doc. RNDr.

Zdeněk Šmarda

CSc.

FEEC, UMAT – Head of Department

+420 54114 6099, +420 54114 6098
smarda@feec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. RNDr. Zdeněk Šmarda, CSc.

Projects

 • 2020

  Kvalitativní a numerická analýza spojitých a diskrétních dynamických systémů, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Identifikace nelineárních dynamických systémů zlomkového řádu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Dynamika systémů se zaměřením i na algebraickou a topologickou strukturu. , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  GA16-08549S, Identifikace dynamických systémů na časových škálách, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2014

  Reprezentace řešení dynamických systémů, numerické algoritmy řešení , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Pobyt zahraničního profesora na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Vlastnosti řešení funkcionálních diferenciálních a diferenčních rovnic, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Kvalitativní metody vyšetřování spojitých a dikrétních dynamických systémů se zřetelem i na jejich algebraickou strukturu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Inovace a zřízení počítačových učeben ústavu matematiky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2005

  MSM0021630503, Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN), zahájení: 17.11.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2003

  Počítačové učebny ústavu matematiky a ústavu jazyků, zahájení: 21.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1996

  Diferenciální a funkcionálně diferenciální rovnice popisující jevy v elektrotechnice., zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1996
  Detail