Project detail

Inovace předmětu Datová komunikace

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003

Mark

IS432116

Default language

Czech

People responsible

Němec Karel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2002-04-09 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-04-09 - not assigned)

Results

NĚMEC, K., ZEMAN, V., ČÍŽ, R., POLÁK, K. Inovace předmětu Datová komunikace. Inovace předmětu Datová komunikace. Brno: Ústav telekomunikací, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

ZEMAN, V., PROKEŠ, A. Fast setling lowpass filter. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2003. 2003. p. 199 ( p.)
Detail