Project detail

Citlivostní analýza stabilitních problémů tenkostěných konstrukcí

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2005

On the project

Výpočet tenkostěnných konstrukcí, jež představují jeden z nejnadějnějších nástrojů pro úsporu oceli a financí, je do velké míry determinován stabilitními problémy. Jejich řešení a příslušný mezní stav závisí na celé řadě faktorů geometrické a materiálové povahy, ale především na počátečních imperfekcích. Zvláště je tomu tak u tenkostěnných deskových konstrukcí vystavených účinkům opakovaného zatížení, kde proces kumulace poškození a mezní stav únavy velmi podstatně závisí na nevyhnutelných počátečních imperfekcích, především na tvaru a velikosti počátečního zakřivení deskových prvků systému. U rámů sestavených z tenkostěnných prvků jsou pak kromě prutových imperfekcí rozhodující také imperfekce soustavy. Cílem grantového projektu je provést citlivostní analýzu těchto faktorů. Ve studiích bude sledován vliv těch faktorů např. na rozptyl odezvy konstrukce a výslednou pravděpodobnost poruchy. Citlivostní analýza tak odpovídá také na otázky: Které veličiny jsou dominantní a kterým je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost zejména při přípravě vstupních hodnot, úvahách a rozhodování o zlepšení technologických postupů a koncepci kontrolních činností. Citlivostní analýza může tak být účelně využita při oceňování vlivu technologických imperfekcí u tenkostěnných ocelových konstrukcí.

Description in English
The analysis of thin-walled structures, which are regarded as one of most promising tools for saving steels and costs, it is to a great extent governed by stability problems. The solution and the corresponding limit state depend on a number of factors of geometrical and material nature but primarily they are dependent on initial imperfections. In particular, it is so in case of thin-walled plated structures subjected to repeated loading where the process of cumulative damage and the fatigue limit state are very substantially affected by unavoidable initial imperfections, particularly by the configuration and magnitude of the out-of-flatness of the plate elements of the system. Therefore, the objective of the grant project is to carry out a sensitivity analysis of these factors. In case of frames composed of thin plate elements, a very important role is also played, in addition to bar characteristics, by the imperfections of the system: That is why the objective of the grant project is to perform sensitivity analysis of these factors. Then the study will investigate the influence of the scatter of the structural response and of the resulting probability of failure. Sensitivity analysis can thus give answers to questions such as: Which quantities are governing and to which of them a special attention ought to be paid in preparing input data, in giving considerations to, and making decisions about, an improvement of theoretical procedures and of inspection activities.

Keywords
stabilita, citlivost, spolehlivost, ocel

Key words in English
stability, sensitivity, reliability, steel

Mark

GA103/03/0233

Default language

Czech

People responsible

Škaloud Miroslav, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2004-05-04 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- part funder (2003-01-01 - 2005-12-31)

Results

KALA, Z. Verification of the partial reliability factors on a case of a frame with respecting random imperfections. In Metal Structures - Design, Fabrication, Economy. University of Miscolc, Hungary: Millpress, 2003. p. 19 ( p.)ISBN: 9077017755.
Detail

KALA, Z.; KALA, J. The statistical correlation of material characteristics - experimental and theoretical results of hot-rolled steel beam. In Metal Structures - Design, Fabrication, Ekonomy. University of Miscolc, Hungary: Millpress, 2003. p. 23 ( p.)
Detail

KALA, Z.; KALA, J. The influence of load-carrying capacity on the length of a thin-walled steel member under torsion moment sensitivity analysis. In Quality and Reliability of Building Industry. Levoča 2003, SR: Technical University of Košice, 2003. p. 275 ( p.)ISBN: 80-7099-746-X.
Detail

KALA, Z. Sensitivity analysis of the steel member under compression. In Quality and Reliability of Building Industry. Levoča 2003, SR: Technical University of Košice, 2003. p. 269 ( p.)ISBN: 80-7099-746-X.
Detail

KALA, Z.; KALA, J. Experimental Study of the Fillet welds Resistance. In Staticko konštrukčné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice (SR): Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2003. p. 151 ( p.)ISBN: 80-232-0221-9.
Detail

KALA, Z. Sensitivity analysis of the steel member resistance under the combination of bending moment and torsion. In Staticko konštrukčné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice (SR): Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2003. p. 155 ( p.)ISBN: 80-232-0221-9.
Detail

KALA, Z. Use of Fuzzy Sets in Dimensioning of Structural Elements in Analysis. In Staticko-konstrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice (SR): Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2003. p. 159 ( p.)ISBN: 80-232-0221-9.
Detail

NEVAŘIL, A., KALA, J. INTERFERENCE EFFECT OF GROUPED STRUCTURES EXPOSED TO THE WIND ACTION. In ECCOMAS 2004. Jyväskylä, Finland: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KALA, J.; KALA, Z.; TEPLÝ, B.; ŠKALOUD, M. Theoretical and Experimental Analysis of Fatigue Resistance of Steel Girder with Welded Slender Walls. In Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Tatranská Lomnica-Vysoké Tatry, Slovensko: 2003. p. 145 ( p.)ISBN: 80-232-0221-9.
Detail

KALA, J. Wind-induced discomfort around buildings. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Tale: 2003. p. 16 ( p.)ISBN: 80-8070-066-4.
Detail

KALA, Z. Vliv počátečního zakřivení osy ocelového prutu na jeho únosnost. In Sborník příspěvků z IV. ročníku celostátní konference Spolehlivost konstrukcí - téma Posudek – poruchy - havárie. Ostrava 2003: Ostrava: Dům techniky, 2003. s. 103 ( s.)ISBN: 80-02-01551-7.
Detail

KALA, Z. Citlivostní analýza stabilitních problémů tenkostěnných konstrukcí. In Sborník příspěvků z IV. ročníku celostátní konference Spolehlivost konstrukcí - téma Posudek – poruchy - havárie. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003. s. 157 ( s.)ISBN: 80-02-01551-7.
Detail

KALA, J. Influence of ancillary parts configuration on wind load acting on trussed frameworks. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: 2003. p. 18 ( p.)ISBN: 80-8070-066-4.
Detail

KALA, J. Experimentální a numerické určování proudového pole v okolí nízkých budov. In 11. Ansys users meeting. Znojmo: 2003. s. 6 ( s.)ISBN: 80-239-1598-3.
Detail

KALA, J. Wind load of single trusses and girders composed of roud-section members. In Quality and reliability in building industry. Košice: 2003. p. 265 ( p.)ISBN: 80-7099-746-X.
Detail

KALA, J.; KALA, Z.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B. Paramtric sensitivity analysis of the stress state in the crack-prone areas of brathing webs. In Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha: 2003. p. 647 ( p.)ISBN: 80-01-02747-3.
Detail

FRANTÍK, P. Rozbor existence řešení dokonalého symetrického vzpěradla. In Modelování v mechanice 2004. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. s. 43 ( s.)ISBN: 80-248-0546-4.
Detail

KALA, Z. Sensitivity of Load-Carrying Capacity of a Thin-Walled Steel Member to the Initial Curvature Shape of its Axis. In Thin-Walled Structures. Great Britain: 2004. p. 835 ( p.)ISBN: 0-7503-1006-5.
Detail

KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B. Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the Stress State in the Crack-Prone Areas of Breathing Webs. In Fourth Int. Conf. on Thin-Walled Structures. Loughborough (England, UK): 2004. p. 499 ( p.)ISBN: 0-7503-1006-5.
Detail

KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B. The Influence of Initial Imperfections on the Behaviour of Thin-Walled Girders Welded of Slender Plate Elements. In International Colloquium Dedicated to the 70th Anniversary of Professor Victor Gioncu. Timisoara (Romania): 2004. p. 41 ( p.)ISBN: 973-638-119-6.
Detail

KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M. Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the (i) Ultimate Load and (ii) Fatigue behaviour of Steel Plate Girders. In 8th Int. Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius (Lithuania): 2004. p. 243 ( p.)ISBN: 9986-05-722-1.
Detail

KALA, Z., KALA, J. Behaviour of U Profile Steel Beam Under Torsion Loading – Length Effect. In 8th Int. Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius (Lithuania): 2004. p. 223 ( p.)ISBN: 9986-05-722-1.
Detail

KALA, Z., KALA, J. Coupled Instabilities in Centrally Loaded Thin-Walled Columns. In Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): 2004. p. 20 ( p.)ISBN: 951-39-1868-8.
Detail

KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D. Sensitivity Analysis of Engineering Structures. In Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 951-39-1868-8.
Detail

KALA, Z. Fuzzy Sets Theory and its Application to Structural Elements Analysis. In Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 951-39-1868-8.
Detail

KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B. The Stress State in the Crack-Prone Areas of „Breathing“ Thin Walled Girders – a Sensitivity Analysis. In The Fourth International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures. Rome (Italy): 2004. p. 265 ( p.)
Detail

KALA, Z., KALA, J. Parametric Sensitivity Analysis of the Load-Carrying Capacity on the Length of a Thin-Walled Steel Member Under Torsion. In The Fourth International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures. Rome (Italy): 2004. p. 41 ( p.)
Detail

KALA, Z., MELCHER, J. On Some Problems of the Verification of Structural Design Criteria Using the Probabilistic Approaches. In Staticko-konštrukčné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Tatranská Lomnica (SR): 2004. p. 115 ( p.)ISBN: 80-232-0230-8.
Detail

KALA, Z. Auxiliary Sensitivity Analysis of Steel Structures Resistance. In The 6th Slovak National Conference with Abroad Participation “Statics and Physics Problems of Structures”. Tatranská Lomnica (SR): 2004. p. 111 ( p.)ISBN: 80-232-0230-8.
Detail

KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M. Vliv velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku na její napjatost při namáhaní opakovaným zatížením. In Sborník příspěvků z IV. ročníku celostátní konference Spolehlivost konstrukcí - téma Metodika-aplikace-poruchy-havárie. Ostrava: 2004. s. 47 ( s.)ISBN: 80-248-0573-1.
Detail

KALA, J. Wake galloping of cylinder group. In Proc. of the Fourth Int. Conf. on Thin-Walled Structures. England: 2004. p. 89 ( p.)ISBN: 0-7503-1006-5.
Detail

KALA, J. Wind inducted pressure distribution on high-rise structure in built-up space. In Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004. Finland: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 951-39-1868-8.
Detail

KALA, Z., ŠKALOUD, M. Statistická analýza velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku. In PPK2004 Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno: 2004. s. 213 ( s.)ISBN: 80-214-2718-3.
Detail

KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B. Citlivostní analýza vlivu počátečních imperfekcí štíhlé stěny ocelového nosníku na jeho únavovou odolnost. In PPK2004 Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno: 2004. s. 207 ( s.)ISBN: 80-214-2718-3.
Detail

KALA, J. Porovnání metod pro určení aerodynamické stability mostního profilu. In Proc. 3rd International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Slovenská republika: 2004. s. 313 ( s.)ISBN: 80-227-2116-6.
Detail

KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M. Využití výsledků experimentálního výzkumu při stochastické analýze vlivu velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku na její napjatost. In Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí. Brno: 2004. s. 153 ( s.)ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

ZÖRNEROVÁ, M., ŠKALOUD, M., KALA, Z. Analýza velikosti a tvaru počátečních imperfekcí štíhlé stěny ocelových nosníků naměřených během pražských experimentů. In Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí. Brno: 2004. s. 661 ( s.)ISBN: 80-7204-354-4.
Detail

VEJVODA, S., TEPLÝ, B. Příspěvek k výpočtu pravděpodobnosti porušení. In Kotle a energetická zařízení 2003. Brno: VUT Brno, 2003. s. 146 ( s.)ISBN: 80-214-2317-X.
Detail

FRANTÍK, P.; MACUR, J. Special Fast Discrete Dynamic Model of Slender Cantilever Beam. In 2nd PhD Workshop BRNO - WEIMAR - PRAGUE - WIEN(BOKU). Brno: STM FAST VUT, 2003. p. 13 ( p.)ISBN: 80-214-2506-7.
Detail

KALA, Zdeněk; KALA, Jiří; ŠKALOUD, Miroslav; MELCHER, Jindřich. Coupled Instabilities in Steel Plate Girders with Fatigue Behaviour. In 1. 1. Santorini Island, Greece: M. Papadrakakis, 2005. p. 1-6. ISBN: 84-95999-71-4.
Detail

ŠKALOUD, M., MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M. Two studies on the actual behaviour and limit states of steel structures. In ICASS 05. Kidlington, Oxford, UK: Elsevier Ltd., 2005. p. 1091 ( p.)ISBN: 0-08-044637-X.
Detail

KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D. Sensitivity Analysis of Engineering Structures. In CD Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering – ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): Jyväskylä, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 951-39-1868-8.
Detail

KALA, Z., MELCHER, J. On Some Problems of the Verification of Structural Design Criteria Using the Probabilistic Approaches. In Proc. of the VI. Slovak National Conference with Abroad Participation „Statics and Physics Problems of Structures“. Tatranská Lomnica (SR): Tatranská Lomnica, 2004. p. 115 ( p.)ISBN: 80-232-0230-8.
Detail

KALA, Z. Sensitivity Fatigue Analysis of Steel Structure Subjected to Repeated Loading. In CCMCPS. Santorini, Řecko: 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 84-95999-71-4.
Detail

KALA, Z.; OMISHORE, A. Comparison of Fuzzy Set Theory and Stochastic Method in Application to the Analysis of the Load Carrying Capacity of Steel Members Under Tension. In Lightweight Structures in Civil Engineering. Polsko, Varšava: Obrebski, 2005. p. 188 ( p.)ISBN: 83-908867-9-0.
Detail

PERNICA, F.; TEPLÝ, B. FE modelling of reinforcement corrosion in concrete. In Koroze a její vliv na pevnost a životnost konstrukcí z oceli. ČR: 2005. p. 178-182. ISBN: 80-214-2897X.
Detail

KALA, Z. Steel Beam Nonlinear Behaviour Analysis Comparison Fuzzy Set Theory with Stochastic Approach. In VSU 2005. Bulharsko, Sofie: 2005. p. 122 ( p.)ISBN: 954-331-003-3.
Detail

KALA, Z. Fatigue Analysis of Steel Structure Subjected to Repeated Loading - Sensitivity Approach. In Eurosteel. Netherland, Maastricht: 2005. p. 41 ( p.)ISBN: 3-86130-812-6.
Detail

KALA, Z.; OMISHORE, A. Comparison of Fuzzy Set Theory and Stochastic Method Results in Application to the Analysis of the Ultimate Load-carrying Capacity of Steel Members with Imperfections. In COMPLAS. Barcelona, Španělsko: 2005. p. 1031 ( p.)ISBN: 84-95999-78-1.
Detail

KALA, Z. Pravděpodobnostní a citlivostní analýza ocelového rovinného rámu. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava, ČR: 2005. s. 125 ( s.)ISBN: 80-02-01708-0.
Detail

OMISHORE, A. Sensitivity analysis of the stability problems of steel structures. In Lightweight. Varšava, Polsko: Obrebski, 2005. p. 190 ( p.)ISBN: 83-908867-9-0.
Detail

OMISHORE, A. Fuzzy set theory in application to the analysis of the load carrying capacity of steel member under compression. In Staticko konstrukční problémy. Štrbské pleso, SR: 2005. p. 77 ( p.)ISBN: 80-7099-742-7.
Detail

