doc. RNDr.

Zdeněk Karpíšek

CSc.

FME, IM DSO – associate professor

+420 54114 2717
karpisek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.

Publications

 • 2016

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KARPÍŠEK, Z.; KOUSAL, P. Optimization machining of titanium alloy Ti-6Al- 4V by WEDM with emphasis on the quality of the machined surface. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1326-1331. ISSN: 1213-2489.
  Detail

  MOURALOVÁ, K.; KARPÍŠEK, Z.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L. Freeman-Tukey Pseudoquasi- norm for Evaluating the Total Height of Profile Rt after WEDM. In Mechatronika 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. p. 455-460. ISBN: 978-80-01-05882- 4.
  Detail | WWW

 • 2015

  MOURALOVÁ, K.; DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.; KOVÁŘ, J.; KARPÍŠEK, Z.; SLIWKOVÁ, P. Experimental analysis on machinability of aluminium alloy using WEDM technology. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 722-727. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

 • 2013

  LACINOVÁ, V.; KARPÍŠEK, Z. Line Estimate of Discrete Probability Distribution. Mendel Journal series, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 412-415. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

 • 2012

  KOCMANOVÁ, A.; KLÍMKOVÁ, M.; KARPÍŠEK, Z. The Construction of Environmental Indicators for Determination of Performance of ESG Indicators to Support Decision- Making of investors. Business: Theory and Practice, 2012, vol. 13, no. 4, p. 333-342. ISSN: 1648- 0627.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; KOCMANOVÁ, A.; SADOVSKÝ, Z.; LACINOVÁ, V. Bootstrap v indexové analýze. In Analýza daT 2012/II - Statistické metody pro technologii, kvalitu a výzkum. Sborníky z konferencí. Pardubice: TriloByte s.r.o., 2012. p. 151-160. ISBN: 978-80-904053-6- 3.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; KOCMANOVÁ, A.; KRÁL, D.; LACINOVÁ, V. Aplikace intervalové aritmetiky v indexové analýze. ACTA STING, 2012, vol. 1, no. 1/ 2012, p. 13-24. ISSN: 1805- 1391.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; KOCMANOVÁ, A.; SADOVSKÝ, Z.; LACINOVÁ, V. Užití metody bootstrap v indexové analýze. In DANĚ – TEORIE A PRAXE 2012 - sborník referátů a abstraktů XV. ročníku mezinárodní odborné konference. Sborníky z konferencí. Brno: AKADEMIE STING, o.p.s., 2012. p. 39-45. ISBN: 978-80-87482-10- 0.
  Detail

 • 2011

  KARPÍŠEK, Z.; ŠTĚPÁNEK, P.; JURÁK, P. Weibull Fuzzy Probability Distribution for Reliability of Concrete Struktures. Engineering Mechanics, 2011, vol. 17, no. 5/ 6, p. 363-372. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  LACINOVÁ, V.; KARPÍŠEK, Z.; SADOVSKÝ, Z. Pesimistické odhady rozdělení pravděpodobnosti kategoriální veličiny. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, vol. 22, no. 2, p. 138-145. ISSN: 1210- 8022.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; LACINOVÁ, V. IJK- Algoritm to Calculate the Interval Reliability. Journal of Applied Mathematics, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 577-584. ISSN: 1337- 6365.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; MARTIŠEK, K. Software pro výpočet fuzzy spolehlivosti soustav s využitím FJK – algoritmu. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, vol. 22, no. 2, p. 71-79. ISSN: 1210- 8022.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; ŠTARHA, P. Software pro aplikace nehomogenních markovských řetězců v jakosti. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, vol. 22, no. 2, p. 89-97. ISSN: 1210- 8022.
  Detail

  ŠÁCHA, J.; KARPÍŠEK, Z. Odhad rozdělení pravděpodobnosti s obecnými lineárními podmínkami. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, vol. 22, no. 2, p. 192-199. ISSN: 1210- 8022.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; MATOUŠEK, R.; SADOVSKÝ, Z. Nestandardní metriky pro aproximace. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, vol. 22, no. 2, p. 80-88. ISSN: 1210- 8022.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; LACINOVÁ, V. IJK - algorithm to calculate the interval reliability. In Aplimat 2011- 10th International Conference on Applied Mathematics. Slovak University of Technology in Bratislava: 2011. p. 577-584. ISBN: 978-80-89313-51- 8.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; LACINOVÁ, V.; SADOVSKÝ, Z. Metody odhadů parametrů a rozdělení pravděpodobnosti. In Analýza dat 2011/ I. Pardubice: TriloByte Pardubice, 2011. p. 105-134. ISBN: 978-80-904053-4- 9.
  Detail

 • 2010

  KARPÍŠEK, Z.; LACINOVÁ, V. Odhady parametrů a rozdělení pravděpodobnosti. In Analýza dat 2010/1, Statistické metody pro technologii a výzkum. Karel Kupka. Pardubice: TriloByte, 2010. p. 53-83. ISBN: 978-80-904053-2- 5.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; LACINOVÁ, V. Odhady diskrétního rozdělení pravděpodobnosti s použitím kvazinorem a bootstrapu. In Analýza dat 2010/2, Statistické metody pro technologii a výzkum. Karel Kupka. Lázně Bohdaneč: TriloByte Pardubice, 2010. p. 131-145. ISBN: 978-80-904053-3- 2.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; LACINOVÁ, V.; PAVLÍČKOVÁ, L. Odhady parametrů a rozdělení pravděpodobnosti. In Analýza dat 2010/ I. Pardubice: TriloByte Pardubice, 2010. p. 47-76. ISBN: 978-80-904053-3- 2.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., LACINOVÁ, V. System Reliability Computed by Interval Arithmetic. Mendel Journal series, 2010, vol. 16, no. 6, p. 565-570. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; LACINOVÁ, V. System Reliability Computed by Interval Arithmetic. In Mendel 2010- 16th International Conference on Soft Computing. Matoušek Radek. Brno, FME BUT: 2010. p. 565-570. ISBN: 978-80-214-4120- 0.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; MARTIŠEK, K. Fuzzy Reliability of a System - Model and Software. In Proceedings East West Fuzzy Colloquium 2010. University of Applied Sciences Zittau: 2010. p. 147-153. ISBN: 978-3-9812655-4- 5.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; LACINOVÁ, V. Intervalová spolehlivost systému. In Reliability Quality Estimation 09. 1. Liberec: CQR TUL LIberec, 2010. p. 74-79. ISBN: 978-80-7372-619- 5.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; GIRGLE, F. Srovnání návrhu betonových konstrukcí pravděpodobnostní metodou a metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. p. 257-262. ISBN: 978-80-8076-089- 2.
  Detail

 • 2009

  KOTEK, V.; KARPÍŠEK, Z.; ŠIKOVÁ, I. Jak provádět účetní odpisy dlouhodobého majetku. In Daně - teorie a praxe 2009. Brno: Akademie Sting Brno, 2009. p. 30-35. ISBN: 978-80-86342-85- 6.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Fuzzy Modeling of Probability Distribution. PDMU-2009 (International Conference Problems of Decision Making under Uncertainties). Kijev: Státní univerzita Kijev, 2009. p. 29-30.
  Detail

 • 2008

  ŠÁCHA, J.; KARPÍŠEK, Z. Aproximace rozdělení pravděpodobnosti pomocí kvazinorem. In Request ' 08. CQR. Brno, Czech republic: VUT v Brně, FSI, Centrum pro jakost a spolehlivost, 2008. p. 201-207. ISBN: 978-80-214-3774- 6.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; NERADOVÁ, V.; SADOVSKÝ, Z. Pesimistické odhady diskrétního rozdělení pravděpodobnosti. In Inteligentní systémy pro praxi. sborník + CD. Tribun EU Brno: AD& M Ostrava, 2008. p. 101-108. ISBN: 978-80-7399-354- 2.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; NERADOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, E. A Contribution to the Estimation of Discrete Probability Distribution. Mendel Journal series, 2008, vol. 1, no. 1, p. 287-292. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; NERADOVÁ, V. Odhad rozdělení pravděpodobnosti kategoriální veličiny. In Aplimat 2008, 7th international conference. Slovak University of Technology in Bratislava: FX spol. s.r.o., Bratislava, 2008. p. 1145-1153. ISBN: 978-80-89313-02- 0.
  Detail

 • 2007

  KARPÍŠEK, Z. Fuzzy Probability with Triangular Norm System. In 6th International Conference APLIMAT 2007 (Part II). Bratislava: STU Bratislava, 2007. p. 403-416. ISBN: 978-80-969562-4- 1.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Fuzzy spolehlivost. In Sborník konference REQUEST ´ 06. Praha: Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, 2007. p. 164-177. ISBN: 978-80-01-03709- 6.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P.; SADOVSKÝ, Z. Quasi- norms for Discrete Probability Distribution Estimation. In 5th International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments. Kunovice: Evropský polytechnický institut Kunovice, 2007. p. 113-120. ISBN: 80-7314-108- 6.
  Detail

  ŠÁCHA, J.; KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P. Qusi- Norms for Discrete Probability Distribution Estimation. In Risk, quality and reliability. 1. Ostrava, Czech republic: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. p. 179-186. ISBN: 978-80-248-1575- 6.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Markovovy řetězce a jejich aplikace v jakosti. In Analýza dat 2007/II - Statistické metody pro technologii a výzkum. Pardubice: TriloByte s.r.o., 2007. p. 29-40. ISBN: 978-80-254-1322- 7.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P.; NERADOVÁ, V. Divergence a kvazinormy diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. In 6th International Conference APLIMAT 2007 (Part I). Bratislava: STU Bratislava, 2007. p. 387-395. ISBN: 978-80-969562-5- 8.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; ŠÁCHA, J.; JURÁK, P. Discrete Probability Distribution Estimation by Means of Quasi- norms. In Stoptima - Mozaic 2007. Brno: VUT Brno, 2007. p. 65-74. ISBN: 978-80-214-3474- 5.
  Detail

  ŠÁCHA, J.; KARPÍŠEK, Z. Kvazinormy pro odhady diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. In Moderní matematické metody v inženýrství - 3mi 2007. Ostrava: JČMF, KMDG VŠB- TU, 2007. p. 276-280. ISBN: 978-80-248-1649- 4.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; SADOVSKÝ, Z.; ADAMČÍK, J. Testování a fitování rozdělení pravděpodobnosti. In Analýza dat 2007/I - Statistické metody pro praxi. Pardubice: TriloByte s.r.o., 2007. p. 53-68. ISBN: 978-80-254-1321- 0.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Odhady a testy rozdělení pravděpodobnosti. In Analýza dat 2007/I - Statistické metody pro praxi. Pardubice: TriloByte s.r.o., 2007. p. 39-52. ISBN: 978-80-254-1321- 0.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. JK - algoritmus pro výpočet spolehlivosti systému. In Sborník 9. konference Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD& M, 2007. p. 23-24. ISBN: 978-80-239-8245- 9.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P.; ŠÁCHA, J. Divergences for Discrete Probability Distribution Estimations. In Proceedings of Summer School DATASTAT 2006. Brno: Masaryk University Brno, 2007. p. 109-120. ISBN: 978-80-210-4493- 7.
  Detail

 • 2006

  KARPÍŠEK, Z. Fuzzy stochastické metody. In Analýza dat 2006/I - Statistické metody pro praxi. Pardubice: TriloByte Pardubice, 2006. p. 33-42. ISBN: 978-80-239-8995- 3.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. F - divergence a kvazinormy pro odhady diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. In Analýza dat 2006/I - Statistické metody pro praxi. Pardubice: TriloByte Pardubice, 2006. p. 19-32. ISBN: 978-80-239-8995- 3.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P.; ŠÁCHA, J. Kvazinormy pro odhady diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. In Sborník přednášek 8. národní konference Statistické dny v Brně. Brno: Česká statistická společnost, 2006. p. 49-61. ISBN: 80-214-3214- 4.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Class of Fuzzy Numbers for Fuzzy Probability Modeling. In 5th International Conference APLIMAT 2006. Bratislava: STU Bratislava, 2006. p. 165-179. ISBN: 80-967305-7- 6.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; SADOVSKÝ, Z.; JURÁK, P. Pearson Quasinorm for Probability Distribution Goodness of Fit. In 5th International Conference APLIMAT 2006. Bratislava 2006. Bratislava: STU Bratislava, 2006. p. 545-551. ISBN: 80-967305-7- 6.
  Detail

