Project detail

Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2007

On the project

Projekt je zaměřen na studium procesů mazání probíhajících za neustálených provozních podmínek u velmi zatěžovaných strojních součástí (valivých ložisek, ozubených soukolí, vaček apod.). Jeho hlavním cílem je zajištění funkce mazaných kontaktů i vkritick ých fázích provozu tj. při rozběhu a doběhu, náhlých změnách rychlosti a zatížení třecích povrchů. Tyto podmínky totiž představují zvýšené riziko poškození strojních součástí, protože mazací film není schopen zajistit úplné oddělení třecíchpovrchů a tak dochází k jejich styku a následnému opotřebení, které může vést až k zadření. Užití kolorimetrické interferometrické měřicí metody v kombinaci s vysokorychlostní barevnou kamerou umožní zaznamenat a následně analyzovat průběh vytvářenímazacího filmu za p rovozních podmínek vyskytujících se u běžných strojních součástí. Získané výsledky budou použity k nalezení kvantitativní závislosti mezi provozními podmínkami a tloušťkou mazacího filmu

Mark

GA101/05/0520

Default language

Czech

People responsible

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2005-01-01 - 2007-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2005-01-01 - 2007-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2005-01-01 - 2007-12-31)

Results

VRBKA, M.; VAVERKA, M.; POLIŠČUK, R.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Vliv mazivostních přísad na tloušťku mazacího filmu v EHD kontaktu. In Mazání v moderním průmyslovém podniku. 1. Praha: Česká strojnická společnost, 2006. s. 90-95. ISBN: 80-02-01808-7.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; URBANEC, L.; ČERMÁK, J. Single dent behaviour within EHD lubricated contacts - comparison between experimental and numerical results. In Proceedings of ASIATRIB 2006. Tokyo: Japanese Society of Tribologists, 2006. p. 193-194. ISBN: 4-9900139-8-0.
Detail

SVOBODA, P. Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách. In sborník prací 47. konference KCMS. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. s. 168-172. ISBN: 80-213-1523-7.
Detail

VRBKA, M.; VAVERKA, M.; POLIŠČUK, R.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; URBANEC, L. Evaluation of pressure from film thickness within EHL contact with dented surfaces. In AITC-AIT 2006 5th International Conference of Tribology. Parma, Itálie: 2006. p. 1-11. ISBN: 88-902333-0-3.
Detail

SVOBODA, P. Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách. FSI Junior konference 2006. Brno: FSI Brno, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3364-9.
Detail

HARTL, M.; KŘUPKA, I. Effect of boundary films on lubricated contact behaviour. In Sborník 10. mezinárodní konference Tribotechnika v teorii a praxi. Praha: Česká strojnická společnost, 2007. p. 123-127. ISBN: 978-80-02-01963-3.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M. Effect of surface texturing on lubricated contact behaviour. In Sborník 10. mezinárodní konference Tribotechnika v teorii a praxi. Praha: Česká strojnická společnost, 2007. p. 61-65. ISBN: 978-80-02-01963-3.
Detail

ŠVEHLÁK, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Influence of surface topography on lubricated contacts behaviour. In Engineering mechanics 2006 - book of extended abstracts. Svratka: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, 2006. p. 372-373. ISBN: 80-86246-27-2.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M. Effect of surface texturing on thin film EHD lubricated contact. In Proceedings of the 2008 STLE Annual Meeting. USA: STLE, 2007. p. 1-3.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M. The Effect of Surface Texturing on Thin EHD Lubrication Films. In Ecotrib 2007. 1. Ljubljana: Slovenian society for tribology, 2007. p. 733-745. ISBN: 978-961-90254-8-2.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; POLIŠČUK, R. The Effect of Boundary Films on Dented Surfaces Operated under Thin EHD Lubrication. In Ecotrib 2007. 1. Ljubljana: Slovenian society for tribology, 2007. p. 745-754. ISBN: 978-961-90254-8-2.
Detail

SVOBODA, P. Studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní CMOS barevnou kamerou. In Sborník příspěvků - Proceedings of papers. Bratislava: STU - Publishing House, 2007. s. 509-514. ISBN: 978-80-227-2708-2.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M. Effect of Surface Texturing on Concentrated Contacts. In Proceedings of the International Conferecne on Mechanical Engineering and Mechanics 2007. NJ USA: Science Press USA, 2007. p. 1035-1038. ISBN: 1-933100-21-4.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; LIŠKA, M. Experimental study of the behaviour of real asperities within lubricated contacts. Lubrication Science, 2006, vol. 18, no. 2, p. 129-139. ISSN: 0954-0075.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M. The effect of surface texturing on thin EHD lubrication films. Tribology International, 2007, vol. 40, no. 7, p. 1100-1110. ISSN: 0301-679X.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M. Experimental Study of Microtextured Surfaces Operating Under Thin-Film EHD Lubrication Conditions. ASME Transaction, Journal of Tribology, 2007, vol. 129, no. 3, p. 502-508. ISSN: 0742-4787.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; URBANEC, L.; ČERMÁK, J. Single dent within EHD contact - comparison between experimental and numerical results. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, 2007, vol. 221, no. J6, p. 635-644. ISSN: 1350-6501.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M. Thin-Film Lubrication of Dented Surfaces. TRIBOLOGY TRANSACTIONS, 2007, vol. 50, no. 4, p. 488-496. ISSN: 1040-2004.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; POLIŠČUK, R. Behavior of thin viscous boundary films in lubricated contacts between micro-textured surfaces. Tribology International, 2008, vol. 42, no. X, p. 1-7. ISSN: 0301-679X.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; KOUTNÝ, D. Behavior of real roughness features within mixed lubricated non-conformal contacts. Tribology International, 2008, vol. 41, no. 12, p. 1153-1160. ISSN: 0301-679X.
Detail

KŘUPKA, I.; HARTL, M.: mikro-indentor; Mikro-indentor. A2/423. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=80&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=3. (funkční vzorek)
Detail