Project detail

Optimalizace metod pro multicast v IP sítích

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2008

Mark

1ET301710508

Default language

Czech

People responsible

Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2004-08-12 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2004-08-12 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019
- whole funder (2005-01-01 - not assigned)

Results

BERKA, P. Multicast TV in IP networks using SSM multicast. In Proceedings of the conference TSP'2005. Brno: VUT Brno, 2005. p. 4 ( p.)ISBN: 80-214-2972-0.
Detail

KOMOSNÝ, D.; BURGET, R. Dílčí zpráva projektu AVČR 1ET301710508 "Optimalizace metod pro multicast v IP sítích". 2007. s. 1-13.
Detail

VRBA, K.; LATTENBERG, I. Bipolar structure of current amplifier for high-speed data communication. In International Conf. on Electrical Engineering: Applications. Corea: Science and Technology Society, 2005. p. 25 ( p.)ISBN: 89-953729-5-8.
Detail

KOMOSNÝ, D.; BERKA, M. E-learning Using Specification and Description Language. In Communication and Information Technologies. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2005. p. 247 ( p.)ISBN: 80-8040-269-8.
Detail

BERKA, M.; KOMOSNÝ, D. Realizace širokopásmových sítí, budovaných ze strukturálních fondů operačního programu SROP v MSK, JMK a OLK. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: Universita Palackeho v Olomouci, 2005. s. 12 ( s.)ISBN: 80-244-1035-4.
Detail

Dan Komosny, Vit Novotny, Miroslav Balik. Bandwidth Redistribution Algorithm for Single Source Multicast. In Proceedings of International Conference on Networking. Mauritius: IEEE Computer Society, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7695-2570-9.
Detail

KOMOSNÝ, D.; NOVOTNÝ, V. Analysis of bandwidth redistribution algorithm for single source multicast. In Proceedings of the Sixth International Network Conference. United Kingdom: University of Plymouth, 2006. p. 45 ( p.)ISBN: 1-84102-157-1.
Detail

KOMOSNÝ, D. Subgroup Feedback for Source-specific Multicast. In Proceedings of the Internation Conference on Signal Processing and Multimeda Applications. Portugal, Setubal: INSTICC, 2006. p. 295 ( p.)ISBN: 972-8865-64-3.
Detail

KOMOSNÝ, D.; NOVOTNÝ, V. Tree Structure for Source-Specific Multicast with Feedback Aggregation. In Proceedings of the Sixth International Conference on Networking. 1. Sainte-Luce, Marinique, France: IEEE Computer Society, 2007. p. 1-6. ISBN: 0-7695-2805-8.
Detail

BERKA, M.; KOMOSNÝ, D.; BURGET, R. Testy IPTV se SSM multicastem a modifikacemi protokolu RTP/RTCP. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. 1. Olomouc: CESNET z.s.p.o, 2007. s. 83-89. ISBN: 978-80-244-1687-8.
Detail

ŠIMEK, M.; KOMOSNÝ, D.; BURGET, R. Implementation and Monitoring of SSM Multicast Operations. In Telecomunications and Signal Processing TSP-2007, Brno. 2007. p. 85-88. ISBN: 978-80-214-3445-5.
Detail

HERENCSÁR, N.; VRBA, K. Multifunction Filters. In Proceedings of the 12th IFIP International Conference on Personal Wireless Communications. 2007. p. 1-12. ISBN: 978-0-387-74158-1.
Detail

ŠIMEK, M.; KOMOSNÝ, D.; BURGET, R. Analysis and Monitoring of Source Specific Multicast Sessions. In Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies, Lviv, Ukraine. 2007. p. 225-228. ISBN: 978-966-2191-02-8.
Detail

BERKA, M. Budoucnost multimediálních přenosů a vysílání ve státní správě a samosprávě. In Sborník konference ISSS 2006. triada. Hradec Kralove: Triada, 2006. s. 30-37.
Detail

BERKA, M. Optimization of Methods for Geodetical Data for Multicast in IP Networks. In Geo-mine surveying 2006. IV. Starý Smokovec: UGaGIS, Košice, 2006. p. 10-11.
Detail

KOMOSNÝ, D.; BURGET, R.; NOVOTNÝ, V. Tree Transmission Protocol for Feedback Distribution in IPTV Systems. In Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Communication Systems and Networks. Palma de Mallorca, Spain: International Association of Science and Technology for Development, 2008. p. 1-7. ISBN: 978-0-88986-758-1.
Detail

KOMOSNÝ, D.; KATHIRAVELU, G.; JELÍNEK, M.; BURGET, R. Scalability Issues with the Hierarchical Feedback Aggregation for Large-Scale IPTV Systems. In Proceedings of the Seventh International Network Conference. Plymouth: Centre for Information Security and Network Research, University of Plymouth, UK, 2008. p. 15-26. ISBN: 978-1-84102-188-1.
Detail

