Project detail

Informační a poradenské centrum v prostředí WWW

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií a globálních informačních sítí vytváří nové příležitosti a nové druhy aplikací, které by bez rozsáhlého použití těchto technologií nebyly realizovatelné. V budoucí informační společnosti hraje klíčovou úlohu vzdělávání, které je podmínkou zvládnutí nových technologií v celospolečenském měřítku. Cílem tohoto projektu je vytvořit informační a poradenské centrum na internetu, které umožní lektorům i studentům aktivně do tohoto systému zasahovat, nastavovat a aktualizovat data. Aktivním využíváním poskytovaných služeb se studenti seznámí s nejnovějšími informačními technologiemi, což přispěje k rozvoji informační gramotnosti podle cílů současné státní informační politiky ČR.

Description in English
Creation of information and counselling internet centrum.Lecturers and students can interfere to this system, to set and to up-date it.

Keywords
informační systém, www

Key words in English
information system, www

Mark

1801/2002/E2

Default language

Czech

People responsible

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (2002-01-01 - 2002-12-31)
Moučka Pavel, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2002-01-01 - 2002-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2002-01-01 - 2002-12-31)

Funding resources

-
- whole funder (2002-01-01 - 2002-12-31)

Results

MOUČKA, P., SYSEL, P., HUJKA, P. SISw - Studijní a informační systém WWW. 2002.
Detail