Project detail

Bezdrátový přenos dat protokolem TCP/IP

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

On the project

Cílem projektu je nalézt efektivní způsob začlenění radiového přenosu dat mezi stávající sítě používající komunikační protokol TCP/IP. Řešení spočívá ve vhodném návrhu a případné realizaci jednotek, které umožní radiový přenos dat uvedeného protokolu a v návrhu přizpůsobení TCP/IP datových paketů bezdrátovému přenosovému médiu. Projekt bude v rámci možností navazovat na výsledky projektu FRVŠ 2001 "Datová komunikace na krátké vzdálenosti", který je v současné době řešen řešitelem. Projekt bude sloužit k prohloubení znalostí řešitele a přispěje k úspěšnému řešení disertační práce řešitele.

Description in English
The aim of this project is to find effective way how to integrate radio transmission among networks using TCP/IP communication protocol.

Keywords
radiové komunikace, bezdrátová přenos dat, TCP/IP

Key words in English
radio communication, wireless, TCP/IP

Mark

1797/2002/G1

Default language

Czech

People responsible

Vajdík Milan, Ing.
- principal person responsible (2002-04-29 - 2002-12-31)
Herman Ivo, Ing., CSc.
- fellow researcher (2002-01-01 - 2002-12-31)
Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2002-01-01 - 2002-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2002-04-29 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2002-04-29 - 2002-12-31)

Results

VAJDÍK, M., HERMAN, I. Wireless communication in the 2.4 GHz band. In Telecommunications and signal processing TSP - 2002. Brno: 2002. p. 86 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

VAJDÍK, M. High Speed Communication Through RS-232 Interface. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 2/9, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

VAJDÍK, M., HERMAN, I. Increasing the RS-232 Communication Rate. In Research in Telecommunication Technology RTT 2002. Žilina - Slovak Republic: 2002. p. 283 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail