Project detail

Inovace studijních programů předmětů multimediálních sítí

Duration: 16.01.2001 — 31.12.2001

Mark

IS410225

Default language

Czech

People responsible

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- principal person responsible (2007-05-29 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2002-05-09 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2002-05-09 - not assigned)