Ing.

Zoltán Édes

FME, IPE

107170@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Zoltán Édes

Projects

 • 2017

  Příprava a výzkum vlastností nano- a mikrostruktur, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Příprava a výzkum vlastností nano- a mikrostruktur, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Nanotechnologie pro plazmoniku a spintroniku , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail