Project detail

Zavedení výuky problematiky struktur systémů zpracování multimediálních dat

Duration: 31.03.2001 — 31.12.2002

On the project

Cílem projektu je popis architektur systémů zpracování multimediálních dat,návrh a realizace těchto systémů,příprava nových počítačových a laboratorních cvičení a vytvoření učebních textů. Toho bude využito pro inovaci předmětů Studiová a hudební elektronika,Číslicové zpracování akustických signálů a Signálové procesory.

Description in English
Aim of this project is description of multimedia processing systems,design and implementation of these systems,developing new computer and laboratory practices, and developing lecture notes. This will be used for inovation of Studio and Music Electronics,Digital Processing of Acoustical Signals, and Digital Signal Processors.

Mark

IS421818

Default language

Czech

People responsible

Balík Miroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Schimmel Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Káňa Ladislav, Ing. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2002-03-21 - 2002-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-03-20 - not assigned)

Results

SCHIMMEL, J. Implementace metod číslicového zpracování signálů v multi-procesorových DSP systémech. In Proceedings of the 3rd Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Brno: VUT, 2002. s. 110 ( s.)ISBN: 80-214-2128-2.
Detail

KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M. Monitoring real-time bandwith utilization in LAN. In Telecommunitations and signal processing 2002. Brno: 2002. p. 90 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

SCHIMMEL, J. Technologie Surround Sound 2 - zpracování vícekanálových zvukových formátů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 13, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SCHIMMEL, J. Komunikační protokol MIDI. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 69, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

SCHIMMEL, J., BALÍK, M. Prostředí VST Plug-In. 2002.
Detail

SCHIMMEL, J.; KÁŇA, L. Implementation of Digital Signal Processing Methods on Multiple Processor DSP Systems. 2002.
Detail

SCHIMMEL, J. Zpracování audio signálů v digitálních nativních a host-based systémech metodou plug-in modulů. 2002.
Detail

SCHIMMEL, J. Využití nelineárních prvků v digitálních hudebních efektech. 2002.
Detail

SCHIMMEL, J. Simulátor Powercore. 2002.
Detail

SCHIMMEL, J. Metody synchronizace audio a video zařízení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 51, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail