Project detail

Modernizace a inovace výuky přístupových a transportních sítí, MŠMT reg.č. 2123/2003 F1

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

V rámci projektu byly vypracovány inovované učební texty, přednášky a laboratorní úlohy pro povinný předmět "Přístupové a transportní sítě"

Description in English
Giving a completed overview of all most important parts of the telecommunication network, which is here comprehended as a tool for transmitting information to a required recipient in required quality. It concerns terminal equipment, access network solutions, means of traffic concentration, integration of services, multiple utilization of transmission media, effective utilization of these tools, shortening of idle times, optimal solution of transport networks configuration.

Keywords
Přístupová síť, transportní síť, PCM, muldexory, LAN, ATM, digitální spínače

Key words in English
access network, transport network,asynchronnous transport mode, local area network, muldexor, digital switch

Mark

2123/2003F1

Default language

Czech

People responsible

Kapoun Vladimír, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (2002-04-15 - 2003-12-31)
Molnár Karol, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2003-01-01 - 2003-12-31)
Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2003-01-01 - 2003-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2002-04-15 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2002-04-15 - not assigned)

Results

KAPOUN, V. Nová technika v telekomunikacích VI. In Přístupové sítě, tarifikační systémy. Brno: SEI, pobočka FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1-5.
Detail

KAPOUN, V. Monopol, či ne?. Lupa, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 1-3. ISSN: 1213-0702.
Detail

KAPOUN, V. Paušál, či ne?. Lupa, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1213-0702.
Detail

KAPOUN, V., ŠVÉDA, M. Management systems and their organization. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 4/12, p. 256 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail