Project detail

Využití světlovodů v laboratorní výuce osvětlovací techniky

Duration: 10.04.2002 — 09.02.2004

On the project

Cílem projektu je seznámit studenty magisterského studia s praktickým využitím světlovodů v osvětlovací technice, s jejich vlastnostmi a s možností modelování jejich vlastností pomocí systému ANSYS. Studenti budou schopni použít těchto netradičních osvětlovacích soustav v praxi při návrzích osvětlení. Projekt je také zaměřen na vypracování a formulaci rovnic pomocí parciálních diferenciálních rovnic (PDR) pro řešení rozložení světelného toku v modelované třírozměrné úloze. Pro řešení bude použit multifyzikální výpočetní systém ANSYS. Ten nemá zabudovaný modul pro řešení a modelování úloh se světelným tokem, intenzitou. Budou formulovány modely fyzikální a matematický, bude použita metoda konečných prvků (MKP). Podle možností systému ANSYSu budou tyto modely zapracovány a bude proveden testovací výpočet na zvolené měřitelné úloze. Jeho ověření bude experimentálně provedeno na pracovišti řešitelského týmu. Studenti doktorského studijního programu se touto prací přiblíží tématu svých disertačních doktorských prací a získají cenné zkušenosti s prací na rozsáhlém výpočetním systému MKP. Výsledky budou publikovány na národních i mezinárodních konferencích.

Description in English
This project is about using the light guide systems to teaching of the laboratory for courses lighting and lighting systems.

Keywords
světlovody, osvětlení

Key words in English
light, lighting

Mark

IS 2169

Default language

Czech

People responsible

Kroutilová Eva, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2002-04-10 - 2004-02-09)
Bernard Michal, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2002-04-11 - 2004-02-09)
Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2002-04-10 - 2004-02-09)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2002-04-10 - not assigned)

Results

KADLECOVÁ, E., PLCH, J. Metody modelování odrazné plochy svítidla. In Electric Power Engineering 2003. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 55 ( s.)ISBN: 80-248-0225-2.
Detail

KADLEC, R., KADLECOVÁ, E. Nové směry výpočtů v osvětlovací technice. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KADLECOVÁ, E., BAXANT, P. Možnosti návrhu odrazné plochy svítidel. In 1. doktorandská konference Současnost elektroenergetiky 2003. Brno: FEKT ÚEEN VUT Brno Purkyňova 118, 2003. s. 1-225. ISBN: 80-214-2417-6.
Detail

FIALA, P., KADLECOVÁ, E., BERNARD, M. Simple lighting source analysis with finite element method. In 11. Ansys and Star-CD Users´ Meeting. Brno: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-239-1598-3.
Detail

KADLECOVÁ, E. Automatizovaný systém výpočtu jednoduchého světelného zdroje metodou konečných prvků. In Sborník příspěvků konference Radešín 2003. 2003. s. 129 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

KADLECOVÁ, E., BERNARD, M., FIALA, P. Illumination of interiors by the Hollow Light Guides. In 14.mezinárodná konferencia SVETLO 2003, 14th International Conference LIGHT 2003. Bratislava: 2003. p. 84 ( p.)ISBN: 80-233-0488-7.
Detail

KADLECOVÁ, E., BAXANT, P. Odrazná plocha svítidel. In 14.mezinárodná konferencia SVETLO 2003, 14th International Conference LIGHT 2003. Bratislava: 2003. s. 221 ( s.)ISBN: 80-233-0488-7.
Detail

KADLECOVÁ, E., BERNARD, M., FIALA, P. Simple sources of light analysis with finite element method. In Elektrotechnika a informatika 2003, část třetí Elektroenergetika. Elektrotechnika a informatika 2003, 15. - 16. října 2003, Zámek Nečtiny: 2003. p. 19 ( p.)ISBN: 807082-983-4.
Detail

KADLECOVÁ, E., BERNARD, M., FIALA, P. Prospects of light guides in interior lighting and applications of analysis with method of limited elements for simple source of light. In V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie, 18-21 października 2003r. V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie, 18-21 października 2003r.,Istebna-Zaolzie, Schronisko PTSM "Zaolzianka": 2003. p. 1 ( p.)
Detail

