doc. RNDr.

Zdeněk Karpíšek

CSc.

FME, IM DSO – associate professor

+420 54114 2717
karpisek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.

Projects

 • 2011

  GAP403/11/2085, Konstrukce metod pro vícefaktorové měření komplexní podnikové výkonnosti ve vybraném odvětví , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Moderní metody aplikované matematiky pro řešení problémů technických věd, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Moderní metody matematického modelování problémů inženýrských věd, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  GA103/08/1658, Pokročilá optimalizace návrhu složených betonových konstrukcí, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  1M06047, Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2005

  GA103/05/0292, Optimalizace navrhování progresívních betonových konstrukcí, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2000

  GA101/00/0170, Přenositelnost charakteristik lomové houževnatosti z hlediska hodnocení integrity komponent s defekty, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1999

  MSM 261100009, Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail