Project detail

Erforschung von neuen Baustoffen unter Verwendung von Abfallstoffen und ihrer Beitrag zur Umwelt

Duration: 01.01.2002 —

Mark

Nr. 2002-19

Default language

German

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2004-04-30 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2004-04-30 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - EUREKA - evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje cílená na podporu nadnárodní kooperace mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.
- whole funder (2004-04-30 - not assigned)