Project detail

Kampusní síť areálu Technická

Duration: 01.01.1996 — 31.12.1997

On the project

Projekt řeší vybudování páteřní sítě v areálu Technická FS a FEI VUT v Brně. Páteřní sítě budou založeny na optické kabeláži a přepínačích ATM/Ethernet.

Description in English
Project deals with backbone network in campus Technicka. Backbone network is based on optical cables and ATM/Ethernet switches.

Keywords
vysokorychlostní páteřní síť - ATM

Key words in English
highspeed backbone network - ATM

Mark

FR030/1996/A

Default language

Czech

People responsible

Roupec Jan, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (1996-01-01 - 1997-12-31)
Lampa Petr, Ing.
- fellow researcher (1996-01-01 - 1997-12-31)