Project detail

Experimentální studium přenosových jevů na pohybujících se površích při velmi vysokých teplotách

Duration: 01.01.1997 — 31.12.1999

Mark

GA106/97/0328

Default language

Czech

People responsible

Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (1997-01-01 - not assigned)

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (1997-01-01 - 1999-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (1900-01-01 - not assigned)

Results

POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; DRUCKMÜLLER, M. Zpřesnění výpočtových modelů tepelných procesů experimentálním stanovením okrajových podmínek. In Svratka: 1999. s. 717-722. ISBN: 80-214-1323-9.
Detail