Project detail

Neuronové heteroasociativní paměti

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

On the project

Heteroasociativní paměti jsou takové paměti, které na základě přiloženého vstupního obrazu vybaví na svém výstupu obraz jiný (např. na základě obličeje jméno osoby). Mezi nejznámější neuronové asociativní paměti patří paměti označované jako BAM (Bidirectional Associative Memories) a SDM (Sparse Distributed Memories). Cílem projektu je vytvoření přehledu neuronových heteroasociativních pamětí se zvláštním zaměřením na modifikace paměti BAM, především pak na optimální lineární asociativní paměť (OLAM). Získané zkušenosti budou využity jak v disertační práci řešitele, tak i ve výuce předmětu Neuronové sítě v magisterském studijním programu oboru VTI.

Description in English
In hetero-associative memories the output pattern may be any arbitrary pattern that is to be associated with a set of input patterns (e.g. the output pattern may be name of person if the input pattern is a picture of the person face). The most known neural hetero-associative memories are BAM (Bidirectional Associative Memories) a SDM (Sparse Distributed Memories). The project dealt with various modifications of BAM, first of all with OLAM (Optimal Linear Associative Memories). The results of the project will be employed in PhD. theses of the author.

Keywords
Heteroasociativní paměti, BAM, OLAM

Key words in English
Heteroassociative memories, BAM, OLAM

Mark

FR0173/2001/G1

Default language

Czech

People responsible

Dao Anh Minh, Ing.
- principal person responsible (2001-01-01 - 2001-12-31)
Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2001-01-01 - 2001-12-31)

Results

DAO ANH, M. Optimal Linear Neural Associative Memory Using for Pattern Association. In 34th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2000. Ostrava: 2000. p. 71-74. ISBN: 80-85988-44-5.
Detail

ZBOŘIL, F., DAO ANH, M. Tuning of Fuzzy Neural Network Classifier. In Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: 2001. p. 201-206. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail