Project detail

Modernizace páteřní počítačové sítě FSI VUT v Brně - A

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

Mark

1905/2002

Default language

Czech

People responsible

Roupec Jan, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2002-01-01 - 2002-12-31)

Units