Project detail

Inovace výuky kursu "Číslicové zpracování akustických signálů"

Duration: 11.03.2003 — 31.12.2003

Mark

IS432119

Default language

Czech

People responsible

Balík Miroslav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2002-04-12 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-04-12 - not assigned)

Results

BALÍK, M. Optimized Structure for Multichannel Digital Reverberation. In Proceedings of. Tenerife: WSEAS, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-92-0.
Detail

BALÍK, M., SCHIMMEL, J. Oponovaná závěrečná zpráva k projektu - Inovace výuky kursu "Číslicové zpracování akustických signálů". Brno: FEKT, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BALÍK, M. Function Generator Based on NEDCF. In Proceedings of. Bratislava: Publisher STU, 2003. p. 84 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

BALÍK, M. New Structure for 8-Channel Digital Reverberation. In Proceedings of. Brno: VUT Brno, 2003. p. 270 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail