Project detail

Model přenosového média přístupové sítě

Duration: 17.04.2001 — 31.12.2002

Mark

1828/2002/G1

Default language

Czech

People responsible

Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2002-02-06 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-02-06 - not assigned)

Results

HOFÍREK, P., FILKA, M. Application of structural cabling for xDSL. In Int. Conf. Telecommunications and signal processing TSP - 2002. Brno: TU Brno Czech Republic, 2002. p. 66 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

ZEMAN, V. Model přenosového média přístupové sítě. 2002.
Detail

HOFÍREK, P., FILKA, M. Spectral compatibility of xDSL systems. In Int. Conf. International Conference Research in Telecommunication Technology. EDIS-Žilina University publisher: EDIS-Žilina University publisher, 2002. p. 193 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail