Project detail

Návrh a realizace skalárního obvodového analyzátoru

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

Mark

IS 421942

Default language

Czech

People responsible

Urbanec Tomáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2002-04-22 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-04-22 - not assigned)

Results

URBANEC, T.; SVAČINA, J. Počítačově řízený skalární obvodový analyzátor. In Proceedings of the CAD&CAE Workshop 2000. Praha(Czech Republic): FEI STU Praha, 2000. s. 34-36. ISBN: 80-902417-6-3.
Detail

URBANEC, T. Návrh planárních mikrovlnných filtrů a mikrovlnná měření. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brne, 2002. s. 232 ( s.)
Detail

URBANEC, T. WLAN Cards Parameters and Possibility of their Improvement. In Radioelektronika 2002 - Conference proceedings. Bratislava: Department of Radio and Electronics,FEI SUT Bratislava, 2002. p. 94 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

URBANEC, T. Návrh a realizace skalárního obvodového analyzátoru, IS 421942, výzkumná zpráva 2002. Návrh a realizace skalárního obvodového analyzátoru. neuvedeno. Brno: 2002. s. 1 ( s.)
Detail

URBANEC, T. IMPROVEMENT OF COMMUNICATION PARAMETERS OF THE WLAN CARDS. In Sborník anotací Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ'2002. Ostrava: Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček,pobočka č.150,Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava, 2002. p. 59 ( p.)
Detail

URBANEC, T., SVAČINA, J. Scalar Network Analyzer. In Sborník 3. ročníku konference ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2002. Plzeň: ZČU v Plzni, 2002. p. 309 ( p.)
Detail

URBANEC, T. DESIGN OF THE SCALAR NETWORK ANALYZER. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: FEEC VUT Brno, 2003. p. 189 ( p.)
Detail

URBANEC, T. Improvement of Communication Parameters of the WLAN Cards. In Conference and Competition Student EEICT 2002. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Electrical Engineering and Communication Faculty of Information Technology, 2002. p. 1 ( p.)
Detail