Project detail

Aplikace neuronových asociativních pamětí v oblasti zpracování obrazu

Duration: 01.01.1998 — 31.12.1998

On the project

Cílem projektu bylo prověřit možnosti aplikace neuronových sítí jako asociativních pamětí v oblasti zpracování obrazu.

Description in English
The project explored possibilities of applications of neural networks - associative memories in the field of image processing.

Keywords
Neuronové sítě, asociativní paměti, zpracování obrazu

Key words in English
Neural networks, Associative memories, Image processing

Mark

MSM26000

Default language

Czech

People responsible

Grebeníček František, Ing.
- principal person responsible (1998-01-01 - 1998-12-31)
Matúš Jiří, Ing.
- fellow researcher (1998-01-01 - 1998-12-31)
Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (1998-01-01 - 1998-12-31)

Link