Project detail

Terciární okruh jaderné elektrárny typu ADTT na bázi kysličníku uhličitého při nadkritickém tlaku

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2005

On the project

Specifikace vhodného pracovního okruhu pro transmutační zařízení z hlediska jeho projekce a z hlediska vlastností použité pracovní látky

Mark

GA101/03/0568

Default language

Czech

People responsible

Fiedler Jan, doc. Ing., Dr.
- principal person responsible (2003-01-01 - 2005-12-31)

Units

Energy Institute
- (2003-01-01 - 2005-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2003-01-01 - 2005-12-31)

Results

FIEDLER, J., KADRNOŽKA, J. Proveditelnost terciárního okruhu JE ADTT. In Kotle a energetická zařízení 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Asociace výzkumných organizací, ALSTOM Power, s.r.o., TERIS 2002, a.s., 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2317-X.
Detail

FIEDLER, J., KADRNOŽKA, J. Turbíny pro jaderné elektrárny typu ADTT. In Energetické stroje 2003. Plzeň: ZČU Plzeň, 2003. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7085-950-8.
Detail

FIEDLER, J., KADRNOŽKA, J. Výroba elektrické energie pomocí transmutační technologie. In Electric Power Engineering 2004. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 71 ( s.)ISBN: 80-214-2642-X.
Detail

KADRNOŽKA, J.; FIEDLER, J.; ŠEN, H. Studie proveditelnosti výměníků tepla u pracovního okruhu jaderné elektrárny typu ADTT s pracovní látkou CO2 a s kompresí v blízkosti kritického bodu. -. Brno: 2004. s. 1-37.
Detail

DVOŘÁK, V.; MATAL, O. Měření a výpočet binárního fázového diagramu soustavy SnF2 NaF. In Jaderná energetika ve vědeckých pracích mladé generace. Praha: Česká nukleární společnost, org. číslo ČSVTS - 252, 2005. s. CD ( s.)ISBN: 80-02-01731-5.
Detail

DVOŘÁK, V.; MATAL, O. Phase Diagram of the SnF2 NaF System. In 7th International Symposium on Molten Salts Chemistry and Technology. Toulouse, France: Université Paul Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse, cedex 4, 2005. p. 809 ( p.)
Detail

KADRNOŽKA, J.; FIEDLER, J. Plynová turbína s CO2 s velmi vysokými tlaky pro nové typy jaderných elektráren. Energetika, 2006, roč. 56, č. 3, s. 91 ( s.)ISSN: 0375-8842.
Detail

FIEDLER, J.; KADRNOŽKA, J. The Transmutor Tertiary Circuit with Steam and Gas Turbine. In Energy for Life, European Energy strategy for 21.Century. Praha, CZ: FORATOM, European atomic forum, 2005. p. 71-78. ISBN: 978-18-001-318-X.
Detail