KADLECOVÁ, E., BERNARD, M., FIALA, P. Osvětlování interiérů prostřednictvím světlovodů. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KADLECOVÁ, E., FIALA, P. Light guide modeling. In Energy Forum 2004. II. Sofia: Technical University - Sofia, 2004. p. 338 ( p.)ISBN: 80-986-1619-1.
Detail

KADLECOVÁ, E., BERNARD, M., FIALA, P. Využití, měření a numerické modelování osvětlovacích soustav se světlovody. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KADLECOVÁ, E., BERNARD, M., FIALA, P. Modelování a možnosti využití dutých světlovodů. In Elektroenergetika 2004. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-248-0612-6.
Detail

KADLECOVÁ, E., FIALA, P. Numerical modeling of light problem. In Proceedings of the 5th International Conference ELEKTRO 2004, NEW TRENDS IN DIAGNOSTICS AND REPAIRS OF ELECTRICAL MACHINES AND EQUIPMENTS, Volume 2. 2. Žilina, Slovakia: Faculty of Electrical Engineering, University of Žilina, Slovakia, EDIS -Žilina publishers, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-8070-252-7.
Detail

FIALA, P., KADLECOVÁ, E. Simple light guide modeling. In Applied Electronics 2004. PLzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2004. p. 240 ( p.)ISBN: 80-7043-274-8.
Detail

KADLECOVÁ, E., FIALA, P., ZLOMEK, M. Numerical methods of the optical systems. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004, Proceedings. Brno: VUT v Brně, Antonínská 548/1, 602 00, Brno, 2004. p. 464 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

KADLECOVÁ, E., ZLOMEK, M., VESELÝ, M. Induction Machine Drive Control Modeling and Parameters Identification in Matlab/Simulink. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004, Proceedings. Brno: VUT v Brně, Antonínská 548/1, 602 00, Brno, 2004. p. 484 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

KADLECOVÁ, E., FIALA, P. Modeling of special electromagnetic problem. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004, Volume 3. Brno: Brno University of Technology, tisk : MSD, spol s.r.o.Skorkovského 70a, Brno, 2004. p. 418 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

KADLECOVÁ, E., FIALA, P. Modeling of simple light problems. In Modeling of simple light problems. Brno: VUT v Brně, FEKT, ÚEEN, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KROUTILOVÁ, E., FIALA,P. Illumination of Interiors by the Hollow Light Guides. 2003, vol. 2003, no. 1, p. 1 ( p.)
Detail

KADLECOVÁ, E., FIALA, P. New Directions in Modeling the Lighting Systems. Radioengineering, 2004, vol. Volume 13, no. Number 4, p. 75 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Ing. Eva Kadlecová. Automatizovaný systém výpočtu odrazné plochy svítidel. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis, 2005, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-4198.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; BERNARD, M.; FIALA, P. Využití světlovodů v laboratorní výuce osvětlovací techniky. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KADLECOVÁ, E. Modeling of simple light problems. Proceedings of the International Scientific Conference, Electric Power Engineering 2004. 1. VUT v Brně, FEKT, ÚEEN, 2004. p. 49 ( p.)ISBN: 80-214-2642-X.
Detail

KADLECOVÁ, E., BERNARD, M. Modelování a možnosti využití dutých světlovodů. Elektroenergetika 2004. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. s. 14 ( s.)ISBN: 80-248-0612-6.
Detail

KADLECOVÁ, E., BERNARD, M. Využití světlovodů v laboratorní výuce kurzů osvětlovací techniky. VYUŽITÍ SVĚTLOVODŮ V LABORATORNÍ VÝUCE. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠKROB, R., KADLECOVÁ, E. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

DĚKAN, J., KADLECOVÁ, E. Numerický model optického systému. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KADLECOVÁ, E. Methods modelling udes for design of lighting systems in lighting technology and design of reflectors. In STUDENT EEICT 2003 3.díl. Brno: VUT Brno FEKT a FIT, 2003. p. 340 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail