Project detail

Elektrické čerpadlo pro NC obráběcí stroje

Duration: 01.03.2001 — 12.12.2002

On the project

Cílem projektu je uvedení na trh nového výrobku řady elektrických čerpadel pro čerpání chladicích a řezných emulzí a olejů u NC obráběcích strojů a center.

Description in English
The aim of the project is to place on the market a new product of the series of electrical pumps for the NC machine tools and centres. The pump is designed as monoblockwith an induction three-phase electrical motor.

Keywords
Elektrické, čerpadlo, NC stroje, centra , chladicí, emulse, olej

Key words in English
Electric,motors pumps, NC machines, tools

Mark

FF-P/094

Default language

Czech

People responsible

Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2002-09-20 - not assigned)
Bartl Josef, Ing., CSc.
- fellow researcher (2002-05-01 - not assigned)
Kuchyňková Hana, doc. Dr. Ing.
- fellow researcher (2002-05-01 - not assigned)
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2002-05-01 - not assigned)

Units

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - PROGRES
- part funder (2002-01-01 - 2005-12-31)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO
- whole funder (2002-09-20 - not assigned)

Results

KUCHYŇKOVÁ, H. 3D Modelling in Electrotechnical Practice. In SME´2002. Kielce, Polsko: Wydawnictwo Politechniki Swietokrzyskiej, Kielce, Polsko, 2002. p. 539 ( p.)ISBN: 83-88906-02-X.
Detail

HABÁN, V. Návrh zkušebního stendu pro měření průtokové a účinnostní charakteristiky čerpadel. VUT v Brně, FSI: EMP Slavkov, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HALUZA, M.; POCHYLÝ, F. Vývoj čerpadel pro čerpání emulzí. VUT v Brně, FSI: EMP, s.r.o. Slavkov u Brna, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

HALUZA, M.; POCHYLÝ, F. Vývoj čerpadla pro čerpání emulzí - (hydraulické návrhy, experimenty). VUT v Brně, FSI: EMP s.r.o. Slavkov u Brna, 2004.
Detail

HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; VARCHOLA, M.; STRÝČEK, O. Návrh a hydraulické zkoušky laboratorního vzorku odstředivého čerpadla COS s otevřeným a uzavřeným kolem. VUT v Brně FSI: EMP s.r.o. Slavkov u Brna, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KLAS, R.; HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.: vířivé čerpadlo; Dvoustupňové čerpadlo TM90-2S. Laboratoře EÚ-o.HSVK. (funkční vzorek)
Detail

HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.: COS U 1581; Čerpadlo COS U 1581. Laboratoř OFI VK EÚ. (prototyp)
Detail

HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.: COS U 1095; Čerpadlo COS U 1095. Laboratoř OFI EÚ Podnik EMP Slavkov,s.r.o.. (prototyp)
Detail

HALUZA, M.; HUDEC, M.; HABÁN, V.: COS U 1582 - 23; Čerpadlo COS U 1582-23. Zkušebna OFI VK, c3, 207 a EMP Slavkov. (prototyp)
Detail