KALA, J.; KALA, Z. Yield strength variability over steel beam cross-section. In Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. Santorini, GR: International Center for numerical methods in Engineering, 2005. p. 207 ( p.)ISBN: 84-95999-71-4.
Detail

KALA, Z.; KALA, J.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B. Sensitivity Analysis of the State of Stress in the Crack-Prone Areas of Breathing Webs. In Lightweight Structures in Civil Engineering. Varšava, PL: Wydawnicto naukowe, 2005. p. 219-228. ISBN: 83-908867-9-0.
Detail

KALA, J.; KALA, Z.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B. Eigen mode initial imperfection influence on behaviour of thin-walled systems. In Lightweight Structures in Civil Engineering. Varšava, PL: 2005. p. 137-140. ISBN: 83-908867-9-0.
Detail

KALA, Z.; KALA, J.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B. Sensitivity Analysis Applied to the Steel Plate Structures. In proc. VSU 2005. Sofia, BG: 2005. p. 126-129. ISBN: 954-331-003-3.
Detail

KALA, Z.; KALA, J.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B. Sensitivity Analysis of the Initial Imperfections Influence on the Stress State in the Crack Prone Areas of Breathing Webs. In EUROsteel. Maastricht, NL: 2005. p. 47-54. ISBN: 3-86130-812-6.
Detail

KALA, Z.; KALA, J.; MELCHER, J.; ŠKALOUD, M. The Influence of the Web Initial Shape Curvature upon the Member Stress State in the Crack-Prone Areas. In Proc. CMCPSE. Barcelona, ES: 2005. p. 918-921. ISBN: 3-86130-812-6.
Detail

KALA, J.; NEVAŘIL, A. COMPARISON OF METHODS FOR ANALYSIS OF AERODYNAMIC STABILITY OF A BRIDGE SECTION. In Proc. of Int. Conf. Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. Santorini, Greece: 2005. p. 1-4. ISBN: 84-95999-71-4.
Detail

NEVAŘIL, A.; KALA, J. Fatigue of slender light-weight structures due to wind load. In Proc. of Int. Conf. Computational Plasticity VIII. Barcelona, Španělsko: 2005. p. 918-921. ISBN: 84-95999-78-1.
Detail

KALA, J.; NEVAŘIL, A. An aerodynamic tailoring of lightweight bridges. In Proc. of Int. Conf. Lightweight Structures in Civil Engineering. Warsaw, Poland: 2005. p. 141-144. ISBN: 83-908867-9-0.
Detail

BAJER, M.; KALA, J. Analýza únavy spojů ocelových konstrukcí. In 3rd International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovensko, 2004: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. s. 327-330. ISBN: 80-227-2116-6.
Detail

KALA, Z. Vliv počátečního zakřivení osy prutu na jeho mezní stav. 2003, vol. 36, no. 1, p. 3 ( p.)ISSN: 0783-6104.
Detail

KALA, Z. Reliability of steel structures in compliance with the principles of the EN 1990 - Theoretical and Experimental Studies, Part 1. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, vol. 11, no. 1, p. 43 ( p.)ISSN: 1210-2717.
Detail

KALA, Z. Reliability of steel structures in compliance with the principles of the EN 1990 - Theoretical and Experimental Studies, Part 2. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, vol. 2, no. 11, p. 115 ( p.)ISSN: 1210-2717.
Detail

KALA, Zdeněk. Fuzzy Sets Theory in Comparison with Stochastic Methods to Analyse Nonlinear Behaviour of a Steel Member under Compression. Nonlinear Analysis - Modelling and Control, 2005, vol. 10, no. 1, p. 65-75. ISSN: 1392-5113.
Detail

KALA, Zdeněk. Comparison of Material Characteristics of Austrian and Czech Structural Steels. Nonlinear Analysis - Modelling and Control, 2005, vol. 10, no. 1, p. 65-75. ISSN: 1392-5113.
Detail

