Project detail

Inovace výuky předmětu "Konstrukce elektronických zařízení"

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

On the project

Projekt je zaměřen na podporu studijního programu povinného kursu "Konstrukce elektronických zařízení" oboru Elektronika a sdělovací technika". Ročně kurs absolvuje průměrně 130 studentů. Projekt si klade za cíl využít všech dostupných možností multimediální počítačové sítě pro zkvalitnění výuky. Pro naplnění tohoto záměru je třeba vytvořit učební materiály jenž budou mít multimediální charakter, doplnit stávající počítačovou síť o zařízení podporující multimediální aplikace a v neposlední řadě doplnit síť o návazná technologická zařízení určená pro počítačově podporovaný návrh elektronických systémů.

Keywords
konstrukce elektronických zařízení

Mark

FR410182

Default language

Czech

People responsible

Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder