Project detail

Rozvíjení tvořivosti studentů, učitelů a inženýrů pomocí metodiky TRIZ.

Duration: 01.01.2000 — 30.12.2002

On the project

Analýza historie, stavu a perspektiv zavádění TRIZ do vzdělavacího systému a praxe v Rusku a ČR Zavedení TRIZ do vzdělavacího systému středních a vysokých škol ČR a Ruska Zavedení TRIZ do inovačních firem ČR a Ruska

Mark

ME 349

Default language

Czech

People responsible

Bušov Bohuslav, doc. Ing., CSc.
- principal person responsible (2000-01-01 - 2001-12-30)
Bartl Josef, Ing., CSc.
- fellow researcher (2000-01-01 - 2001-12-30)
Veselka František, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2000-01-01 - 2001-12-30)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT
- whole funder (2000-01-01 - 2002-12-31)

Results

BUŠOV, B., GASANOV, A., KOKIN, S., BARTLOVÁ, M. Using of TIPS Programs Packages in Engineering Education. In Proceedings an International Conference "Computer Based Learning in Science". University of Ostrava: De Montfort University of Leicester, 2001. p. G3 ( p.)ISBN: 80-7042-180-0.
Detail

BUŠOV, B. Tvorba a řešení inovačních zadání (HA + ARIZ). Bušov: Bušov, 1996. s. 1-200.
Detail

BUŠOV, B. Technická funkce a efekty z přírodních věd, cesta firmy ven a zpět. In Zborník CS ONLINE, 14. medzinárodná konferenica. Stará Lesná: SSPCH, 2001. s. 133 ( s.)ISBN: 80-968011-6-3.
Detail

BUŠOV, B., KOKIN, S., GASANOV, A., BARTLOVÁ, M. Computer Support of Innovationś Creativity. In Computer Based Learning in Science. PF Ostrava: De Montfort University, Leicester, UK, 2001. p. G3 ( p.)ISBN: 80-7042-180-0.
Detail

BUŠOV, B. Využívání znalostních databází při inovaci technických systémů (TRIZ, expertní systém a vyhledávání na Internetu). In Znalostný manažment - klůč k úspechu. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2001. s. 222 ( s.)ISBN: 80-233-0443-7.
Detail

BUŠOV, B., BARTLOVÁ, M. Technická funkce a efekty přírodních věd, cesta z praxe do teorie a zpět. In Nové trendy ve fyzice. VUT,Brno: Ústav fyziky, 2001. s. 432 ( s.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

BUŠOV, B., GASANOV, A., KOKIN, S., BARTLOVÁ, M. Computer Support of Innovation´s Creativity. In Proceedings an International Conference "Computer Based Learning in Science". University of Ostrava: 2001. p. A3 ( p.)ISBN: 80-7042-180-0.
Detail

BUŠOV, B. Zákonitosti rozvoje techniky a TRIZ. In Systémové prognózování. Pardubice: Univerzita, 2003. s. 27 ( s.)ISBN: 80-7194-559-5.
Detail

BUŠOV, B. Znalostně založené inovace. In EDUCATION FOR MANAGEMENT(EDMAN 02). Praha: Ing. MIKOTA, 2002. s. 29 ( s.)ISBN: 80-86596-09-05.
Detail

BUŠOV, B., SAMEK, R., LASÁK, P. Inovace s metodikou TRIZ s podporou expertního systému IM. In XX.mezinárodní kíolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: VVŠ pozemního vojska Vyškov, 2002. s. 65 ( s.)ISBN: 80-7231-090-9.
Detail

BUŠOV, B., SAMEK, R., LASÁK, P. Informace, znalosti, inovace. In Moderní management (MOMAN02). Praha: Ing. Petr MIKOTA, 2002. s. 37 ( s.)ISBN: 80-65596-03-6.
Detail

BUŠOV, B. Tvorba a řešení inovačních zadání - TRIZ a její SW podpora Invention Machine. In Konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Zvolen: TU Zvolen, 2002. s. 282 ( s.)ISBN: 80-228-1174-2.
Detail

BUŠOV, B., VESELKA, F. InOVACE založené na znalostech. In GENERAL MANAGEMENT (GEMAN 02). Mariánské lázně: Mikota, 2002. s. 211 ( s.)ISBN: 80-86596-10-9.
Detail

BUŠOV, B. InOVACE systémově. In SYSTEM ENGINEERING (SYSTE 02). Praha: Mikota, 2002. s. 17 ( s.)ISBN: 80-86596-06-0.
Detail

BUŠOV, B., BARTLOVÁ, M. From Problem to its Stones and Kernels. In ETRIA WORLD CONFERENCE, TRIZ FUTURE 2002. ENSAIS, Strasbourg: ENSAIS, 2002. p. 347 ( p.)ISBN: 2-86820-227-6.
Detail

BUŠOV, B., VESELKA, F. Technická tvůrčí práce se SW podporou. In Pedagogický software 2002. České Budějovice: Scientific Padagogical Publishing, 2002. s. 23 ( s.)ISBN: 80-85645-46-7.
Detail

BUŠOV, B. DOLOVÁNÍ ZNALOSTÍ - fikce nebo realita?. In Systémy velení a řízení v rezortu MO. VA Brno: VA Brno, 2002. s. 503 ( s.)
Detail

BUŠOV, B. Jde o kvalifikační profil absolventa/VUT?. In Strojní inženýři pro XXI. století. FSI VUT Brno: FSI a Asociace strojních inženýrů, 2003. s. 11 ( s.)ISBN: 80-214-2272-6.
Detail

BUŠOV, B. Rozvíjení tvořivosti studentů, učitelů a inženýrů pomocí metodiky TRIZ (MŠMT, program KONTAKT , projekt ME 349). Průběžná zpráva ke druhé etapě projektu. FEI VUT v Brně: FRVŠ, program KONTAKT, 2001.
Detail

BUŠOV, B., BARTL, J. Rozvíjení tvořivosti studentů, učitelů a inženýrů pomocí metodiky TRIZ. (MŠMT, program KONTAKT, ME 300 349). KONTAKT, ME 300 349. FEKT VUT Brno: FRVŠ, 2002.
Detail

BUŠOV, B. Tvorba a řešení inovačních zadání-TRIZ,Asoc. inov. podnikání, Praha. AIP Praha: 1997. s. 1-210 ( s.)
Detail

BUŠOV, B. Tvorba a řešení inovačních zadání - TRIZ a Invention Machine - IM systém. In Možnosti využití výsledků výzkumu a vývoje v českém průmyslu. Soubor referátů z 2. pracovního semináře projektu GAČR č. 106/99/0362. Inženýrská akademie, Ústav termomechaniky, Praha: REPRONIS, 2001. s. P1 ( s.)ISBN: 80-86122-92-1.
Detail