  PŘIKRYL, P.; KARPÍŠEK, Z. et al. Chronobiologically explored effects of telmisartan. Clinical and Experimental Hypertension, 2006, vol. 27, no. 2- 3, p. 119-128. ISSN: 1064- 1963.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Fuzzy stochastické modely. In Sborník přednášek 9. konference Inteligentní systémy pro praxi. Lázně Bohdaneč: AD& M Ostrava, 2006. p. 35-45. ISBN: 80-239-6535- 2.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P. Quasi- norms and Discrete Probability Distribution Estimations. In MENDEL 06. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 203-208. ISBN: 80-214-3195- 4.
  Detail

 • 2005

  KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P.; SLAVÍČEK, K. Yager-type Fuzzy Reliability with Weibull Distribution. In 4th International Conference APLIMAT 2005 (plenary lectures). Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2005. p. 165-176. ISBN: 80-969264-2-X.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; SADOVSKÝ, Z.; ŠÁCHA, J. Pitmanův - Hellingerův test dobré shody. In Sborník konference Aplimat 2005. Bratislava: STU Bratislava, 2005. p. 471-477. ISBN: 80-969264-2- X.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P. Estimate of Discrete Probability Distribution by Means of Pearson Quasi- norm. In 11th International Conference on Soft Computing. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2005. p. 202-206. ISBN: 80-214-2961- 5.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; SADOVSKÝ, Z. Statistická analýza dat - odhady rozdělení pravděpodobnosti. In Celostátní seminář Analýza dat 2005/ II. Lázně Bohdaneč: TriloByte Pardubice, 2005. p. 53-74. ISBN: 80-239-6552- 2.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; SADOVSKÝ, Z. Fitování diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. In Sborník Analýza dat 2005/ II. Lázně Bohdaneč: TriloByte Pardubice, 2005. p. 43-52. ISBN: 80-239-6552- 2.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Stochastické modelování spolehlivosti. In Sborník Analýza dat 2005/ II. Lázně Bohdaneč: TriloByte Pardubice, 2005. p. 75-98. ISBN: 80-239-6552- 2.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; DRDLA, M. Statistické metody. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2005. ISBN: 80-7355-034- 2.
  Detail

 • 2004

  DOLEŽEL, J.; KARPÍŠEK, Z. et al. Intraabdominal pressure after rectal resections. Bratislavske lekárske listy, 2004, vol. 105, no. 10- 11, p. 382-384. ISSN: 0006- 9248.
  Detail

  JURÁK, P. - KARPÍŠEK, Z. Hellinger Quasinorm and Shannon Quasinorm in N- dimensional Space. In MENDEL ´04. 10th International Conference on Soft Computing. Brno: 2004. p. 210 ( p.)ISBN: 80-214-2676- 4.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Od vágního statistického souboru k fuzzy pravděpodobnosti. In 3rd International Conference APLIMAT 2004 (part I). Bratislava: STU Bratislava, 2004. p. 131 ( p.)ISBN: 80-227-1995- 1.
  Detail

  JURÁK, P., KARPÍŠEK, Z. Hellingerova a Shannonova kvazinorma v dvourozměrném prostoru. In 3rd International Conference APLIMAT 2004 (part II). Bratislava: 2004. p. 545 ( p.)ISBN: 80-227-1995- 1.
  Detail

  JELÍNEK, P., KARPÍŠEK, Z. Výpočet fuzzy spolehlivosti Yagerova typu pro systém. In Sborník přednášek 8. konference Inteligentní systémy pro praxi. Seč u Chrudimi: 2004. p. 32 ( p.)ISBN: 80-239-3680- 8.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P.; SLAVÍČEK, K. Yager- type Fuzzy Reliability of System. In Proceedings East West Fuzzy Colloquium 2004. Zittau: University of Applied Sciences Zittau, 2004. p. 193-200. ISBN: 3-9808089-5- 5.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; DRDLA, M. Statistické metody. Statistické metody. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. ISBN: 80-86510-98- 0.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; ŠÁCHA, J. Nepříliš známý test shody diskrétního rozdělení pravděpodobnosti. In Sborník přednášek k 8. ročníku konference "Inteligentní systémy pro praxi". Ostrava- Poruba: AD& M Ostrava, 2004. p. 47 ( p.)ISBN: 80-239-3680- 8.
  Detail

  JELÍNEK, P., KARPÍŠEK, Z. Types and Possibilities of System Fuzzy Reliability Calculation. In Mendel 2004, 10th International Conference on Soft Computing. Brno: ÚAI FSI VUT v Brně, 2004. p. 101 ( p.)ISBN: 80-214-2676- 4.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., POPELA, P., BEDNÁŘ, J. Výuka předmětů se stochastickým zaměřením na FSI VUT v Brně. In Výuka statistiky v České repiblice II. Praha: Česká statistická společnost, 2004. p. 53 ( p.)ISBN: 80-239-4086- 4.
  Detail

  JELÍNEK, P., KARPÍŠEK, Z. Fuzzy spolehlivost Yagerova typu. In 3rd International Conference Aplimat 2004. Bratislava: Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 537 ( p.)ISBN: 80-227-1995- 1.
  Detail

  JELÍNEK, P., KARPÍŠEK, Z. The New Model of System Fuzzy Reliability. In Second International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Enviroments ICSC 2004. Kunovice: European Polytechnical Institute Kunovice, 2004. p. 291 ( p.)ISBN: 80-7314-025- X.
  Detail

  JURÁK, P. KARPÍŠEK, Z. Applications of the Two-Dimensional Hellinger and Shannon Quasi- norm. In Proceedings of ICSC 2004. Kunovice: 2004. p. 285 ( p.)ISBN: 80-7314-025- X.
  Detail

 • 2003

  KARPÍŠEK, Z. Aplikace Markovových řetězců v řízení jakosti. In Celostátní seminář Analýza dat 2003/ II. Pardubice: TriloByte Pardubice, 2003. p. 32 ( p.)ISBN: 80-239-2590- 3.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; BEDNÁŘ, J. Výuka předmětů se stochastickým zaměřením na FSI VUT v Brně. In Sborník 3. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. VA Brno. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. p. 255-260. ISBN: 80-85960-51- 6.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., SLAVÍČEK, K. Fuzzy Stochastic Modelling. In Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT 2003. Zittau: 2003. p. 669 ( p.)ISBN: 3-9808089-4- 7.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., SLAVÍČEK, K., JELÍNEK, P. Two Models of Fuzzy Probability. In 9th International Conference on Soft Computing MENDEL 2003. Brno: 2003. p. 216 ( p.)ISBN: 80-214-2411- 7.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., SADOVSKÝ, Z. Některé metody určení rozsahu výběru. In Sborník celostátního semináře Analýza dat a statistické metody pro praxi. TriloByte Pardubice, 2003. p. 84 ( p.)ISBN: 80-239-1379- 4.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., DOSTÁL, P., JELÍNEK, P. Základní pojmy, výpočty a aplikace ve spolehlivosti. In Sborník celostátního semináře Analýza dat a statistické metody pro praxi. Lázně Bohdaneč: TriloByte Pardubice, 2003. p. 55 ( p.)ISBN: 80-239-1379- 4.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., JURÁK, P. Netradiční metody fitování diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. In Sborník 7. konference Inteligentní systémy pro praxi. Seč u Chrudimi: AD& M Ostrava, 2003. p. 33 ( p.)ISBN: 80-239-0201- 6.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., JELÍNEK, P. Model spolehlivosti za podmínek neurčitosti. In Sborník 7. konference Inteligentní systémy pro praxi. Seč u Chrudimi: AD& M Ostrava, 2003. p. 31 ( p.)ISBN: 80-239-0201- 6.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., SLAVÍČEK, K. Fuzzy stochastické metody. In 2nd International Conference APLIMAT 2003. Bratislava: Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2003. p. 141-147. ISBN: 80-227-1813- 0.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., MOLL, M. Fuzzy model vágního statistického souboru. In Celostátní seminář Analýza dat 2003/ II. Pardubice: TriloByte Pardubice, 2003. p. 148-157. ISBN: 80-239-2590- 3.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Two Fuzzy Probability Measures. In Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT 2003. Zittau: 2003. p. 669 ( p.)ISBN: 3-9808089-4- 7.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z..; POPELA, P.; BEDNÁŘ, J. Teaching Stochastic Concepts at the BUT Faculty of Mechanical Engineering. In Proceedings of 6th International Conference “The decidable and the undecidable in Mathemetics Education”. Brno: MU Brno, 2003. p. 135-139. ISBN: 83-919465-1- 7.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; SLAVÍČEK, K. Two Fuzzy Probability Measures. In Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT 2003. Zittau: University of Applied Sciences Zittau, 2003. p. 669-674. ISBN: 3-9808089-4- 7.
  Detail

 • 2002

  KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P. The Weibull Fuzzy Distributions. In Mendel 2002, 8th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Enrineering, 2002. p. 274 ( p.)ISBN: 80-214-2135- 5.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; JURÁK, P. Estimate of Discrete Probability Distribution by Means of Hellinger Distance. In MENDEL 02. 8th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automation and Computer Science, 2002. p. 301 ( p.)ISBN: 80-214-2135- 5.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. The Fuzzy Reliability with Weibull Fuzzy Distribution. In PROCEEDINGS EAST WEST FUZZY COLLOQUIUM 2002. 10th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: Hochschule Zittau/ Görlitz, 2002. p. 33-42. ISBN: 3-9808089-2- 0.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., JURÁK, P. Odhady diskrétních rozdělení pravděpodobnosti pomocí kvazinorem. In 1. mezinárodní matematický workshop - Brno 2002. Brno: FAST VUT Brno, 2002. p. 42 ( p.)ISBN: 80-86433-16- 1.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., JURÁK, P. Minimální kvazinormy Hellingerova a Shannonova typu. In Sborník celostátního semináře Analýza dat 2002/ II. Lázně Bohdaneč: TriloByte Pardubice, 2002. p. 83 ( p.)ISBN: 80-239-0204- 0.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Dvě netradiční statistické metody pro intervalové odhady. In Sborník celostátního semináře Analýza dat 2002/ II. Pardubice: Trilobyte Pardubice, 2002. p. 77 ( p.)ISBN: 80-239-0204- 0.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P. Fuzzy stochastické metody modelování spolehlivosti. In Sborník celostátního semináře Analýza dat 2002/ II. Pardubice: TriloByte Pardubice, 2002. p. 90-103. ISBN: 80-239-0204- 0.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., JELÍNEK, P. Algoritmus pro výpočet fuzzy spolehlivosti systému. In 1. mezinárodní matematický workshop - Brno 2002. Brno: FAST VUT Brno, 2002. p. 49-54. ISBN: 80-86433-16- 1.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., JELÍNEK, P. Výpočty a aplikace ve spolehlivosti. In Analýza dat a statistické metody v praxi. Pardubice: TriloByte s.r.o., statistical software, 2002. p. 113-140. ISBN: 80-238-9281- 9.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Modelling of Fuzzy Probability Distribution. In Summer School DATASTAT 01 Proceedings, Acta Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis. Mathematica 11. Brno: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2002. p. 91-103. ISBN: 80-210-3028- 3.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P. Fuzzy stochastické metody modelování spolehlivosti. In Sborník celostátního semináře Analýza dat 2002/II. Lázně Bohdaneč 26.-29.11. 2002. Pardubice: TriloByte s.r.o., statistical software, 2002. p. 90-103. ISBN: 80-239-0204- 0.
  Detail

  SIEGELOVÁ, J.; KARPÍŠEK, Z.; FIŠER, B. et al. Exercise training in patients with chronic coronary disease. Scripta medica, 2002, vol. 75, no. 3, p. 151-156. ISSN: 1211- 3395.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P.; DOSTÁL, P.; DOUBRAVSKÝ, K. Algoritmus a numerická realizace výpočtu charakteristik spolehlivosti systému. In Sborník z 11. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. p. 74-78. ISBN: 80-248-0184- 1.
  Detail

 • 2001

  KARPÍŠEK, Z., JELÍNEK, P., DOSTÁL, P. Určení spolehlivosti systému pomocí jedné věty z teorie grafů. In Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. VŠB- TU Ostrava: JČMF, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB- TU Ostrava, 2001. p. 91 ( p.)ISBN: 80-248-0013- 6.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Modelování spolehlivosti z přesných i nepřesných dat. In Celostátní seminář Analýza dat v měření a technologii. TriloByte, Pardubice: 2001. p. 27 ( p.)ISBN: 80-238-7359- 8.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Statistical Properties of Discrete Probability Distributions with Maximum Entropy. In Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Univesitatis Masarykinae Brunensis. Mathematica 9. Summer School DATASTAT 99. Proceedings. Masaryk University, Brno: Masaryk University Brno, 2001. p. 21 ( p.)ISBN: 80-210-2544- 1.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., JELÍNEK, P. Stochastické metody analýzy spolehlivosti. In Celostátní seminář Analýza dat pro jakost v měření a v technologii. Trilobyte, Pardubice: 2001. p. 109 ( p.)ISBN: 80-238-8293- 7.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., TOMAŇOVÁ, R. Markovovy řetězce pro řízení jakosti. In Celostátní seminář Analýza dat pro jakost v měření a technologii. TriloByte, Pardubice: 2001. p. 128 ( p.)ISBN: 80-238-8293- 7.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Fuzzy Probability Distribution - Characteristics and Models. In PROCEEDINGS 9th Zittau Fuzzy Colloquium 2001. University of Applied Sciences, Zittau/ Görlitz: 2001. p. 36 ( p.)ISBN: 3-9808089-0- 4.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., JURÁK, P. Modelling of Probability Distribution with Maximum Entropy. In MENDEL ´01. 7th International Conference on Soft Computing. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Brno: 2001. p. 232 ( p.)ISBN: 80-214-1894- X.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., TOMAŇOVÁ, R. Nehomogenní Markovovy řetězce v jakosti. In Celostátní seminář Analýza dat pro jakost v měření a technologii. TriloByte, Pardubice: 2001. p. 52 ( p.)ISBN: 80-238-7359- 8.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., KROPÁČ, J., RŮŽEK, T., TOMAŇOVÁ, R. Aplikace homogenních Markovových řetězců při popisu úspěšnosti studia na VŠ. In Celostátní seminář Analýza dat pro jakost v měření a technologii. TriloByte, Pardubice: 2001. p. 41 ( p.)ISBN: 80-238-7359- 8.
  Detail

 • 2000

  KARPÍŠEK, Z. Fuzzy Probability and its Properties. In 6th International Conference on Soft Computing MENDEL 2000. BUT FME IACS, Brno: PC-DIR, Brno, 2000. p. 262-266. ISBN: 80-214-1609- 2.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Training program and cardiorespiratory parameters in obese patients with type 2 diabetes mellitus. Medica Sportiva Bohemica & Slovaca, 2000, vol. 9, No. 3, no. 3, p. 184-184. ISSN: 1210- 5481.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., FIŠER, B. Heart rate and blood pressure components of baroreflex sensitivity in patients with essential hypertension. Medica Sportiva Bohemica & Slovaca, 2000, vol. 9, no. 3, p. 182-183. ISSN: 1210- 5481.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Rehabilitační tréning o vysoké intenzitě u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Medica Sportiva Bohemica & Slovaca, 2000, vol. 9, no. 3, p. 115-116. ISSN: 1210- 5481.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z. Properties of a Certain Class of Fuzzy Numbers. In East West Fuzzy Colloquium 2000. Zittau, Germany: IPM Hochschule Zittau, 2000. p. 42-51. ISBN: 3-00-006723- X.
  Detail

 • 1999

  KARPÍŠEK, Z. Fuzzy Reliability - Characteristics and Models. In MENDEL '99 - 5th International Conference on Soft Computing. Brno, Czech Republic: VUT Brno, 1999. p. 260-265. ISBN: 80-214-1131- 7.
  Detail

 • 1998

  KARPÍŠEK, Z.; MÜNSTEROVÁ, E. Chemická nehomogenita matrice v grafitové litině. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 1998, vol. 57, no. 246/ 98, p. 91-91. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  BEDNÁŘ, J.; KARPÍŠEK, Z.; MÜNSTEROVÁ, E. Fuzzy metody pro vágní statistická data v materiálovém inženýrství. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 1998, vol. 57, no. 246/ 98, p. 85-91. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.