Project detail

Zavedení nových trendů ve vývoji signálových procesorů do výuky.

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003

On the project

V posledních letech reagovali výrobci signálových procesorů na použití architektury s více přístupy u procesorů pro všeobecné použití uvedením nové řady signálových procesorů typu VLIW. Je to název pro delší programové instrukce, která je složena z dílčích částí pro paralelní řízení několika funkčních jednotek. Nová architektura klade vysoké požadavky na kompilátory i na znalosti a zkušenosti programátora z oblasti implementace algoritmů číslicového zpracování signálů v signálových procesorech. Cílem projektu je vybavit laboratoř signálových procesorů vývojovými kity osazenými nejnovějšími signálovými procesory TMS320C6711 s architekturou VLIW a připravit s nimi několik laboratorních úloh tak, aby se studenti seznámili se zásadami programování této moderní řady procesorů. Inovace se bude týkat především výuky předmětů Signálové procesory a Číslicové filtry. Při přípravě laboratorních úloh vzniknou knihovny zdrojových kódů vybraných algoritmů, které budou uloženy na souborovém serveru a studenti je mohou používat při řešení vlastních projektů. Na serveru budou uloženy i laboratorní návody a učební texty a budou přístupné přes síť Internet.

Default language

Czech

People responsible

Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2002-04-10 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-04-10 - not assigned)

Results

SYSEL, P., VRÁNA, J. Signálové procesory typu VLIW. In Proceedings of Audio Technologies and Processing ATP2003. Brno: Nakladatelstvi VUT, Brno, 2003, 2003. s. 76 ( s.)ISBN: 80-214-2391-9.
Detail