Project detail

Analýza a výpočet elektrického pole venkovního transformátoru proudu

Duration: 02.05.1997 — 30.12.1997

On the project

Výpočet elektrického pole u venkovního transformátoru proudu s provozním napětím Ujm=35kV, návrh konstrukčních prvků pro snížení částečných výbojů v transformátoru.

Mark

HS470007

Default language

Czech

People responsible

Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (2001-11-19 - 1997-05-02)

Units

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Výzkum pro státní správu v oblasti sociální politiky,zaměstnanosti a bezpečnosti práce
- whole funder (1997-05-02 - 1997-05-31)

Results

FIALA, P. Optimalizace v přístrojových transformátorech. In 1999.
Detail

FIALA, P. Modelování přechodných dějů spojením metody konečných prvků a modelu se soustředěnými parametry. In 2000.
Detail

FIALA, P. Physical fields computer simulation of metering current transformer at short circuit test on the 3-D FEM model. In 1995.
Detail

FIALA, P. Optimisation of a high voltage transformer. Journal of Electrical Engineering, 1997, vol. 48, no. 8/s, p. 153 ( p.)ISSN: 0013-578X.
Detail

FIALA, P. Optimalizace návrhu napěťového transformátoru v jednopólovém Umax=27kV. 2000.
Detail

FIALA, P., BACHOREC, T. Výpočet elektrodynamických sil v proudovém transformátoru TPU 40. 1994.
Detail

FIALA, P. Výpočet rozložení proudové hustoty v jednozávitovém proudovém transformátoru. 1994.
Detail

FIALA, P. Výpočet elektrického pole u venkovního transformátoru proudu s provozním napětím Ujm=35kV, návrh konstrukčních prvků pro snížení částečných výbojů v transformátoru. 1997.
Detail

FIALA, P. Optimalizace návrhu napěťového transformátoru ve dvoupólovém provedení Umax=25kV nová varianta 2000. 2000.
Detail

FIALA, P. Výpočet elektrodynamických sil v proudovém transformátoru TPU 40. 1994.
Detail