Project detail

Podpora tvorby multimediálních textů přístupných na vysokoškolských sítích

Duration: 25.03.2003 — 31.12.2004

Default language

Czech

People responsible

Kazelle Jiří, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (2004-03-12 - not assigned)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2003-03-26 - not assigned)

Results

MAXA, J. Metodika výběru systému PDM. MM Průmyslové spektrum, 2004, roč. 2004, č. 6, s. 52 ( s.)ISSN: 1212-2572.
Detail

MAXA, J. Provázanost podniků se školstvím v oblasti CAx a PDM. MM Průmyslové spektrum, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 58 ( s.)ISSN: 1212-2572.
Detail