KATHIRAVELU, G.; KOMOSNÝ, D. Rojak: A New Paradigm in Teaching and Learning. In Proceedings of ED-MEDIA 2009 – World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. Vienna, Austria: Association for the Advancement of Computing in Education, 2008. p. 4093-4101. ISBN: 1-880094-65-7.
Detail

KOMOSNÝ, D.; BURGET, R. Multicast Feedback Control Protocol for Hierarchical Aggregation in Fixed and Mobile Networks. Springer Verlag. In Mobile and Wireless Communication Networks. Mobile and Wireless Communication Networks. New York, USA: Springer, 2007. p. 1-12. ISSN: 1571-5736.
Detail

RELOVSKÝ, J.; KOMOSNÝ, D.; BURGET, R. A Laboratory Solution for a Node Position Estimation in Internet. In New Information and Multimedia Technologies - NIMT 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. p. 63-66. ISBN: 978-80-214-3708-1.
Detail

MÜLLER, J.; KOMOSNÝ, D.; BURGET, R. Optimizing Feedback Path in Hierarchical Aggregation. In ELECTRONICS ET 2008 - PROCEEDINGS OF THE XVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED SCIENCE CONFERENCE. Electronics. BOOK 2. 2008. p. 3-8. ISSN: 1313-1842.
Detail

KOMOSNÝ, D.; BERKA, P. SDL Model of Single Source Multicast with Unicast Feedback. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2005, vol. 13, no. 1, p. 65 ( p.)ISSN: 1738-6438.
Detail

BERKA, P., KOMOSNÝ, D., VRÁNA, J. Šíření TV vysílání v IP sítích jsme na to připraveni. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, roč. 2005, č. 10, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOMOSNÝ, D. Web-based system for learning of communication protocols. International Journal of Computer Science and Network Security, 2006, vol. 6, no. 9B, p. 38 ( p.)ISSN: 1738-7906.
Detail

BERKA, M. Optimal Level of Hierarchy for Multicast in IP Networks. International Journal of Computer Science and Network Security, 2006, vol. 6, no. 8, p. 31-34. ISSN: 1738-7906.
Detail

HERENCSÁR, N.; VRBA, K. Přeladitelné filtry s OTA zesilovači. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 28, s. 1-12. ISSN: 1213-1539.
Detail

BURGET, R.; KOMOSNÝ, D.; ŠIMEK, M. Real-time control protocol and its improvements for Internet Protocol Television. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2006, vol. 2006, no. 31, p. 10 ( p.)ISSN: 1738-6438.
Detail

HERENCSÁR, N.; VRBA, K. Multifunction RF Filters Using OTA. Mobile and Wireless Communication Networks, 2007, vol. 245, no. 1, p. 557-568. ISSN: 1571-5736.
Detail

BERKA, M. Optimalizace metod pro multimediální aplikace v geodézii v prostředí IP sítí. Acta Montanistica Slovaca, 2007, roč. 12, č. 3, s. 311-317. ISSN: 1335-1788.
Detail

BURGET, R.; KOMOSNÝ, D.; ŠIMEK, M. Transmitting Hierarchical Aggregation Information Using RTCP Protocol. International Journal of Computer Science and Network Security, 2007, vol. 7, no. 10, p. 27-32. ISSN: 1738-7906.
Detail

VRBA, K.; LATTENBERG, I.; KUBÁNEK, D. Signal processing for high-speed data communication using pure current mode filters. Lecture Notes in Computer Science, 2005, vol. 3421, no. 14, p. 50 ( p.)ISSN: 0302-9743.
Detail

BURGET, R.; KOMOSNÝ, D.; MÜLLER, J. Best Effort Hierarchical Aggregation Tree for IPTV Signaling. International Journal of Computer Science and Network Security, 2008, vol. 2008, no. 8, p. 1-5. ISSN: 1738-7906.
Detail

MÜLLER, J.; KOMOSNÝ, D.; BURGET, R.; MORÁVEK, P. Advantage of Hierarchical Aggregation. International Journal of Computer Science and Network Security, 2008, vol. 2008, no. 8, p. 1-7. ISSN: 1738-7906.
Detail

BERKA, M. Bezpečná počítačová síť. výroba a doprava. výroba a doprava. Praha: VerlagDashofer, 2006. 16 s. ISBN: 80-86229-79-3.
Detail

BERKA, M. The optimization of methods for multicast in IP networks. Management, Economics and Business Development in the new European Conditions. Brno: CERN, 2006. p. 13-13. ISBN: 80-7204-454-0.
Detail

KOMOSNÝ, D.; CVRK, L. Simulation of Large IP-based Multimedia Distributions. In Proceedings IADAT - International Conference on Telecommunications and Computer Networks. Portsmouth: IADAT, 2005. p. 110-114. ISBN: 84-933971-7-2.
Detail