Project detail

Zlepšení kvality a srozumitelnosti řeči v mobilních komunikacích

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

On the project

Projekt se zabývá zlepšením kvality a srozumitelnosti řečového signálu. Budou zkoumány vícekanálové separační techniky (Blind Source Separation) a jednokanálové separační techniky (spektrální odečítání, metoda RASTA). Bude navržen nový algoritmus separace řeči. Nový algoritmus bude testován v programovém prostředí Matlab.

Description in English
The project is dealt with improvement of the quality and the speech signal intelligibility. Monophonic separative techniques (spectral subtraction, RASTA) and multichannel separative techniques (Blind Source Separation) will be researched. New algorithm of speech separation will be devised. This algorithm will be tested in program background Matlab.

Mark

1963/2002/G1

Default language

Czech

People responsible

Poruba Jiří, Ing.
- principal person responsible (2002-04-29 - not assigned)
Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
- fellow researcher (2002-06-06 - not assigned)
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2002-06-06 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2002-04-29 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-04-29 - not assigned)

Results

RAJMIC, P. Statistical Approach to Wavelet Spectrum Thresholding. In Proceedings of the International Conference Telecommunications and Signal Processing 2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 187 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

RAJMIC, P. Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In Proceedings of the Fourth International Conference on Recent Advances in Soft Computing. Nottingham, GB: Nottingham University Press, 2002. p. 477 ( p.)ISBN: 1-84233-0764.
Detail

PORUBA, J. Speech Enhancement Based on Nonlinear Spectral Subtraction. In Proceedings of 2002 Fourth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Aruba: 2002. p. T031-1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

PORUBA, J. Experiments with Dynamic Spectral Subtraction Using the Human Ear Masking Characteristics. In Conference proceedings of 12th International Scientific Conference Radioelektronika 2002. Bratislava, Slovak Republic: 2002. p. 62 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

PORUBA, J., SMÉKAL, Z., RAJMIC, P. Oponovaná výzkumná zpráva "Odstranění parazitního hluku pozadí z řečové nahrávky" k projektu FRVŠ 1963/2002 (57 stran). Odstranění parazitního hluku pozadí z řečové nahrávky. neuvedeno. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. s. 0 ( s.)
Detail

PORUBA, J. Separation of Acoustic Signal Sources. In Proceedings of International Conference Telecommunications and Signal Processing 2002, TSP2002. Brno, Czech Republic: 2002. p. 203 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

PORUBA, J., MATĚJÍČEK, L. Odfiltrování rušivých signálů ze zašumělé řeči. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 47, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

PORUBA, J. Zlepšení kvality a srozumitelnosti řeči v mobilních komunikacích-závěrečná zpráva k projektu FRVŠ 1963/2002. Zlepšení kvality a srozumitelnosti řeči v mobilních komunikacích. neuvedeno. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. s. 0 ( s.)
Detail

PORUBA, J. Speech Detection in Noisy Speech Signal. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunication Technology RTT 2002. Žilina, Slovak Republic: 2002. p. 138 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail