Ing.

Zdeněk Roubal

Ph.D.

FEEC, UTEE – Assistant professor

+420 54114 6319
roubalz@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Zdeněk Roubal, Ph.D.

Creative activities

 • SZABÓ, Z.; MIKULKA, J.; ROUBAL, Z.: Iontmetr 1.00; Iontmetr 1.00. Mendelova zamědělská a lesnická univerzita v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • SZABÓ, Z.; MIKULKA, J.; ROUBAL, Z.: Iontmetr 1.20; Iontmetr 1.20. UTEE. (funkční vzorek)
  Detail

 • STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.: Zdroj monochromatický II; Zařízení pro osvětlení plochy s nastavitelným vyzařovaným spektrem. Mendelova univerzita v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.: Chladicí deska; Chladicí zařízení s teplotním gradientem. Masarykova univerzita v Brně, Ústav experimentální biologie PřF, Kamenice 753/5, A13, Brno. URL: http://www.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.; FIALA, P.: Freezing potentials; Přípravek pro měření potenciálu na rozhraní kapalné a pevné fáze. MU Brno, Ústav chemie, PřF Kamenice 753/5, 625 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.: Chladicí deska II; Chladicí systém pro biologické účely. Masarykova univerzita v Brně, Ústav experimentální biologie PřF, Kamenice 753/5, A13, Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/chladici-system-pro-biologicke-ucely. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/chladici-system-pro-biologicke-ucely, number of downloads: 3
  Detail

 • ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M.: Teplotní termostat; Termostat pro měření pasivních součástek. UTEE, FEKT, Kolejní 2906/4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/termostat-pro-mereni-pasivnich-soucastek. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/termostat-pro-mereni-pasivnich-soucastek, number of downloads: 3
  Detail

 • ROUBAL, Z.: Přípravky OZ; Přípravky pro měření parametrů OZ. UTEE, FEKT, Kolejní 2906/4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/pripravky-pro-mereni-parametru-oz. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/pripravky-pro-mereni-parametru-oz, number of downloads: 2
  Detail

 • DREXLER, P.; ROUBAL, Z.; ČÁP, M.; FIALA, P.: Výkonový LED zdroj; Výkonný osvětlovací LED modul pro potápěčské účely. FINN SUB s.r.o., IČ: 26084091. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/vykonny-osvetlovaci-led-modul-pro-potapecske-ucely. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/vykonny-osvetlovaci-led-modul-pro-potapecske-ucely, number of downloads: 2
  Detail

 • STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.: Nízkoteplotní teploměr UTEE; Laboratorní teploměr pro velmi nízké teploty. UTEE, FEKT, Kolejní 2906/4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/laboratorni-teplomer-pro-velmi-nizke-teploty. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/laboratorni-teplomer-pro-velmi-nizke-teploty, number of downloads: 3
  Detail

 • ROUBAL, Z.; KŘÍŽ, T.: Teslametr 3D; Lock-in zesilovač pro měření malých magnetických polí za přítomnosti silného rušení. UTEE, FEKT, Kolejní 2906/4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/lock-zesilovac-pro-mereni-malych-magnetickych-poli-za-pritomnosti-silneho-ruseni. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/lock-zesilovac-pro-mereni-malych-magnetickych-poli-za-pritomnosti-silneho-ruseni, number of downloads: 3
  Detail

 • ROUBAL, Z.: Fázový regulátor; Fázový regulátor výkonu. UTEE, FEKT, Kolejní 2906/4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/fazovy-regulator-vykonu. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/fazovy-regulator-vykonu, number of downloads: 2
  Detail

 • SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z.: HSB1; Hlídač stavu baterií pro solární panely. Dolní Bolíkov experimentálná vodní elektrárna. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/hlidac-stavu-baterii-pro-solarni-panely. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/hlidac-stavu-baterii-pro-solarni-panely, number of downloads: 2
  Detail

 • SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z.: Řídicí modul CB1; Řídící blok CB1. Laboratoř automatizace a embedded systémů SE2.142. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/ridici-blok-cb1. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/ridici-blok-cb1, number of downloads: 2
  Detail

 • ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.: čislo osvitu LX-1; čidlo osvitu pro predikci výkonu. střecha budovy T12. (funkční vzorek)
  Detail

 • ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.: převodní modul ZR1; Měřič výkonu, napětí a hladiny pro obnovitelný zdroj. Vodní elektrárna Dolní Bolíkov, ČR. (funkční vzorek)
  Detail

 • ROUBAL, Z.; MARCOŇ, P.; SZABÓ, Z.: reg-05; Regulátor baterií pro větrnou elektrárnu. Nové město na Moravě, větrné elektrárna. (funkční vzorek)
  Detail

 • ROUBAL, Z.: Ústředna Tesla; Analogová vstupní část měřicí ústředny pro monitorování výroby elektronek. Tesla Říčany. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.