měkkých vláken; Měkká izolační rohož na bázi přírodních vláken. Canabest s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

LAVICKÝ, M.: CNt-H; Cihelná tvarovka CNt-H. KM Beta a.s. Dolní Valy 267/2 695 01 Hodonín IČ: 253 165 83. (ověřená technologie)
Detail

LAVICKÝ, M.: nosník KM Beta HURDIS 270; Keramicko betonový nosník KM Beta HURDIS2. KM Beta a.s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín, IČO: 25316583. (prototyp)
Detail

LAVICKÝ, M.: Strop KM Beta HURDIS; Keramicko betonová stropní konstrukce KM Beta HURDIS2. KM Beta a.s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín, IČO: 25316583. (prototyp)
Detail

PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, T.: SR 21 výrazně protiskl, mokrý; Gama SR21 W. D231d. (funkční vzorek)
Detail

PETRÁNEK, V.; MELICHAR, T.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROS, A.: SR W prostiskluz, uklízení; LEIF SR 102-1W. D231d. (funkční vzorek)
Detail

PETRÁNEK, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; KOSÍKOVÁ, A.: FS suché, 1 mm; LEIF FS 130-1. D231d. (funkční vzorek)
Detail

PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.: FS 1mm, mokrý; LEIF FS 102-1W průmyslová podlaha. D231d. (funkční vzorek)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.: Alfa sádra NaCl; Na Alfa gyps G 20 - Alfa sádra připravená v roztoku NaCl. D235. (funkční vzorek)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.: Alfa sádra NaCl x KCl; NaK Alfa gyps G25 - Alfa sádra připravená ve směsném roztoku NaCl x KCl. D235. (funkční vzorek)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.: M 2,5 Keramalt; Zdicí malta M 2,5 Keramalt. D235. (funkční vzorek)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.: Keraom FBC; Suchá omítková směs Keraom FBC. D235. (funkční vzorek)
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J.: funkcni vzorek 2; Magnetický držák pro magnetické uchycení snímače AE na kovovou formu při tuhnutí betonu. VUT FAST UFYZ http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/pazdera/Magn_drz_forma%281%29.pdf. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/pazdera/Magn_drz_forma%281%29.pdf. (funkční vzorek)
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.: SL10P-115; Tepelně izolační šamotový materiál. D235. (funkční vzorek)
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.: S14_190811_15%; Solidifikát z nebezpečného odpadu 190811 s obsahem sušiny 15 %hm. Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců laboratoře ústavu Veveří 331/95 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

MARKOVÁ, L.; MENŠÍK, M.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.: EKR_SB; Společenský benefit při výstavbě budov. http://www.fce.vutbr.cz/ekr_sb/. URL: http://www.fce.vutbr.cz/ekr_sb/. (software)
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.: Stříkaný beton Sulres; Stříkaný beton odolný vůči působení síranových prostředí. VUT FAST v Brně. (funkční vzorek)
Detail

ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.: Beton s nízkým hydr. teplem; Metodika návrhu betonu s nízkým vývinem hydratačního tepla. THD. (ověřená technologie)
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: AAM; Technologie výroby kompozitního materiálu s alkalicky aktivovanou matricí s metakaolínem, mikromletým vápencem a s přídavkem polypropylenových vláken, s odolností vůči působení vyšších teplot. D206. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: AAM-LV; Technologie výroby kompozitního materiálu s alkalicky aktivovanou matricí s metakaolínem, mikromletým vápencem, s lehkým pórovitým kamenivem a s přídavkem polypropylenových vláken, s odolností vůči působení vyšších teplot. D 206. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
Detail

PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.: funkcni vzorek 1; Magnetický držák pro mechanické uchycení piezoelektrického snímače AE. VUT FAST UFYZ http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/pazdera/Magn_drz(1).pdf. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/pazdera/Magn_drz(1).pdf. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.: Sklosilikát CRTP016; Sklosilikátová deska CRTP016. Laboratoř VUT, FAST, THD, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.: M-WPC; Modifikovaný kompozitní dřevoplastový dílec pro vnější obklady. D231a. (ověřená technologie)
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; VALA, J.; NOVÁČEK, J.; KOPKÁNĚ, D.: drolenka; Podkladní podlahový a výplňový tepelně izolační drolenkový beton na bázi odpadního pěnového polystyrénu. VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav THD, místnost D239. (funkční vzorek)
Detail

BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BRO1-2010; Beton s přídavkem jemně mletého cihelného střepu. THD-VUT FAST. (funkční vzorek)
Detail

BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BRO2-2010; Beton s bezsádrovcovým cementem odolný proti rozmrazovacím chemickým látkám a klimatickým vlivům v počátečním období zrání. THD-VUT-FAST. (funkční vzorek)
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.: LAC 6/1,0; Lehký tepelně izolační beton. D 151. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.: LK+cem; Lehké kamenivo obalené cementem. D151. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BR012011; Cementy pro zdění s odprašky ze zpracování kameniva. VUT-FAST-THD. (funkční vzorek)
Detail

BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BR022011; Jemnozrnný beton na bázi bezsádrovcového cementu s vysokými počátečními pevnostmi. VUT-FAST-THD. (funkční vzorek)
Detail

SOKOLÁŘ, R.: cihla; Lícová cihla klinker na bázi kalu z praní křemnného písku. Veveří 95, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; HROMÁDKA, V.; HRABINCOVÁ, D.; PUCHÝŘ, B.; HANÁK, T.: Metodika JMK; Metodická doporučení pro sjednocení kvalifikačních a hodnotících kritérií pro veřejné zakázky na stavební práce. http://www.krajbezkorupce.cz/Articles/806-2-Metodika+VUT.aspx. URL: http://www.krajbezkorupce.cz/Articles/806-2-Metodika+VUT.aspx. (produkt převzatý do dokumentů státní/veřejné správy)
Detail

VÁLEK, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: AAM-LV, AAM-LV-11; Technologie výroby lehkého betonu s alkalicky aktivovanou matricí a rozptýlenou výztuží odolného vysokým teplotám a agresivním prostředím. D 206. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.: Unimix; Unimix. D231. (funkční vzorek)
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; ŘEZNÍK, B.: S5NC; Směs pro výrobu nepálených stavebních prvků. Z357. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.: ASM9 sklosilikát; Sklosilikátová deska ASM9. Laboratoř VUTFAST. (funkční vzorek)
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: Výplňová hmota; Výplňová hmota pro svislé a vodorovné konstrukce na bázi technického konopí a hydraulických pojiv. D 241. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.: S1; Technologie solidifikace pro nebezpečný odpadu katalog. č. 190811 umožňující využití solidifikátu na povrchu terénu. D134. (ověřená technologie)
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M.; SMUTNÝ, J.: funkcni vzorek 4; Impact echo budič. Funkční vzorek je umístěn na VUT FAST UFYZ. http://fyzika.fce.vutbr.cz/userfiles/6310260858/files/IE_budic.pdf. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/userfiles/6310260858/files/IE_budic.pdf. (funkční vzorek)
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.: T-Firex; Stříkaný beton T-Firex. VUT FAST v Brně. (funkční vzorek)
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.: S-Meta; Správková malta s geopolymerní matricí S-Meta. VUT FAST v Brně. (funkční vzorek)
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.: funkcni vzorek 5; Nádrž pro měření za konstantní teploty. Ustav fyzika, Fakulta stavebni, Vysoke uceni technicke v Brne Laborator. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/userfiles/6310260858/files/AE_komora%281%29.pdf. (funkční vzorek)
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L.: Funkcni vzorek 6; Vlnovod pro měření akustickou metodou betonového vzorku. Funkční vzorek je umístěn na VUT FAST UFYZ.. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/userfiles/6310260858/files/IE_vlnovod%281%29.pdf. (funkční vzorek)
Detail

LAVICKÝ, M.: VP překlady SENDWIX 2DF; Vápenopískové překlady SENDWIX 2DF. KMBeta, Hodonín IČO: 253 16 583. (prototyp)
Detail

LAVICKÝ, M.: VP překlad SENDWIX 6DF; Vápenopískový překlad SENDWIX 6DF. KM Beta, Hodonín, IČO: 253165 83. (prototyp)
Detail

