Project detail

Analýza a modelování elektromagnetického pole v měřicích transformátorech

Duration: 15.10.1998 — 19.02.1999

On the project

Projekt se zabývá modelováním a analýzou částečných výbojů v měřicím transformátoru, nastavení minimálních průrazných hodnot v kritických místech konstrukčních částí návrhu transformátoru. Pokračuje optimalizací návrhu přístrojových transformátorů, optimální návrh vinutí transformátoru, tvaru a rozměrů, formy měřicího transformátoru proudu i napětí.

Mark

HS 480019

Default language

Czech

People responsible

Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2001-11-19 - 1998-10-15)

Units

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Výzkum pro státní správu v oblasti sociální politiky,zaměstnanosti a bezpečnosti práce
- whole funder (1998-10-15 - 1999-02-19)

Results

FIALA, P. Optimalizace tvaru a rozložení vinutí měřicího transformátoru. In 2000.
Detail

FIALA, P. Optimisation of the high voltage current metering transformer. In AMTEE´97 Advanced methods in the theory of electrical engineering. Plzeň: 1997. ISBN: 80-7082-363-1.
Detail

FIALA, P. Optimalizace návrhu napěťového transformátoru v jednopólovém Umax=27kV. 2000.
Detail

FIALA, P. Optimalizace návrhu napěťového transformátoru ve dvoupólovém provedení Umax=25kV nová varianta 2000. 2000.
Detail

FIALA, P. Optimalizace návrhu napěťového transformátoru ve dvoupólovém provedení Umax=25kV. 1999.
Detail

FIALA, P. Modeling of a winding irregularity on concluded magnetic circuit. In 1999.
Detail

KADLECOVÁ, E., STEINBAUER, M., KALÁB, P. Metering Current Transformer. In Energy Forum 2004. II. Sofia: Technical University - Sofia, 2004. p. 203 ( p.)ISBN: 80-986-1619-1.
Detail

KALÁB, P., STEINBAUER, M., ZLOMEK, M. Analysis of high-frequency interference in measuring transformer. In 15th International Conference DISEE 2004. Bratislava, SR: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2004. p. 44 ( p.)ISBN: 80-227-2110-7.
Detail

FIALA, P. Výpočet elektrodynamických sil v proudovém transformátoru . 1994.
Detail

FIALA, P. Výpočet rozložení magnetického pole a výpočet měrné síly na primární vinutí v jednozávitovém proudovém transformátoru. 1994.
Detail

FIALA, P. Výpočet elektrodynamických sil v proudovém transformátoru 1500- 3000 A. 1994.
Detail

FIALA, P. Výpočet elektrodynamických sil v proudovém transformátoru 1500- 3000 A, vyhodnocení. 1994.
Detail

FIALA, P. Mechanická analýza v jednozávitovém proudovém transformátoru 600- 1250 A. 1994.
Detail

FIALA, P. Výpočet elektrického pole v transformátoru TJC7 a návrh přídavné elektrody pro snížení částečných výbojů v kritických částech transformátoru. 1997.
Detail

FIALA, P. Výpočet elektrického pole u venkovního transformátoru proudu s provozním napětím Ujm=35kV, návrh konstrukčních prvků pro snížení částečných výbojů v transformátoru. 1997.
Detail

FIALA, P. Model sekundárního vinutí proudového transformátoru – přepinatelná varianta. 1999.
Detail

FIALA, P. Modelování částečných výbojů v transformátoru , nastavení minimálních průrazných hodnot v kritických místech konstrukčních částí návrhu transformátoru. 1999.
Detail

FIALA, P. Optimalizace návrhu napěťového transformátoru – dvoupólové provedení TDC-7. 1999.
Detail

Ing.Pavel Fiala, Ph.D., Ing.Vild: ˇástečné výboje TPU6; TPU6- optimalizace. ABB s.r.o.. URL: http://www.abb.com. (zavedená výroba)
Detail

Ing. Fiala, Ph.D., Ing. Vild, Remiš: TPU-40; TPU-40. ABB s.r.o , Vídeňská 117, Brno. URL: http://www.abb.com. (zavedená výroba)
Detail

Ing.Pavel Fiala, Ph.D., Ing. Vild: OPtimalizace TDC6; TDC6-optimalizace. ABB s.r.o Vídeňská 117, Brno. URL: http://www.abb.com. (zavedená výroba)
Detail

Ing. Pavel Fiala,Ph.D., Ing. Lumír Vild: Venkovního provedení 35kV; TPU-6V. ABB s.r.o. Vídeňská 117, Brno. URL: http://www.abb.com. (zavedená výroba)
Detail