KALA, Zdeněk; KALA, Jiří; ŠKALOUD, Miroslav; TEPLÝ, Břetislav. Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the (i) Ultimate Load and (ii) Fatigue Behaviour of Steel Plate Girders. Nonlinear Analysis - Modelling and Control, 2005, vol. 11, no. 2, p. 99-107. ISSN: 1392-5113.
Detail

KALA, Zdeněk; KALA, Jiří. Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the Steel Plate Girders Fatigue Limit State. 2005, vol. 38, no. 1, p. 3-13. ISSN: 0783-6104.
Detail

KALA, Zdeněk. Auxiliary Sensitivity Analysis Applied to Stability Problems of Steel Frame Structures. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, vol. 12, no. 1, p. 63-70. ISSN: 1210-2717.
Detail

KALA, Z.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; HOFFMAN, S.; NOVÁK, D. Technologische Eigenschaften von Stählen im europäischen Vergleich. Stahlbau, 2006, roč. 75, č. 1, s. 55-60. ISSN: 0038-9145.
Detail

KALA, J.; KALA, Z. Influence of yield strength variability over cross-section to steel beam load-carrying capacity. Nonlinear Analysis - Modelling and Control, 2005, vol. 10, no. 2, p. 151-160. ISSN: 1392-5113.
Detail

KALA, Zdeněk. Sensitivity Analysis of the Stability Problems of Thin-walled Structures. Journal of Constructional Steel Research, 2005, vol. 61, no. 61, p. 415-422. ISSN: 0143-974X.
Detail

MAREK, P., BROZZETTI, J., GUŠTAR, M., TIKALSKY, P., KALA, Z. Reliability of a steel frame computed by stochastic FEM. In Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo simulation, Basics, Exercises, Software. Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo simulation, Basics, Exercises, Software. The second extended edition of the book. ITAM Academy of Sciences of Czech Republic, Prosecká 76, 190 00 Prague 9, Czech Republic: ITAM Academy of Sciences of Czech Republic, Prosecká 76, 190 00 Prague 9, Czech Republic, 2003. p. 310 ( p.)ISBN: 80-86246-19-1. ISSN: 80-86246-19-1.
Detail

MAREK, P.; BROZZETTI, J.; GUŠTAR, M.; TIKALSKY, P.; KALA, Z. Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo simulation, Basics, Exercises, Software. In Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo simulation, Basics, Exercises, Software. 1. Brno, Czech Republic: ITAM Academy of Sciences of Czech Republic, 2003. p. 383 ( p.)ISBN: 80-86246-19-1.
Detail

KALA, Z. Určení zbytkové životnosti v závislosti na velikosti lomové houževnatosti. VUT FAST. Brno: ČVUT Praha, 2003.
Detail

KALA, Z. Citlivostní analýza stabilitních problémů tenkostěnných konstrukcí. 1. Brno: Praha GAČR, 2002.
Detail

KALA, Z. Verifikace kritérií pro navrhování ocelových konstrukcí metodami spolehlivostní analýzy. Vědecké spisy vysokého učení technického v Brně. Vědecké spisy vysokého učení technického v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. 36 s. ISBN: 80-214-2406-0.
Detail

KALA, Z. Verifikace kritérií pro navrhování ocelových konstrukcí metodami spolehlivostní analýzy. Brno, Czech Republic: VUTIUM 2003 - edice habilitační a inaugurační spisy, 2003. 36 s. ISBN: 80-214-2406-0.
Detail

KALA, Z. Verifikace kritérií pro navrhování ocelových konstrukcí metodami spolehlivostní analýzy. Brno, Czech Republic: VUT FAST, 2002. 186 s. ISBN: 80-214-2406-0.
Detail

KALA, J. Analýza účinků větru na stavební konstrukce. 1. 1. Brno: 2003. 169 s.
Detail

KALA, Z.: Lightweight Structures in Civil Engineering. Varšava (12.09.2005)
Detail