LAVICKÝ, M.: VP překlad SENDWIX 8DF; Vápenopískový překlad SENDWIX 8DF. KM Beta, Hodonín, IČO:253165583. (prototyp)
Detail

kolektiv: VIII. Konference – Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč (16.06.2004)
Detail

kolektiv: JUNIORSTAV 2004, 6. Odborná konference doktorského studia. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební (04.02.2004)
Detail

kolektiv: Modern Building Materials, Structures and Techniques, 8th International Conference. Vilnius, Lithuania (19.05.2004)
Detail

kolektiv: ENERGODOM 2004. Zakopane (11.10.2004)
Detail

kolektiv: X. medzinárodná konferencie o stavebných materiáloch Construmat 2004. Lesnica (15.09.2004)
Detail

kolektiv: EXPERIMENT 2004. Brno (14.10.2004)
Detail

kolektiv: Tepelná ochrana budov 2005. Vysoké Tatry – Štrbské pleso (14.04.2005)
Detail

kolektiv: CONSTRUMAT 2005. Rajecké Teplice (21.09.2005)
Detail

kolektiv: 27.konference Sanace a rekonstukce staveb, Brno 2005. Brno (02.11.2005)
Detail

kolektiv: Concrete repair, Rehabilitation, and Retrofitting 2005. Cape Town (21.11.2005)
Detail

kolektiv: Maltoviny 2005, IX. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin. VUT FAST Brno (15.12.2005)
Detail

Kolektiv: Odpadové fórum 2006. Milovy (26.04.2006)
Detail

KOLEKTIV, S.: X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč (30.05.2006)
Detail

KOLEKTIV, S.: The 6th International Symposium on Cement and Concrete; CANMET/ACI International Symposium on Concrete Technology for Suistainable Development. Xi AN (19.09.2006)
Detail

HROMÁDKA, V., MARKOVÁ, L.: Advances in Civil Engineering. Istanbul (11.10.2006)
Detail

DROCHYTKA, R.: QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY 2006. Levoča (17.10.2006)
Detail

MATĚJKA, L.: Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. VUT FAST Ústav Pozemního stavitelství (22.02.2006)
Detail

MATĚJKA, L.: Dřevostavby. Volyně (12.04.2006)
Detail

MATĚJKA, L.: Strategie a koncepce bydlení: metody a instrumenty. Brno (26.04.2006)
Detail

Lidé, stavby a příroda. Brno (15.11.2006)
Detail

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J., BYDŽOVSKÝ, J., NOVOTNÝ, M., ROVNANÍKOVÁ, P.: Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Praha (14.11.2006)
Detail

MATULOVÁ, P., DROCHYTKA, R.: Injektáž betonu a zdiva. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00 Brno (07.12.2006)
Detail

FOJTÍK, T.: III. Měždunarodnaja naučno-praktičeskaja Internet konferencija Sostojanie sovreměnnoj strojitělnoj nauki. Poltava (12.05.2005)
Detail

MATĚJKA, L.: Dřevostavby. Volyně (04.04.2007)
Detail

International Symposium Compunational Civil Engineering 2007. Iasi (25.05.2007)
Detail

BROŽOVSKÝ, J.: The Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cap Town (10.09.2007)
Detail

BROŽOVSKÝ, J., ŠKOPÁN, M.: recykling 2007. Brno (22.03.2007)
Detail

FLORIAN, A.: Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. VUT FAST Ústav Pozemního stavitelství (29.10.2007)
Detail

BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J.: IV Conferencia Panamericana for Non destructive Testing. Buenos Aires (22.10.2007)
Detail

MATERNA, A., KLEČKA, T., SOLAŘ, J., DROCHYTKA, R.: Sanace a rekonstrukce staveb 2007. Ostrava (24.10.2007)
Detail

Asia-Pacific Conference on FRP in Structures APFIS 2007. Hong Kong (12.12.2007)
Detail

BROŽOVSKÝ, J., ABAKUMOV, V.: 9TH International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques - Selected papers. Vilnius, Litevská republika (16.05.2007)
Detail

DROCHYTKA, R., NEVŘIVOVÁ, L.: CONSTRUMAT 2008 - Konference o stavebních materiálech. Moravec (04.06.2008)
Detail

ZACH, J.: 18. European Conference on Thermophysical Properties. Pau (31.08.2008)
Detail

ZACH, J.: The 2nd International Conference on Advanced Materials and Systems. Bucharest (23.10.2008)
Detail

ZACH, J.: Technológie opráv a údržby stavieb. Žilina (14.02.2008)
Detail

BROŽOVSKÝ, J.: XV Convención científica de ingeniería y arquitectura (CCIA 15)). Havana (29.11.2010)
Detail