doc. RNDr.

Zdeněk Svoboda

CSc.

FEEC, UMAT – Department Finantial Officer

+420 54114 6082
svobodaz@feec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. RNDr. Zdeněk Svoboda, CSc.

Projects

 • 2020

  Kvalitativní a numerická analýza spojitých a diskrétních dynamických systémů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Dynamika systémů se zaměřením i na algebraickou a topologickou strukturu. , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Reprezentace řešení dynamických systémů, numerické algoritmy řešení , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Vlastnosti řešení funkcionálních diferenciálních a diferenčních rovnic, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail