Project detail

Optimalizace algoritmů equalizace v systémech přenosu ADSL a VDSL

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

Mark

2209/2003/G1

Default language

Czech

People responsible

Gregořica Miroslav, Ing.
- principal person responsible (2002-04-15 - not assigned)
Šilhavý Pavel, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2002-04-15 - not assigned)
Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2002-04-15 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2002-04-15 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2002-04-15 - not assigned)

Results

GREGOŘICA, M., ŠILHAVÝ, P. Comparing the approaches to design the time domain equalizer used in ADSL transceivers. In University of Miskolc. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2003. p. 293 ( p.)ISBN: 9636615918.
Detail

GREGOŘICA, M., ŠILHAVÝ, P. Time Domain Equaliser Design methods. In RTT 2003. Bratislava: FEI SUT Bratislava, 2003. p. 115 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

GREGOŘICA, M., ŠKORPIL, V., ŠILHAVÝ, P. Optimalizace algoritmů equalizace v systémech přenosu ADSL a VDSL. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVS IS432209. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

GREGOŘICA, M., ŠILHAVÝ, P. Analýza návrhových metod TEQ. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 10, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

GREGOŘICA, M. ADSL technology. In TSP 2003. Brno: VUT v Brne, 2003. p. 130 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail