Project detail

Neuronové asociativní paměti

Duration: 01.01.1997 — 31.12.1997

On the project

Projekt sledoval tyto cíle: 1. Matematickou analýzu SDM a jejích variant, zahrnující především vliv hodnot jednotlivých parametrů paměti na její chování. 2. Vytvoření programových prostředků umožňujících ověřování závěrů matematické analýzy a prostředků pro simulaci chování SDM. 3. Úpravu SDM pro paralelní hardwarovou implementaci, zahrnující demonstraci paralelizovatelnosti na transputerech. 4. Vytvoření univerzálního výukového programu demonstrujícího princip a chování SDM. 5. Návrh oblastí praktických aplikací SDM a vytvoření jednoduchých aplikací.

Description in English
The project had these goals: 1. Mathematical analysis of SDM and its variants including the influence of values of individual memory parameters on their behaviour. 2. Development of programming tools enabling verification of conclusions of mathematical analysis and tools for behavioural simulation of SDM. 3. Modification of SDM for parallel hardware implementation including the demonstration of ability to run in parallel on transputers. 4. Development of a universal educational program demonstrating the principle and behaviour of SDM. 5. Proposal of suitable fields for SDM applications and development of simple applications.

Keywords
Asociativní paměti - Neuronové sítě - Sparse Distributed Memory (SDM)

Key words in English
Associative memories - Neural networks - Sparse Distributed Memory (SDM)

Mark

FR627/1997/G

Default language

Czech

People responsible

Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- principal person responsible (1997-01-01 - 1997-12-31)
Cibulka Jan, Ing.
- fellow researcher (1997-01-01 - 1997-12-31)
Grebeníček František, Ing.
- fellow researcher (1997-01-01 - 1997-12-31)

Link